Με αφορµή την έκδοση του συλλογικού τόµου ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Διεθνής Εµπορική - Εσωτερική – Επενδυτική, υπό την επιστηµονική επιµέλεια του κ. Χάρη Παµπούκη, Καθηγητή Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προσκαλεί στην επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα:

 

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ώρα 17:00-21:00

Αµφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης”, Κεντρικό κτήριο ΕΚΠΑ

 

Ομιλητές

Χάρης Παµπούκης

Καθηγητής, Νοµική Σχολή ΕΚΠΑ και Διευθυντής, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου

Κωνσταντίνος Καλαβρός

Οµότιµος Καθηγητής, Νοµική Σχολή ΔΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας και Διαχειριστής Εταίρος, Calavros Law Firm

Άννα Μαντάκου

ΔΝ, Δικηγόρος – Εταίρος Mantakou Dougka Law Firm

Αλέξανδρος Μεταλληνός

ΔΝ, Δικηγόρος – Εταίρος Potamitis Vekris Law Firm

Γιώργος Πανόπουλος

ΔΝ, Δικηγόρος – Εταίρος Lambadarios Law Firm, Μέλος του ICC Court

Δηµήτρης Μπαµπινιώτης

Αν. Καθηγητής, Νοµική Σχολή ΔΠΘ, και Εταίρος Zepos & Yannopoulos Law Firm

Χάρης Μεϊδάνης

Δ.Ν. FCIArb, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Μεϊδάνης Σερεμετάκης & Συνεργάτες 

 

Δηλώσεις συμμετοχής nb.org

Δείτε το πρόγραμμα

Είσοδος ελεύθερη

Αναρτήθηκε: Απριλίου 02, 2024