Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

*Το παρόν Φροντιστήριο εξαιρείται από προωθητικές ενέργειες ή εκπτωτικά κουπόνια.

Κωδ. 20212
3 μήνες
Εισηγητές: Γιώτης Π., Ντζούφας Κ., Κουκούλης Α. Ν.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 345,00 €

Επιλέξτε όλες τις ενότητες και κερδίστε 365€

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 20212
3 μήνες
Εισηγητές: Γιώτης Π., Ντζούφας Κ., Κουκούλης Α. Ν.
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δηλώνοντας Συμμετοχή συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης

 

Νέα Υπηρεσία : Ζητήστε πριν από την εγγραφή σας ενημερωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους των φροντιστηρίων για εξατομικευμένη ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και την προετοιμασία σας, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτόν και απαντήσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν.Το επάγγελμα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Ως «διαχειριστής αφερεγγυότητας» ή διαχειριστής» ορίζεται το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 230 του Ν 4738/2020 και όπως ορίζουν τα άρθρα 227 – 259 του Ν 4738/2020 (ΦΕΚ Α΄ 207), καθώς και το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242).

Οι αρμοδιότητες του συνδίκου και του ειδικού εντολοδόχου ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ελεγκτική εργασία ή υπηρεσία που προϋποθέτει την εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο.

Διαχειριστής αφερεγγυότητας μπορεί να διορισθεί (άρθρο 230 Ν 4738/2020):

α. φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει ισχύουσα πιστοποίηση, ατομικά ή ως κοινοπραξία πιστοποιημένων προσώπων, ή

β. δικηγορική εταιρία ή ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β΄ του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας. Για την απευθείας εγγραφή στη βαθμίδα Α΄ του μητρώου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, απαιτείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οιαδήποτε σχέση είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η απασχόληση ενός τουλάχιστον προσώπου που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη βαθμίδα Α΄ για τα φυσικά πρόσωπα.

Η περ. α΄ του άρθρου 8 του Ν. 4194/2013 (Α΄ 208) ισχύει και για δικηγόρο που κατέχει την πιστοποίηση του άρθρου 231 και απασχολείται σε ελεγκτική εταιρία ή συμβουλευτική εταιρία με αντικείμενο την ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας, του οποίου το έργο δεν είναι ασυμβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού. Για τις ανάγκες του άρθρου 49 του Ν. 4194/2013 (Α΄ 208) η απασχόληση ως διαχειριστής αφερεγγυότητας νοείται ως δικηγορική υπηρεσία. Για την παροχή υπηρεσιών διαχειριστή αφερεγγυότητας, δικηγορική εταιρία δύναται να απασχολεί και πιστοποιημένα πρόσωπα μη δικηγόρους.

Εξετάσεις για το επάγγελμα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης είναι πανελλήνιες και διενεργούνται εντός του τρίτου τριμήνου εκάστου κατά το δυνατόν έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας.

Πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος

Το τμήμα Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης οργανώνει ένα σύγχρονο και υψηλού επιπέδου φροντιστήριο προετοιμασίας για τους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας για τις εξετάσεις του 2023.

Τα μαθήματα για το διαγωνισμό διεξάγονται δια ζώσης (αν επιτρέπεται τη δεδομένη στιγμή) ή εξ αποστάσεως (Live streaming ή και On demand) και για επανάληψη, εξ αποστάσεως ή για οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή ανεξάρτητα από την προκήρυξη εξ αποστάσεως on demand (βίντεο και σημειώσεις).

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση με βιντεοσκοπημένα - on demand μαθήματα γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org.

Παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής δωρεάν παρακολούθησης πριν από την εγγραφή.

Η διδασκαλία οργανώνεται από διδάσκοντες που διαθέτουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου, με πολυετή πρακτική και φροντιστηριακή εμπειρία.

Το υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, πρακτικά και λύσεις) του κάθε μαθήματος προσφέρεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) για ευκολία ανάγνωσης και αναζήτησης με δυνατότητα εκτύπωσης ή/και αποθήκευσης ενώ παραμένει στη διάθεσή τους για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων ή κάποιο/α από αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

Εξετάσεις 2023

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2023

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ ερωτήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Για την online δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιλέξτε το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων που σας ενδιαφέρουν και θα σάς αποσταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση εγγραφής.

