ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12430
Παπαπετρόπουλος Α.
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 304
  • ISBN: 978-960-272-650-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση και διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιδιωχθεί σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου η συνάντηση μεταξύ του χωροταξικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην προσπάθεια αυτή για την εννοιολογική αποσαφήνιση του περιεχομένου του όρου σχεδιασμός, αφιερώνεται, κατʼ αρχάς, το πρώτο Κεφάλαιο του πρώτου Μέρους της παρούσας εργασίας, ενώ στο δεύτερο Κεφάλαιο, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προέλευση, τη δημιουργία και το σύγχρονο περιεχόμενο του όρου ριζοσπαστικός σχεδιασμός που αποτελεί σήμερα την πλέον επίκαιρη εκδοχή του σχεδιασμού. Στη συνέχεια, στην αποσαφήνιση του όρου χωροταξικός σχεδιασμός μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης αποσκοπεί να συμβάλλει η διεξοδική παρουσίαση που γίνεται στο τέταρτο Κεφάλαιο και αφορά στα συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού που έχουν μέχρι σήμερα επιλεγεί σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις (Μ. Βρετανία και Γαλλία). Το δεύτερο Μέρος είναι  αφιερωμένο στη δημιουργία, την εξέλιξη και το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου για το χωροταξικό σχεδιασμό στην ελληνική έννομη τάξη. Ειδικότερα, μετά την παρουσίαση του ισχύοντος συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού που καθιερώνεται στη χώρα μας με τις διατάξεις του Ν 2742/1999,  στη συνέχεια, εξετάζεται το μεγάλο ζήτημα της νομικής φύσης και της δεσμευτικότητας των χωροταξικών σχεδίων που έχουν ήδη ή πρόκειται να προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική-ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο όρων και ονομάτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Ο σχεδιασμός, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη: θεωρητικές και ρυθμιστικές προσεγγίσειςΣελ. 9
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις στο κυρίαρχο ρεύμα της θεωρίας του σχεδιασμούΣελ. 12
Α. Ο Σχεδιασμός ως ορθολογική διαδικασία βελτίωσης της κοινωνίαςΣελ. 19
B. Πραγματιστικές και θετικιστικές προσεγγίσεις στη θεωρία του σχεδιασμούΣελ. 25
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Έννοια και περιεχόμενο του ριζοσπαστικού σχεδιασμούΣελ. 28
Α. Η ουτοπική και «ελευθεριακή» παράδοση του ριζοσπαστικού σχεδιασμούΣελ. 28
1. Η Ουτοπική παράδοση του ριζοσπαστικού σχεδιασμούΣελ. 30
2. Η «ελευθεριακή» παράδοση του ριζοσπαστικού σχεδιασμού Σελ. 35
Β. H «κριτική συνείδηση» του ριζοσπαστικού σχεδιασμούΣελ. 42
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου Χωροταξικός Σχεδιασμός και διάκρισή του από τους υπόλοιπους δημόσιους σχεδιασμούςΣελ. 57
Α. Συνολικοί και Ειδικοί Δημόσιοι ΣχεδιασμοίΣελ. 58
Β. Έννοια και χαρακτηριστικά του χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 62
Γ. Η έννοια της χωροταξίας και του χωροταξικού σχεδιασμού στις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε.Σελ. 70
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Το ρυθμιστικό περιεχόμενο των συστημάτων χωροταξικού σχεδιασμού σε επιμέρους ευρωπαϊκές έννομες τάξειςΣελ. 80
Α. Το σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού στην γαλλική έννομη τάξηΣελ. 81
1. Η ιστορική εξέλιξη της θεσμοθέτησης του χωροταξικού σχεδιασμού στη γαλλική έννομη τάξηΣελ. 82
2. Η διασύνδεση μεταξύ οικονομικού, αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 85
Β. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην έννομη τάξη της Μεγάλης ΒρετανίαςΣελ. 90
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 95
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ιστορική εξέλιξη του χωροταξικού σχεδιασμού και της συνταγματικής κατοχύρωσης της βιώσιμης ανάπτυξης στη σύγχρονη ΕλλάδαΣελ. 99
Α. Χωροταξία και Χωροταξικός Σχεδιασμός κατά τη Μεταπολεμική Περίοδο και μέχρι την «Μεταπολίτευση»Σελ. 102
1. Οικονομική πολιτική και αναπτυξιακός προγραμματισμός από την Απελευθέρωση μέχρι την εκβιομηχάνιση του 1960Σελ. 104
