ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η σταδιακή αφομοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δημόσιων Συμβάσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16205
Μουκίου Χ.
Κούρτης Γ. Στ.

Το βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας Διοικητικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κας Χρυσούλας Μουκίου, με τίτλο: «Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις - Η σταδιακή αφομοίωση του διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δημόσιων Συμβάσεων» συμβάλλει τα μέγιστα στην έρευνα του θέματος αυτού. Και τούτο, διότι πραγματεύεται το ζήτημα της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις από άλλη οπτική γωνία σε σχέση με τη μέχρι σήμερα αντιμετώπισή του. Δεν περιορίζεται στη διαφάνεια υπό τυπική έννοια που ανάγεται στη δημοσίευση ορισμένων εγγράφων της διαδικασίας κατάρτισης δημόσιας σύμβασης και της πρόσβασης των υποψήφιων αντισυμβαλλόμενων σε αυτά. Η συγγραφέας ανάγεται στη διαφάνεια υπό την ουσιαστική και ευρεία έννοια του όρου αυτού, που συναρτάται με την ακεραιότητα και την εντιμότητα στο πλαίσιο διαδικασίας κατάρτισης δημόσιων συμβάσεων και λειτουργεί ως μέσο πρόληψης και πάταξης δημιουργίας φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Επιβεβαιώνει τη σχέση του διοικητικού δικαίου με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο στο πλαίσιο της παραπληρωματικής σχέσης των διαφορετικών έννομων τάξεων. Για τον λόγο αυτό, η συγγραφέας πραγματεύεται τη διαφάνεια υπό την ευρεία και ουσιαστική του όρου έννοια, διαπερνώντας τρεις έννομες τάξεις: τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εθνική καθώς και άλλες εθνικές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις. Πραγματεύεται το ζήτημα της διαφάνειας, υπό την ουσιαστική και ευρεία έννοια του όρου, κυρίως υπό την επίδραση του διεθνούς soft law, ήτοι των μη δεσμευτικών κανόνων της διεθνούς έννομης τάξης, οι οποίοι προβλέπουν την ουσιαστική διαφάνεια ως προϋπόθεση για την κατάρτιση δημόσιας σύμβασης. Αναλύοντας την σχέση αλληλοδιάδρασης που δημιουργείται ανάμεσα στο διεθνές soft law και το δεσμευτικό διεθνές δίκαιο, η συγγραφέας σταδιακά ανευρίσκει τη δημιουργία ενός διεθνούς consensus που υφίσταται σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την τήρηση της διαφάνειας υπό ουσιαστική έννοια στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων. Καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του consensus αυτού θεωρεί το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των οποίων έχει υπογραφεί διεθνής σύμβαση, αλλά και έχει εκδοθεί πρότυπο του soft law σχετικά με τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις. Η συγγραφέας θεωρεί ότι πρόκειται για ένα εν τη γενέσει του διεθνές έθιμο.

