ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 21€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 63,75 € Ειδική Τιμή 51,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18877
Βίτσα Π., Καλογριδάκης Ι., Κατσογιάννου Χρ., Μαυρομιχάλης Μ., Φωτέας Σ., Χατζηκωνσταντή Κ.
Καράκωστας Ι., Χιωτέλλης Α.
  • Εκδοση: 2η 2023
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 568
  • ISBN: 978-618-08-0194-1

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» κατέστη αναγκαία λόγω των σημαντικών νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο δίκαιο της πώλησης με την ψήφιση του Ν 4967/2022 δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ. Το έργο αποτελεί μία ευσύνοπτη και εύχρηστη διαγραμματική απεικόνιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, πλήρως ενημερωμένων μέχρι και το Ν 5023/2023. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει 175 διαγράμματα εμπλουτισμένα με πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία – αρθρογραφία και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του νέου και ασκούμενου δικηγόρου, καθώς και του φοιτητή.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ V

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

[Άρθρα 1-286 ΑΚ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

[Άρθρα 1-3 ΑΚ] - Κ. Χατζηκωνσταντή / Ι. Καλογριδάκης

[1] Οι κανόνες του δικαίου [άρθρα 1-3 ΑΚ] 3

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 4-33 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[2] Ιδιωτικό Διεθνές [άρθρα 4-33 ΑΚ] 5

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

[Άρθρα 34-60 ΑΚ] - Κ. Χατζηκωνσταντή / Ι. Καλογριδάκης

[3] Ικανότητα δικαίου - Ύπαρξη και τέλος - Αφάνεια [άρθρα 34-50 ΑΚ] 9

[4] Κατοικία [άρθρα 51-56 ΑΚ] 11

[5] Δικαίωμα στην προσωπικότητα [άρθρα 57-60 ΑΚ] 13

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

[Άρθρα 61-126 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου

[6] Γενικές διατάξεις [άρθρα 61-77 ΑΚ] 15

[7] Σωματείο [άρθρα 78-106 ΑΚ] 19

[8] Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο [άρθρο 107 ΑΚ] 23

[9] Ίδρυμα [άρθρα 108-121 ΑΚ] 25

[10] Επιτροπές εράνων [άρθρα 122-126 ΑΚ] 29

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

[Άρθρα 127-200 ΑΚ] - Π. Βίτσα

[11] Δικαιοπρακτική ικανότητα [άρθρα 127-137 ΑΚ] 31

[12] Η εικονική δικαιοπραξία [άρθρα 138-139 ΑΚ] 35

[13] Έννοια και λόγοι ακυρωσίας [άρθρα 140-157 ΑΚ] 37

[14] Η πλάνη [άρθρα 140-146 ΑΚ] 39

[15] Η απάτη [άρθρα 147-149 ΑΚ] 41

[16] Η απειλή [άρθρα 150-153 ΑΚ] 43

[17] Γενικότερα θέματα ακυρώσιμης δικαιοπραξίας [άρθρα 154-157, 184 ΑΚ] 45

[18] Ο τύπος της δικαιοπραξίας [άρθρα 158-166 ΑΚ] 47

[19] Θεώρηση των δηλώσεων βουλήσεως με βάση το χρόνο έναρξης της ισχύος τους [άρθρα 167-172 ΑΚ] 51

[20] Η ερμηνεία της δικαιοπραξίας [άρθρα 173, 200 ΑΚ] 53

[21] Περιεχόμενο της δικαιοπραξίας [άρθρα 174-177 ΑΚ] 55

[22] Η ανήθικη δικαιοπραξία [άρθρα 178-179 ΑΚ] 57

[23] Η άκυρη δικαιοπραξία [άρθρα 180-183 ΑΚ] 59

[24] Η σύναψη συμβάσεως κατά τον ΑΚ [άρθρα 185-196 ΑΚ] 61

[25] Ιδιαίτερη περίπτωση σύναψης σύμβασης: πλειστηριασμός - διαγωνισμός [άρθρο 199 ΑΚ] 65

[26] Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις [άρθρα 197-198 ΑΚ] 67

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

[Άρθρα 201-210 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[27] Αιρέσεις και προθεσμίες [άρθρα 201-210 ΑΚ] 69

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

[Άρθρα 211-235 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[28] Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [άρθρα 211-235 ΑΚ] 71

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

[Άρθρα 236-239 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[29] Συναίνεση και έγκριση [άρθρα 236-239 ΑΚ] 75

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

[Άρθρα 240-246 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[30] Προθεσμίες [άρθρα 240-246 ΑΚ] 77

