ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Στο παράδειγμα του δεδικασμένου και της συγκρούσεως δικαιοδοσίας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17978
Κόντης Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 176
  • ISBN: 978-960-654-231-2
  • ISBN: 978-960-654-231-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Η μονογραφία «Διασταυρώσεις πολιτικής και διοικητικής δίκης» αναλύει σε βάθος πλείστα ενδιαφέροντα σημεία σύγκλισης αλλά και σύγκρουσης της πολιτικής με τη διοικητική δικαιοσύνη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα δεδικασμένου και δικαιοδοσίας. Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, τις αγώγιμες αξιώσεις ιδιωτών κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, τη διοικητική εκτέλεση κατά τον ΚΕΔΕ, την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου κ.ά. Το έργο αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

Πρόλογος Σελ. IX
1 | Το δεδικασμένο στη διοικητική/φορολογική δίκη και στην πολιτική δίκη Σελ. 1
2 | Διασταυρώσεις στον εννοιολογικό καθορισμό και τη λειτουργία του δεδικασμένου
2.α. Το τυπικό δεδικασμένο Σελ. 9
2.β. Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος Σελ. 11
2.γ. Δεδικασμένο για τυπικό ζήτημα Σελ. 18
2.δ. Δεδικασμένο για παρεμπίπτοντα ζητήματα Σελ. 20
2.ε. Η έννοια του προσωρινού δεδικασμένου Σελ. 28
2.στ. Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 33
2.ζ. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου Σελ. 35
3 | Η διάκριση του δεδικασμένου από τις υπόλοιπες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων
3.α. Δεδικασμένο και διαπλαστική ενέργεια στη διοικητική/φορολογική και πολιτική δίκη Σελ. 45
3.β. Δεδικασμένο σε φορολογικές και διοικητικές υποθέσεις και υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις Σελ. 47
3.γ. Δεδικασμένο και ενδοδιαδικαστική δέσμευση Σελ. 49
4 | Διασταυρώσεις και αλληλεπιδράσεις στην συνύπαρξη δεδικασμένων διαφορετικών δικαιοδοσιών
4.α. Εισαγωγική επισήμανση. Δέσμευση διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων Σελ. 51
4.β. Η οριοθέτηση μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών διαφορών κατά τα άρθρα 2 ΚΠολΔ και 3 περ. α΄ ΚΔΔ Σελ. 64
4.γ. Αναστολή συζήτησης κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, όταν το κρίσιμο ζήτημα, το οποίο εξετάζεται από το πολιτικό δικαστήριο εκκρεμεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής και αναστολή της προόδου της διοικητικής δίκης κατ’ άρθρο 3 περ. β΄ ΚΔΔ, εάν παρεμπίπτον ζήτημα εκκρεμεί σε κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο πρόκειται να κριθεί με δύναμη δεδικασμένου Σελ. 70
4.δ. Δέσμευση των διοικητικών δικαστηρίων από το δεδικασμένο αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 71
4.ε. Λόγος αναψηλάφησης κατ’ άρθρο 544 αρ. 8 ΚΠολΔ Σελ. 76
5 | Διασταυρώσεις δικαιοδοσίας. Το συνταγματικού δικαίου υπόβαθρο
5.α. Συγκρούσεις δικαιοδοσιών στο πεδίο των διοικητικών συμβάσεων. Η θέση της νομολογίας και η θεωρία των τριών κριτηρίων Σελ. 81
5.β. Η εφαρμοζόμενη στο πεδίο των διοικητικών συμβάσεων αρχή της υποκείμενης έννομης σχέσης Σελ. 86
5.γ. Η εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας Σελ. 89
5.δ. Η παρέμβαση του νομοθέτη με το Ν 4412/2016 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών Σελ. 92
5.ε. Ζητήματα δικαιοδοσίας σε διαφορές σχετικές με εμπράγματες αξιώσεις επί ακινήτων Σελ. 97
6 | Συγκρούσεις δικαιοδοσίας στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΝΔ 356/1974)
6.α. Ζητήματα δικαιοδοσίας στις ανακοπές κατά του πίνακα κατατάξεως Σελ. 103
6.β. Η αρχή της υποκείμενης έννομης σχέσης ως ειδικότερο κριτήριο κατανομής της δικαιοδοσίας στις δίκες της ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως Σελ. 105
6.γ. Ζητήματα δικαιοδοσίας στην ανακοπή τρίτου κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 106
6.δ. Η νομοθετική επίλυση του ζητήματος της δικαιοδοσίας στην ανακοπή τρίτου κατά Κ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 109
6.ε. Ζητήματα δικαιοδοσίας κατά την εκδίκαση των ανακοπών του άρθρου 34 Κ.Ε.Δ.Ε. κατά της δηλώσεως τρίτου στη διαδικασία επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας του κατά τα άρθρα 30 επ. Κ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 110
7 | Ζητήματα δικαιοδοσίας κατά την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 113
8 | Έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει αυτής
8.α. Η διαταγή πληρωμής στη διοικητική δίκη Σελ. 120
9 | Ζητήματα δικαιοδοσίας στις διαφορές από την αστική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 131
Βιβλιογραφία - Μελέτες - Αρθρογραφία Σελ. 143
Ευρετήριο νομικών όρων Σελ. 155
Back to Top