ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 56,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18636
Μπαλογιάννη Ε.
Απαλαγάκη Χ.
  • Εκδοση: 4η 2022
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 568
  • ISBN: 978-960-654-748-5
Η 4η έκδοση του έργου «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχει τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 163 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τους Ν 4842/2021, 4855/2021, 4912/2022, 4937 & 4938/2022. Τα 163 διαγράμματα φιλοδοξούν να διευκολύνουν τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια, ως προς το δικονομικό ζήτημα που ερευνά. Το έργο αποτελεί ένα απαραίτητο οδηγό για κάθε δικαστή, δικηγόρο, νομικό και φοιτητή που ενδιαφέρεται για τον κλάδο της Πολιτικής Δικονομίας.

VII

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ V

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

[1] Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 1-4 ΚΠολΔ] 1

[2] Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών πολιτικών δικαστηρίων [άρθρα 3, 4 ΚΠολΔ] 3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

[3] Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [άρθρα 7-11 ΚΠολΔ] 5

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

[4] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου [άρθρα 14 παρ. 1, 15 ΚΠολΔ] 7

[5] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου [άρθρα 14 παρ. 2, 16, 17, 17Α ΚΠολΔ] 8

[6] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου [άρθρο 18 ΚΠολΔ] 11

[7] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Εφετείου [άρθρο 19 ΚΠολΔ] 13

[8] Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Αρείου Πάγου [άρθρο 20 ΚΠολΔ] 15

[9] Πιλοτική Δίκη [άρθρο 20Α ΚΠολΔ όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν 4842/2021] 17

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

[10] Κατά τόπον αρμοδιότητα [άρθρα 22-46 ΚΠολΔ] 19

[11] Δωσιδικίες [άρθρα 22-40 ΚΠολΔ] 21

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

[12] Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [άρθρα 48-51 ΚΠολΔ] 27

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

[13] Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [άρθρα 52-61 ΚΠολΔ] 29

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

[14] Ικανότητα διαδίκου [άρθρο 62 ΚΠολΔ] 31

[15] Ικανότητα δικαστικής παράστασης [άρθρα 63-67 ΚΠολΔ] 33

[16] Νομιμοποίηση [άρθρο 68 ΚΠολΔ] 37

[17] Έννομο συμφέρον [άρθρα 68, 69 ΚΠολΔ] 39

[18] Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης [άρθρα 1-4, 12, 14-44, 46, 62-64, 215, 216, 222, 321-334 ΚΠολΔ] 41

[19] Καταψηφιστική αγωγή 43

[20] Αναγνωριστική αγωγή [άρθρο 70 ΚΠολΔ] 45

 

VIII

[21] Διαπλαστική αγωγή [άρθρο 71 ΚΠολΔ] 47

[22] Πλαγιαστική αγωγή [άρθρο 72 ΚΠολΔ] 49

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

[23] Ομοδικία [άρθρα 74-78 ΚΠολΔ] 50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

[24] Κύρια παρέμβαση [άρθρα 79, 81 ΚΠολΔ] 52

[25] Πρόσθετη παρέμβαση [άρθρα 80-85 ΚΠολΔ] 54

[26] Προσεπίκληση [άρθρα 86-90 ΚΠολΔ] 56

[27] Ανακοίνωση δίκης [άρθρα 91, 92 ΚΠολΔ] 59

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

[28] Δικαστική πληρεξουσιότητα [άρθρα 94-105 ΚΠολΔ] 61

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

[29] Αρχή της διάθεσης [άρθρο 106 ΚΠολΔ] 65

[30] Αρχή της συζήτησης [άρθρο 106 ΚΠολΔ] 67

[31] Αρχή της ανάκρισης 69

[32] Αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων [άρθρο 108 ΚΠολΔ] 71

[33] Αρχή της συγκέντρωσης 73

[34] Αρχή του νόμιμου δικαστή [άρθρο 109 ΚΠολΔ] 75

[35] Αρχή της ισότητας των διαδίκων [άρθρο 110 παρ. 1 ΚΠολΔ] 77

[36] Αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης [άρθρο 110 παρ. 2 ΚΠολΔ] 79

[37] Αρχή της τήρησης προδικασίας [άρθρο 111 ΚΠολΔ] 81

[38] Αρχή της δημοσιότητας [άρθρα 110 παρ. 2, 112, 113, 114 ΚΠολΔ] 83

[39] Αρχή της προφορικής και έγγραφης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 115 ΚΠολΔ] 85

