ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


  • Συμβούλιο της Επικρατείας
  • Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
  • Ελεγκτικό Συνέδριο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 98,00 € Ειδική Τιμή 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14607
Χρυσανθάκης Χ.
Γαλάνη Ε., Κουκούτσης Γ., Λιάσκα Ε., Πυργάκης Δ.

Με τη δεύτερη έκδοση του έργου Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου εμπλουτίζεται η συνεχώς εξελισσόμενη σειρά των Διαγραμμάτων που απεικονίζουν το δημόσιο δίκαιο σε διαγράμματα, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να έχουν μία ευσύνοπτη απεικόνιση του διοικητικού και του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Το παρόν έργο έτυχε συνολικής επεξεργασίας με τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την προσθήκη νέων Διαγραμμάτων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 335 εύχρηστα Διαγράμματα, πλήρως ενημερωμένα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις.

Η δεύτερη έκδοση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με νέα πρόσφατη σημαντική νομολογία, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη επικαιροποίησης των νομοθετημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή λόγω της θέσπισης των Ν 4224/2013, 4218/2013, 4205/2013, 4170/2013, 4152/2013, 4139/2013, 4129/2013, 4093/2012, 4079/2012 και 4072/2012.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας) ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 4205/2013, ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) ενημερωμένος με τους Ν 4170/2013, 4152/2013, 4139/2013, 4093/2012, 4079/2012 και 4072/2012, το ΝΔ 356/1974 (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) ενημερωμένο με τους Ν 4224/2013 και 4218/2013 και το ΠΔ 1225/1981 (Δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου) ενημερωμένο και με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν 4129/2013.

Τα νέα 117 Διαγράμματα που προστέθηκαν στη δεύτερη έκδοση αφορούν στο ΝΔ 356/1974 (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων), στο Ν 3886/2010 (Ασφαλιστικά μέτρα στις Δημόσιες Συμβάσεις), στο ΠΔ 40/2013 για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το παρόν έργο, αποδίδοντας με αφαιρετικό και συγχρόνως πλήρη τρόπο την πλούσια ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου

ΠρόλογοςΣελ. VII
Ι. ΠΔ 18/1989  
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας  
(ΦΕΚ Α΄ 8/9.1.1989) [Άρθρα 1-72]  
Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ  
ΜEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  
[1] Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων [άρθρα 1, 2 ΠΔ 18/1989]Σελ. 3
[2] Πάρεδροι και Εισηγητές [άρθρα 3, 15 παρ. 4, 34 Α, 52 παρ. 2]Σελ. 4
[3] Γραμματεία - Έδρα - Τήβεννος [άρθρο 4 ΠΔ 18/1989]Σελ. 5
[4] Ολομέλεια - Τμήματα - Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων [άρθρα 7, 14 ΠΔ 18/1989]Σελ. 6
[5] Σύνθεση Ολομέλειας [άρθρο 8 ΠΔ 18/1989]Σελ. 16
[6] Συγκρότηση Τμημάτων [άρθρο 9 ΠΔ 18/1989]Σελ. 18
[7] Σύνθεση Τμημάτων [άρθρο 10 ΠΔ 18/1989]Σελ. 19
[8] Δικαστικές διακοπές [άρθρο 11 ΠΔ 18/1989]Σελ. 20
[9] Γραφείο νομολογίας και έρευνας - Έργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας [άρθρα 12-13 ΠΔ 18/1989]Σελ. 21
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ  
[10] Επεξεργασία κανονιστικών διαταγμάτων [άρθρο 15 ΠΔ 18/1989]Σελ. 22
[11] Ορισμός Εισηγητή και ημέρας συνεδρίασης [άρθρο 16 ΠΔ 18/1989]Σελ. 28
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
[12] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 17 ΠΔ 18/1989]Σελ. 29
[13] Aντίκλητος [άρθρο 18 ΠΔ 18/1989]Σελ. 32
[14] Κατάθεση δικογράφου [άρθρο 19 ΠΔ 18/1989]Σελ. 34
[15] Ορισμός εισηγητή και δικασίμου [άρθρο 20 ΠΔ 18/1989]Σελ. 37
[16] Κοινοποίηση δικογράφου [άρθρο 21 ΠΔ 18/1989]Σελ. 38
[17] Καθήκοντα εισηγητή [άρθρο 22 ΠΔ 18/1989]Σελ. 46
