Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ ανήγγειλε την προμήθεια βιβλίων με Voucher αξίας 20€ σε ανέργους ηλικίας έως 24 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας καθώς και η διευκόλυνση της προμήθειας βιβλίων στους δικαιούχους. Το συνολικό ύψος τους προγράμματος ανέρχεται στο ποσό του €1,2 εκατ. για 60.000 δικαιούχους.

Το Voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα με το πρόγραμμα βιβλιοπωλεία, ένα από αυτά θα είναι και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν όσα βιβλία επιθυμούν, εξαιρουμένων των σχολικών βιβλίων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας) ή άλλων ειδών.

Τα βιβλία μπορούν να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα είτε εξ αποστάσεως από την 1η Ιουνίου 2021 έως τις 21 Οκτωβρίου 2021.

 

Η διαδικασία της αίτησης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος (νέοι ηλικίας έως 24 ετών με ημερομηνία γέννησης από 02.06.1996, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου (www.gov.gr) από τις 23.04.2021 έως της εξαντλήσεως του αριθμού των 60.000 δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση έως την 14.05.2021. Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου αριθμού δικαιούχων μέχρι την 14.05.2021, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι της συμπληρώσεώς του, όχι όμως αργότερα από την 21.09.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν το https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/pistotika-semeiomata-agoras-biblion-se-anergous-neous-programma-up-politismou-kai-athletismou-oaed

 

 

Αναρτήθηκε: Ιουνίου 23, 2021