ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Γενικό & Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18780
Παπανδρέου Π.
Χαραλαμπάκης Α.
Γεωργιάδου Μ., Χατζηκωνσταντή Σ.
  • Εκδοση: 3η 2023
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 384
  • ISBN: 978-960-654-497-2
​Η 3η έκδοση του έργου «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» αποδίδει διαγραμματικά τις ποινικές διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019), που τέθηκε σε ισχύ μετά την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα καταργήθηκε ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Στην παρούσα έκδοση αποτυπώνονται οι νέες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι και τον Ν 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023).

Τα έργο περιλαμβάνει σε διαγράμματα τα άρθρα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα:

 Ποινικός νόμος  Αξιόποινη πράξη  Υπαιτιότητα  Καταλογισμός  Απόπειρα και συμμετοχή  Ποινές  • Ανήλικοι κ.ά.

καθώς και τα άρθρα του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα:

• Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης • σχετικά με το νόμισμα • σχετικά με τα υπομνήματα • σχετικά με την υπηρεσία • κοινώς επικίνδυνα • κατά της ζωής • κατά της σωματικής ακεραιότητας • κατά της προσωπικής ελευθερίας • κατά της γενετήσιας ελευθερίας  κατά της τιμής  κατά περιουσιακών αγαθών κ.ά.

Για πρώτη φορά στο έργο περιέχεται το ύψος της απειλούμενης ποινής για κάθε έγκλημα και έχει δοθεί έμφαση στις σημειώσεις κάτω από κάθε άρθρο, οι οποίες παραπέμπουν στην κατ΄ άρθρον Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Όλα τα ανωτέρω είναι αποτυπωμένα με διττό στόχο: την πρακτική βοήθεια του νομικού, αλλά και την ουσιαστική κατανόηση του Ποινικού Δικαίου.

Τα «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» έχουν καθιερωθεί  ως ένα πολύτιμο βοήθημα για τον προ- και μεταπτυχιακό φοιτητή, τον ασκούμενο και επαγγελματία δικηγόρο και γενικά, τον κάθε ενδιαφερόμενο για την πρακτική δόμηση του Ποινικού Κώδικα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣVII

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

[1] Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ [άρθρα 1-4 ΠΚ, 7 παρ. 1, 5, 25 παρ. 1 Συντ., 3 ΕΣΔΑ, 7 ΔΣΑΠΔ, 4 ΧΘΔΕΕ] 3

[2] ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ [άρθρο 2 ΠΚ] 5

[3] ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ [άρθρα 5-11 ΠΚ] 9

[4] ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

4.1. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή [άρθρο 5 ΠΚ] 11

4.2. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή [άρθρο 6 ΠΚ] 11

4.3. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή [άρθρο 7 ΠΚ] 12

4.4. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντα κατά το ελληνικό δίκαιο [άρθρο 8 ΠΚ] 12

4.5. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή [άρθρο 9 ΠΚ] 13

4.6. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή [άρθρο 10 ΠΚ] 13

[5] Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ [άρθρο 14 ΠΚ] 15

5.1. Προϋποθέσεις πράξης – παράλειψης ενδιαφέρουσας το Ποινικό Δίκαιο 16

5.2. Η ειδική υπόσταση του εγκλήματος 16

5.3. Το άδικο 17

5.4. Ο καταλογισμός σε ενοχή 18

5.5. Το αξιόποινο 18

5.6. Διακρίσεις εγκλημάτων 19

5.7. Εγκλήματα διαρκή και εγκλήματα στιγμιαία 20

5.8. Εγκλήματα παράλειψης 21

[6] Ο ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [άρθρο 16 ΠΚ] 23

[7] Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [άρθρο 17 ΠΚ] 25

[8] Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

8.1. Ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος εκ του νόμου [άρθρο 20 ΠΚ] 27

