Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πλήρωση 43 κενών οργανικών
θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Ως
ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την προκήρυξη εδώ

Αναρτήθηκε: Δεκεβρίου 07, 2021