[18] Απόψεις της Διοίκησης [άρθρο 23 ΠΔ 18/1989]Σελ. 48
[19] Συνέπειες μη αποστολής φακέλου [άρθρο 24 ΠΔ 18/1989]Σελ. 49
[20] Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα [άρθρο 25 ΠΔ 18/1989]Σελ. 50
[21] Παράσταση στο ακροατήριο [άρθρο 26 ΠΔ 18/1989]Σελ. 53
[22] Πληρεξουσιότητα [άρθρο 27 ΠΔ 18/1989]Σελ. 54
[23] Αποκλεισμός ερημοδικίας [άρθρο 28 ΠΔ 18/1989]Σελ. 62
[24] Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης [άρθρο 29 ΠΔ 18/1989]Σελ. 64
[25] Παραίτηση [άρθρο 30 ΠΔ 18/1989]Σελ. 66
[26] Θάνατος διαδίκων [άρθρο 31 ΠΔ 18/1989]Σελ. 69
[27] Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης [άρθρο 32 ΠΔ 18/1989]Σελ. 71
[28] Συζήτηση στο ακροατήριο [άρθρο 33 ΠΔ 18/1989]Σελ. 76
[29] Αίτηση επιτάχυνσης [άρθρο 33Α ΠΔ 18/1989Σελ. 78
[30] Απόφαση [άρθρο 34 ΠΔ 18/1989]Σελ. 79
[31] Απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ή αβάσιμων ενδίκων μέσων και παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν αναρμοδίως από Τριμελή Σχηματισμό που αποφασίζει σε συμβούλιο [άρθρο 34Α ΠΔ 18/1989]Σελ. 81
[32] Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο [άρθρο 34Β ΠΔ 18/1989Σελ. 84
[33] Τέλη - Παράβολο - Απαλλαγή από τέλη και παράβολο - Έξοδα της διαδικασίας - Δικαστική δαπάνη [άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 ΠΔ 18/1989]Σελ. 85
[34] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 40 ΠΔ 18/1989]Σελ. 89
ΚΕΦAΛΑΙΟ ΔΕYΤΕΡΟ ΠΡOΣΦΥΓΈΣ  
[35] Προθεσμίες [άρθρο 41 ΠΔ 18/1989]Σελ. 93
[36] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 42 ΠΔ 18/1989]Σελ. 99
[37] Έκταση ελέγχου, διαδικασία - Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρα 43-44 ΠΔ 18/1989]Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ  
[38] Προσβαλλόμενες πράξεις - Προθεσμία - Έννομο συμφέρον [άρθρα 45, 46, 47 ΠΔ 18/1989]Σελ. 103
[39] Λόγοι ακυρώσεως [άρθρο 48 ΠΔ 18/1989]Σελ. 127
[40] Παρέμβαση [άρθρο 49 ΠΔ 18/1989]Σελ. 131
[41] Συνέπειες απόφασης [άρθρο 50 ΠΔ 18/1989]Σελ. 133
[42] Τριτανακοπή [άρθρο 51 ΠΔ 18/1989]Σελ. 138
[43] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρο 52 ΠΔ 18/1989]Σελ. 141
[44] Αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 52 Α ΠΔ 18/1989]Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  
[45] Παραδεκτό - Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρα 53, 54 ΠΔ 18/1989]Σελ. 152
[46] Παρέμβαση - Τριτανακοπή [άρθρο 55 ΠΔ 18/1989]Σελ. 160
[47] Λόγοι αναιρέσεως [άρθρο 56 ΠΔ 18/1989]Σελ. 161
[48] Συνέπειες αναιρέσεως [άρθρο 57 ΠΔ 18/1989]Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΦΕΣΗ  
[49] Παραδεκτό - Ανεπίτρεπτο δεύτερης έφεσης και αντέφεσης - Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρα 58, 59, 61, 66 ΠΔ 18/1989]Σελ. 166
[50] Στοιχεία δικογράφου - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση - Αναστολή εκτελέσεως διοικητικής πράξης [άρθρα 60, 62, 63, 65 ΠΔ 18/1989]Σελ. 171
[51] Λόγοι έφεσης, συνέπειες απόφασης που δέχεται έφεση [άρθρο 64 ΠΔ 18/1989]Σελ. 173
[52] Παραπομπή υπόθεσης σε διοικητικό εφετείο - Περιπτώσεις εκδίκασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας [άρθρο 67 ΠΔ 18/1989]Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
[53] Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [άρθρα 68, 69 ΠΔ 18/1989]Σελ. 175
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
[54] Έναρξη προθεσμίας [άρθρο 70 του ΠΔ 18/1989]Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
[55] Ειδική Επιτροπή [άρθρο 72 ΠΔ 18/1989]Σελ. 178
ΙA. Κανονισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμ. απόφ. 19/2013  
Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο. Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)  
(ΦΕΚ Β΄ 2462/1.10.2013)  
Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ  
[1] Δικαιοδοτικό έργοΣελ. 181
[2] ΠροδικασίαΣελ. 183
[3] Κύρια διαδικασίαΣελ. 189
[4] ΕπιτροπέςΣελ. 192
[5] Υπηρεσιακά καθήκοντα δικαστικών λειτουργώνΣελ. 194