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

[Άρθρα 247-280 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[31] Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [άρθρα 247-280 ΑΚ] 79

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

[Άρθρα 281-286 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

[32] Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [άρθρα 281-286 ΑΚ] 81

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 287-495 ΑΚ] - Π. Βίτσα

Η ΕΝΟΧΗ

[33] Η ενοχή [άρθρα 287, 361, 366-373, 379 ΑΚ] 85

[34] Είδη των ενοχών [άρθρα 289-315 ΑΚ] 89

[35] Ιδιαίτερα είδη ενοχών [άρθρα 301-304 ΑΚ] 95

Η ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

[36] Η εκπλήρωση της παροχής από τον οφειλέτη [άρθρα 288, 316, 320-329 ΑΚ] 97

[37] Η εκπλήρωση της παροχής από τρίτον [άρθρα 317-319 ΑΚ] 101

[38] Μέσα ενίσχυσης της ενοχής [άρθρα 402-409 ΑΚ] 103

[39] Ευθύνη του οφειλέτη [άρθρα 330-334, 915-918 ΑΚ] 105

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

[40] Η αδυναμία παροχής [άρθρα 335-339, 362-364 ΑΚ] 109

[41] Υπερημερία οφειλέτη [άρθρα 340-348 ΑΚ] 113

[42] Υπερημερία δανειστή [άρθρα 349-360 ΑΚ] 117

[43] Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [άρθρα 380-387 ΑΚ] 119

[44] Ένσταση μη εκπλήρωσης της αμφοτεροβαρούς σύμβασης [άρθρα 374-378 ΑΚ] 123

[45] Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών [άρθρο 388 ΑΚ] 125

[46] Συμβατική υπαναχώρηση [άρθρα 389-401 ΑΚ] 127

[47] Σύμβαση υπερ τρίτου και σε βάρος τρίτου [άρθρα 410-415 ΑΚ] 131

[48] Η απόσβεση της ενοχής [άρθρα 416-454 ΑΚ] 133

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

[Άρθρα 455-495 ΑΚ]

[49] Εκχώρηση απαιτήσεως [άρθρα 455-470 ΑΚ] 143

[50] Αναδοχή χρέους [άρθρα 471-479 ΑΚ] 147

[51] Πολυπρόσωπες ενοχές [άρθρα 480-495 ΑΚ] 151

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 496-946 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου

[52] Δωρεά [άρθρα 496-512 ΑΚ] 157

[53] Πώληση και ανταλλαγή [άρθρα 513-573 ΑΚ] 163

[54] Μίσθωση [άρθρα 574-647 ΑΚ] 179

[55] Σύμβαση εργασίας [άρθρα 648-680 ΑΚ] 198

[56] Σύμβαση έργου [άρθρα 681-702 ΑΚ] 206

[57] Μεσιτεία [άρθρα 703-708 ΑΚ] 213

[58] Προκήρυξη [άρθρα 709-712 ΑΚ] 217

[59] Εντολή [άρθρα 713-729 ΑΚ] 219

[60] Διοίκηση αλλοτρίων [άρθρα 730-740 ΑΚ] 223

[61] Εταιρεία [άρθρα 741-784 ΑΚ] 227

[62] Κοινωνία [άρθρα 785-805 ΑΚ] 233

[63] Δάνειο [άρθρα 806-809 ΑΚ] 237

[64] Χρησιδάνειο [άρθρα 810-821 ΑΚ] 239

[65] Παρακαταθήκη [άρθρα 822-833 ΑΚ] 243

[66] Ευθύνη των ξενοδόχων [άρθρα 834-839 ΑΚ] 247

[67] Ισόβια πρόσοδος [άρθρα 840-843 ΑΚ] 249

[68] Παίγνιο και στοίχημα [άρθρα 844-846 ΑΚ] 251

[69] Εγγύηση [άρθρα 847-870 ΑΚ] 253

[70] Συμβιβασμός [άρθρα 871-872 ΑΚ] 257

[71] Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [άρθρα 873-875 ΑΚ] 259

[72] Έκταξη [άρθρα 876-887 ΑΚ] 260

[73] Ανώνυμα χρεόγραφα [άρθρα 888-900 ΑΚ] 263

[74] Επίδειξη πράγματος ή εγγράφου [άρθρα 901-903 ΑΚ] 267

[75] Αδικαιολόγητος πλουτισμός [άρθρα 904-913 ΑΚ] 269

[76] Αδικοπραξίες [άρθρα 914-938 ΑΚ] 272

[77] Καταδολίευση των δανειστών [άρθρα 939-946 ΑΚ] 279

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 947-1345 ΑΚ] - Σ. Φωτέας

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ

[Άρθρα 947-973 ΑΚ]