Η μελέτη αυτή είναι πρωτοπόρα, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Με εξαιρετική άνεση και βαθειά γνώση, η συγγραφέας εντοπίζει τόσο τα σημεία σύγκλισης όσο και τα σημεία απόκλισης ανάμεσα στις δύο έννομες τάξεις και επισημαίνει σε ποιο βαθμό το διεθνές δίκαιο έχει ασκήσει καίρια επιρροή στη διαμόρφωση κανόνων κατάρτισης δημόσιων συμβάσεων, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των κανόνων διαφάνειας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης της, η συγγραφέας, προβαίνει στη συγκριτική μελέτη τριών εθνικών έννομων τάξεων κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να αναδείξει τόσο τον τρόπο προσαρμογής τους προς τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες του 2014, όσο και την επίδραση που έχει ασκήσει σε αυτές το διεθνές δίκαιο. Η επιλογή των προς σύγκριση έννομων τάξεων δεν είναι τυχαία. Η γαλλική έννομη τάξη έχει επιλεγεί, από τη συγγραφέα, λόγω της ψήφισης σημαντικών νομοθετημάτων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδιαφάνειας στο δημόσιο βίο και της σημαντικής νομολογίας του Conseil Constitutionnel που διαμορφώθηκε επ’ αφορμή της ψήφισής τους. Το βρετανικό δίκαιο έχει επιλεγεί, λόγω της ύπαρξης δεοντολογικών κωδίκων για την τήρηση της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, καθώς και λόγω των ιδιαίτερων διαδικασιών εφαρμογής του άρθρου 50 ΣΕΕ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Τέλος, η Ελλάδα επελέγη, όχι μόνον διότι είναι το εθνικό μας δίκαιο, αλλά και διότι συνιστά μία έννομη τάξη η οποία αντιμετώπισε το ζήτημα της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις με αναθεώρηση του Συντάγματός της. Από τη συγκριτική αυτή μελέτη, η συγγραφέας επιβεβαιώνει το συμπέρασμά της ότι διαμορφώνεται ένα διαρκώς κλιμακούμενο διεθνές consensus σχετικά με την εμπέδωση των κανόνων διαφάνειας στις διαδικασίες κατάρτισης των δημόσιων συμβάσεων, το οποίο επικρατεί, ακόμη και σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο.

Η εντυπωσιακή μονογραφία της Επίκουρης Καθηγήτριας κυρίας Χρυσούλας Μουκίου ξεπερνά την παραδοσιακή μορφή μιας μονογραφίας διοικητικού ή συγκριτικού δικαίου. Αποτελεί μονογραφία σύγχρονου διοικητικού δικαίου, γεγονός το οποίο επιβάλλει την εξέταση της επίδρασης του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου στη διαμόρφωση νέων κανόνων του διοικητικού δικαίου. Ως προς τούτο είναι απολύτως πρωτότυπη και μοναδική, ίσως, στο είδος της. Πραγματεύεται τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, υπό την ουσιαστική και ευρεία έννοια του όρου, εξετάζοντάς την δυναμικά και εξελικτικά διαπερνώντας τρεις έννομες τάξεις: τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και τις εθνικές έννομες τάξεις. Η πρωτοτυπία της μεθοδολογίας, ο μοναδικός τρόπος γραφής και η αξία των συμπερασμάτων της, καθιστά τη μονογραφία της Επίκουρης Καθηγήτριας κυρίας Χρυσούλας Μουκίου εργαλείο μέγιστης συμβολής στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων. 

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. 9
Προλογικό σημείωμα της συγγραφέα Σελ. 15
Συντομογραφίες Σελ. 27
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η τελολογική μεταστροφή του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και ορολογικές αποσαφηνίσεις Σελ. 31
