Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2.0: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (1ο ΤΜΗΜΑ)

Early Bird 15% για εγγραφές έως 28 Ιουνίου 2024.

Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολάβηση 2.0: Βήματα προς την Εξειδίκευση» έχει ως κύριο στόχο του την εξέλιξη των ικανοτήτων του διαμεσολαβητή σε πραγματικό περιβάλλον διαμεσολάβησης αλλά και σε ειδικότερες συνθήκες σύγκρουσης. Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την Δήμητρα Γαβριήλ και την Ευγενία Σαρίδου, βάσει της καθημερινής πρακτικής τους στην διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνει 20 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, με έντονα βιωματικό χαρακτήρα, και διεξάγεται δια ζώσης.

  • Γιατί προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη της πραγματικότητας της διαμεσολάβησης, αντλώντας από την εμπειρία της καθημερινότητας και των καταστάσεων που προκύπτουν στην πράξη.
  • Γιατί το πρόγραμμα έχει δομηθεί από έμπειρες εισηγήτριες για την εξοικείωση του/της διαμεσολαβητή/τριας σε ιδιαίτερες συνθήκες και την εξέλιξη των ικανοτήτων του/της.
  • Γιατί είναι μία εκπαίδευση που εστιάζει στο καθένα εκπαιδευόμενο άτομο, το οποίο παρακολουθείται και λαμβάνει εξατομικευμένη αξιολόγηση από τις εκπαιδεύτριες σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
  • Γιατί θέλω να νιώθω ότι, ως διαμεσολαβητής/τρια, έχω εφόδια για να διεξάγω μια διαμεσολάβηση ακόμα και σε ειδικότερες συνθήκες.
  • Γιατί θέλω να διευρύνω αλλά και να εμβαθύνω τις γνώσεις μου σχετικά με τη θέση μου ως διαμεσολαβητής/τρια σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον.
  • Γιατί ανταποκρίνεται στην εκ του νόμου υποχρέωση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών/τριών του ΥΔΔΑΔ για μετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση.

Ενότητα 1: Πώς λειτουργούμε σε συνδιαμεσολάβηση;
▶ Ανάγκες, προϋποθέσεις & τρόπος
▶ Θέση & στάση των συν-διαμεσολαβητών/τριών


Ενότητα 2: Πώς κάνουμε διαμεσολάβηση σε ομάδες / σε οργανωσιακό πλαίσιο;
▶ Βασικές αρχές διαμεσολάβησης σε ομάδες
▶ Διαχείριση πολλαπλών συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας
▶ Ο βηματισμός (στάδια) της διαμεσολάβησης σε ομάδες / σε οργανωσιακό πλαίσιο


Ενότητα 3: Πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις με στοιχεία πολυπολιτισμικότητας / διαφορετικής κουλτούρας;
▶ Ταυτοποίηση και αναγνώριση των στοιχείων πολυπολιτισμικοτητας
▶ Τρόποι διαχείρισης του «διαφορετικού» - στοιχεία κουλτούρας & στερεότυπα


Ενότητα 4: Πώς υποστηρίζουμε τα μέρη στη διαμεσολάβηση στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους εν μέσω σύγκρουσης;
▶ Τα στοιχεία που συνθέτουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ▶ Παραβίαση της αξι-
οπρέπειας στη σύγκρουση ▶ Υποστήριξη του διαμεσολαβητή ως προς τα θέματα
αξιοπρέπειας των μερών


Ενότητα 5: Πώς εμβαθύνουμε στο ρόλο μας ως διαμεσολαβητές/τριες;
▶ Αυτοπαρατήρηση, αυτοφροντίδα & εξέλιξη


Ενότητα 6: Πρακτική άσκηση
▶ Βιωματικές ασκήσεις▶ Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης με στοιχεία εξειδίκευ-
σης (βασισμένες σε πραγματικές υποθέσεις)


Ενότητα 7: Ατομική αξιολόγηση
▶ Ανατροφοδότηση με κάθε συμμετέχον άτομο, για την βέλτιστη εφαρμογή στην
πράξη των ειδικότερων ικανοτήτων του/της διαμεσολαβητή/τριας.

Απευθύνεται σε διαμεσολαβητές/τριες που:
▶ έχουν λάβει την βασική εκπαίδευση (40 ή 80 ωρών) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της διαμεσολάβησης.
▶ αντιλαμβάνονται ότι η διαμεσολάβηση απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και προσωπική εξέλιξη αλλά και συγκεκριμένη στάση απέναντι στη διαφορά και τα μέρη
▶ θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους ως διαμεσολαβητές/τριες και είναι πρόθυμοι/ες να αφοσιωθούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Δήμητρα Γαβριήλ

Διαμεσολαβήτρια, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών & Επανορθωτικών Πρακτικών, Αffiliate της Edwards Mediation Academy, JAMS-Weinstein Senior Fellow, Prison of Peace Director of European Programs

Ευγενία Σαρίδου

Διαμεσολαβήτρια, μέλος της "Διάλογος Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης", Μέλος του δικτύου διαμεσολαβητών της Mikk e.V., και του δικτύου «Cross Border Family Mediator

Τρόπος Πληρωμής:

Η εξόφληση γίνεται στο παρακάτω iban: GR1401101510000015100152964

Κύριος δικαιούχος: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη.

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του προγράμματος, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Δηλώστε συμμετοχή
Κωδ. 90048
20 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Ιουλίου (09:00-19:00)
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 390,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Early Bird 15% για εγγραφές έως 28 Ιουνίου 2024.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣ 2.0: ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (1ο ΤΜΗΜΑ)

Δηλώστε συμμετοχή
Κωδ. 90048
20 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Ιουλίου (09:00-19:00)
Back to Top