[6] Αξιολόγηση δικαστικών λειτουργώνΣελ. 196
[7] ΓραμματείαΣελ. 199
[8] Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα - ΒιβλίαΣελ. 202
 
ΙB. N 3886/2010  
(ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010)  
Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ  
[1] Πεδίο εφαρμογής [άρθρο 1]Σελ. 209
[2] Είδη δικαστικής προστασίας [άρθρο 2]Σελ. 211
[3] Αρμόδιο δικαστήριο [άρθρο 3]Σελ. 212
[4] Προδικαστική προσφυγή [άρθρο 4]Σελ. 214
[5] Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων [άρθρο 5]Σελ. 217
[6] Παράνομη υπογραφή σύμβασης [άρθρο 6]Σελ. 222
[7] Ακύρωση πράξης ή παράλειψης [άρθρο 7]Σελ. 222
[8] Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης [άρθρο 8]Σελ. 223
[9] Αξίωση αποζημίωσης [άρθρο 9]Σελ. 225
[10] Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [άρθρο 10]Σελ. 226
[11] Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 11]Σελ. 227
[12] Καταργούμενες διατάξεις [άρθρο 12]Σελ. 227
[13] Έναρξη ισχύος [άρθρο 13]Σελ. 227
 
ΙΙ. Ν 2717/1999  
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας  
(ΦΕΚ Α΄ 97/17.5.1999)  
Επιμέλεια: Γεώργιος Β. Κουκούτσης, Δικηγόρος, Υπ. Δρ Νομικής ΑΠΘ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 231
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗΣελ. 236
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα 
[1] Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [άρθρο 1 ΚΔΔ]Σελ. 237
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
[2] Δικαιοδοσία [άρθρα 2-4 ΚΔΔ]Σελ. 248
[3] Δέσμευση διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων [άρθρα 5, 79 παρ. 1 περ. γʼ, 197 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 251
[4] Καθʼ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου [άρθρο 6 παρ. 2 περ. βʼ, γʼ, 3, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 255
[5] Καθʼ ύλη αρμοδιότητα Προέδρου Πρωτοδικών [άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δʼ ΚΔΔ]Σελ. 257
[6] Καθʼ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου [άρθρα 6 παρ. 1, 245 παρ. 1, 268 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 258
[7] Καθʼ ύλη αρμοδιότητα Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου [άρθρα 6 παρ. 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 261
[8] Καθʼ ύλη αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου [άρθρα 6 παρ. 2 εδ. αʼ, βʼ, 3, 5, 6, 218 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 262
[9] Κατά τόπο αρμοδιότητα [άρθρο 7 ΚΔΔ]Σελ. 265
[10] Διατήρηση αρμοδιότητας - Απαγόρευση παρέκτασης αρμοδιότητας [άρθρα 8, 9 ΚΔΔ]Σελ. 268
[11] Κανονισμός αρμοδιότητας [άρθρο 10 ΚΔΔ]Σελ. 269
[12] Παραπομπή υπόθεσης [άρθρο 11 ΚΔΔ]Σελ. 270
[13] Έλλειψη δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας [άρθρα 12, 97 παρ. 2, 201 ΚΔΔ]Σελ. 272
[14] Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας [άρθρα 13, 41, 54, 62, 156 παρ. 2 ΚΔΔ]Σελ. 274
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση 
[15] Λόγοι αποκλεισμού και λόγοι ευπρέπειας Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων [άρθρα 14, 15 παρ. 1, 22 ΚΔΔ]Σελ. 275
[16] Δήλωση αποχής από δίκη [άρθρα 15-16, 20-21 ΚΔΔ]Σελ. 277
[17] Αίτηση εξαίρεσης δικαστών [άρθρα 17-21 ΚΔΔ]Σελ. 279
Διάδικοι 
[18] Ικανότητα διαδίκου [άρθρα 23, 35, 128 παρ. 2 ΚΔΔ]Σελ. 282
[19] Δικανική ικανότητα [άρθρα 24, 35 ΚΔΔ]Σελ. 285
[20] Εκπροσώπηση και επιδόσεις προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προσώπων και τις ομάδες περιουσίας [άρθρα 25, 49 ΚΔΔ]Σελ. 287
[21] Νομιμοποίηση νομίμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων [άρθρα 26, 28 παρ. 2-4 ΚΔΔ]Σελ. 289
[22] Δικολογική ικανότητα [άρθρα 27, 29, 263 ΚΔΔ]Σελ. 290
[23] Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων [άρθρo 28 ΚΔΔ]Σελ. 292
[24] Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ [άρθρο 29 ΚΔΔ]Σελ. 295
[25] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 30-32 ΚΔΔ]Σελ. 297