2. Οι συνέπειες της «εκνομίκευσης» των ηθικών κανόνων που σχετίζονται με τη διαφάνεια σε επίπεδο διοικητικού δικαίου Σελ. 41
3. Η ένταση ανάμεσα στη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις: quid desiderati για τις δημόσιες συμβάσεις; Σελ. 46
3.α. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την οικονομική θεωρία Σελ. 46
3.β. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου Σελ. 50
4. Η διαφάνεια υπό την ευρεία και ουσιαστική έννοια του όρου ως δικαίωμα ή ως αρχή; Σελ. 53
5. Τα νέα desiderata των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 55
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στις δημόσιες συμβάσεις στη διελκυστίνδα ανάμεσα στο Hard Law και το Soft Law
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία του Soft Law στο πλαίσιο των εθνικών έννομων τάξεων και της διεθνούς έννομης τάξης Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Οι βασικοί κανόνες του διεθνούς Hard Law για την ουσιαστική διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και η ισχύς τους στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου Σελ. 67
Α. Το κύριο εργαλείο του αυστηρού δικαίου: η Σύμβαση του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) Σελ. 68
Α.1. Η εξελικτική πορεία προς την κατοχύρωση της ουσιαστικής
διαφάνειας από την GPA Σελ. 68
Α.2. Oι εγγυήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της GPA Σελ. 72
Β. H δεσμευτικότητα της GPA στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου Σελ. 74
Β.1. Η εν γένει σχέση του διεθνούς συμβατικού δικαίου με το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 74
Β.1.1. Το δίλημμα μονισμού-δυϊσμού Σελ. 75
(a) Η βασική θέση της μονιστικής προσέγγισης κατά τον H.Kelsen Σελ. 75
(b) H βασική θέση της δυϊστικής προσέγγισης υπό την οπτική του H.Kelsen Σελ. 76
Β.1.2. Η μεταφορά του προβληματισμού στο πλαίσιο της σχέσης
του ενωσιακού δικαίου με το διεθνές δίκαιο Σελ. 76
(a) Τα δύο θεωρητικά ενδεχόμενα Σελ. 77
(b) H τελική επιλογή: το κοινό μονιστικό corpus Σελ. 78
(c) Οι αποκλίσεις από την αρχή του μονισμού: η δυϊστική διακλάδωση για την ΓΣΔΕ και τον ΠΟΕ Σελ. 84
i) Η κατά κανόνα έλλειψη άμεσου αποτελέσματος των συμφωνιών του ΠΟΕ στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου  Σελ. 85
ii) H εξαίρεση της εξαίρεσης: η μερική επαναφορά στον κανόνα βάσει της «αρχής της εκπληρώσεως» Σελ. 90
Β.2. Η εφαρμογή των νομολογιακών κανόνων περί δεσμευτικότητας του διεθνούς δικαίου επί της GPA Σελ. 92
Β.2.1. Η δυνατότητα «επίκλησης» των διατάξεων της GPA Σελ. 92
B.2.2. H σύμφωνη με την GPA ερμηνεία του παράγωγου ενωσιακού δικαίου Σελ. 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Η αλληλοδιάδραση ανάμεσα στο Soft Law και το Hard Law για τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 99
Α. Η διαδικασία διαμόρφωσης ενός διεθνούς consensus για τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 100
Α.1. Οι παράλληλες οδοί του Hard Law και του Soft Law των Η.Ε. Σελ. 100
Α.1.1. Η οδός του Hard Law: η Σύμβαση των Η.Ε. κατά της Διαφθοράς (UNCAC) Σελ. 100
A.1.2. H oδός του Soft Law: τo Πρότυπο UNCITRAL για την ουσιαστική
διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 102
(a) Οι προβλέψεις του Προτύπου UNCITRAL για την ουσιαστική διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 103
(b) Η αποδοχή του Προτύπου UNCITRAL από περιφερειακά εργαλεία δημόσιων συμβάσεων Σελ. 104
(i) Σε ενωσιακό επίπεδο Σελ. 105
(ii) Σε περιφερειακό διεθνές επίπεδο πέραν του ενωσιακού Σελ. 105
(iii) Επίδραση σε άλλα οικονομικά συστήματα Σελ. 106
(c) Οι λόγοι ευρείας αποδοχής του Προτύπου UNCITRAL Σελ. 107
(i) Η ιδιαιτερότητα του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 107
(ii) Η δυσχέρεια διεθνών πολυμερών διαπραγματεύσεων Σελ. 108
(iii) Η «ελαστικότητα» του Προτύπου ως κανόνα ήπιου δικαίου Σελ. 109
A.1.3. Η «αυστηροποίηση» του ήπιου δικαίου των Η.Ε.: αποδοχή
του Προτύπου UNCITRAL από τον ΠΟΕ Σελ. 110
(a) Οι εν γένει παράγοντες «αυστηροποίησης» του διεθνούς Soft Law Σελ. 110
(b) H παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών ανάμεσα στα Η.Ε. και τον Π.Ο.Ε. Σελ. 112
(i) H Αναθεώρηση της συμφωνίας GPA ως μια διαδικασία επιβεβαίωσης της ισχύος του Soft Law Σελ. 112
(ii) Η αντίστροφη πορεία: η μεταρρύθμιση του Πρoτύπου UNCITRAL ως διαδικασία εναρμόνισης με το Hard Law Σελ. 113
Α.2. Οι παράλληλες οδοί του Hard Law και του Soft Law του ΟΟΣΑ Σελ. 116
Α.2.1. Οι κανόνες του ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς: ιδίως η Σύμβαση κατά
της Δωροδοκίας του 1997 Σελ. 116
Α.2.2. Ειδικότερα, η αντιμετώπιση από τον ΟΟΣΑ της αδιαφάνειας και
της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις σε επίπεδο Soft Law Σελ. 118
A.2.3. Η επίδραση του δικαίου του OOΣΑ επί των διαδικασιών
του WTO για την αναθεώρηση της GPA Σελ. 119
A.2.4. «Αλλαγή σκυτάλης»: η διαδικασία αναθεώρησης της GPA ως stimuli
για τη δραστηριοποίηση του ΟΟΣΑ σε επίπεδο Soft Law Σελ. 121
A.3. Η γένεση ενός ευρύτερου consensus σε επίπεδο διεθνούς δικαίου Σελ. 124
Β. Η δεσμευτικότητα των διατάξεων του διεθνούς Soft Law για τις δημόσιες συμβάσεις σε ενωσιακό επίπεδο Σελ. 128
Β.1. Η δυνατότητα επίκλησης του διεθνούς Soft Law με βάση τη νομολογία ‘Kadi’ Σελ. 128
Β.1.1. Η νομολογία ‘Κadi’, μία νέα ‘Solange’? Σελ. 128
Β.1.2. Η θέση του διεθνούς Soft Law για τις δημόσιες συμβάσεις
στην ενωσιακή έννομη τάξη Σελ. 132
Β.2. Η νομολογία ‘Racke’ & ‘Opel Austria’: η δυνατότητα επίκλησης
εθιμικού διεθνούς κανόνα; Σελ. 134
Β.2.1. Τα νομολογιακά δεδομένα Σελ. 134
Β.2.2. Η διαμόρφωση ενός ευρύτερου διεθνούς consensus για
τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 137
Συμπέρασμα Πρώτου Μέρους Σελ. 140
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Το Δίκαιο της Ε.Ε. και το Δίκαιο των Η.Π.Α. για τις δημόσιες συμβάσεις: Αντικειμενικότητα vs. Υποκειμενισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το δίκαιο της Ε.Ε.: η μετεξέλιξη της στοχοθεσίας και η σταδιακή απαγκίστρωση από την τυπικότητα Σελ. 147
Α. Οι αρχικοί στόχοι του ευρωπαίου νομοθέτη: μια per se μικροσκοπική αντίληψη του «τέλους» των δημόσιων συμβάσεων: η «ανταγωνιστικο-κεντρική» προσέγγιση Σελ. 149
Α.1. H «ανταγωνιστικο-κεντρική προσέγγιση» ως όριο της δικαιοθετικής ευχέρειας των κρατών μελών Σελ. 152
Α.1.1. Θέσπιση πρόσθετων λόγων αποκλεισμού Σελ. 153
Α.1.2. Ενσωμάτωση λόγων αποκλεισμού με ποικίλους βαθμούς αυστηρότητας Σελ. 154
