Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2022

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ


Πρακτική αντιμετώπιση μέσα από τη νομολογία
Εισηγητές: Ράμμου Μ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 115,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19088|19089
4 ώρες
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Ράμμου Μ.

Το Σεμινάριο στοχεύει στο να κάνει μια συνολική παρουσίαση των διαφορών μεταξύ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας και έχει σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στα καίρια πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτών. Επίσης, αποσκοπεί κυρίως στο να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που διαπραγματεύεται μέσα από βιωματικές αναφορές στη δικαστηριακή εμπειρία και την κρατούσα νομολογία.

Η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 17 περ. γ΄ ΚΠολΔ
 - Οι υπαγόμενες διαφορές
 - Έννοια ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων και η ρύθμιση των σχέσεών τους
 - Αρμοδιότητα - Διαδικασία

Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
 - Νομοθετικό καθεστώς
 - Σύσταση
 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 - Δικονομικές παρατηρήσεις:
    • Αρμοδιότητα - Διαδικασία
    • Ορισμένο αγωγής
    • Άσκηση αγωγής – προδικασία
    • Περιεχόμενο απόφασης
    • Ένδικα μέσα

Κανονισμός Οροφοκτησίας
 - Σύσταση
 - Έννομες συνέπειες
 - Όργανα της ένωσης οροφοκτητών - Γενική Συνέλευση - Διαχειριστής
 - Ειδικότερα ο διαχειριστής
    • Διορισμός - Διαδικασία διορισμού
    • Θητεία
    • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
    • Λογοδοσία – Επίδειξη εγγράφων
         Αρμοδιότητα
         Διαδικασία
         Νομιμοποίηση – έννομο συμφέρον
         Στοιχεία αγωγής
         Νόμω και ουσία βάσιμο αγωγής
    •  Παύση
- Προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας
    • Πώς προσβάλλονται
    • Περιεχόμενο και ορισμένο αγωγής
    • Προθεσμία άσκησης της αγωγής

Κοινόχρηστες δαπάνες
  - Έννοια
  - Περιεχόμενο
  - Τρόπος κατανομής: α) με κανονισμό, β) χωρίς κανονισμό
  - Ένοικοι ισογείων διαμερισμάτων και μισθωτές
  - Είσπραξη: α) από τον διαχειριστή, β) από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες/συγκυρίους
  - Παραγραφή
  - Δικονομικές παρατηρήσεις
    • Αρμοδιότητα
    • Διαδικασία
    • Νομιμοποίηση: α) συνιδιοκτήτες, β) διαχειριστής
    • Ορισμένο αγωγής
    • Νόμω και ουσία βάσιμο αγωγής
    • Άμυνα εναγομένου

Ο χώρος της πυλωτής
  - Η ρύθμιση
  - Δικαίωμα και τρόπος χρήσης
  - Συμφωνία ρύθμισης του χώρου της πυλωτής: εγκυρότητα και ακυρότητα αυτής
  - Διαφορές – δικονομικά ζητήματα

Λοιπές διαφορές
  - Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για άρση παρακώλυσης της χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση, στοιχεία αγωγής, αίτημα αγωγής, άμυνα εναγομένου)
  - Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών λόγω εκμίσθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας (κυρίως η μεταβολή χρήσης)
  - Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω απαγορευμένης αλλαγής χρήσης (αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση, στοιχεία αγωγής, αίτημα αγωγής)
  - Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών λόγω παρακώλυσης του δικαιώματος ανέγερσης νέου ορόφου (αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση, στοιχεία αγωγής, αίτημα αγωγής, άμυνα εναγομένου)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, τοπογράφους-μηχανικούς καθώς και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων και τέλος σε ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές των νομικών σχολών.

Μάρα Ν. Ράμμου

Η Μάρα Ράμμου είναι Πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Σύρου. Αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Το 2012 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών με βαθμό «Άριστα», ενώ το 2014 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) με αντικείμενο «Droit des Affaires et de l’Economie» από το Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Είναι, επίσης, Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου. Εργάστηκε ως Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2013 έως το έτος 2019, οπότε και εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Μετά την αποφοίτησή της, διορίστηκε Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών (2020 - 2021). Τέλος, στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνεται συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα στον τομέα του Αστικού Δικαίου καθώς και δημοσίευση άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top