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές 
[26] Εφαρμογή ανακριτικού συστήματος [άρθρα 33-35, 89 ΚΔΔ]Σελ. 300
[27] Διαδικαστικές αρχές [άρθρα 36-38 ΚΔΔ]Σελ. 303
[28] Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης [άρθρο 39 ΚΔΔ]Σελ. 305
[29] Αρχές δικονομικής ισότητας και εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρα 40-41 ΚΔΔ]Σελ. 306
[30] Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης [άρθρα 42-43 ΚΔΔ]Σελ. 308
Γενικά θέματα της διαδικασίας 
[31] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 44 ΚΔΔ]Σελ. 310
[32] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 45-46, 68, 73, 87, 251 ΚΔΔ]Σελ. 312
[33] Επιδόσεις [άρθρα 47-49 ΚΔΔ]Σελ. 317
[34] Επίδοση στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας [άρθρα 50-52 ΚΔΔ]Σελ. 322
[35] Επίδοση σε ειδικές περιπτώσεις [άρθρο 53 ΚΔΔ]Σελ. 325
[36] Επίδοση στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής [άρθρο 54 ΚΔΔ]Σελ. 326
[37] Θυροκόλληση [άρθρο 55 ΚΔΔ]Σελ. 327
[38] Έκθεση επίδοσης [άρθρο 56 ΚΔΔ]Σελ. 329
[39] Συντέλεση επίδοσης [άρθρο 57 ΚΔΔ]Σελ. 333
[40] Αντίκλητος [άρθρα 58-59 ΚΔΔ]Σελ. 334
[41] Προθεσμίες [άρθρα 60-61, 280-282 ΚΔΔ]Σελ. 336
[42] Δικονομικές ακυρότητες [άρθρο 62 ΚΔΔ]Σελ. 339
Ένδικα βοηθήματα 
[43] Προσφυγή [άρθρα 63, 70 ΚΔΔ]Σελ. 343
[44] Νομιμοποίηση [άρθρα 64-65, 68 ΚΔΔ]Σελ. 347
[45] Προθεσμία προσφυγής [άρθρο 66 ΚΔΔ]Σελ. 350
[46] Διακοπή προθεσμίας προσφυγής λόγω άσκησης διοικητικής προσφυγής [άρθρο 67 ΚΔΔ]Σελ. 353
[47] Αίτημα προσφυγής [άρθρο 68 παρ. 2 ΚΔΔ]Σελ. 355
[48] Ανασταλτικό αποτέλεσμα [άρθρο 69 ΚΔΔ]Σελ. 356
[48Α] Παραδεκτή η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απορρίφθηκε για λόγους τυπικούς [άρθρο 70 ΚΔΔ]Σελ. 358
[49] Αγωγή [άρθρα 71-78 ΚΔΔ]Σελ. 359
[50] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής [άρθρο 79 ΚΔΔ]Σελ. 375
[51] Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση αγωγής [άρθρο 80 ΚΔΔ]Σελ. 381
Ένδικα μέσα 
[52] Διακρίσεις ένδικων μέσων [άρθρα 81-82, 88, 99 ΚΔΔ]Σελ. 383
[53] Γενικές διατάξεις περί ενδίκων μέσων [άρθρα 83-87 ΚΔΔ]Σελ. 385
[54] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 89-91 ΚΔΔ]Σελ. 389
[55] Έφεση [άρθρα 92-99 ΚΔΔ]Σελ. 391
[56] Αντέφεση [άρθρο 100 ΚΔΔ]Σελ. 401
[57] Αίτηση αναθεώρησης [άρθρα 101-105 ΚΔΔ]Σελ. 403
[58] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρο 105 Α ΚΔΔ]Σελ. 406
[59] Τριτανακοπή [άρθρα 106-108 ΚΔΔ]Σελ. 408
[60] Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας της απόφασης [άρθρα 109-111 ΚΔΔ]Σελ. 411
Παρέμβαση 
[61] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 112, 114 ΚΔΔ]Σελ. 415
[62] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 113, 114, 223, 255 ΚΔΔ]Σελ. 417
Ομοδικία - Συνάφεια 
[63] Δυνητική ομοδικία [άρθρα 115, 121, 125, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 420
[64] Αναγκαστική ομοδικία [άρθρα 116-121, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 423
[65] Συνάφεια [άρθρα 122-123, 227 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 426
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση 
[66] Αντικειμενική σώρευση [άρθρο 124 ΚΔΔ]Σελ. 428
[67] Συνεκδίκαση [άρθρο 125 ΚΔΔ]Σελ. 429
Προδικασία 
[68] Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων [άρθρο 126 ΚΔΔ]Σελ. 430
[69] Άσκηση ενδίκων μέσων [άρθρο 126 ΚΔΔ]Σελ. 432
[70] Η έκτακτη διαδικασία της αποδοχής, της απόρριψης ή της παραπομπής ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων [άρθρο 126 Α ΚΔΔ]Σελ. 433
[71] Ορισμός δικασίμου και αίτηση επιτάχυνσης - προτίμησης [άρθρα 127-127 Α ΚΔΔ]Σελ. 435
[72] Επιδόσεις στην προδικασία [άρθρο 128 ΚΔΔ]Σελ. 437
[73] Υποχρεώσεις της Διοίκησης [άρθρο 129 ΚΔΔ]Σελ. 440
[74] Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας [άρθρο 130 ΚΔΔ]Σελ. 442
[75] Πρόσθετοι λόγοι [άρθρο 131 ΚΔΔ]Σελ. 444
Κύρια διαδικασία 
[76] Ενέργειες γραμματείας [άρθρο 132 ΚΔΔ]Σελ. 446