Α.1.3. Υιοθέτηση μαχητών τεκμηρίων για την παράβαση των κανόνων
και των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 155
Α.2. Αναζήτηση περαιτέρω desiderata στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 158
Α.2.1. Η διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια ως desideratum
των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 158
(a) Από τη διαφάνεια υπό τυπική έννοια… Σελ. 158
(b)… προς την αναζήτηση της διαφάνειας υπό ουσιαστική έννοια: η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και συμπαιγνίας Σελ. 159
Α.2.2. Η πρόληψη και η πάταξη της διαφθοράς ως desideratum
των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 165
Β. Η νέα οπτική του ευρωπαίου νομοθέτη: προς τη μακροσκοπική αντίληψη του «τέλους» των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 168
Β.1. Τα βαθύτερα αίτια του τελολογικού αναπροσανατολισμού Σελ. 168
Β.1.1. Ο εκδημοκρατισμός της δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας στην Ε.Ε. Σελ. 168
Β.1.2. Η χάραξη της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020» Σελ. 170
Β.1.3. Η «διεθνοποίηση» του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 171
Β.2. Τα εμπόδια για τον τελολογικό αναπροσανατολισμό Σελ. 172
Β.2.1. Η αρχή του κράτους δικαίου Σελ. 172
Β.2.2. Η αρχή της επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 174
Β.3. Η κάμψη των εμποδίων: προς την αναζήτηση της ... λανθάνουσας νομικής βάσης Σελ. 174
Β.3.1. Αποτελεί η διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια σε εθνικό
επίπεδο στόχο του ευρωπαϊκού δικαίου; Σελ. 175
Β.3.2. Η κατοχύρωση της διαφάνειας υπό τυπική έννοια ως στόχος
και γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 176
Β.3.3. Η δυνατότητα συναγωγής νομικής βάσης για
τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια σε εθνικό επίπεδο
ως στόχου του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 177
(a) Αρθρ. 15 παρ. 3 ΣυνθλΕΕ και άρθρ. 42 ΧΘΔΕΕ Σελ. 177
(b) Αρθρ. 86 παρ. 1 ΣυνθλΕΕ Σελ. 177
(c) Άρθρ. 119 παρ. 3 ΣυνθλΕΕ Σελ. 178
B.4. Η τελική επιλογή του ενωσιακού νομοθέτη το 2014. Σελ. 180
B.4.1. Η διασφάλιση της διαφάνειας υπό ουσιαστική έννοια
ως νέα στοχοθεσία του παράγωγου ενωσιακού δικαίου για
τις δημόσεις συμβάσεις Σελ. 180
B.4.2. Οι ρυθμίσεις για τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια
κατά την οδηγία 2014/24/ΕΕ Σελ. 185
(a) Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 186
(i) Η έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» στις δημόσιες συμβάσεις πριν την οδηγία 2014/24/ΕΕ Σελ. 187
(ii) Η σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρ. 24 oδηγίας 2014/24/ΕΕ Σελ. 191
(iii) Η σχέση της σύγκρουσης συμφερόντων με την «προηγούμενη εμπλοκή» υποψηφίου στη διαδικασία προετοιμασίας του διαγωνισμού Σελ. 194
(b) Αποτελεί η σύγκρουση συμφερόντων υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού; Σελ. 196
(i) Η «διαφθορά» ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού Σελ. 196
(ii) Ζητήματα απόδειξης και εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 198
(iii) Η δυνατότητα παρεκκλίσεων Σελ. 202
Β.4.3. Η σύγκρουση συμφερόντων και η στρέβλωση
του ανταγωνισμού ως δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού Σελ. 203