8.2. Προσταγή [άρθρο 21 ΠΚ] 28

8.3. Συναίνεση – Μέρος Α΄ 29

8.4. Συναίνεση – Μέρος Β΄ 29

8.5. Άμυνα – Μέρος Α΄ [άρθρο 22 ΠΚ] 30

8.6. Άμυνα – Μέρος Β΄ [άρθρο 22 ΠΚ] 31

8.7. Άμυνα – Μέρος Γ΄ [άρθρα 23-24 ΠΚ] 31

8.8. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο [άρθρο 25 ΠΚ] 32

8.9. Διαφορές άμυνας – κατάστασης ανάγκης 33

8.10. Διαφορές κατάστασης ανάγκης που αίρει το άδικο με την κατάσταση ανάγκης
που αίρει τον καταλογισμό [άρθρα 25, 32 ΠΚ] 33

8.11. Σύγκρουση καθηκόντων 34

[9] Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

9.1. Δόλος [άρθρo 27 ΠΚ] 35

9.2. Αμέλεια [άρθρo 28 ΠΚ] 37

9.3. Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα [άρθρo 29 ΠΚ] 39

[10] Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ [άρθρο 30 ΠΚ] 41

[11] Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ [άρθρα 31-36 ΠΚ] 43

[12] ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ [άρθρα 31-35 ΠΚ]

12.1. Νομική πλάνη [άρθρo 31 παρ. 2 ΠΚ] 45

12.2. Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό [άρθρo 32 ΠΚ] 46

12.3. Το ανυπέρβλητο δίλημμα - λόγω σύγκρουσης καθηκόντων [άρθρο 33 ΠΚ] 46

12.4. (Αν)ικανότητα προς καταλογισμό [άρθρo 34 ΠΚ] 47

12.5. Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας [άρθρo 35 ΠΚ] 48

[13] ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι. Απόπειρα

13.1. Μέρος Α΄ 49

13.2. Μέρος Β΄ 50

13.3. Μέρος Γ΄ 51

ΙΙ. Συμμετοχή

13.4. Μέρος Α΄ 52

13.5. Μέρος Β΄ 53

13.6. Μέρος Γ΄ 53

13.7. Μέρος Δ΄ 54

13.8. Μέρος Ε΄ 55

13.9. Μέρος ΣΤ΄ 56

13.10. Μέρος Ζ΄ 57

13.11. Μέρος Η΄ 58

13.12. Μέρος Θ΄ 59

13.13. Μέρος Ι΄ 60

13.14. Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις [άρθρο 49 ΠΚ] 62

13.15. Αναγκαία συμμετοχή 62

[14] ΠΟΙΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [άρθρα 50-76 ΠΚ]

Είδη ποινικών κυρώσεων 63

[15] ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ [άρθρα 79-88 ΠΚ]

15.1. Στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής 65

15.2. Το έγκλημα ως τιμωρητή πράξη 66

15.3. Μείωση του πλαισίου ποινής 67

15.4. Το μειωμένο κατ’ άρθρο 83 ΠΚ πλαίσιο ποινής 68

15.5. Επαύξηση της απειλούμενης ποινής [άρθρο 82Α ΠΚ] 68

[16] ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ [άρθρα 94-98 ΠΚ]

16.1. Αποκλεισμός συρροής 69

16.2. Συρροή εγκλημάτων 70

16.3. «Ουσιαστική» και «Δικονομική» συρροή εγκλημάτων 71

16.4. Συστήματα έκτισης των ποινών 72

16.5. Ο σχηματισμός της συνολικής ποινής 73

16.6. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Μέρος Α΄ 74

16.7. Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα - Μέρος Β΄ 75

[17] ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ [άρθρα 99-104 ΠΚ] 77

[18] Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

18.1. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [άρθρα 105-105Α ΠΚ] 79

18.2. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [άρθρα 105Β-110Α ΠΚ] 80

18.2.1. Απόλυση υπό όρο 80

18.2.2. Η εκτιθείσα ποινή στην υφ’ όρον απόλυση 81

18.2.3. Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση
[άρθρα 110Α ΠΚ, 284 ΚΠΔ] 82

[19] ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

19.1. Παραγραφή εγκλημάτων [άρθρα 111-113 ΠΚ] 83

19.2. Παραγραφή ποινών [άρθρα 118-120 ΠΚ] 83

19.3. Έγκληση [άρθρα 114-117 ΠΚ] 84

[20] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ [άρθρα 121-133 ΠΚ]

