Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

CERTIFIED COMPLIANCE OFFICER – 8ο ΤΜΗΜΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του πιστοποιημένου Compliance Officer στη σύγχρονη επιχείρηση

Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Λιβαδά Χ., Ρουμπής Κ., Κατσαντώνης Κ., Μαρκόπουλος Ν., Μοιράγια Β., Μπιζάνος Δ., Σαράντη Μ.
Παρέμβαση: Τσεκρέκος E.

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδας (ΣΕΚΑΣΕ) & η ΝΟΜΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνουν το πρώτο στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κανονιστική Συμμόρφωση, συνδυαστικά με την πιστοποίηση της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας από την TÜV AUSTRIA Hellas.

• Είναι το πρώτο στην Ελλάδα πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που προσφέρει μια ολιστική εκπαίδευση στα πλέον κρίσιμα ζητήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Οι Εισηγητές του Προγράμματος διαθέτουν μεγάλη εμπειρία αφού εργάζονται επί πολλά έτη είτε ως επικεφαλής είτε ως στελέχη Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Θέλω να εργαστώ ως Compliance Officer και με ενδιαφέρει να μάθω τις απαιτήσεις του ρόλου.

• Εργάζομαι ως Compliance Officer και θέλω να εμβαθύνω περισσότερο στο αντικείμενο, μέσα από πραγματικά case studies.

• Με ενδιαφέρει να μάθω γιατί η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και πως μπορώ να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τους κινδύνους από την μη συμμόρφωση.

• Έχω το νομικό υπόβαθρο, αλλά θέλω να μάθω πώς διασφαλίζεται η λειτουργία μιας επιχείρησης ή Οργανισμού σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

I. Ο ρόλος και η σημασία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (διάρκεια: 4 ώρες)
Εισηγήτριες: Β. Μοιράγια – Μ. Σαράντη
- Ρυθμιστικό πλαίσιο
- Συνέπειες από τη μη συμμόρφωση
- Αρμοδιότητες Μονάδας ΚΣ και διάκριση από άλλες λειτουργίες ελέγχου
- Εργαλεία λειτουργίας Μονάδας ΚΣ (εκτίμηση κανονιστικού κινδύνου, έλεγχοι, εκπαίδευση)
- Δεξιότητες Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Εποπτικές Αρχές

II. Εταιρική Διακυβέρνηση (διάρκεια: 4 ώρες)
Εισηγήτρια: Χρ. Λιβαδά
- Ρυθμιστικό πλαίσιο (Ν 4706/2020 & Ν 4548/2018) και σημασία Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Η εταιρική διακυβέρνηση στις εισηγμένες εταιρείες
- Η Κανονιστική Συμμόρφωση στις εισηγμένες εταιρείες

III. "Ξέπλυμα Χρήματος" και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας (διάρκεια: 15 ώρες)
Εισηγητές: Κ. Κατσαντώνης – Μ. Σαράντη
- Έννοιες και ορισμοί – βασικά αδικήματα
- Κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ
- Εποπτικές Αρχές και Διεθνείς Φορείς
- Διαχείριση κινδύνου ΞΧ/ΧΤ – τί είναι, ρόλοι και αρμοδιότητες
- Αξιολόγηση πελατών με βάση τον κίνδυνο και μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Third party risk
- Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και Διεθνείς κυρώσεις – έννοιες, υποχρεώσεις και εμπάργκο σε ισχύ
- Παρακολούθηση συναλλαγών και υποβολή αναφορών
- Τυπολογία ύποπτων συναλλαγών
- Ηλεκτρονικό έγκλημα
- Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι

IV. Προστασία Καταναλωτή – Επενδυτή (διάρκεια: 6 ώρες)
Εισηγητής: Δ. Μπιζάνος
- MiFID II
- Κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης – Χειραγώγηση αγοράς
- Παράπονα πελατών
- N 2251/1994 – Καταχρηστικές ρήτρες και ΓΟΣ

V. H Κανονιστική Συμμόρφωση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (διάρκεια: 4 ώρες)
Εισηγητής: Ν. Μαρκόπουλος
- Ρυθμιστικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς
- Insurance Distribution Directive (IDD)