(a) Η εκφερθησόμενη διττή κρίση της αναθέτουσας αρχής Σελ. 204
(b) Η σχέση της αδιαφάνειας με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Σελ. 206
(c) H σχέση της αδιαφάνειας με τους άλλους λόγους δυνητικού αποκλεισμού Σελ. 207
(i) Η προγενέστερη αντισυμβατική συμπεριφορά Σελ. 208
(ii) Η απόπειρα άσκησης αθέμιτης επιρροής Σελ. 209
(iii) Το σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Σελ. 209
Β.4.4. H «αυτο-κάθαρση» ως διαδικασία άρσης λόγων αποκλεισμού Σελ. 211
(a) Η ratio της ρύθμισης περί «αυτο-κάθαρσης» Σελ. 211
(b) Οι όροι της «αυτο-κάθαρσης» Σελ. 213
(c) Ερμηνευτικά όρια της διαδικασίας «αυτο-κάθαρσης» Σελ. 216
B.5 Οι διακυμάνσεις της ευχέρειας των κρατών μελών αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού: ο κίνδυνος «ρυθμιστικής κατάτμησης» Σελ. 218
B.5.1. Η δυνατότητα μετατροπής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού
σε υποχρεωτικούς είναι αποδεκτή από το ενωσιακό δίκαιο; Σελ. 219
B.5.2. Είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η μετατροπή
ενός δυνητικού λόγου αποκλεισμού σε υποχρεωτικό «κατά τρόπο συστηματικό»; Σελ. 221
B.5.3. Είναι ο εθνικός νομοθέτης αρμόδιος για μια τέτοια μετατροπή
ή αυτή επαφίεται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής; Σελ. 222
B.5.4. Η διαδικασία «αυτό-κάθαρσης» διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας σε μία τέτοια περίπτωση; Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Το δίκαιο των Η.Π.Α.: ο υποκειμενισμός στο απόγειό του Σελ. 225
Α. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δικαίου δημόσιων συμβάσεων των Η.Π.Α. Σελ. 225
Α.1. Η αρχή της νομιμότητας και η υποχρέωση αιτιολογίας Σελ. 228
Α.2. Η υψηλή κατάρτιση των αρμόδιων οργάνων των αναθετουσών αρχών Σελ. 229
A.3. Η τάση προς το συγκεντρωτικό μοντέλο Σελ. 229
A.4. Ανταγωνισμός, διαφάνεια, λογοδοσία Σελ. 229
Α.4.1. Ο ανταγωνισμός ως πρωταρχικός στόχος του δικαίου
των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 230
Α.4.2. Η διαφάνεια ως ισοδύναμος στόχος του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 230
Α.4.3. Η λογοδοσία ως μέσο νομιμοποίησης της λειτουργίας
των αναθετουσών αρχών Σελ. 232
Α.5. H κατίσχυση του «εξορθολογισμένου» υποκειμενισμού Σελ. 233
Α.5.1. Η ευρεία διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών Σελ. 233
(a) «Past performance» Σελ. 233
(b) «Trade offs» Σελ. 235
Α.5.2. Η επικράτηση των διαπραγματευτικών διαδικασιών
και η αρμοδιότητα μονοπρόσωπων οργάνων Σελ. 236
Α.5.3. Η νομολογιακή κάμψη του υποκειμενισμού: η επιταγή
για «εξορθολογισμό» της απόφασης της αναθέτουσας αρχής Σελ. 237
(a) Tα κριτήρια «νοηματοδότησης» των διαπραγματεύσεων Σελ. 238
(b) Η εφαρμογή της Administrative Procedure Act (APA) Σελ. 239
Β. Η διαφθορά και η σύγκρουση συμφερόντων στο δίκαιο δημόσιων συμβάσεων των Η.Π.Α. Σελ. 240
Β.1. Το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης θύρας» («revolving door») Σελ. 240
Β.2. Το τριπλό διακύβευμα κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στις Η.Π.Α. Σελ. 241
Β.2.1. Το υλικό διακύβευμα της σύμβασης («Performance risk») Σελ. 241
Β.2.2. Το ηθικό διακύβευμα της σύμβασης («Reputation risk») Σελ. 242