20.1. Ανήλικοι - ηλικία [άρθρο 121 ΠΚ] 85

20.2. Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων [άρθρο 126 ΠΚ] 86

20.3. Τριμερής διάκριση μέτρων που επιβάλλονται στους ανήλικους [άρθρο 121 παρ. 2 ΠΚ] 86

20.3.1. Αναμορφωτικά μέτρα [άρθρο 122 ΠΚ] 86

20.3.2. Θεραπευτικά μέτρα [άρθρο 123 ΠΚ] 89

20.3.3. Περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων [άρθρα 127-132 ΠΚ] 90

20.4. Νεαροί ενήλικες [άρθρο 133 ΠΚ]97

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

[1] Εσχάτη προδοσία [άρθρο 134 ΠΚ] 101

[2] Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας [άρθρο 135 ΠΚ] 102

[3] Βασανιστήρια [άρθρο 137Α ΠΚ] 103

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ι. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας

[4] Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας [άρθρο 138 ΠΚ] 107

[5] Νόθευση αποδεικτικών [άρθρο 139 ΠΚ] 108

ΙΙ. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας

[6] Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου [άρθρο 140 ΠΚ] 109

[7] Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων [άρθρα 141-142 ΠΚ] 110

[8] Παραβάσεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [άρθρο 142Α ΠΚ] 111

ΙΙΙ. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας

[9] Υπηρεσία στον εχθρό [άρθρο 143 ΠΚ] 112

[10] Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού [άρθρο 144 ΠΚ] 114

IV. Προσβολές κρατικών απορρήτων

[11] Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας [άρθρο 146 ΠΚ] 116

[12] Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια [άρθρο 147 ΠΚ] 117

[13] Κατασκοπεία [άρθρο 148] 118

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

[14] Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους [άρθρο 153] 119

[15] Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων [άρθρο 154] 120

[16] Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους [άρθρο 155] 121

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

[17] Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρα­τίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης
και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης [άρθρο 157 ΠΚ] 123