[78] Εννοιολογική οριοθέτηση του πράγματος και των συναφών εννοιών [άρθρα 947-973 ΑΚ] 283

[79] Ορολογικές και τυπολογικές διακρίσεις των πραγμάτων [άρθρα 948-966 ΑΚ] 285

[80] Ειδικότερη οριοθέτηση των πραγμάτων εκτός συναλλαγής [άρθρα 966-972 ΑΚ] 287

ΝΟΜΗ

[Άρθρα 974-998 ΑΚ]

[81] Έννοια, κτήση και απώλεια της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ] 289

[82] Προστασία της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ] 291

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

[Άρθρα 999-1032 ΑΚ]

[83] Έννοια και περιεχόμενο της κυριότητας [άρθρα 999-1002 ΑΚ] 293

[84] Γειτονικό δίκαιο [άρθρα 1003-1032 ΑΚ] 295

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρα 1033-1093 ΑΚ]

[85] Κτήση κυριότητας κινητού [άρθρα 1034 επ., 1058-1063 ΑΚ] 297

[86] Ειδικές περιπτώσεις κυριότητος επί κινητών [άρθρα 1064-1093 ΑΚ] 299

[87] Κτήση κυριότητας ακινήτου [άρθρα 1033, 1056-1058 ΑΚ] 301

[88] Ειδικότερα: Η χρησικτησία ως πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας [άρθρα 1041-1055 ΑΚ] 303

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

[Άρθρα 1094-1112 ΑΚ]

[89] Η ρύθμιση της προστασίας [άρθρα 1094-1112 ΑΚ] 305

[90] Ειδικά η ανταξίωση του νομέα για τις δαπάνες [άρθρα 1101 επ. ΑΚ] 307

ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

[Άρθρα 1113-1117 ΑΚ]

[91] Η ρύθμιση της συγκυριότητας [άρθρα 1113-1117 ΑΚ] 309

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

[Άρθρα 1118-1141 ΑΚ]

[92] Έννοια, σύσταση και απόσβεση [άρθρα 1118-1141 ΑΚ] 311

[93] Ειδικότερο περιεχόμενο και κανόνες ρύθμισης της άσκησης [άρθρα 1126 επ. ΑΚ] 313

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

[Άρθρα 1142-1191 ΑΚ]

[94] Έννοια, σύσταση και απόσβεση της επικαρπίας [άρθρα 1142-1144, 1167-1170 ΑΚ] 315

[95] Κανόνες ρύθμισης της άσκησης της επικαρπίας [άρθρα 1145-1167 ΑΚ] 317

[96] Ειδικές μορφές επικαρπίας [άρθρα 1174 επ. ΑΚ] 319

[97] Οίκηση [άρθρα 1183 επ. ΑΚ] 321

[98] Άλλες (περιορισμένες) προσωπικές δουλείες [άρθρα 1188-1191 ΑΚ] 323

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

[Άρθρα 1192-1208 ΑΚ]

[99] Η ρύθμιση της μεταγραφής [άρθρα 1192-1208 ΑΚ] 325

ΕΝΕΧΥΡΟ

[Άρθρα 1209-1256 ΑΚ]

[100] Έννοια, σύσταση και απόσβεση ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1235, 1243 ΑΚ] 327

[101] Λειτουργία του ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1225 επ. ΑΚ] 329

[102] Ειδικότερες μορφές ενεχύρου [άρθρα 1244 επ. ΑΚ] 331

ΥΠΟΘΗΚΗ

[Άρθρα 1257-1345 ΑΚ]

[103] Έννοια, σύσταση και απόσβεση [άρθρα 1257 επ., 1317 επ. ΑΚ] 333

[104] Λειτουργία [άρθρα 1284 επ. ΑΚ] 337

[105] Η προσημείωση υποθήκης [άρθρα 1274 επ. ΑΚ] 339

[106] Διαδικαστικές διατυπώσεις και βιβλία υποθηκών [άρθρα 1305 επ., 1333 ΑΚ] 341

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 1346-1694 ΑΚ] - Κ. Χατζηκωνσταντή

[107] Μνηστεία [άρθρα 1346-1349 ΑΚ] 345

[108] Γάμος [άρθρα 1350-1371 ΑΚ] 347

[109] Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [άρθρα 1372-1385 ΑΚ] 351

[110] Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [άρθρα 1386-1416 ΑΚ] 355