[77] Ενέργειες δικαστή που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση [άρθρα 133, 135 παρ. 1, 137 παρ. 2, 139 ΚΔΔ]Σελ. 447
[78] Συζήτηση [άρθρα 134, 137 ΚΔΔ]Σελ. 449
[79] Αναβολή της συζήτησης [άρθρα 135-136 ΚΔΔ]Σελ. 450
[80] Υπομνήματα [άρθρο 138 ΚΔΔ]Σελ. 453
[81] Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων [άρθρο 139 Α ΚΔΔ]Σελ. 455
[82] Διακοπή της δίκης [άρθρο 140 ΚΔΔ]Σελ. 456
[83] Επανάληψη της δίκης [άρθρο 141 ΚΔΔ]Σελ. 460
[84] Γενικά οι λόγοι κατάργησης της δίκης [άρθρο 142 ΚΔΔ]Σελ. 463
[85] Ειδικά ο λόγος της κατάργησης της δίκης λόγω παραίτησης από ένδικο βοήθημα ή μέσο [άρθρο 143 ΚΔΔ]Σελ. 466
Απόδειξη 
[86] Γενικές διατάξεις περί απόδειξης [άρθρα 144-148, 150 ΚΔΔ]Σελ. 468
[87] Διοικητικός φάκελος [άρθρο 149 ΚΔΔ]Σελ. 474
[88] Προαπόδειξη [άρθρο 150 ΚΔΔ]Σελ. 475
[89] Συμπληρωματική απόδειξη [άρθρα 151-153 ΚΔΔ]Σελ. 477
[90] Συντηρητική απόδειξη [άρθρο 154 ΚΔΔ]Σελ. 479
[91] Προδικαστικές αποφάσεις αναζήτησης στοιχείων, διοικητικού επανελέγχου, διενέργειας αριθμητικών υπολογισμών [άρθρο 155 ΚΔΔ]Σελ. 480
[92] Αυτοψία [άρθρα 156-158 ΚΔΔ]Σελ. 481
[93] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 159-168 ΚΔΔ]Σελ. 483
[94] Έγγραφα [άρθρα 169-176 ΚΔΔ]Σελ. 488
[95] Ομολογία ιδιώτη διαδίκου [άρθρο 177 ΚΔΔ]Σελ. 494
[96] Εξηγήσεις των διαδίκων [άρθρο 178 ΚΔΔ]Σελ. 495
[97] Μάρτυρες [άρθρα 179-185 ΚΔΔ]Σελ. 496
[98] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 186 ΚΔΔ]Σελ. 502
Απόφαση και πρακτικά 
[99] Διακρίσεις δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 187, 192, 196, 199 ΚΔΔ]Σελ. 503
[100] Διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 188-189, 191, 194, 195 παρ. 1 ΚΔΔ]Σελ. 507
[101] Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης [άρθρα 189 παρ. 2, 190, 191 παρ. 1, 39 ΚΔΔ]Σελ. 510
[102] Πρακτικά [άρθρα 193, 195 παρ. 2 ΚΔΔ]Σελ. 511
[103] Δεδικασμένο [άρθρο 197 ΚΔΔ]Σελ. 512
[104] Υποχρέωση συμμόρφωσης [άρθρο 198 ΚΔΔ]Σελ. 514
[105] Η αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης [άρθρα 200-202 ΚΔΔ]Σελ. 515
[106] Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση [άρθρα 203-205, 209 ΚΔΔ]Σελ. 521
[107] Η εκτέλεση φορολογικής ή τελωνειακής πράξης [άρθρα 205 Α ΚΔΔ]Σελ. 524
[108] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης [άρθρα 206-208 ΚΔΔ]Σελ. 525
[109] Η αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης επί φορολογικής ή τελωνειακής διαφοράς [άρθρο 209 Α ΚΔΔ]Σελ. 526
[110] Προσωρινή διαταγή [άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ]Σελ. 527
[111] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρο 210 ΚΔΔ]Σελ. 528
[112] Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης [άρθρα 211-215 ΚΔΔ]Σελ. 529
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης 
[113] Ανακοπή [άρθρα 216-230 ΚΔΔ]Σελ. 531
[114] Επιβολή προσωπικής κράτησης [άρθρα 231-243 ΚΔΔ]Σελ. 538
Διαδικασία εκλογικών διαφορών 
[115] Ένσταση [άρθρα 244-252 ΚΔΔ]Σελ. 539
[116] Προδικασία [άρθρα 253 ΚΔΔ]Σελ. 541
[117] Κύρια διαδικασία [άρθρα 254-255, 257 ΚΔΔ]Σελ. 543
[118] Αντένσταση [άρθρο 256 ΚΔΔ]Σελ. 545
[119] Δικαστικός έλεγχος και εξουσία του δικαστηρίου [άρθρο 258 ΚΔΔ]Σελ. 546
[120] Δικαστική απόφαση και ένδικα μέσα [άρθρα 259 παρ. 3-6, 260-261, 264 παρ. 3 ΚΔΔ]Σελ. 547
[121] Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στα ΝΠΔΔ [άρθρα 267-272 ΚΔΔ]Σελ. 548
ΤΡIΤΟ ΜEΡΟΣ: ΔΑΠAΝΕΣ ΤΗΣ ΔIΚΗΣ  
[122] Δικαστικό ένσημο [άρθρα 274, 276 ΚΔΔ]Σελ. 549
[123] Καταλογισμός δικαστικών εξόδων [άρθρο 275 ΚΔΔ]Σελ. 551
[124] Παράβολο [άρθρο 277 ΚΔΔ]Σελ. 553
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜEΡΟΣ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
[125] Μεταβατικές, τελικές, καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος [άρθρα 278-285 ΚΔΔ]Σελ. 557
[125Α] Ν 4055/2012 [άρθρα 53-58 ΚΔΔ]Σελ. 559
 
ΙΙΑ. ΠΔ 40/2013  
(ΦΕΚ Α΄ 75/22.3.2013)  
Επιμέλεια: Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ  
[1] Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσηςΣελ. 566