[18] Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας [άρθρο 158 ΠΚ] 125

[19] Δωροληψία πολιτικών προσώπων [άρθρο 159 ΠΚ] 126

[20] Δωροδοκία πολιτικών προσώπων [άρθρο 159Α ΠΚ] 127

[21] Αντιποίηση [άρθρο 160 ΠΚ] 129

[22] Διατάραξη συνεδριάσεων [άρθρο 160Α ΠΚ] 129

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

[23] Βία κατά των εκλογέων [άρθρο 161 ΠΚ] 131

[24] Εξαπάτηση εκλογέων [άρθρο 162 ΠΚ] 132

[25] Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας [άρθρο 163 ΠΚ] 133

[26] Νόθευση της εκλογής [άρθρο 164 ΠΚ] 134

[27] Δωροδοκία εκλογέα [άρθρο 165 ΠΚ] 135

[28] Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας [άρθρο 166 ΠΚ] 136

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

[29] Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων [άρθρο 167 ΠΚ] 137

[30] Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς [άρθρο 167Α ΠΚ] 138

[31] Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας [άρθρο 168 ΠΚ] 139

[32] Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων [άρθρο 168Α ΠΚ] 141

[33] Απείθεια [άρθρο 169 ΠΚ] 142

[34] Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο
[άρθρο 169Α ΠΚ] 143

[35] Στάση [άρθρο 170 ΠΚ] 144

[36] Ελευθέρωση φυλακισμένου [άρθρο 172 ΠΚ] 145

[37] Απόδραση κρατουμένου [άρθρο 173 ΠΚ] 146

[38] Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση [άρθρο 173Α ΠΚ] 147

[39] Στάση κρατουμένων [άρθρο 174 ΠΚ] 148

[40] Αντιποίηση [άρθρο 175 ΠΚ] 149

[41] Παραβίαση κατάσχεσης [άρθρο 177 ΠΚ] 150

[42] Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή [άρθρο 178 ΠΚ] 151

[43] Παραβίαση φύλαξης της αρχής [άρθρο 179 ΠΚ] 152

[44] Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων [άρθρο 180 ΠΚ] 153

[45] Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ. [άρθρο 181 ΠΚ] 154

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

[46] Διέγερση σε ανυπακοή [άρθρο 183 ΠΚ] 155

[47] Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια [άρθρο 184 ΠΚ] 156

[48] Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος [άρθρο 186 ΠΚ] 157

[49] Εγκληματική οργάνωση [άρθρο 187 ΠΚ] 158

[50] Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση [άρθρο 187Α ΠΚ] 160

[51] Αξιόποινη υποστήριξη [άρθρο 187Β ΠΚ] 163

[52] Ευνοϊκά μέτρα [άρθρο 187Γ ΠΚ] 164

[53] Διατάραξη της κοινής ειρήνης [άρθρο 189 ΠΚ] 165

[54] Απειλή διάπραξης εγκλημάτων [άρθρο 190 ΠΚ] 167

[55] Διασπορά ψευδών ειδήσεων [άρθρο 191 ΠΚ] 168

[56] Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας [άρθρο 191Α ΠΚ] 169

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

[57] Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων [άρθρο 200 ΠΚ] 171

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

[58] Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής [άρθρο 207 ΠΚ] 173

[59] Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής [άρθρο 208 ΠΚ] 175

[60] Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος [άρθρο 208Α ΠΚ] 176

[61] Παράνομη χρήση μεταλλίων και μαρκών [άρθρο 208Β ΠΚ] 177

[62] Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων [άρθρο 208Γ ΠΚ] 178

[63] Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής [άρθρο 209 ΠΚ] 179

[64] Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής [άρθρο 210 ΠΚ] 180

[65] Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής [άρθρο 210Α ΠΚ] 181

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜE ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

