ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντιμετώπιση στο Ελληνικό & Κοινοτικό Δίκαιο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10882
Κοσμίδης Ν.
  • Έκδοση: 2002
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 222
  • ISBN: 960-272-141-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν έργο ο συγγραφέας προσεγγίζει το φαινόμενο των διεθνών συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, των συγχωνεύσεων δηλαδή που για διάφορους λόγους (τόπος εγκατάστασης, τόπος δραστηριοποίησης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, συνέπειες στην δομή της αγοράς) συνδέονται με περισσότερες έννομες τάξεις. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες παραμένουν εθνικές, υπάγοντας στο πεδίο εφαρμογής τους τις συμφωνίες που, δυνητικά, επηρεάζουν την ανταγωνιστική δομή μιας χώρας. Κατά συνέπεια, οι διεθνείς συγκεντρώσεις, λόγω του ότι επενεργούν σε περισσότερες χώρες, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου σε κάθε μία από αυτές χωριστά. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα αρκετών συγχωνεύσεων (επίδραση στην απασχόληση, την διεθνή ανταγωνιστικότητα, την βιομηχανική πολιτική ενός κράτους) είναι αναμενόμενο ορισμένες από αυτές τις συγχωνεύσεις να προκαλούν την έκδοση αντίθετων αποφάσεων ακόμα και διακρατικών προστριβών, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τις υποθέσεις Boeing/Mc Donnel Douglas και General Electric/Honeywell, που οδήγησαν στα πρόθυρα αμερικανοκοινοτικού εμπορικού πολέμου. Στα πλαίσια του έργου αναλύονται σειρά από νομικά ζητήματα, όπως τα όρια που θέτει το δημόσιο διεθνές δίκαιο στην εξωεδαφική εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, τη διεθνή συνεργασία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, τον πιθανό ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την αντιμετώπιση των διεθνών περιορισμών του ανταγωνισμού. Παράλληλα, για μια πληρέστερη παρουσίαση, γίνεται εκτεταμένη παραπομπή στη σχετική αμερικανική, κοινοτική και ελληνική θεωρία και νομολογία.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΣελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XV
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
 
ΜΕΡΟΣ Α΄  
Η ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 3
Β) Εξωεδαφικότητα και φύση του δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 6
Γ) Εξωεδαφικότητα και διεθνής δικαιοδοσία  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 11
2) Η έννοια της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 13
3) Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας για την θεμελίωση νομοθετικής αρμοδιότηταςΣελ. 15
Δ) Η εξέλιξη του ζητήματος της εξωεδαφικότητας στην αμερικανική νομολογία  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 20
2) Α΄ στάδιο: Αρχή της εδαφικότηταςΣελ. 21
3) Β΄ στάδιο: «effects doctrine». Η υπόθεση AlcoaΣελ. 22
4) Γ΄ στάδιο: στάθμιση συμφερόντων. Jurisdictional rule of reason (δικαστικός κανόνας της λογικής). Η υπόθεση TimberlaneΣελ. 26
5) Δ΄ στάδιο: Υπόθεση Hartford Fire. Επιστροφή στις αρχές της υπόθεσης Alcoa (;)Σελ. 31
6) Συμπεράσματα από την αμερικανική νομολογίαΣελ. 34
Ε) Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και εξωεδαφικότητα  
1) ΝομοθεσίαΣελ. 35
2) Η θέση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 44
3) Η νομολογία του Δικαστηρίου αναφορικά με την εξωεδαφική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού. Η υπόθεση Wood PulpΣελ. 45
4) Συμπεράσματα για την εξωεδαφική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 52
Συμπεράσματα από το Πρώτο ΜέροςΣελ. 53
 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
Η ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4064/89 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 56
Β) Φύση των συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 58
Γ) Ο Κανονισμός 4064/89 για τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων  
1) Ιστορική επισκόπησηΣελ. 60
2) Συνοπτική ανάλυση του Κανονισμού 4064/89Σελ. 63
Δ) Κανονισμός 4064/89 και εξωεδαφικότητα  
1) Η εξωεδαφική εφαρμογή του Κανονισμού από πλευράς κοινοτικού δικαίουΣελ. 70
2) Η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης και αναστολής πραγματοποίησης συγκεντρώσεων βάσει του Κανονισμού 4064/89 και εξωεδαφικότητα  