2. Τα πενταετή οικονομικά προγράμματα της δεκαετίας του 1960 Σελ. 111
Β. Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ελληνική έννομη τάξη μετά τη «Μεταπολίτευση»Σελ. 113
Γ. Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης μετά τη «Μεταπολίτευση»Σελ. 117
1. Ο έλεγχος της χωροθέτησης των βιώσιμων έργων και δραστηριοτήτων ως υποκατάστατο του ελλείποντος χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 120
2. Η υποχρέωση της Πολιτείας για την κατάρτιση χωροταξικού σχεδιασμού με βάση το άρθρο 24 του ΣυντάγματοςΣελ. 123
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η μορφή και το περιεχόμενο του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον εθνικό στρατηγικό Χωροταξικό σχεδιασμό και τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΣελ. 127
Α. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ως μέσο άσκησης στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδοΣελ. 134
1. Μορφή και περιεχόμενο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) Σελ. 135
α. Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι τάσεις αναδιάρθρωσης του εθνικού χώρου Σελ. 138
β. Η δομή της εθνικής χωρικής ανάπτυξης και οι περιφερειακές ανισότητεςΣελ. 142
γ. Η χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και μεταφορών διευρωπαϊκής και πανευρωπαϊκής ακτινοβολίαςΣελ. 144
δ. Η χωρική διάρθρωση, η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων και η σχέση τους με το περιβάλλονΣελ. 144
ε. Η διασύνδεση των πολιτικών με άμεσο χωρικό χαρακτήρα και η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού και νησιωτικού χώρουΣελ. 148
Β. Οι στόχοι, οι στρατηγικές επιλογές και οι προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής χωροταξικής πολιτικήςΣελ. 151
1. Βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρουΣελ. 156
2. Η Χωρική διάρθρωση, η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέωνΣελ. 161
α. Αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία)Σελ. 162
β. Οι κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ για τον ΤουρισμόΣελ. 163
γ. Η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου και νησιωτικού χώρουΣελ. 164
δ. Η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτουΣελ. 167
3. Οι προϋποθέσεις και οι μηχανισμοί υλοποίησης του ΓΠΧΣΑΑΣελ. 171
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Το τομεακό και το εδαφικό περιεχόμενο των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ΑνάπτυξηςΣελ. 176
Α. Το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον ΤουρισμόΣελ. 177
Β. Το περιεχόμενο, οι στρατηγικοί στόχοι και οι γενικές κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Σελ. 181
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η νομική δεσμευτικότητα των χωροταξικών σχεδίων και η διασύνδεσή τους με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξηςΣελ. 185
Α. Νομική Φύση και Δεσμευτικότητα των Χωροταξικών ΣχεδίωνΣελ. 186
1. Η νομολογιακή προσέγγιση της νομικής δεσμευτικότητας των χωροταξικών σχεδίωνΣελ. 189
α. Η αδυναμία χωροθέτησης ελλείψει προηγούμενου ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 189
β. Η εξειδίκευση της έννοιας του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 193
γ. Η νομική δεσμευτικότητα του χωροταξικού και του «υποκατάστατου» χωροταξικού σχεδιασμούΣελ. 196
2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη νομική φύση και τη δεσμευτικότητα των χωροταξικών σχεδίωνΣελ. 206
Β. Η διασύνδεση των χωροταξικών σχεδίων με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξηςΣελ. 211
1. Η διασύνδεση μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν 2742/1999 χωροταξικά σχέδιαΣελ. 216
2. Η διαδικασία εναρμόνισης των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξηςΣελ. 219
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 229
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 245
Ι. ΕλληνόγλωσσηΣελ. 245
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 271
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 289
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝΣελ. 292
 
Back to Top