[111] Διαζύγιο [άρθρα 1438-1446 ΑΚ] 361

[112] Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [άρθρα 1455-1460 ΑΚ] 365

[113] Συγγένεια [άρθρα 1461-1484 ΑΚ] 369

[114] Διατροφή από το νόμο [άρθρα 1485-1504 ΑΚ] 375

[115] Σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 1505-1541 ΑΚ] 381

[116] Υιοθεσία [άρθρα 1542-1588 ΑΚ] 389

[117] Επιτροπεία ανηλίκου [άρθρα 1589-1654 ΑΚ] 396

[118] Αναδοχή ανηλίκου [άρθρα 1655-1665 ΑΚ] 404

[119] Δικαστική συμπαράσταση [άρθρα 1666-1688 ΑΚ] 406

[120] Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [άρθρα 1689-1694 ΑΚ] 411

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

[Άρθρα 1710-2035 ΑΚ] - Μ. Μαυρομιχάλης

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΑ

[Άρθρα 1710-1715 ΑΚ]

[121] Κληρονομική διαδοχή [άρθρα 1710-1715 ΑΚ] 415

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

[Άρθρα 1716-1780 ΑΚ]

[122] Σύνταξη διαθήκης - Γενικές διατάξεις [άρθρα 1716-1720 ΑΚ] 416

[123] Ιδιόγραφη διαθήκη [άρθρα 1721-1723 ΑΚ] 419

[124] Δημόσια διαθήκη [άρθρα 1724-1737 ΑΚ] 420

[125] Μυστική διαθήκη [άρθρα 1738-1748 ΑΚ] 423

[126] Έκτακτες διαθήκες [άρθρα 1749-1762 ΑΚ] 425

[127] Ανάκληση διαθηκών [άρθρα 1763-1768 ΑΚ] 427

[128] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 1769-1780 ΑΚ] 428

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

[Άρθρα 1781-1812 ΑΚ]

[129] Άκυρη και ακυρώσιμη διαθήκη [άρθρα 1781-1788 ΑΚ] 431

[130] Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 1790-1793 ΑΚ [άρθρα 1790-1793 ΑΚ] 433

[131] Διάταξη διαθήκης υπό αίρεση [άρθρα 1794-1799 ΑΚ] 435

[132] Ερμηνευτικοί κανόνες εγκατάστασης [άρθρα 1800-1806 ΑΚ] 437

[133] Προσαύξηση [άρθρα 1807-1808 ΑΚ] 439

[134] Υποκατάσταση [άρθρα 1809-1812 ΑΚ] 441

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ

[Άρθρα 1813-1824 ΑΚ]

[135] Οι έξι τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής [άρθρα 1813-1824 ΑΚ] 442

[136] Η θέση του συζύγου στην εξ αδιαθέτου διαδοχή - Σύμφωνο συμβίωσης [άρθρα 1820, 1822 ΑΚ] 445

[137] Διαδοχή κατά ρίζες - Διαδοχή τάξεων - Προσαύξηση [άρθρα 1819, 1823 ΑΚ] 447

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

[Άρθρα 1825-1845 ΑΚ]

[138] Ποσοστό, τρόποι κατάλειψης και περιορισμοί της νόμιμης μοίρας [άρθρα 1825-1829 ΑΚ] 448

[139] Προσδιορισμός κληρονομίας - Αποτίμηση - Καταλογισμός - Συνεισφορά [άρθρα 1830-1834 ΑΚ] 451

[140] Μέμψη άστοργης δωρεάς [άρθρα 1835-1838 ΑΚ] 453

[141] Αποκλήρωση [άρθρα 1839-1845 ΑΚ] 455

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

[Άρθρα 1846-1859 ΑΚ]

[142] Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας [άρθρα 1846-1859 ΑΚ] 456

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

[Άρθρα 1860-1864 ΑΚ]

[143] Κληρονομική αναξιότητα [άρθρα 1860-1864 ΑΚ] 458

ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

[Άρθρα 1865-1870 ΑΚ]

[144] Σχολάζουσα κληρονομία [άρθρα 1865-1870 ΑΚ] 460

ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ

[Άρθρα 1871-1883 ΑΚ]

[145] Ενάγων - εναγόμενος - αντικείμενο της κληρονομίας [άρθρα 1871-1872 ΑΚ] 463

[146] Δικονομικά [άρθρα 1873-1883 ΑΚ] 464

[147] Εκταση ευθύνης για τα ωφελήματα [άρθρα 1874-1878 ΑΚ] 467

[148] Ευθύνη για τα ωφελήματα [άρθρα 1876-1878 ΑΚ] 469

[149] Ευθύνη νομέα προς αποζημίωση λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης των κληρονομιαίων
[άρθρα 1873-1876 ΑΚ] 471