[2] ΑρμοδιότητεςΣελ. 567
ΙΙΙ. ΠΔ 1225/1981  
Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων  
(ΦΕΚ Α΄ 304/16.10.1981)  
Επιμέλεια: Ειρήνη Ζ. Λιάσκα, Εισηγήτρια ΕλΣυν  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
[1] Δικαιοδοσία [Άρθρο 1 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 98 Συντ., 1 Ν 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52/28.2.2013)]Σελ. 573
[2] Αρμοδιότητα Ολομέλειας και Τμημάτων [Άρθρο 2 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρα 4, 5, 8, 35, 36, 37, 70 Ν 4129/2013)]Σελ. 575
[3] Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές [Άρθρο 3 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 74 Ν 4129/2013)]Σελ. 578
Εξαίρεση δικαστών 
[4] Εξαίρεση - Αποχή Δικαστών [Άρθρα 4 - 7 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 10 Ν 4129/2013)]Σελ. 579
Διάδικοι στην ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίκη - Εκπροσώπηση 
[5] Διάδικοι [Άρθρο 8 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 580
[6] Ικανότητα δικαστικής παράστασης [άρθρο 9 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 582
[7] Εκπροσώπηση Δημοσίου - Νομικών Προσώπων κ.λπ. [άρθρο 11 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 583
Ομοδικία - Παρέμβαση 
[8] Ομοδικία - Συνεκδίκαση - Χωρισμός [άρθρα 12, 13 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και 57 παρ. 2 Ν 3659/2008)]Σελ. 584
[9] Παρέμβαση [άρθρο 14 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 585
Παράσταση διαδίκων κατά τη συζήτηση - Πληρεξουσιότητα 
[10] Παράσταση διαδίκων - Πληρεξουσιότητα [άρθρα 15-22 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 586
Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές 
[11] Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [άρθρα 23-29 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 588
Εκθέσεις και δικογραφία 
[12] Εκθέσεις [άρθρο 30 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 590
[13] Δικόγραφα [άρθρα 31-32 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 591
Επιδόσεις 
[14] Επιδόσεις [άρθρα 33-44 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 592
Δικονομικές προθεσμίες - Ακυρότητες 
[15] Προθεσμίες Ν 4129/2013 και 1225/1981 [άρθρο 45 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 598
[16] Δικονομικές ακυρότητες [άρθρο 46 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 599
Αίτηση καταλογισμού 
[17] Περιεχόμενο αίτησης - διαδικασία [άρθρο 47 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και 68 Ν 4129/2013)]Σελ. 600
Ένδικα βοηθήματα και μέσα 
[18] Έφεση [άρθρα 48-55 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 47 παρ. 1, 80 Ν 4129/2013)]Σελ. 601
[19] Προπαρασκευή συζήτησης - Ορισμός δικασίμου [άρθρα 56-62 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 607
[20] Συζήτηση υποθέσεων - Διακοπή - Κατάργηση δίκης [άρθρα 63-77 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 609
[21] Απόφαση - Διόρθωση και ερμηνεία [άρθρα 78-90 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 614
[22] Δεδικασμένο [άρθρα 91-94 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 617
[23] Απόδειξη [άρθρα 95-101 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρο 85 Ν 4129/2013)]Σελ. 618
[24] Ανακοπή [άρθρα 102-104 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 621
[25] Αναθεώρηση [άρθρα 105-108 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 622
[26] Πρότυπη δίκη - Προδικαστικό ερώτημα [άρθρο 108Α του ΠΔ 1225/1981]Σελ. 624
[27] Αίτηση αναιρέσεως [άρθρα 109-117 ΠΔ 1225/1981 (βλ. και άρθρα 86-88 Ν 4129/2013)]Σελ. 625
[28] Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα ένδικα μέσα [άρθρο 117Α]Σελ. 629
[29] Τριτανακοπή [άρθρα 118-121 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 630
[30] Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [άρθρο 121Α]Σελ. 631
[31] Υποχρέωση εκτέλεσης αποφάσεων [άρθρο 122 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 632
