BUSINESS ENGLISH - BUSINESS COMMUNICATION


Εισηγητές: Αναστασοπούλου Σ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία θα στηριχθεί το πρόγραμμα είναι το ευέλικτο περιεχόμενο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών (λεξιλόγιο, ανάγνωση, κατανόηση, ομιλία και σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας), η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των συμμετεχόντων και η διαδραστική προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συμβάλουν ενεργά με ομαδικές συζητήσεις, προσομοιώσεις και case studies. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα στην επαγγελματική πράξη τους αναπτύσσοντας επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσουν στο εργασιακό περιβάλλον τους.

 1. First impressions
  • Presentation skills
  • Present yourself
  • Describing skills and experiences
  • The language of influence
  • Persuasion
  • English language (Vocabulary- grammar-reading- listening)

 2.  Writing- Listening
  • Writing effective emails
  • Writing letters
  • Writing reports
  • Writing a CV
  • Writing a covering letter
  • Note taking (watching a lecture)

 3. Negotiations- Successful networking and cross-cultural communication
  • Prepare for an interview
  • Interview questions (academic- professional)
  • Performance
  • Participating meaningfully in meetings

 4. Public speaking
  • Ethical Dilemmas
  • Debate
  • writing a speech
  • Mock Trial
  • Feedback
 5. Assessment (optional)

Το Εκπ. Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της πράξης που χρησιμοποιούν στην επαγγελματική καθημερινότητα τους την αγγλική γλώσσα (πχ σε επικοινωνία με τον πελάτη και τις αρχές, σε εμπορικές σχέσεις, σε παρουσιάσεις, σε διαπραγματεύσεις, στην οργάνωση εντός επιχείρησης, την επικοινωνία με συναδέλφους, προϊσταμένους και υφιστάμενους κ.λπ), όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, δικαστές, οικονομολόγους, ορκωτούς λογιστές,CEOs εταιριών και γενικότερα στελέχη επιχειρήσεων και σε κάθε άλλο επαγγελματία, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την τεχνική τους όσον αφορά την επικοινωνία μέσω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Βασική προϋπόθεση για εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι η γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Σίσσυ Αναστασοπούλου

Η Σίσσυ Αναστασοπούλου έχει πτυχίο στην Αγγλική Λογοτεχνία και μεταπτυχιακό τίτλο European Business Communication. Έχει αποκτήσει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδάσκει Νομική Ορολογία και Αγγλικό Δίκαιο. Εργάζεται στη Σχολή Μωραΐτη ως καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και παράλληλα συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γλώσσας των πανεπιστημίων του Cambridge και Michigan ως πιστοποιημένη εξετάστρια προφορικού και γραπτού λόγου. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία και έχει διεξαγάγει σεμινάρια επικοινωνίας και Public Speaking σε δικηγόρους, δικαστές και γιατρούς αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό μεσαίων και μεγάλων εταιριών όπως CEOs, managers και ορκωτούς λογιστές. Είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος και αναλαμβάνει την προετοιμασία υποψηφίων φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, προετοιμάζοντάς τους για μια σειρά εξετάσεων όπως IELTS, LNAT, LSAT.
Στο τέλος του Προγράμματος θα λάβει χώρα δίωρη προαιρετική γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης με βαθμολόγηση. Οι υπόλοιποι θα λάβουν απλή βεβαίωση παρακολούθησης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19436|19437
18 ώρες
24/1, 26/1, 31/1, 2/2, 7/2, 9/2, 14/2 (Τρίτη & Πέμπτη 17:00 - 20:00 & 18:00 - 20:00)
Εισηγητές: Αναστασοπούλου Σ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 330,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

BUSINESS ENGLISH - BUSINESS COMMUNICATION


Κωδ. 19436|19437
18 ώρες
24/1, 26/1, 31/1, 2/2, 7/2, 9/2, 14/2 (Τρίτη & Πέμπτη 17:00 - 20:00 & 18:00 - 20:00)
Εισηγητές: Αναστασοπούλου Σ.
Back to Top