Επικοινωνία

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης
Έδρα Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
ΑΦΜ 094443580
ΑΡ ΓΕΜΗ 084700102000

Κεντρικά Γραφεία
Μαυρομιχάλη 23, 106 80, Αθήνα
  Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Τ +30 210 3678800 (30 γραμμές)
 • F 210 3678922
 • e-mail: info@nb.org
  Εκπαίδευση & Εκδηλώσεις
 • Τ +30 210 3678924 , 210 3678925,
  210 3678828
 • e-mail: edu@nb.org
  Εκδόσεις
 • Τ+30 2103678829, 2103678826, 2103678816, 2103678958
 • e-mail: sales@nb.org
Back to Top