[32] Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων [άρθρο 123 ΠΔ 1225/1981]Σελ. 633
[33] Αγωγή Σελ. 634
[34] Ανακοπή Σελ. 635
[35] Αίτηση ανάκλησης άρθρων 35 παρ. 5 και 36 παρ. 5 Ν 4129/2013Σελ. 636
[36] Αίτηση αναθεώρησης άρθρου 37 παρ. 1 Ν 4129/2013Σελ. 637
[37] Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου - Άρση αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου [άρθρο 37 παρ. 9 Ν 4129/2013]Σελ. 639
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  
[38] Ένσταση ενώπιον του Κλιμακίου [άρθρο 90 Ν 4129/2013]Σελ. 640
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  
[39] Αίτηση ανακλήσεως/Αίτηση αναθεωρήσεως [άρθρα 32, 48 Ν 4129/2013]Σελ. 643
ΙV. ΝΔ 356/1974  
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)  
(ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)  
Επιμέλεια: Ευαγγελία Β. Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου Δικαίου  
ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
[1] Είσπραξη δημοσίων εσόδων [άρθρο 1]Σελ. 649
[2] Όργανα είσπραξης - Νόμιμος τίτλος [άρθρο 2]Σελ. 650
[3] Καταβολή χρεών [άρθρο 3]Σελ. 655
[4] Ατομική ειδοποίηση [άρθρο 4]Σελ. 656
[5] Ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 5]Σελ. 658
[6] Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής [άρθρο 6]Σελ. 660
[7] Χρόνος λήψεως αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 7]Σελ. 663
[8] Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη [άρθρο 8]Σελ. 665
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Α΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
[9] Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων [άρθρο 9]Σελ. 666
Β΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ  
[10] Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 10]Σελ. 669
[11] Εξουσίες του ενεργούντος κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρο 11]Σελ. 671
[12] Πλείονες κατασχέσεις [άρθρο 12]Σελ. 672
[13] Συνέπειες κατάσχεσης κινητών [άρθρο 13]Σελ. 673
[14] Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων [άρθρο 14]Σελ. 674
[15] Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη [άρθρο 15]Σελ. 675
[16] Ασυγκόμιστοι καρποί [άρθρο 16]Σελ. 677
[17] Ακατάσχετα [άρθρο 17]Σελ. 678
[18] Περιορισμοί κατά την κατάσχεση [άρθρο 18]Σελ. 681
[19] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 19]Σελ. 682
[20] Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού [άρθρο 20]Σελ. 685
[21] Ενέργεια του πλειστηριασμού [άρθρο 21]Σελ. 686
[22] Διαίρεση πλειστηριαζομένων - Έκθεση πλειστηριασμού [άρθρο 22]Σελ. 687
[23] Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης [άρθρο 23]Σελ. 687
[24] Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση [άρθρο 24]Σελ. 688
[25] Επανάληψη πλειστηριασμού [άρθρο 25]Σελ. 688
[26] Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού [άρθρο 26]Σελ. 689
[27] Αναπλειστηριασμός [άρθρο 27]Σελ. 689
[28] Αναγγελίες [άρθρο 28]Σελ. 689
[29] Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση [άρθρο 29]Σελ. 690
Γ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ  
[30] Κατάσχεση εις χείρας τρίτων [άρθρο 30]Σελ. 691
[31] Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Α]Σελ. 692
[32] Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων [άρθρο 30Β]Σελ. 693
[33] Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων [άρθρο 31]Σελ. 694
[34] Δήλωση τρίτου [άρθρο 32]Σελ. 695
[35] Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης [άρθρο 33]Σελ. 696
[36] Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου [άρθρο 34]Σελ. 696
Δ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ  
[37] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρο 35]Σελ. 697
[38] Επιβολή της κατάσχεσης [άρθρο 36]Σελ. 698
[39] Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης [άρθρο 37]Σελ. 699
[40] Συνέπειες κατάσχεσης [άρθρο 38]Σελ. 699
