ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 6.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18170
Ζησάκου Σ.
Τσούκα Χ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Τσούκα Χ.
Το έργο «Διαδικασία Ασύλου & Σεξουαλικός Προσανατολισμός» αποτελεί ένα εύχρηστο και αναλυτικό εγχειρίδιο για τους εφαρμοστές και μελετητές του προσφυγικού δικαίου. Καταγράφοντας τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τόσο κατά το στάδιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας (Α μέρος) όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου (Β μέρος) επιχειρεί να προτείνει εναλλακτικές που βασίζονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Προλογικό Σημείωμα Σελ. XΙΙΙ
Συντομογραφίες Σελ. XV
1. Εισαγωγή Σελ. 1
1.1. Διατύπωση του προβλήματος Σελ. 1
1.2. Περιορισμοί Σελ. 8
1.3. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 10
1.3.1. Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο Σελ. 10
1.3.2. Κοινό Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου Σελ. 12
1.3.3. Η σχέση του διεθνούς προσφυγικού και ευρωπαϊκού δικαίου και ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 17
ΜΕΡΟΣ a'
Αξιολόγηση της αξιοπιστίας
2. Η διαδικασία της συνέντευξης Σελ. 25
2.1. Τα προβλήματα που ανακύπτουν Σελ. 25
2.1.1. Ερωτήσεις που αφορούν τις σεξουαλικές πρακτικές των αιτούντων/αιτουσών Σελ. 25
2.1.2. Στερεοτυπικές αντιλήψεις Σελ. 26
2.1.2.1. Στερεότυπα πρώτης γενιάς Σελ. 27
2.1.2.2. Στερεότυπα δεύτερης γενιάς Σελ. 28
2.1.3. Αποδεικτικά μέσα, ιατρικά και ψυχολογικά τεστ Σελ. 30
2.2. Η θέση της UNHCR Σελ. 32
2.2.1. Ερωτήσεις που αφορούν τις σεξουαλικές πρακτικές των αιτούντων/αιτουσών Σελ. 33
2.2.2. Στερεοτυπικές αντιλήψεις Σελ. 33
2.2.2.1 Στερεότυπα πρώτης γενιάς Σελ. 33
2.2.2.2 Στερεότυπα δεύτερης γενιάς Σελ. 34
2.2.3. Αποδεικτικά μέσα, ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις Σελ. 35
2.3. Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου Σελ. 37
2.4. Νομολογία Σελ. 38
2.4.1. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αντικείμενο απόδειξης κατά τη νομολογία Σελ. 38
2.4.2. Ερωτήσεις που αφορούν τις σεξουαλικές πρακτικές των αιτούντων/αιτουσών Σελ. 39
2.4.3. Στερεοτυπικές αντιλήψεις Σελ. 40
2.4.4. Αποδεικτικά μέσα, διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις Σελ. 40
2.5. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ως αντικείμενο απόδειξης Σελ. 43
2.5.1. Χρήσιμα στερεότυπα Σελ. 44
2.5.2. Βάρος στα συναισθήματα Σελ. 46
2.5.3. Το μοντέλο DSSH (Difference, Stigma, Shame, Harm) Σελ. 47
2.5.3.1. Σεξουαλικός προσανατολισμός: Ταυτότητα ή πρακτική; Σελ. 48
2.5.3.2. Η διαδικασία συνειδητοποίησης και αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού Σελ. 50
2.5.3.3. Είναι το μοντέλο κατάλληλο για την εξέταση αιτημάτων ασύλου γυναικών; Σελ. 51
2.5.3.4. Η έκφραση συναισθημάτων Σελ. 52
2.5.3.5. Ο παράγοντας εκπαίδευση Σελ. 53
2.6. Αποδιδόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός: Είναι πάντοτε η απόδειξη του σεξουαλικού προσανατολισμού κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της αίτησης; Σελ. 53
Η απόφαση ΔΕφΠειρ 401/2019 Σελ. 54
2.7. Είναι εφικτή μια εξωγενής αξιολόγηση του σεξουαλικού προσανατολισμού; Σελ. 55
Η απόφαση 13420/2019 της 16ης Επιτροπής Προσφυγών Σελ. 59
3. Εκ των υστέρων αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού Σελ. 64
3.1. Η θέση της UNHCR Σελ. 66
Αιτήματα sur place Σελ. 66
3.2. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 67
3.2.1. Εκ των υστέρων προβαλλόμενοι ισχυρισμοί Σελ. 67
3.2.2. Αιτήσεις sur place Σελ. 67
3.2.3. Μεταγενέστερες αιτήσεις Σελ. 68
3.2.4. Ασφαλείς χώρες καταγωγής, ασφαλείς τρίτες χώρες και πρώτη χώρα ασύλου Σελ. 69
3.3. Νομολογία Σελ. 69
3.4. Ασφαλείς χώρες καταγωγής και ταχύρρυθμες διαδικασίες: Ακατάλληλες διαδικασίες εξέτασης Σελ. 71
ΜΕΡΟΣ Β'
Θεμελίωση του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης
4. Ποινικοποίηση των συναινετικών ομόφυλων πράξεων στα κράτη καταγωγής Σελ. 79
4.1. Η θέση της UNHCR Σελ. 80
4.1.1. Ύπαρξη διατάξεων που ποινικοποιούν τις ομόφυλες πράξεις Σελ. 80
4.1.2. Κατάργηση/Απουσία ποινικών διατάξεων Σελ. 81
4.1.3. Έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών Σελ. 81
4.1.4. Προσφυγή στις κρατικές/αστυνομικές αρχές Σελ. 81
4.2. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 82
4.2.1. Ύπαρξη διατάξεων που ποινικοποιούν τις ομόφυλες πράξεις Σελ. 82
4.2.2. Προσφυγή στις κρατικές αρχές Σελ. 83
4.2.3. Πληροφορίες για τα κράτη καταγωγής Σελ. 83
4.3. Νομολογία Σελ. 83
4.4. Η απλή ποινικοποίηση ως μη σοβαρή απειλή: Η θέση που οδηγεί στη διακριτικότητα Σελ. 86
5. Η ρήτρα της διακριτικότητας Σελ. 93
5.1. Πρακτικές εφαρμογές Σελ. 93
5.1.1. Η παραδοσιακή εκδοχή Σελ. 93
5.1.2. Έμμεση διακριτικότητα Σελ. 94
5.2. Διεθνές προσφυγικό δίκαιο Σελ. 97
5.3. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου Σελ. 98
5.4. Νομολογία Σελ. 99
5.5. Διακριτικότητα από την πίσω πόρτα: Συνέπειες και προκλήσεις Σελ. 102
6. Συνολική αποτίμηση Σελ. 108
6.1. Συμπεράσματα Σελ. 108
6.2. Προτάσεις Σελ. 111
Νομοθεσία - Κατευθυντήριες Οδηγίες Σελ. 115
Νομολογία Σελ. 120
Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 123
Ευρετήριο Σελ. 128
Back to Top