Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΔΑΝΕΙΑ - Ο ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ SERVICERS

Πρακτικά ζητήματα υπό το φως του νέου Ν 5072/2023

Εισηγητές: Τουρλούπης Κ.
Παρέμβαση: Γρηγοροπούλου Α., Σαρηδημητρόγλου Δ.

Το Σεμινάριο στοχεύει στην πρακτική προσέγγιση και παρουσίαση των τροποποιήσεων που επήλθαν με τους νόμους που ψηφίστηκαν μέσα στο 2023 με πλέον πρόσφατο τον Ν 5072/2023 (ΦΕΚ Α΄ 198/4.12.2023) Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος “ΗΡΑΚΛΗΣ” και άλλες επείγουσες διατάξεις» για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς και στην ανάδειξη των καίριας εμβέλειας ζητημάτων που συνδέονται με την αναδιάρθρωση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και έχουν απασχολήσει όσους εμπλέκονται στη διαδικασία του. Θα περιέχει αναφορές στις σημαντικότερες αλλαγές του νόμου που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, την πτώχευση φυσικού προσώπου και τη νομοθεσία για τους ευάλωτους οφειλέτες.

  • Πεδίο εφαρμογής - Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
  • Βασικό περιεχόμενο αίτησης οφειλέτη
  • Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Δικαίωµα προσφυγής σε διαµεσολάβηση
  • Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης µετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών
  • Συµµετοχή Δηµοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συµβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισµοί
  • Ηλεκτρονική πλατφόρµα εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών
  • Ρυθµίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηµατικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • Έκδοση βεβαίωσης οφειλής ηλεκτρονικά
  • Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης & κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό και προπτωχευτικό δίκαιο, καθώς και σε λογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαδικασίες του νόμου, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών της πτώχευσης και της αναδιάρθρωσης οφειλών.

Κωνσταντίνος Τουρλούπης

Ο Κωνσταντίνος Ν. Τουρλούπης είναι δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Δικονομία. Η ειδίκευσή του αφορά στο Πτωχευτικό και Τραπεζικό Δίκαιο. Εργάστηκε, για πολλά χρόνια, ως νομικός σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και στη Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας Eurobank ΑΕ (Τμήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και αναδιάρθρωσης απαιτήσεων του Corporate). Σήμερα είναι Επικεφαλής δικηγόρος της Μονάδας Αναδιαρθρώσεων Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων της doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ.

Αμάντα Γρηγοροπούλου

Η Αμάντα Γρηγοροπούλου, είναι νομικός με ειδίκευση στο δίκαιο των Προσωπικών Δεδομένων, της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχοντας διατελέσει επί έτη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σε μεγάλα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένα συστήματα διακυβέρνησης των προσωπικών δεδομένων με την σύσταση ρόλων, πολιτικών, μηχανισμών προστασίας κατά το σχεδιασμό διαδικασιών και συστημάτων, και έχει εκπονήσει μελέτες εκτίμησης κινδύνου και αντικτύπου για πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με ειδίκευση σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας και καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, και έχει συμβάλει στη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών. Έχει παράσχει πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας των πληροφοριών και καταπολέμησης παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών. Είναι πιστοποιημένη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, πιστοποιημένη εσωτερική ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε θέματα καταπολέμησης παράτυπων και παράνομων συμπεριφορών (Counter Fraud Trainer).

Δέσποινα Σαρηδημητρόγλου

Η Δέσποινα Αλ. Σαρηδημητρόγλου είναι δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Δικονομία. Η ειδίκευσή της αφορά στο Δίκαιο Αφερεγγυότητας και Τραπεζικό Δίκαιο. Εργάστηκε, για πολλά χρόνια, ως νομικός σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας (Τμήματα Εργατικών, Αναγκαστικής Εκτέλεσης Πτώχευσης/Εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης απαιτήσεων Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων) και στη συνέχεια ως Legal Manager στην doValue Greece ΑΕΔΑΔΠ. Σήμερα είναι Υπ/ντρια Νομικής Υπηρεσίας, υπεύθυνη για τη Διαχείριση Λιανικού και Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου της εταιρίας «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ».

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20416
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Τουρλούπης Κ.
Παρέμβαση: Γρηγοροπούλου Α., Σαρηδημητρόγλου Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Πρακτικά ζητήματα υπό το φως του νέου Ν 5072/2023

ΔΑΝΕΙΑ - Ο ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ SERVICERS

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20416
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Τουρλούπης Κ.
Παρέμβαση: Γρηγοροπούλου Α., Σαρηδημητρόγλου Δ.
Back to Top