ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16803
Κανταρτζή Ι., Παπαπετρόπουλος Α.
Χρυσανθάκη Χ.

Η επικαιρότητα μίας μελέτης για τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας και, ιδίως, για το γεγονός ότι ουδέποτε αυτός κατάφερε να συγκροτηθεί με τρόπο ορθολογικό και μακροπρόθεσμο, αποδείχθηκε, δυστυχώς, με το χειρότερο δυνατό τρόπο κατά την πρόσφατη τραγωδία του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι της Βορειοανατολικής Αττικής. Διότι η ανυπολόγιστη αξία τόσων ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν, αλλά και οι σημαντικές περιουσιακές ζημίες σε ένα δεύτερο επίπεδο, συνιστούν την έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής ανεπάρκειας και της πλήρους αποτυχίας της ελληνικής πολιτείας να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στη συνταγματική της αποστολή για την εκπόνηση και την υλοποίηση ενός ορθολογικού και μακροπρόθεσμου συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα επιχειρηθεί, μεταξύ άλλων, να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός ότι αυτές οι ελληνικές ιδιαιτερότητες δεν βρίσκονται μόνον στον αντίποδα της έννοιας του σχεδιασμού ως μίας ορθολογικής και βιώσιμης διαδικασίας, αλλά απειλούν, στο μέτρο και το βαθμό που εξακολουθούν να διαιωνίζονται, να καταστήσουν κάθε προσπάθεια υιοθέτησης ενός συστήματος βιώσιμου σχεδιασμού του εθνικού μας χώρου εκ γενετής ατελέσφορη. Πέραν αυτών, με την παρούσα μελέτη οι συγγραφείς φιλοδοξούν να προσεγγίσουν το σύνολο του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διαχρονικά υπό την επήρεια δύο τουλάχιστον κρίσιμων παραγόντων: Αφενός της ένταξης της ελληνικής σε μία ευρύτερη ευρωπαϊκή και ήδη ενωσιακή έννομη τάξη, με την ιδιαίτερη επιρροή της Ενωσιακής Πολιτικής για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αφετέρου της καταλυτικής επίδρασης που άσκησε στους κλάδους του χωροταξικού και του πολεοδομικού δικαίου η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό του μεγέθους της επίδρασης αυτής είναι η υιοθέτηση από τον κοινό νομοθέτη στον πρόσφατο πολεοδομικό νόμο 4495/2017, όλων εκείνων των αρχών που επεξεργάστηκε σταδιακά το Ανώτατο Δικαστήριο, με στόχο την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη αυτή συμπληρώνει το κενό που υφίσταται σήμερα στη σχετική με το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο βιβλιογραφία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. ΧV
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Σελ. 6
Α. Η οικιστική διάρθρωση του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους (1830-1923) Σελ. 9
B. H δημιουργία, η ανάπτυξη και η παρακμή της νομοθεσίας για τα σχέδια πόλεως (1923-1974) Σελ. 13
Γ. Ο εκσυγχρονισμός, οι αντιφάσεις και τα προβλήματα του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για το σχεδιασμό των πόλεων και των οικισμών της χώρας Σελ. 20
Γ1. Η πρώτη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια Σελ. 24
Γ2. Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σελ. 33
Α. Βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού Σελ. 35
Β. Ο χωρικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη στο Ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 38
Β1. Ο χωρικός σχεδιασμός ως επιμέρους έκφραση και μέσο
της περιβαλλοντικής προστασίας. Ο χωρικός σχεδιασμός
ως μέσο επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης Σελ. 38
Β2. Ο χωρικός σχεδιασμός ως αντικείμενο αυτοτελούς
συνταγματικής ρύθμισης. Η βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικός στόχος
του χωρικού σχεδιασμού Σελ. 45
Β3. Η συρροή του χωρικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης
με άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Σελ. 50
Β4. Η σύγκρουση του χωρικού σχεδιασμού με άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Εκατέρωθεν περιορισμοί και ο ρόλος της βιώσιμης ανάπτυξης Σελ. 55
Β5. Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤO
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 62
Α. Στόχοι, κατευθύνσεις και περιεχόμενο του στρατηγικού
χωρικού σχεδιασμού Σελ. 63
Β. Ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σελ. 77
Α. Έννοια και περιεχόμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Σελ. 79
Α1. Η έννοια του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Ν 1515 και 1561/1985 Σελ. 81
Α2. Το περιεχόμενο των ρυθμιστικών σχεδίων
των «λοιπών αστικών συγκροτημάτων» του Ν 2508/1997 Σελ. 83
Β. Νομική φύση και δεσμευτικότητα του ρυθμιστικού σχεδίου Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 90
Α. Το θεσμικό πλαίσιο του ρυθμιστικού πολεοδομικού σχεδιασμού Σελ. 90
Β. Το διοικητικό σύστημα των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 99
Β1. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως κρατική αποστολή και ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος Σελ. 102
Β2. Οι αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 105
Β3. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σελ. 106
Β4. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες της Αιρετής Περιφέρειας Σελ. 108
Β5. Οι πολεοδομικές αρμοδιότητες των Δήμων Σελ. 109
Γ. Ο ρυθμιστικός πολεοδομικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σελ. 116
Α. Νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή, δικαστηριακή πρακτική
και η συμβολή του ΣτΕ Σελ. 118
Β. Συνοψίζοντας Σελ. 120
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
η εφαρμογΗ του ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ πολεοδομικοΥ σχεδιασμοΥ Σελ. 125
Α. Το σύστημα των Πράξεων Εφαρμογής του Ν 1337/1983 Σελ. 125
Β. Tο ζήτημα των πολεοδομικών αναπλάσεων και των προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης Σελ. 128
Γ. Διαπιστώσεις από την καταγραφή της βασικής νομοθεσίας Σελ. 130
Δ. Το σύστημα των ΣΟΑΠ κατά τον Ν 2742/1999 Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Σελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Σελ. 155
Συνοψίζοντας Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Σελ. 162
Α. Βασικές έννοιες της αυθαίρετης δόμησης Σελ. 163
Β. Η θεμελιώδης παρανόηση της έννοιας του αυθαιρέτου εκ μέρους των Πολιτικών Δικαστηρίων Σελ. 166
Γ. Το νομοθετικό πλαίσιο της αυθαίρετης δόμησης Σελ. 171
Δ. Εντοπισμός, διαπίστωση, χαρακτηρισμός, κυρώσεις και συνέπειες αυθαιρέτων Σελ. 172
Ε. Η τακτοποίηση - νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Σελ. 191
Α. Νομολογιακή ερμηνεία και εφαρμογή, δικαστηριακή πρακτική και η συμβολή του ΣτΕ Σελ. 195
Β. Οι προοπτικές επίλυσης του ζητήματος της αυθαίρετης δόμησης Σελ. 200
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 203
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 221
Back to Top