Β.2.3. Το οικονομικό διακύβευμα της σύμβασης («Fiduciary risk») Σελ. 242
Β.3. Η «νομολογία» Lockheed Martin: η υπόθεση-σταθμός για την επικράτηση της προστασίας του ηθικού διακυβεύματος στις δημόσιες συμβάσεις των Η.Π.Α. Σελ. 243
Β.4. Η διάκριση ανάμεσα σε «hard core» διαφθορά και σε διαφθορά υπό ευρεία έννοια («soft» ή έμμεση διαφθορά) Σελ. 244
Β.4.1. H διαφθορά υπό στενή έννοια («hard core» διαφθορά) Σελ. 245
Β.4.2. Η διαφθορά υπό ευρεία έννοια («soft» ή έμμεση διαφθορά):
τα «earmarks» Σελ. 245
Β.4.3. Οι επιπτώσεις και των δύο μορφών διαφθοράς στο δημόσιο βίο Σελ. 246
Β.5. Οι επιπτώσεις της διαφθοράς για τον (υποψήφιο) αντισυμβαλλόμενο: «Suspension and Debarment» Σελ. 246
Β.5.1. O αποκλεισμός του (υποψήφιου) αντισυμβαλλόμενου: («Debarment») Σελ. 248
Β.5.2. Η διαδικασία «μετριασμού»: («Μitigation») Σελ. 249
Β.5.3. H αναστολή συμμετοχής (υποψήφιου) αναδόχου: («Suspension») Σελ. 250
B.6. Η ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 251
B.6.1. Οι γενικές ρυθμίσεις σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 251
(a) Η Ethics in Government Act Σελ. 251
(b) Η Hatch Act Σελ. 253
(c) Ειδικότεροι κανόνες ασυμβιβάστων Σελ. 254
B.6.2. H ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων κατά τον FAR (Federal Acquisition Regulation) Σελ. 255
(a) Οι προσωπικές συγκρούσεις συμφερόντων (PCIs) Σελ. 255
(i) H έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και οι γενικές ρυθμίσεις της Σελ. 256
(ii) Ειδικότερα, η απαγόρευση σύναψης σύμβασης κατά παράβαση
της απαγόρευσης σύγκρουσης συμφερόντων: ο «ουσιαστικός ιδιοκτήτης» Σελ. 257
(b) Οι οργανωτικές συγκρούσεις συμφερόντων (OCIs) Σελ. 260
(i) H νομολογιακή αναγνώριση τριών τύπων οργανωτικών συγκρούσεων συμφερόντων (OCIs) Σελ. 260
(ii) Ο τρόπος απόδειξης ύπαρξης οργανωτικών συγκρούσεων συμφερόντων (OCIs): η νομολογία ‘Turner’ και η απαίτηση για «ισχυρά γεγονότα» (“hard facts”) Σελ. 263
Συμπέρασμα Δεύτερου Μέρους Σελ. 265
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οι συγκλίνουσες εθνικές πορείες προς την κατεύθυνση του διεθνούς δικαίου (ιδίως του ΟΟΣΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το γαλλικό δίκαιο: η άμεση επιρροή του ΟΟΣΑ και αναγωγή στο Σύνταγμα Σελ. 273
Α. H διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στη διελκυστίνδα ανάμεσα στο νομοθέτη και το Συνταγματικό Συμβούλιο Σελ. 273
Α.1. La «Loi Sapin I» και τα όρια της συνταγματικής κατοχύρωσης της αρχής της διαφάνειας Σελ. 274
Α.2. H επιβεβαίωση της συνταγματικής κατοχύρωσης της αρχής της διαφάνειας από το Conseil Constitutionnel το 2003: «le droit de la commande publique» Σελ. 279
Α.3. Le rapport Sauvé Σελ. 281
Α.4. Ο ν. 2013-906 για τη «Διαφάνεια στο Δημόσιο Βίο» Σελ. 282
Β. Οι νομοθετικές εξελίξεις το 2016: η σύγκρουση συμφερόντων, ο ΟΟΣΑ και ο ενωσιακός νομοθέτης Σελ. 283
Β.1. O ν. 2016-483 για τη δεοντολογία και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπαλλήλων: η λεπτομερής ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 284
Β.2. Ο ν. 2016-1691 (Loi Sapin II) για τη διαφάνεια: η επίδραση του Soft Law του ΟΟΣΑ και η μετριοπαθής στάση του Conseil Constitutionnel Σελ. 285
Β.3. Η παράλληλη θεσμοθέτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 290