[40] Αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης [άρθρο 116 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
άρθρο πρώτο παρ. 3 του Ν 4335/2015]
86

[41] Υποχρέωση του δικαστηρίου να ενθαρρύνει την προσφυγή σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών
[άρθρο 116Α ΚΠολΔ] 89

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

[42] Ουσιώδη στοιχεία εκθέσεων [άρθρο 117 ΚΠολΔ] 91

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

[43] Στοιχεία δικογράφων [άρθρα 118-121 ΚΠολΔ] 93

IX

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

[44] Επιδόσεις [άρθρα 122-140 ΚΠολΔ] 96

[45] Αντίκλητος [άρθρα 142-143 ΚΠολΔ] 105

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

[46] Δικονομικές προθεσμίες [άρθρα 144-151 ΚΠολΔ] 106

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

[47] Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [άρθρα 152-158 ΚΠολΔ] 110

ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

[48] Ανίσχυρες διαδικαστικές πράξεις [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ] 112

[49] Δικονομική ακυρότητα [άρθρα 159-161 ΚΠολΔ] 115

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

[50] Εγγυοδοσία [άρθρα 162-172 ΚΠολΔ] 117

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

[51] Δικαστικά έξοδα [άρθρα 173-193 ΚΠολΔ] 120

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ

[52] Ευεργέτημα της πενίας και παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
[άρθρα 194-204 ΚΠολΔ, Ν 3226/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4689/2020] 126

ΠΟΙΝΕΣ

[53] Ποινές τάξης [άρθρα 205-207 ΚΠολΔ] 129

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

[54] Συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη [άρθρα 209-214 ΚΠολΔ] 131

[55] Δυνατότητα συμβιβασμού [άρθρο 214Α ΚΠολΔ] 133

[56] Δικαστική μεσολάβηση [άρθρο 214Β ΚΠολΔ] 135

[57] Διαμεσολάβηση [άρθρα 116Α, 214Γ ΚΠολΔ, Ν 4640/2019] 137

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

[58] Αγωγή [άρθρα 215-217, 226-230 ΚΠολΔ] 141

[59] Αντικειμενική σώρευση αγωγών [άρθρο 218 ΚΠολΔ] 145

[60] Επικουρική σώρευση αγωγών [άρθρο 219 ΚΠολΔ] 147

[61] Βιβλία διεκδικήσεων [άρθρο 220 ΚΠολΔ] 149

X

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

[62] Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [άρθρο 221 ΚΠολΔ] 151

[63] Ειδικά η εκκρεμοδικία [άρθρα 222-225 ΚΠολΔ] 155

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

[64] Πινάκιο [άρθρο 226, 237 παρ. 4 ΚΠολΔ] 159

[65] Ενέργειες γραμματέα, δικαστή και διαδίκων σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 226-232 ΚΠολΔ] 161

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

[66] Ενέργειες του δικαστηρίου σε όλες τις διαδικασίες [άρθρα 233 επ. ΚΠολΔ, βλ. και Διάγραμμα [67]] 163

[67] Τακτική διαδικασία ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων [άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ] 167

[68] Ενέργειες των διαδίκων [άρθρα 234 επ. ΚΠολΔ] 173

[69] Ενστάσεις [άρθρα 262, 263, 267 ΚΠολΔ] 177

[70] Ανταγωγή [άρθρο 268 ΚΠολΔ] 181

[71] Ερημοδικία [άρθρα 271-280 ΚΠολΔ] 183

ΠΑΡΕΜΠIΠΤΟΝΤΑ

[72] Παρεμπίπτοντα ζητήματα και παρεμπίπτουσες αγωγές [άρθρα 282-285 ΚΠολΔ] 186

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

[73] Διακοπή της δίκης [άρθρα 286-289 ΚΠολΔ] 189

[74] Επανάληψη της δίκης [άρθρα 290-292 ΚΠολΔ] 193

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

[75] Δικαστικός κι εξώδικος συμβιβασμός [άρθρο 293 ΚΠολΔ] 195

[76] Παραίτηση από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της αγωγής [άρθρα 294-299 ΚΠολΔ] 198

