Θέσεις Εργασίας

Business Analyst

Τα LexLabs είναι η κοιτίδα τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει η Νομική Βιβλιοθήκη (https://www.nb.org/info-lexlabs) για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας Legal Tech για τα νομικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τον δημόσιο τομέα.

H Νομική Βιβλιοθήκη αναζητά έναν Business Analyst που θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυνατοτήτων της στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επιχειρηματικών στόχων, υποστηρίζοντας και διασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση έργων ανάλυσης και ανάπτυξης των χαρακτηριστικών του προϊόντος λογισμικού.

 

Αρμοδιότητες:

- Συγκέντρωση, τεκμηρίωση, ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών

- Σύνταξη & συντήρηση Business, Technical documentation

- Συμμετοχή σε συναντήσεις με εσωτερικούς & εξωτερικούς stakeholders

- Συνεργασία με stakeholders, επιχειρηματικούς χρήστες και όλες τις ομάδες τεχνικής ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου

- Συνδρομή στην σχεδίαση, δημιουργία ή παραμετροποίηση νέων ή υπαρχόντων συστημάτων

- Συνδρομή στον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση των επιχειρηματικών διεργασιών σε νέα ή υπάρχοντα συστήματα/έργα

- Διασφάλιση συνοχής προτεινόμενων λύσεων και υλοποιήσεων με την εταιρική αρχιτεκτονική και την σύμβαση έργου

- Παροχή κατάρτισης και υποστήριξης στους χρήστες

 

Απαραίτητα προσόντα:

- Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Εξοικείωση με συγκέντρωση, τεκμηρίωση, ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων και λειτουργικών προδιαγραφών
- Εξοικείωση με activity diagrams, use cases, scenarios, flowcharts, document analysis, business process descriptions, requirements workshops, interviews και workflow analysis
- Εξοικείωση με technical documentation
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Άριστη χρήση H/Y
- Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, καλής χρήσης της γλώσσας και διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική συνεργασία με stakeholders διαφόρων επιπέδων
- Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
- Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων συστημάτων και διαδικασιών

 

Nice-To-Have προσόντα:

- Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση στη Πληροφορική
- Εμπειρία/οικειότητα με αρχές project management, BPMN
- Εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικές για data analysis και visualization

 

Παρέχεται:

  • Υψηλού επιπέδου σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων

 

Υποβολή Αίτησης
Back to Top