ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο - Lex Sportiva

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15880
Παναγιωτόπουλος Δ.

Το έργο «Διεθνείς Αθλητικοί και Ολυμπιακοί Θεσμοί - Αθλητικό Διεθνές Δίκαιο - LexSportiva» προέρχεται από το σύγγραμμα Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί, που αποτέλεσε το πρώτο βήμα μελέτης των διεθνών και ολυμπιακών θεσμών και σχέσεων.

Το βιβλίο διατρέχει τη σύγχρονη διεθνή αθλητική δράση και τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, όπως είναι οι Διεθνείς Ομοσπονδίες του Αθλητισμού, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και οι Ολυμπιακές Ενώσεις. Παρουσιάζει κυρίως τη διεθνή αθλητική έννομη τάξη και εξετάζει ειδικά θέματα και προβλήματα των διεθνών αθλητικών και ολυμπιακών θεσμών ως Διεθνής Lex Sportiva, το γνωστικό αντικείμενο του Διεθνούς Αθλητικού Δικαίου, ενώ συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Το σύγγραμμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί και Δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και για όσους ασχολούνται με τα διοικητικά πράγματα του αθλητισμού και με το αθλητικό δίκαιο στην πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΥΝTΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 9
Εισαγωγή
Αγώνες τα Ολύμπια - Pax Romana, Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νέα Τάξη Πραγμάτων
α. Ολύμπια Σελ. 17
β. Ολύμπια και Pax Romana Σελ. 19
γ. Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νέα Τάξη Πραγμάτων Σελ. 19
Ι. Δίκαιο Διεθνούς Αθλητικής Δραστηριότητας
Α. Διεθνείς αθλητικοί και ολυμπιακοί θεσμοί
α. Θεσμική διάσταση του Αθλητισμού Σελ. 25
β. Κοινωνική δυναμική της αθλητικής πράξης Σελ. 27
Β. Δίκαιο και διεθνής αθλητική οργάνωση Σελ. 31
α. Κριτήρια των διεθνών οργανισμών Σελ. 33
1. Η διεθνής συνθήκη, αιτία δημιουργίας διεθνούς οργανισμού Σελ. 34
2. Η έκδοση πράξης από Διεθνή Οργανισμό Σελ. 34
3. Λειτουργική αρμοδιότητα Σελ. 35
4. Ρυθμιστικός ο ρόλος του δημόσιου διεθνούς δικαίου Σελ. 35
β. Αθλητική έννομη τάξη διεθνώς - Lex Sportiva Σελ. 37
1. Διεθνές δίκαιο και Lex Sportiva Σελ. 40
i. Διεθνές δίκαιο: τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου Σελ. 40
ii. Διεθνές δίκαιο και εσωτερικό – εθνικό δίκαιο Σελ. 44
iii. Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου Σελ. 45
iv. Αθλητικό διεθνές δίκαιο Σελ. 45
2. Lex Sportiva και εθνικό δίκαιο Σελ. 55
i. Περιπτώσεις σύγκρουσης και ισχύον δίκαιο Σελ. 60
3. Lex Sportiva και Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο Σελ. 67
i. Κοινοτικοί κανόνες δικαίου και αθλητισμός Σελ. 68
ii. Προσωπική και οικονομική ελευθερία στον αθλητισμό και κοινοτικό δίκαιο Σελ. 72
iii. Κοινοτικό συμφέρον και αθλητική δράση Σελ. 76
iv. Το άρθρο 82 ΕΚ και η εφαρμογή του στον αθλητισμό Σελ. 80
4. Δικαιοδοσία στο σύστημα Lex Sportiva Σελ. 82
ΙΙ. Ολυμπιακοί θεσμοί