Β.4. Η συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες του 2014 Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Το βρετανικό δίκαιο: ένα παράδειγμα εκούσιας υιοθέτησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου για τη διαφάνεια υπό ουσιαστική έννοια στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 297
Α. Η Bribery Act 2010 Σελ. 297
A.1. Η πορεία προς την Bribery Act 2010 Σελ. 297
A.1.1. Η Υπόθεση Corner House και οι βασικοί κανόνες της Bribery Act 2010 Σελ. 298
(a) Η υπόθεση Corner House Σελ. 298
(b) Οι βασικοί κανόνες της Bribery Act 2010 Σελ. 298
A.1.2. To ιστορικό της Bribery Act Σελ. 299
(a) Η Επιτροπή Salmon Σελ. 300
(b) The ‘Nolan Report’ Σελ. 300
(c) The Crime and Security Act of 2001 Σελ. 301
(d) Η ψήφιση της Bribery Act το 2010 Σελ. 302
Β. Oι κώδικες δεοντολογίας για το δημόσιο τομέα: τα standards της CSPL για τη Δημόσια Ζωή Σελ. 303
Γ. H επίδραση της Bribery Act 2010 στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 305
Δ. Η προσαρμογή του βρετανικού δικαίου προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 306
E. Η πιθανή ενδυνάμωση του διεθνούς δικαίου μετά τη θέση σε εφαρμογή του άρθρ. 50 ΣυνθλΕΕ Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII Το ελληνικό δίκαιο: η ευθεία αναγωγή στο Σύνταγμα Σελ. 325
Α. «Βασικού μετόχου» το ανάγνωσμα…: το ζήτημα των ορίων αντοχής του Συντάγματος ενόψει του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 325
Α.1. Η θέσπιση συνταγματικής διάταξης για τη ρύθμιση του θέματος της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις από τη Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή Σελ. 325
Α.2. To μαχητό τεκμήριο περί «παρένθετων προσώπων»: τα όρια της δυνατότητας ανταπόδειξης Σελ. 333
Α.3. Η αφορμή για την αμφισβήτηση της σχέσης του Συντάγματος και του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 336
Β. Η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς τις διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών του 2014 Σελ. 343
B.1. Η πορεία προσαρμογής του ελληνικού δικαίου προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες του 2014 Σελ. 343
Β.2. Η ερμηνεία των νέων διατάξεων Σελ. 345
Συμπέρασμα Τρίτου Μέρους Σελ. 357
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 361
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Ελληνική
Μονογραφίες-Συγγράμματα- Συλλογικά Έργα Σελ. 369
Αρθρογραφία - Μελέτες - Συμβολές σε συλλογικούς τόμους - Σχόλια νομολογίας Σελ. 374
II. Γαλλική
Συγγράμματα - Μονογραφίες - Συλλογικά έργα Σελ. 381
Αρθρογραφία - Μελέτες - Συμβολές - Σχόλια νομολογίας Σελ. 384
III. Αγγλόφωνη
Μονογραφίες - Συγγράμματα - Συλλογικά Έργα Σελ. 388
Αρθρογραφία - Μελέτες - Συμβολές σε συλλογικούς τόμους - Σχόλια νομολογίας Σελ. 392
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (τ. ΔΕΚ) (Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Προτάσεις) Σελ. 407
Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ (τ.ΠΕΚ) Σελ. 413
Ελληνική Σελ. 414
Γαλλική (Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de Cassation Crim.) Σελ. 414
Ηνωμένου Βασιλείου Σελ. 415
Η.Π.Α. Σελ. 415
ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σελ. 416
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 421
Back to Top