[66] Πλαστογραφία [άρθρο 216 ΠΚ] 183

[67] Πλαστογραφία πιστοποιητικών [άρθρο 217 ΠΚ] 184

[68] Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης [άρθρο 220 ΠΚ] 186

[69] Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις [άρθρο 221 ΠΚ] 187

[70] Υπεξαγωγή εγγράφων [άρθρο 222 ΠΚ] 188

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

[71] Ψευδής κατάθεση [άρθρο 224 ΠΚ] 189

[72] Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία [άρθρο 226 ΠΚ] 190

[73] Ψευδής καταμήνυση [άρθρο 229 ΠΚ] 191

[74] Ψευδής καταγγελία [άρθρο 230 ΠΚ] 192

[75] Υπόθαλψη [άρθρο 231 ΠΚ] 193

[76] Παρασιώπηση εγκλημάτων [άρθρο 232 ΠΚ] 194

[77] Απιστία δικηγόρων [άρθρο 233 ΠΚ] 195

[78] Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων [άρθρο 234 ΠΚ] 196

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος

[79] Δωροληψία υπαλλήλου [άρθρο 235 ΠΚ] 197

[80] Δωροδοκία υπαλλήλου [άρθρο 236 ΠΚ] 199

[81] Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών [άρθρο 237 ΠΚ] 201

[82] Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες [άρθρο 237Α ΠΚ] 202

ΙΙ. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας

[83] Κατάχρηση εξουσίας [άρθρο 239 ΠΚ] 203

[84] Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών [άρθρο 240 ΠΚ] 204

[85] Παραβίαση οικιακού ασύλου [άρθρο 241 ΠΚ] 205

[86] Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. [άρθρο 242 ΠΚ] 206

[87] Νόθευση δικαστικού εγγράφου [άρθρο 243 ΠΚ] 208

[88] Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου [άρθρο 244 ΠΚ] 209

[89] Παραβίαση δικαστικού απορρήτου [άρθρο 251 ΠΚ] 210

[90] Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου [άρθρο 252 ΠΚ] 211

[91] Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης [άρθρο 254 ΠΚ] 212

[92] Αθέμιτη συμμετοχή [άρθρο 255 ΠΚ] 213

[93] Παράβαση καθήκοντος [άρθρο 259 ΠΚ] 214

[94] Ανυποταξία σε πολιτική αρχή [άρθρο 260 ΠΚ] 215

ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

[95] Εμπρησμός [άρθρο 264 ΠΚ] 217

[96] Εμπρησμός σε δάση [άρθρο 265 ΠΚ] 218

[97] Πλημμύρα [άρθρο 268 ΠΚ] 219

[98] Έκρηξη [άρθρο 270 ΠΚ] 220

[99] Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών [άρθρο 272 ΠΚ] 221

[100] Κοινώς επικίνδυνη βλάβη [άρθρο 273 ΠΚ] 222

[101] Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων [άρθρο 275 ΠΚ] 223

[102] Πρόκληση ναυαγίου [άρθρο 277 ΠΚ] 224

[103] Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό [άρθρο 279 ΠΚ] 225

[104] Επιβλαβή φάρμακα [άρθρο 281 ΠΚ] 226

[105] Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών [άρθρο 285 ΠΚ] 227

[106] Παραβίαση κανόνων οικοδομικής [άρθρο 286 ΠΚ] 228

[107] Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας [άρθρο 288 ΠΚ] 229

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών

[108] Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία [άρθρο 290 ΠΚ] 231

[109] Επικίνδυνη οδήγηση [άρθρο 290Α ΠΚ] 232

[110] Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς,
πλοίων και αεροσκαφών [άρθρο 291 ΠΚ] 233

[111] Παρακώλυση συγκοινωνιών [άρθρο 292 ΠΚ] 234

ΙΙ. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

[112] Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών [άρθρο 292Α ΠΚ] 235

[113] Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων [άρθρα 292Β + 292Γ ΠΚ] 237

[114] Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού [άρθρο 292Δ ΠΚ] 239

[115] Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών [άρθρο 292Ε ΠΚ] 240

[116] Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [άρθρο 293 ΠΚ] 241

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Ι. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου

[117] Ανθρωποκτονία με δόλο [άρθρο 299 ΠΚ] 243

[118] Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση [άρθρο 300] 244

[119] Συμμετοχή σε αυτοκτονία [άρθρο 301] 245

[120] Ανθρωποκτονία από αμέλεια [άρθρο 302 ΠΚ] 246

[121] Παιδοκτονία [άρθρο 303 ΠΚ] 247

ΙΙ. Προσβολές του εμβρύου

[122] Διακοπή της κύησης [άρθρο 304 ΠΚ] 248

[123] Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού [άρθρο 304Α ΠΚ] 252

ΙΙΙ. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής

[124] Έκθεση [άρθρο 306 ΠΚ] 254

[125] Παράλειψη προσφοράς βοήθειας [άρθρο 307 ΠΚ] 256

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

[126] Σωματική βλάβη [άρθρα 308, 315Α ΠΚ] 257

[127] Επικίνδυνη σωματική βλάβη [άρθρα 309, 315Α ΠΚ] 259

[128] Βαριά σωματική βλάβη [άρθρα 310, 315Α ΠΚ] 260

[129] Θανατηφόρα σωματική βλάβη [άρθρα 311, 315Α ΠΚ] 261

[130] Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων [άρθρο 312] 262

[131] Συμπλοκή [άρθρο 313 ΠΚ] 264

[132] Σωματική βλάβη από αμέλεια [άρθρο 314 ΠΚ] 265

[133] Άρθρο 315 ΠΚ [Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων γυναίκας] 267

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

[134] Αρπαγή [άρθρο 322 ΠΚ] 269

[135] Εμπορία ανθρώπων [άρθρο 323Α ΠΚ] 271

[136] Αρπαγή ανηλίκων [άρθρο 324 ΠΚ] 273

[137] Παράνομη κατακράτηση [άρθρο 325 ΠΚ] 274

[138] Παράνομη βία [άρθρο 330 ΠΚ] 275

[139] Αυτοδικία [άρθρο 331 ΠΚ] 276

[140] Απειλή [άρθρο 333 ΠΚ] 277

[141] Διατάραξη οικιακής ειρήνης [άρθρο 334 ΠΚ] 278

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

[142] Βιασμός [άρθρο 336 ΠΚ] 279

[143] Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας [άρθρο 337 ΠΚ] 280

[144] Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη [άρθρο 338 ΠΚ] 281

[145] Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους [άρθρο 339 ΠΚ] 282

[146] Κατάχρηση ανηλίκων [άρθρο 342 ΠΚ] 283

[147] Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη [άρθρο 343 ΠΚ] 284

[148] Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών [άρθρο 345 ΠΚ] 285

[149] Εκδικητική πορνογραφία [άρθρο 346 ΠΚ] 286

[150] Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας [άρθρο 348 ΠΚ] 287

[151] Πορνογραφία ανηλίκων [άρθρο 348Α ΠΚ] 288

[152] Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους [άρθρο 348Β ΠΚ] 290

