Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Δέλλιου Γ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων προστασίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας εναντίον των πιστωτών, και ιδιαίτερα των Τραπεζών. Στόχος είναι μέσα από την ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου και την πρακτική παρουσίαση του μέσω παραδειγμάτων, ο αποδέκτης να αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για τη λειτουργία των Τραπεζών και τους τρόπους προστασίας της περιουσίας του. Η ανάλυση ξεκινά από το προσυμβατικό στάδιο μέχρι το στάδιο της ενδεχόμενης δικαστικής διαμάχης. Αναλύει τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν και παρουσιάζει ενδεχόμενες λύσεις. Αφορά ένα επίκαιρο ζήτημα το οποίο στην κατεύθυνση που εξελίσσεται η ελληνική οικονομία θα έχει όλο και περισσότερη πρακτική αξία.

• Είδη Δανείων
- Τοκοχρεολυτικά Δάνεια
- Αλληλόχρεα Δάνεια
- Στεγαστικά Δάνεια
- Καταναλωτικά Δάνεια
- Άλλα είδη Δανείων

• Είδη Εγγυήσεων
- Διάκριση μεταξύ Δανειολήπτη και Εγγυητή
- Διάκριση μεταξύ Δανείων με την παροχή Εμπράγματων Ασφαλειών και Προσωπικών Ασφαλειών
- Διάκριση μεταξύ Περιορισμένης Εγγυήσεως και Απεριόριστης Εγγυήσεως
- Αντίστροφη Υποθήκη

• Μέτρα Πρόληψης
- Καταχρηστικότητα Δανειστή/Τραπέζης
- Εξωδικαστική Διευθέτηση
• Εξωδικαστικός μηχανισμός Ν. 4469/2017
• Αναδιάρθρωση
• Οικειοθελής παράδοση ακινήτων με διαγραφή χρέους

• Καταγγελία και Δικαστηριακή Διευθέτηση
- Διαταγή Πληρωμής
• Επίδοση προς γνώση
• Επίδοση με επιταγή
- Αγωγή

• Μέσα Άμυνας του Δανειολήπτη και του Εγγυητή
- Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ
• Προθεσμία
• Πρόσθετοι Λόγοι
- Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ
• Προθεσμία
• Πρόσθετοι Λόγοι
• Σώρευση Δικογράφων
- Αίτηση Αναστολής
• Η σημασία αυτόνομης άμυνας Εγγυητή
- Πλάνη εγγυητή
- Υπερχρέωση πρωτοφειλέτη – αφερεγγυότητα
- Πτώχευση πρωτοφειλέτη

• Μέσα επίσπευσης Πιστούχου / Τραπέζης
- Ειδική Διαχείριση Ν. 4307/2014

• Πώληση/Μεταβίβαση κόκκινων δανείων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους της πράξης που χειρίζονται ανάλογες υποθέσεις εντολέων τους δικαστικά και εξωδικαστικά, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους και γενικότερα σε οποιονδήποτε θα ήθελε να ενημερωθεί για τα διαρκώς επίκαιρα ζητήματα της άμυνας και προστασίας δανειοληπτών και εγγυητών στο πλαίσιο δανειακών συμβάσεων.

Γεωργία (Γιούλη) Δέλλιου

Η Γεωργία (Γιούλη) Δέλλιου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πτυχιούχος Νομικής του City University of London με μεταπτυχιακές σπουδές στο International Commercial Law with specialisation in Banking Law (LLM). Επίσης είναι πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του King’s College London. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Ακινήτων και του Τραπεζικού Δικαίου. Στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της έχει συνεργαστεί με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και αρχιτεκτονικά γραφεία για την παροχή νομικών συμβουλών και δικαστικής προστασίας. Η γνώση της σχετικά με το Τραπεζικό Δίκαιο δεν περιορίζεται στην άμυνα κατά των Τραπεζών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα τραπεζικά projects και έχει διεξάγει τον νομικό έλεγχο δανειακών συμβάσεων, καθώς και των σχετικών στην κάθε σύμβαση εμπράγματων εξασφαλίσεων και δικαστικών εγγράφων για λογαριασμό ξένων επενδυτικών εταιριών, των λεγόμενων distress funds.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17283
4 ώρες
Εισηγητές: Δέλλιου Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17283
4 ώρες
Εισηγητές: Δέλλιου Γ.
Back to Top