Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισηγητές: Βαρβιτσιώτη Αθ., Φλώρου Τ.

Το Σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Αναλύει τις κατηγορίες νομικών κινδύνων μέσω παραδειγμάτων από την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επεξηγεί τους τρόπους διαχείρισής τους βάσει των διεθνών μεθοδολογιών (COSO, ISO), παρουσιάζοντας πρότυπα εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα.
Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης των νομικών κινδύνων, ενώ θα δύνανται να τους αναγνωρίσουν, αξιολογήσουν, καθώς και να τους χειριστούν αποτελεσματικά εντός του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση.

Το Σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Αναλύει τις κατηγορίες νομικών κινδύνων μέσω παραδειγμάτων από την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επεξηγεί τους τρόπους διαχείρισής τους βάσει των διεθνών μεθοδολογιών (COSO, ISO), παρουσιάζοντας πρότυπα εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα.
Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης των νομικών κινδύνων, ενώ θα δύνανται να τους αναγνωρίσουν, αξιολογήσουν, καθώς και να τους χειριστούν αποτελεσματικά εντός του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση.

Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    -Βασικές έννοιες διαχείρισης κινδύνων
    -Πώς λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων βάσει των διεθνών πρακτικών
    -Πώς συνδέεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων
    -Ποια είναι η έννοια του νομικού κινδύνου

Ενότητα 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

    -O κίνδυνος δικαστικών διενέξεων (litigation risk) και ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης (compliance risk)         είναι οι πιο γνωστές κατηγορίες νομικού κινδύνου. Είναι όμως οι μόνες;
    -Ενδεικτικοί κίνδυνοι ανά κατηγορία νομικού κινδύνου
    -Αιτίες εμφάνισης των νομικών κινδύνων και μέτρα για την πρόληψή τους
    -Ποιοι είναι οι πλέον σημαντικοί νομικοί κίνδυνοι σε διεθνές επίπεδο σήμερα

Ενότητα 3: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

    -Ποια είναι τα βήματα αναγνώρισης των νομικών κινδύνων μιας επιχείρησης; Μητρώο διαχείρισης             κινδύνων
    -Πώς αξιολογείται η σημαντικότητά τους και πώς προτεραιοποιείται η αντιμετώπισή τους
    -Τρόποι χειρισμού νομικών κινδύνων
    -Επισκόπηση διαχείρισης κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης βάσει Coso 2020: Compliance risk             management system

Ενότητα 4: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

    -Ποιος είναι ο ρόλος της Νομικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση του νομικού κινδύνου; Αρμόδια (owner)       ή σύμβουλος;
    -Πώς αλληλεπιδρά η Νομική Υπηρεσία με τις λοιπές Μονάδες στη διαχείριση του νομικού κινδύνου;
    -Εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του νομικού κινδύνου.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους και έμμισθους δικηγόρους επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και λοιπά Στελέχη, όπως κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, των οποίων το αντικείμενο εργασιών άπτεται της διαχείρισης του νομικού κινδύνου. Επίσης απευθύνεται σε δικηγόρους και απόφοιτους νομικών σχολών που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.

Αθανασία Βαρβιτσιώτη

H Αθανασία Βαρβιτσιώτη είναι επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Frame Advisors, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Ξεπλύματος Χρήματος. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης σε ηγέτιδες εταιρίες της ελληνικής αγοράς στον χώρο του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικών φορέων, ενδ.: Risk Training Institute ICAP, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και έχει επιμεληθεί εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών και συνεργατών (Εθνική Ασφαλιστική).

Τζίνα Φλώρου

Η Τζίνα Φλώρου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “Business for Lawyers” από το ALBA Graduate Business School. Από το έτος 2006 μέχρι σήμερα ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία ως βασικός συνεργάτης μεγάλων δικηγορικών εταιριών και έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρίες στον τουριστικό και ασφαλιστικό κλάδο. Ειδικεύεται σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19335
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βαρβιτσιώτη Αθ., Φλώρου Τ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 250,00 € Ειδική Τιμή 175,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19335
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βαρβιτσιώτη Αθ., Φλώρου Τ.
Back to Top