[153] Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων [άρθρο 348Γ ΠΚ] 291

[154] Μαστροπεία [άρθρο 349 ΠΚ] 292

[155] Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής [άρθρο 351Α ΠΚ] 293

[156] Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
[άρθρο 352Α ΠΚ] 294

[157] Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος [άρθρο 352Β ΠΚ] 295

[158] Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας [άρθρο 353 ΠΚ] 295

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

[159] Διατάραξη της οικογενειακής τάξης [άρθρο 354 ΠΚ] 297

[160] Διγαμία [άρθρο 356 ΠΚ] 298

[161] Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής [άρθρο 358 ΠΚ] 299

[162] Εγκατάλειψη εγκύου [άρθρο 359 ΠΚ] 300

[163] Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου [άρθρο 360 ΠΚ] 301

[164] Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου [άρθρο 360Α ΠΚ] 302

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

[165] Εξύβριση [άρθρο 361 ΠΚ] 303

[166] Δυσφήμηση [άρθρο 362 ΠΚ] 304

[167] Συκοφαντική δυσφήμηση [άρθρο 363 ΠΚ] 305

[168] Προσβολή μνήμης νεκρού [άρθρο 365 ΠΚ] 306

[169] Διαδοχή συλλογισμών στα εγκλήματα κατά της τιμής [άρθρα 361-363, 366, 367 ΠΚ] 307

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

[170] Παραβίαση απορρήτου εγγράφων [άρθρο 370 ΠΚ] 309

[171] Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας
[άρθρο 370Α ΠΚ] 310

[172] Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα [άρθρο 370Β ΠΚ] 311

[173] Παράνομη παραβίαση προγραμμάτων Η/Υ [άρθρο 370Γ ΠΚ] 312

[174] Παράνομη πρόσβαση σε προγράμματα Η/Υ [άρθρο 370Δ ΠΚ] 313

[175] Παράνομη παρακολούθηση πληροφοριακών συστημάτων [άρθρο 370Ε ΠΚ] 314

[176] Απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων
[άρθρο 370ΣΤ ΠΚ] 315

[177] Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας [άρθρο 371 ΠΚ] 316

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

[178] Κλοπή απλή - απλή διακεκριμένη [άρθρα 372, 379Α ΠΚ] 317

[179] Κλοπή ιδιαίτερα διακεκριμένη [άρθρο 374] 318

[180] Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου [άρθρο 374Α ΠΚ] 320

[181] Υπεξαίρεση [άρθρα 375, 377, 379Α] 321

[182] Κλοπή αντικειμένου μικρής αξίας (: προνομιούχα) [άρθρο 377] 324

[183] Φθορά ξένης ιδιοκτησίας [άρθρο 378] 325

[184] Φθορά ψηφιακών δεδομένων [άρθρα 379, 379Α] 327

[185] Ληστεία [άρθρο 380 ΠΚ] 330

IΙ. Εγκλήματα κατά της περιουσίας

[186] Εκβίαση [άρθρο 385 ΠΚ] 331

[187] Απάτη [άρθρα 386, 387 ΠΚ] 332

[188] Απάτη με υπολογιστή [άρθρο 386Α ΠΚ] 333

[189] Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις [άρθρο 386Β ΠΚ] 335

[190] Απατηλή πρόκληση βλάβης [άρθρο 389 ΠΚ] 336

[191] Απιστία [άρθρο 390 ΠΚ] 337

[192] Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος [άρθρο 394 ΠΚ] 338

[193] Παρακώλυση συναγωνισμού [άρθρο 395 ΠΚ] 339

[194] Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα [άρθρο 396 ΠΚ] 340

[195] Καταδολίευση δανειστών [άρθρο 397 ΠΚ] 341

[196] Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα [άρθρο 398 ΠΚ] 342

[197] Τοκογλυφία [άρθρο 404 ΠΚ] 343

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ345

Back to Top