VI. Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή – Φορολογικός προγραμματισμός (διάρκεια: 3 ώρες)
Εισηγητής: Π. Πανταζόπουλος
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard (CRS)
- DAC 6

VII. Σύγκρουση Συμφερόντων – Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών – Δωροδοκία (διάρκεια: 3 ώρες)
Εισηγητές: Δ. Μπιζάνος – Ν. Μαρκόπουλος
Παρέμβαση: Ε. Τσεκρέκος
- Ρυθμιστικό πλαίσιο
- Μηχανισμοί εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών
- Οutsourcing

VIII. GDPR Compliance (διάρκεια: 3 ώρες)
Εισηγητής: Ι. Γιαννακάκης
- Προσωπικά δεδομένα
- Βασικές αρχές και απαιτήσεις του GDPR
- Υποχρεώσεις εταιρειών

IX. Ζητήματα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (διάρκεια: 4 ώρες)
Εισηγητής: Ν. Μαρκόπουλος
- Κώδικες Δεοντολογίας
- Εταιρική κοινωνική ευθύνη – ESG - Περιβάλλον
- Whistleblowing και διακριτική μεταχείριση
- Εργασιακός εκφοβισμός και παρενόχληση
- Τηλεργασία

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης

Ιωάννης Γιαννακάκης: Δικηγόρος - FIP - CIPM - CIPP/E - CIPP/US - CFE - Cert. GDPR P

Ο Ιωάννης Γιαννακάκης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Εξειδικεύεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και είναι ο πλέον πιστοποιημένος Έλληνας Data Protection Officer παγκοσμίως καθώς κατέχει έξι διεθνείς πιστοποιήσεις μεταξύ των οποίων την κορυφαία πιστοποίηση στον τομέα του Data Protection, αυτή του Fellow of Information Privacy από τον International Association of Privacy Professionals. Έχει διπλή πιστοποίηση από τον International Association of Privacy Professionals (IAPP) ως Certified Information Privacy Professional for Europe (CIPP/E), & Certified Information Privacy Manager (CIPM) καθώς και πιστοποίηση από τον έγκυρο βρετανικό Οργανισμό IT Governance ως GDPR Practicioner.

Κωνσταντίνος Κατσαντώνης: Senior Compliance – Outsourcing Manager

Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαντώνης είναι στέλεχος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με 30+ χρόνια εμπειρία στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Κανονιστική Συμμόρφωση. Ασχολείται με τη Κανονιστική συμμόρφωση από το 2000, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατέχει πιστοποίηση Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Χριστίνα Λιβαδά: Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) και είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Είναι Ειδική Νομική Συνεργάτης της Alpha Bank και δικηγόρος Αθηνών.

Νίκος Μαρκόπουλος: Δικηγόρος MSc - CFE - DPO ex.

Ο Νίκος Μαρκόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ασφαλιστικό όμιλο, με πολυετή εμπειρία στα σχετικά θέματα. Έχει ασκήσει δικηγορία σχετική με εμπορικές, εργατικές, ασφαλιστικές διαφορές καθώς και ιατρική ευθύνη. Από το έτος 2009 εργάζεται ως έμμισθος δικηγόρος στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος MSc του Alba Graduate Business School με εξειδίκευση στην Ασφαλιστική δραστηριότητα και στη Διαχείριση Κινδύνων. Κατέχει επαγγελματική πιστοποίηση του ΑΣΟΕΕ/ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ με εξειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο καθώς και πιστοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το ΕΚΠΑ, και DPO από την Tuv Austria. Διαθέτει εμπειρία ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σε θέματα κανονιστικού πλαισίου.

Βασιλική Μοιράγια: Compliance Officer - MSc - ICA

Η Βασιλική Μοιράγια είναι Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Special Financial Solutions Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., με 20ετή εμπειρία στην Κανονιστική Συμμόρφωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην εκπαίδευση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κατέχει πιστοποίηση Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΕΚΠΑ. Επίσης, είναι κάτοχος της πιστοποίησης International Diploma in Governance, Risk and Compliance του International Compliance Association.

Δημήτρης Μπιζάνος: Head of Compliance and AML Nexi Payments Greece S.A.