Α. Ολυμπιακή Χάρτα
α . Η φύση της Ολυμπιακής Χάρτας Σελ. 86
B. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.)
α. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 90
β. Νομική φύση της Δ.Ο.Ε. Σελ. 92
γ. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Ε. Σελ. 103
1. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης Σελ. 109
2. Η λήψη αποφάσεων Σελ. 114
3. Η σύνθεση της Δ.Ο.Ε. Σελ. 116
Γ. Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)
α. Η νομική φύση και η μορφή της Ε.Ο.Ε. Σελ. 120
β. Αρχές και Σκοποί της Ε.Ο.Ε. Σελ. 124
γ. Σύνθεση Ε.Ο.Ε. Σελ. 126
δ. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) Σελ. 128
Δ. Ο Αθλητής κατά τον Ολυμπιακό Χάρτη Σελ. 131
α. Υποχρεώσεις Ολυμπιακών Αθλητών Σελ. 133
β. Δικαιώματα ολυμπιακών αθλητών Σελ. 134
ΙΙΙ. Διεθνείς Αθλητικοί θεσμοί
Α. Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία (Δ.Ο.)
α. Νομική φύση της Δ.Ο. Σελ. 136
1. Αγώνες της Ολυμπιάδας Σελ. 142
Β. Ειδικά θέματα ομοσπονδιών
α. ΦΙΦΑ Σελ. 144
IV. Διεθνείς Αθλητικές και Ολυμπιακές Σχέσεις
Α. Ολυμπιακές σχέσεις
α. Σύγχρονος διεθνής αθλητισμός Σελ. 149
β. Διεθνής Ολυμπιακή Κίνηση Σελ. 150
1. Θεμελιώδεις Αρχές Σελ. 152
2. Ολυμπιακός διεθνισμός Σελ. 155
3. Ολυμπιακή Αναγνώριση Σελ. 158
i. Όροι και κριτήρια Αναγνώρισης Σελ. 160
ii. Αποτελέσματα Αναγνώρισης Ε.Ο.Ε. Σελ. 162
γ. Η Συμμετοχή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες Σελ. 164
δ. Αθλητισμός, Διεθνής συνεργασία - Φιλία και Αλληλεγγύη Σελ. 169
ε. Εθνικά και Υπερεθνικά στοιχεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σελ. 171
στ. Γιγαντισμός των Ολυμπιακών Αγώνων Σελ. 175
ζ. Ο Εθελοντισμός στη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων Σελ. 179
B. Αθλητικές Σχέσεις
α. Πολιτική και Αθλητισμός Σελ. 180
β. Εμπόλεμες καταστάσεις και Ολυμπιακοί Αγώνες Σελ. 183
γ. Κίνηση Ολυμπιακής Εκεχειρίας Σελ. 187
1. Διεθνές Ίδρυμα και Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας Σελ. 190
i. Ίδρυση - Έδρα - Δομή - Λειτουργία Σελ. 191
ii. Έδρα - Οργανωτική δομή - Αποστολή Σελ. 192
iii. Αρμοδιότητες και διεθνείς σχέσεις Σελ. 193
δ. Εφαρμογή της εκεχειρίας Σελ. 195
1. Θεσμικά στοιχεία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων Σελ. 195
2. Κριτική θεώρηση Σελ. 196
3. Εφαρμογή Σελ. 197
Γ. Αθλητισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
α. Μορφές δικαιωμάτων στον αθλητισμό Σελ. 203
β. Το αθλητικό περιβάλλον Σελ. 208
1. Το ευ αγωνίζεσθαι στον αθλητισμό Σελ. 209
2. Η συμπεριφορά των αθλουμένων Σελ. 212
3. Ειδικά θέματα Σελ. 216
i. Αθλητισμός και τηλεόραση Σελ. 216
ii. Δημόσιο συμφέρον και αθλητικοί αγώνες Σελ. 219
iii. Αθλητισμός, Διεθνής συνεργασία - Φιλία και Αλληλεγγύη Σελ. 223
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική Σελ. 225
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 234
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 253
Back to Top