Μπορείτε εναλλακτικά να αποθηκεύσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση: edu@nb.org

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κα Γεωργία Σιακανδάρη: τηλ 210 3678924, email edu@nb.org

Καθώς και στα υποκαταστήματα:

Θεσσαλονίκη: Τ: 2310 545618 E: nbthess@nb.org

Πάτρα: Τ: 2610 361600 E: nbpatra@nb.org

Εμπορικό Δίκαιο & Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρησης Αφερεγγυότητας Κωνσταντίνος Ντζούφας, Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών

Γενικές Αρχές Φορολογίας & Λογιστικής Επιχειρήσεων Πολύκαρπος Γιώτης, Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων

Αστικό - Εμπράγματο - Ενοχικό Δίκαιο

Πολύκαρπος Γιώτης

Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε ελεγκτική εταιρία ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε όμιλο εισηγμένης, σε χρηματιστήριο αξιών, εταιρίας. Διαθέτει επίσης, πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΙΕΣΟΕΛ, ΚΕΛΕ, GRAND VALUE).
Διδάσκει: Γενικές Αρχές Φορολογίας & Λογιστικής Επιχειρήσεων

Ανδρέας–Νικόλαος Κουκούλης

Ο Ανδρέας–Νικόλαος Κουκούλης είναι διδάκτωρ Νομικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο (LL.M.). Αποφοίτησε με άριστα από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ το 2010. Παράλληλα, κατέχει και δίπλωμα ψυχολογίας (“Higher National Diploma in Psychology”). Το συγγραφικό έργο του αποτελείται από μονογραφίες, ένα εγχειρίδιο Ιατρικού Δικαίου και Δεοντολογίας, ένα βιβλίο γαλλικής νομικής ορολογίας και ικανό αριθμό μελετών/άρθρων σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Έχει διδάξει επίσης Γενικές αρχές, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο και Ιατρικό Δίκαιο σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει διατελέσει εισηγητής σε νομικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για νομικούς, όπως και στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Διδάσκει: Αστικό - Εμπράγματο - Ενοχικό Δίκαιο.

Κωνσταντίνος Ντζούφας

Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό, δίκαιο άυλων αγαθών και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στο χώρο του εμπορικού δικαίου.
Διδάσκει: Εμπορικό Δίκαιο & Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρησης Αφερεγγυότητας

17.00 - 20.00 Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή Εμπορικό Δίκαιο

Κ. Ντζούφας, Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός

 

 17.00 - 19.00 Τρίτη - Πέμπτη Αστικό - Εμπράγματο - Ενοχικό Δίκαιο

Κουκούλης Ανδρέας - Νικόλαος, ΔΝ

 

Επιπλέον, για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρέχονται:

  • Έκπτωση 25% επί της αρχικής τιμής για κάθε αγορά βιβλίου της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
  • Έκπτωση 25% επί της αρχικής τιμής συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις που οργανώνει το Τμήμα Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης, εφόσον αφορούν στους κλάδους των μαθημάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα.
  • Δωρεάν πρόσβαση στους συμμετέχοντες - εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας elearning.nb.org σε σειρά επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων που προσφέρει το Τμήμα Εκπαίδευσης Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης μέσα από την πλατφόρμα.

Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.

Τιμές μεμονωμένων μαθημάτων

Γενικές αρχές Φορολογίας και Λογιστικής Επιχειρήσεων : 345€
Εμπορικό Δίκαιο: 575€

Αστικό - Εμπράγματο - Ενοχικό Δίκαιο 395€

Ειδική Προσφορά για εγγραφή σε όλα τα μαθήματα 950€ από 1.315€

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Η πληρωμή των διδάκτρων είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:
 
  • Με εξόφληση μέσω της Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής (RF) με την καταχώρηση του κωδικού πληρωμής RF, τον οποίον λαμβάνετε από τη Γραμματεία Εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο πρόγραμμα.
  • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα εφάπαξ είτε με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις.
Back to Top