Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας προκηρύσσει πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την προκήρυξη

Εξειδίκευση γνωστικού αντικειμένου

Αναρτήθηκε: Αυγούστου 02, 2021