[77] Αποδοχή της αγωγής [άρθρα 298, 299 ΚΠολΔ] 201

ΑΠΟΦΑΣΗ

[78] Δικαστική απόφαση [άρθρα 300-314 ΚΠολΔ] 203

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

[79] Διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης [άρθρα 315-320 ΚΠολΔ] 207

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

[80] Δεδικασμένο [άρθρα 321-334 ΚΠολΔ] 211

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

[81] Απόδειξη - γενικό μέρος [άρθρα 335-347 ΚΠολΔ] 216

[82] Συντηρητική απόδειξη [άρθρα 348-351 ΚΠολΔ] 220

XI

[83] Ομολογία [άρθρα 352-354 ΚΠολΔ] 222

[84] Αυτοψία [άρθρα 355-367 ΚΠολΔ] 226

[85] Πραγματογνωμοσύνη [άρθρα 368-392 ΚΠολΔ] 228

[86] Μάρτυρες [άρθρα 393-414 ΚΠολΔ] 233

[87] Εξέταση των διαδίκων [άρθρα 415-420 ΚΠολΔ] 237

[88] Ένορκες βεβαιώσεις [άρθρα 421-424 ΚΠολΔ] 239

[89] Έγγραφα [άρθρα 432-465 ΚΠολΔ] 241

[90] Δικαστικά τεκμήρια [άρθρο 395 ΚΠολΔ] 247

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

[91] Μικροδιαφορές [άρθρα 466-472 ΚΠολΔ] 249

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

[92] Λογοδοσία [άρθρα 473-477 ΚΠολΔ] 251

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

[93] Διανομή [άρθρα 478-494 ΚΠολΔ] 254

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

[94] Ένδικα μέσα - γενικές διατάξεις [άρθρα 495-500 ΚΠολΔ] 258

[95] Ανακοπή ερημοδικίας [άρθρα 501-510 ΚΠολΔ] 261

[96] Έφεση [άρθρα 511-537 ΚΠολΔ] 264

[97] Αντέφεση [άρθρο 523 ΚΠολΔ] 272

[98] Αναψηλάφηση [άρθρα 538-551 ΚΠολΔ] 275

[99] Αναίρεση [άρθρα 552-582 ΚΠολΔ] 280

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

[100] Ανακοπή [άρθρα 583-585 ΚΠολΔ] 289

[101] Τριτανακοπή [άρθρα 586-590 ΚΠολΔ] 291

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

[102] Ειδικές διαδικασίες - Γενικές διατάξεις [άρθρο 591 ΚΠολΔ] 293

[103] Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [άρθρα 592-613 ΚΠολΔ] 295

[104] Γαμικές διαφορές [άρθρα 592-605 ΚΠολΔ] 297

[105] Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 592-602, 606-609 ΚΠολΔ] 300

[106] Λοιπές οικογενειακές διαφορές [άρθρα 592 παρ. 3, 593-602, 610-613 ΚΠολΔ] 305

[107] Περιουσιακές διαφορές [άρθρα 614-622 ΚΠολΔ] 307

[108] Μισθωτικές διαφορές [άρθρα 614, 615-620 ΚΠολΔ] 309

[109] Εργατικές διαφορές [άρθρα 591, 614, 621, 622 ΚΠολΔ] 311

XII

[110] Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές [άρθρα 591, 614 παρ. 5, 622Α ΚΠολΔ] 315

[111] Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [άρθρα 591, 614 παρ. 8, 622Β ΚΠολΔ] 317

[112] Έκδοση διαταγής πληρωμής [άρθρα 591, 623-636 ΚΠολΔ] 319

[113] Διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού [άρθρο 636Α ΚΠολΔ] 325

[114] Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου [άρθρα 591, 637-645 ΚΠολΔ] 327

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

[115] Ασφαλιστικά μέτρα - γενικές διατάξεις [άρθρα 682-703 ΚΠολΔ] 331

[116] Εγγυοδοσία (ασφαλιστικό μέτρο) [άρθρα 704, 705 ΚΠολΔ] 337

[117] Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [άρθρο 706 ΚΠολΔ] 339

[118] Συντηρητική κατάσχεση [άρθρα 707-724 ΚΠολΔ] 343

[119] Δικαστική μεσεγγύηση [άρθρα 725-727 ΚΠολΔ] 349

[120] Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [άρθρα 728-730 ΚΠολΔ] 353

[121] Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [άρθρα 731-735 ΚΠολΔ] 357

[122] Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [άρθρα 737-738 ΚΠολΔ] 360

