Μία νομική ανάλυση

υπό την επιμέλεια του Υποψήφιου Διδάκτορα Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Αθανάσιου Πεφτίνα

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 19:30

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (Κασσάνδρου 6)

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Αθανάσιος Πεφτίνας

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Εμμανουήλ Αμανιός

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αμβούργου

Κωνσταντίνος Αυγητίδης

LLM Univ. College London

Ευαγγελία Κουτσογιαννάκη

Ασκούμενη Δικηγόρος

Αλεξάνδρα Κριαρή

Δικηγόρος, ΠΜΣ Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Μπάμνιος

LLM Geneva Academy

Διομήδης Παπαδόπουλος

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ),

ΠΜΣ Νομικής ΔΠΘ

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Αναρτήθηκε: Αυγούστου 30, 2023