Ο κ. Δημήτρης Μπιζάνος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εμπειρία, άνω των 30 ετών, σε θέματα Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατέχει τη θέση του Head of Compliance and AML στην Nexi Payments Greece S.A. ενώ διετέλεσε Country Compliance Officer για την Ελλάδα και την Κύπρο της Ria Payment Institution EP SAU, Διευθυντής ΞΧ/ΧΤ & MLRO της Praxiabank A.E., Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης-Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Asset Wise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βοηθός Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Διοικήσεως Ομίλου της Eurobank Τράπεζα A.E., και κατείχε καίριες θέσεις στις: Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Ο κος Μπιζάνος έχει πτυχίο MSc. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης, επαγγελματικές πιστοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση και την αντιμετώπιση περιπτώσεων ΞΧ/ΧΤ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Chartered Institute for Securities and Investments (Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και πιστοποίηση επενδυτικού συμβούλου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κωνσταντίνος Ρουμπής

Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό ή και την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy (προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων). Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου.

Μαρία Σαράντη: Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης - LL.M - ICA

Η κα Μαρία Σαράντη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής (ΑΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Είναι κάτοχος του International Diploma in Governance, Risk and Compliance, καθώς και της πιστοποίησης International Certificate in AML του International Compliance Association (ICA). Έχει αποκτήσει την πιστοποίηση στην Κανονιστική Συμμόρφωση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος. Εργάζεται ως Στέλεχος Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συστημική τράπεζα, ενώ έχει εργαστεί για σειρά ετών σε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με έμφαση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ξεπλύματος Χρήματος.

Ευάγγελος Τσεκρέκος:τ. Πρόεδρος ΣΕΚΑΣΕ

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι Senior Director στην Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη για τους τομείς Regulatory & Financial Markets Compliance και Group Controls. Διετέλεσε επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Praxia Bank, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε ψηφιακό περιβάλλον. Ως επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ-Hellenic Financial Stability Fund) διαχειρίστηκε, αφενός εσωτερικά θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αφετέρου θέματα πού άπτονται του συστήματος εσωτερικού έλεγχου και εταιρικής διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών. Διατέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υποκατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετείχε ως μέλος στο Εxecutive Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο CIB Continental Europe Compliance Committee. Ως επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Εποπτικών Υποθέσεων του Ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ», ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα καταχώρισης, εκκαθάρισης, διακανονισμού τίτλων αλλά και με γενικότερα θέματα παρακολούθησης του κοινοτικού, κανονιστικού, πλαισίου της κεφαλαιαγοράς. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου και εξειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στο χώρο των τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία από το UCL (Βέλγιο) και από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την International Compliance Association, με μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Συμμετέχει στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και σε ομάδες εργασίας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην εξέταση για το διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024 Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατηγορίας της TÜV AUSTRIA Hellas «Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer)».

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20163|20164
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
26, 28 Σεπτεμβρίου, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 Οκτωβρίου, 2, 7, 9 Νοεμβρίου 2023 (Κάθε Τρίτη και Πέμπτη), 17:00 – 21:00 & 17:00 – 20:00
Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Λιβαδά Χ., Ρουμπής Κ., Κατσαντώνης Κ., Μαρκόπουλος Ν., Μοιράγια Β., Μπιζάνος Δ., Σαράντη Μ.
Παρέμβαση: Τσεκρέκος E.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 1.750,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του πιστοποιημένου Compliance Officer στη σύγχρονη επιχείρηση

CERTIFIED COMPLIANCE OFFICER – 8ο ΤΜΗΜΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20163|20164
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
26, 28 Σεπτεμβρίου, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 Οκτωβρίου, 2, 7, 9 Νοεμβρίου 2023 (Κάθε Τρίτη και Πέμπτη), 17:00 – 21:00 & 17:00 – 20:00
Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Λιβαδά Χ., Ρουμπής Κ., Κατσαντώνης Κ., Μαρκόπουλος Ν., Μοιράγια Β., Μπιζάνος Δ., Σαράντη Μ.
Παρέμβαση: Τσεκρέκος E.
Back to Top