[123] Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού [Κανονισμός (ΕΕ) 655/2014, άρθρο 738Α
ΚΠολΔ όπως προστέθηκε με το άρθρο 42 του Ν 4509/2017]
362

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

[124] Εκούσια δικαιοδοσία - γενικές διατάξεις [άρθρα 739-781 ΚΠολΔ] 364

[125] Ίδρυση, λειτουργία και διάλυση σωματείων [άρθρο 787 ΚΠολΔ] 373

[126] Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών δικαιωμάτων [άρθρο 791 ΚΠολΔ] 377

[127] Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας για άλλες πράξεις [άρθρο 798 ΚΠολΔ] 379

[128] Δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα [άρθρο 799 ΚΠολΔ] 381

[129] Δικαστική άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση [άρθρο 799 ΚΠολΔ] 383

[130] Τέλεση υιοθεσίας [άρθρο 800 ΚΠολΔ] 385

[131] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 807-809 ΚΠολΔ] 387

[132] Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρα 807-808 ΚΠολΔ] 391

[133] Κληρονομητήριο [άρθρα 819-824 ΚΠολΔ] 393

[134] Σφράγιση [άρθρα 826-830, 841, 842 ΚΠολΔ] 397

[135] Αποσφράγιση [άρθρα 831-837, 841, 842 ΚΠολΔ] 399

[136] Απογραφή [άρθρα 838-842 ΚΠολΔ] 401

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

[137] Διαιτησία [άρθρα 867-903 ΚΠολΔ] 403

XIII

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

[138] Εκτελεστοί τίτλοι [άρθρα 904-906 ΚΠολΔ] 409

[139] Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας [άρθρα 907-914 ΚΠολΔ] 411

[140] Απαίτηση βέβαιη κι εκκαθαρισμένη - Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της παροχής
[άρθρα 915-917 ΚΠολΔ] 415

[141] Απόγραφο [άρθρο 918 ΚΠολΔ] 418

[142] Υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας [άρθρα 919-923 ΚΠολΔ] 420

[143] Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου [άρθρα 94 παρ. 4 Συντ., 4 Ν 3068/2002, 923 ΚΠολΔ] 423

[144] Επιταγή για εκούσια συμμόρφωση [άρθρα 924-926 ΚΠολΔ] 425

[145] Εντολή προς εκτέλεση [άρθρο 927 ΚΠολΔ] 427

[146] Δικαστικός επιμελητής [άρθρα 928-931 ΚΠολΔ] 429

[147] Έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 932 ΚΠολΔ] 431

[148] Ανακοπή για την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 933-935, 937, 940 ΚΠολΔ] 433

[149] Ανακοπή τρίτου [άρθρο 936 ΚΠολΔ] 439

[150] Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρο 938 ΚΠολΔ όπως προστέθηκε με το άρθρο 60
του Ν 4842/2021, 939 ΚΠολΔ]
441

[151] Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [άρθρα 941-952 ΚΠολΔ] 443

[152] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 953-958 ΚΠολΔ] 451

[153] Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [άρθρα 982-991Β ΚΠολΔ] 457

[154] Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [άρθρα 992, 993, 995-997, 1011,
1013, 1014, 1016, 1019 ΚΠολΔ]
465

[155] Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [άρθρα 1022-1025, 1027-1030, 1032, 1033 ΚΠολΔ] 473

[156] Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων - Προδικασία - Διεξαγωγή - Κατακύρωση
[άρθρα 959-970, 998-1005, 1007, 1010, 1017-1023 ΚΠολΔ] 477

[157] Αναγγελία δανειστών [άρθρο 972 ΚΠολΔ] 489

[158] Πίνακας κατάταξης - Διανομή πλειστηριάσματος [άρθρα 971-981, 1006, 1007, 1018 ΚΠολΔ] 491

[159] Πλειστηριασμός πλοίου [άρθρα 1011Α, 1012, 1013 ΚΠολΔ] 499

[160] Πλειστηριασμός αεροσκάφους [άρθρο 1015 ΚΠολΔ] 501

[161] Εκούσιος πλειστηριασμός [άρθρο 1021 ΚΠολΔ] 503

[162] Αναγκαστική διαχείριση [άρθρα 1034-1046 ΚΠολΔ] 505

[163] Προσωπική κράτηση [άρθρα 1047-1054 ΚΠολΔ] 509

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 513

Back to Top