[150] Αξίωση νομέα για αποκατάσταση δαπανών [άρθρο 1875 ΑΚ] 473

[151] Υποχρέωση παροχής πληροφοριών [άρθρο 1880 ΑΚ] 475

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

[Άρθρα 1884-1894 ΑΚ]

[152] Εκούσια διανομή [άρθρα 1884-1888 ΑΚ] 477

[153] Δικαστική διανομή - Aγωγή διανομής κλήρου [άρθρα 1887-1888 ΑΚ] 478

[154] Ρύθμιση ως προς την οικογενειακή στέγη [άρθρο 1889 ΑΚ] 481

[155] Νέμηση ανιόντος [άρθρα 1891-1894 ΑΚ] 483

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

[Άρθρα 1895-1900 ΑΚ]

[156] Συνεισφορά [άρθρα 1895-1900 ΑΚ] 484

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

[Άρθρα 1901-1912 ΑΚ]

[157] Ευθύνη απλού κληρονόμου [άρθρο 1901 ΑΚ] 486

[158] Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής [άρθρα 1902-1906 ΑΚ] 488

[159] Διοίκηση κληρονομίας - Έκπτωση από το ευεργέτημα [άρθρα 1907-1912 ΑΚ] 490

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

[Άρθρα 1913-1922 ΑΚ]

[160] Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [άρθρα 1913-1922 ΑΚ] 492

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

[Άρθρα 1923-1941 ΑΚ]

[161] Κληρονομικό καταπίστευμα [άρθρα 1923-1933 ΑΚ] 494

[162] Ειδικότερες διατάξεις [άρθρα 1934-1941 ΑΚ] 496

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

[Άρθρα 1942-1955 ΑΚ]

[163] Εκποίηση της κληρονομίας [άρθρα 1942-1955 ΑΚ] 498

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

[Άρθρα 1956-1966 ΑΚ]

[164] Έννοια [άρθρα 1956-1957 ΑΚ] 501

[165] Περιεχόμενο κληρονομητηρίου - Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας - Ισχύς των δικαιοπραξιών
[άρθρα 1961-1963 ΑΚ, 820-822 ΚΠολΔ] 502

[166] Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την έκδοση κληρονομητηρίου [άρθρo 819 ΚΠολΔ] 504

[167] Αφαίρεση ή ακύρωση κληρονομητηρίου - Ανακριβές κληρονομητήριο [άρθρα 1964-1966 ΑΚ] 506

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

[Άρθρα 1967-2010 ΑΚ]

[168] Βεβαρημένοι - Εξαίρετο - Σιωπηρό κληροδότημα - Προσδιορισμός προσώπου κληροδόχου
και αντικειμένου κληροδοσίας [άρθρα 1967-1974 ΑΚ] 508

[169] Περισσότεροι κληροδόχοι - Προσαύξηση - Προαποβίωση κληροδόχου - Παράρτημα του αντικειμένου
της κληροδοσίας - Κληροδοσία ξένου πράγματος [άρθρα 1975-1985 ΑΚ] 510

[170] Ένωση ή ανάμιξη αντικειμένου κληροδοσίας - Επεξεργασία ή μετάπλαση - Κληροδοσία απαίτησης
που έχει εισπραχθεί - Πράγμα κατά γένος ορισμένο (κ.λπ.) [άρθρα 1986-1994 AK] 512

[171] Ενοχική κληροδοσία - Εμπράγματη κληροδοσία - Χρόνος επαγωγής - Αποποίηση κληροδοσίας
[άρθρα 1995-2001 ΑΚ] 514

[172] Προσδιορισμός χρόνου εκπλήρωσης από βεβαρημένο - Καρποί του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε
- Δαπάνες - Βεβαρημένος κληροδόχος - Υποκατάσταση [άρθρα 2002-2010 ΑΚ] 517

ΤΡΟΠΟΣ

[Άρθρα 2011-2016 ΑΚ]

[173] Τρόπος [άρθρα 2011-2016 ΑΚ] 519

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

[Άρθρα 2017-2031 ΑΚ]

[174] Εκτελεστής διαθήκης [άρθρα 2017-2031 ΑΚ] 520

ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

[Άρθρα 2032-2035 ΑΚ]

[175] Δωρεά αιτία θανάτου [άρθρα 2032-2035 ΑΚ] 523

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 525

Back to Top