Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΕΜΔΔΟΕ)-Αιγίδα Νομικής Σχολής ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες: σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου», στις 12.04.2024 (17:00 - 21:00) και 13.04.2024 (10:00 - 14:45), στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, Τσιµισκή 29, Θεσσαλονίκη.

Στους ενσωματωμένους συνδέσμους μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και την αφίσα του συνεδρίου, καθώς και στο σύνδεσμο: https://websites.auth.gr.

Αναρτήθηκε: Ιανουαρίου 31, 2024