[41] Πρώτη προσφορά [άρθρο 39]Σελ. 700
[42] Μεσεγγυούχος [άρθρο 40]Σελ. 701
[43] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 41]Σελ. 701
[44] Τόπος πλειστηριασμού [άρθρο 42]Σελ. 703
[45] Πλειστηριασμός [άρθρο 43]Σελ. 703
[46] Κατακύρωση στο Δημόσιο [άρθρο 44]Σελ. 704
[47] Κατάθεση πλειστηριάσματος [άρθρο 45]Σελ. 704
[48] Δίωξη υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός [άρθρο 46]Σελ. 705
[49] Αίρεση για την κατακύρωση [άρθρο 47]Σελ. 706
[50] Κατάσχεση πλοίου [άρθρο 48]Σελ. 706
[51] Πρόγραμμα πλειστηριασμού [άρθρο 49]Σελ. 707
[52] Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου [άρθρο 50]Σελ. 707
[53] Κατάσχεση αεροσκάφους [άρθρο 51]Σελ. 708
[54] Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους [άρθρο 52]Σελ. 708
[55] Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους [άρθρο 53]Σελ. 708
Ε΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
[56] Ανακοίνωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους [άρθρο 54]Σελ. 709
[57] Αναγγελίες Δημοσίου [άρθρο 55]Σελ. 709
[58] Υπερθεματισμός Δημοσίου [άρθρο 56]Σελ. 711
[59] Αναγγελίες τρίτων [άρθρο 57]Σελ. 711
[60] Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως [άρθρο 58]Σελ. 711
[61] Έφεση [άρθρο 59]Σελ. 712
[62] Αναίρεση [άρθρο 60]Σελ. 712
[63] Κατάταξη Δημοσίου [άρθρο 61]Σελ. 713
[64] Πτώχευση [άρθρο 62]Σελ. 714
[65] Ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου [άρθρο 62Α]Σελ. 715
ΣΤʼ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣελ. 716
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΚΟΠΕΣ  
[66] Ανακοπές από τον οφειλέτη [άρθρο 73]Σελ. 717
[67] Ανακοπές τρίτου [άρθρο 74]Σελ. 720
[68] Παράλειψη και ακυρότητες πράξεων εκτέλεσης [άρθρο 75]Σελ. 721
[68Α] Παραλείψεις και ακυρότητες στη διαδικασία απόκτησης νόμιμου τίτλου [άρθρο 75Α]Σελ. 721
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  
[69] Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης [άρθρο 76]Σελ. 722
[70] Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 77]Σελ. 722
[71] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης [άρθρο 78]Σελ. 723
[72] Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής [άρθρο 79]Σελ. 723
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
[73] Ευθύνες σχετικά με τη βεβαίωση [άρθρο 80]Σελ. 724
[74] Ευθύνες αστυνομικών οργάνων [άρθρο 81]Σελ. 724
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ  
[75] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης [άρθρο 82]Σελ. 725
[76] Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο [άρθρο 82Α]Σελ. 726
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ  
[77] Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού [άρθρο 83]Σελ. 727
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
[78] Κοινοποιήσεις [άρθρο 84]Σελ. 729
[79] Εκπροσώπηση του Δημοσίου [άρθρο 85]Σελ. 729
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΕΣ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ  
[80] Εγγυητές [άρθρο 86]Σελ. 731
[81] Ευθύνη υπομισθωτών [άρθρο 87]Σελ. 731
[82] Δικαιώματα μισθωτών - Υπομισθωτών [άρθρο 88]Σελ. 731
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
[83] Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας [άρθρο 89]Σελ. 732
[84] Ατέλεια δικογράφων [άρθρο 90]Σελ. 732
[85] Έσοδα τρίτων [άρθρο 91]Σελ. 732
[86] Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών [άρθρο 92]Σελ. 733
[87] Διαχρονικό δίκαιο [άρθρο 93]Σελ. 733
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
[88] Τελικές Διατάξεις [άρθρο 94]Σελ. 734
[89] Έναρξη ισχύος [άρθρο 95]Σελ. 734
[90] Ηλεκτρονικό κατασχετήριο [Πολ 1257/6.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3099/6.12.2013)]Σελ. 735
[91] Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων [Πολ 1259/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3119/9.12.2013), άρθρα 1, 4, 6]Σελ. 741
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 743
 
Back to Top