Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Από τα άσεμνα δημοσιεύματα στο revenge porn
Εισηγητές: Μπαστουνάς Γ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19396|19397
4 ώρες
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00)
Εισηγητές: Μπαστουνάς Γ.

Με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις, που απασχόλησαν τα δικαστήρια, ήρθαν στο προσκήνιο του προβληματισμού οι διατάξεις που αφορούν στη διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Στο παρόν σεμινάριο επιχειρείται η εκτενής ανάλυση των διατάξεων με τη θεωρητική ερμηνεία κρίσιμων ζητημάτων, που έτυχαν περιορισμένης ή ελλιπούς αναζήτησης, αλλά και την καταγραφή και τον σχολιασμό των νομολογιακών τάσεων, που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή τους. Επιδιώκεται να αποτελέσει έναν χρήσιμο κατευθυντήριο οδηγό στην αποσαφήνιση του θέματος, αλλά και μια αφορμή για τη διατύπωση πρωτογενών ερμηνευτικών κρίσεων.

Άρ. 38 του Ν 4624/2019
Λόγοι θέσπισης με αφορμή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
Οι επελθούσες αλλαγές στο άρ. 22 του Ν 2472/1997
Προσδιορισμός του προστατευόμενου έννομου αγαθού
Ανάλυση εγκληματικών πράξεων
    I. ΒΑΣΙΚΕΣ
      - Χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων - άρ. 38 παρ. 1 περ. α΄
      - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πράξεις: αντιγραφή, αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, αναζήτηση πληροφοριών, συσχετισμός, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή, καταστροφή) - άρ. 38 παρ. 1 περ. β΄
       - Κοινοποίηση σε τρίτο μη δικαιούμενο πρόσωπο των προσωπικών δεδομένων (πράξεις: χρήση, μετάδοση, διάδοση, διαβίβαση, διάθεση, ανακοίνωση, με άλλον τρόπο να καθίστανται προσιτά ή επιτρέπεται να λάβουν γνώση μη δικαιούμενα πρόσωπα) - άρ. 38 παρ. 2
    II. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
        - Βασικές πράξεις σε αρχείο ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρ. 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) - άρ. 38 παρ. 3
        - Σκοπός προσπορισμού παράνομου οφέλους ή πρόκλησης περιουσιακής ζημίας ή βλάβης άλλου με το συνολικό όφελος ή τη συνολική ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ - άρ. 38 παρ. 4
        - Πρόκληση κινδύνου στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή στην εθνική ασφάλεια - άρ. 38 παρ. 5
Ειδικότερα ζητήματα ανακύπτοντα στη νομολογία:
    I. Η έννοια του συστήματος αρχειοθέτησης
    ΙI. Η λειτουργία της συγκατάθεσης
    IΙI. Μπορεί να υπαχθεί στη διακεκριμένη κακουργηματική περίπτωση της παρ. 4 ο σκοπός πρόκλησης ηθικής βλάβης άλλου (με αφορμή την ΑΠ 686/2021);
    IV. To κίνητρο της εκδίκησης ως αφορμή για την αύξηση των απειλούμενων ποινικών κυρώσεων;
    V. Σχέση του ν. 4624/2019 με:
        - Το άρ. 29 του Ν 5060/1931 - Περί ασέμνων δημοσιευμάτων
        - Το άρ. 370Α παρ. 2 ΠΚ - Αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου
         - Το άρ. 370Β παρ. 1 ΠΚ - Παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα
         - Το άρ. 348Α ΠΚ - Πορνογραφία ανηλίκων
         - Το άρ. 386Α ΠΚ - Απάτη με υπολογιστή
      VΙ. Αναφυόμενα ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή στην πράξη με τα κρίσιμα ζητήματα, που θίγονται, σε ερευνητές και σπουδαστές, που εμβαθύνουν στη θεωρητική αποσαφήνιση αυτών, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί επαρκώς γι’ αυτό το σοβαρό ποινικό ζήτημα, που απασχολεί την κοινωνία.

Γεώργιος Μπαστουνάς

Ο Γεώργιος Μπαστουνάς είναι υποψήφιος διδάκτορας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ στον τομέα των «Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών» και δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της παραπάνω σχολής, με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα να στρέφονται στον τομέα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Διδάσκει σε φροντιστήριο ανώτατης εκπαίδευσης μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου (Ουσιαστικού και Δικονομικού), ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων με αντικείμενο επίκαιρα νομικά ζητήματα στα νομικά περιοδικά «Ποινική Δικαιοσύνη» και «Εγκληματολογία».

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top