α) Το πρόβλημα της υποχρέωσης προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων με κοινοτική διάσταση που δεν προκαλούν αισθητά αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα στην Κοινή ΑγοράΣελ. 74
β) Η αντιμετώπιση του προβλήματος από την Επιτροπή. Εναλλακτικές προτάσειςΣελ. 77
3) Εξωεδαφικότητα και ουσιαστικές διατάξεις του Κανονισμού 4064/89  
α) Εξουσία απαγόρευσης μιας μη κοινοτικής συγκέντρωσης. Η απόφαση Gencor και η υιοθέτηση της effects doctrineΣελ. 83
β) Η θέση των ΗΠΑ ως προς το ζήτημα των προϋποθέσεων ελέγχου των αλλοδαπών συγκεντρώσεωνΣελ. 88
4) Ζητήματα εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής εκτός του εδάφους της Κοινότητας  
α) Γενικές παρατηρήσεις. Η υπόθεση General Electric/HoneywellΣελ. 89
β) Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών που προβλέπει ο Κανονισμός 4064/89 και εξωεδαφικότηταΣελ. 93
Ε) Η εξωεδαφική εφαρμογή του Κανονισμού 4064/89. ΣύνοψηΣελ. 97
ΣΤ) Η εξωεδαφική εφαρμογή του ελληνικού συστήματος ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, Επισκόπηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελληνικών δικαστηρίων επί αλλοδαπών συγκεντρώσεων  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 99
2) Συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού συστήματος ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 99
3) Η εξωεδαφική εφαρμογή του ελληνικού συστήματος ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 101
4) Εφαρμογή της θεωρίας της επενέργειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων  
α) ΓενικάΣελ. 103
β) Υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης και αναστολής και εξωεδαφικότητα. Το πρόβλημα του μεριδίου αγοράς ως κριτήριο υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 703/77Σελ. 103
γ) Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε αλλοδαπές συγκεντρώσεις για παράλειψη της υποχρέωσης προηγούμενης γνωστοποίησης και αναστολής πραγματοποίησηςΣελ. 109
δ) Έγκριση αλλοδαπής συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεωςΣελ. 111
ε) Συμπεράσματα από την πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την εξωεδαφική εφαρμογή του ελληνικού συστήματος ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 112
5) Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων στις διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεωνΣελ. 113
ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  
Α) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 118
Β) Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων μιας διεθνούς συγκέντρωσης  
1) ΓενικάΣελ. 119
2) Διαδικαστικές διαφορές των συστημάτων ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 120
3) Ουσιαστικές διαφορές των συστημάτων ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 123
Γ) Ισχύον πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος των διεθνών συγκεντρώσεων: ad hoc συνεργασία και εφαρμογή των αρχών της παραδοσιακής και της θετικής αβροφροσύνης  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 127
2) Διεθνής συνεργασία. Οι Συστάσεις του ΟΟΣΑ. Οι διμερείς συμφωνίες των νομοθεσιών περί ανταγωνισμού  
α) ΓενικάΣελ. 128
β) Διεθνής συνεργασία στον τομέα των συγκεντρώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 133
3) Μέτρα για την βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων  
α) ΓενικάΣελ. 138
β) Αντιμετώπιση των περιορισμών που θέτουν οι κανόνες προστασίας της εμπιστευτικότητας. Το παράδειγμα του International Antitrust Enforcement Assistant ActΣελ. 139
γ) Καθιέρωση ενός πιο συνεκτικού πλαισίου για την διεθνή συνεργασίαΣελ. 143
Δ) Τα έμφυτα όρια της διεθνούς συνεργασίας. Προτάσεις για την αναζήτηση καλύτερων λύσεων  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 144
2) Αντιμετώπιση των διαδικαστικών διαφορών. Τροποποίηση των επιμέρους διαδικαστικών κανόνων. Διαδικαστική εναρμόνιση  
α) ΓενικάΣελ. 145
β) Μονομερής νομοθετική τροποποίηση των διαδικαστικών ρυθμίσεων των συστημάτων ελέγχου συγκεντρώσεωνΣελ. 145
γ) Εναρμόνιση των διαδικαστικών ρυθμίσεων των συστημάτων ελέγχου συγκεντρώσεωνΣελ. 145
3) Αντιμετώπιση των ουσιαστικών διαφορών. Σύγκλιση των ουσιαστικών κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων. Η ίδρυση του International Competition NetworkΣελ. 153
E) Διεθνής Κώδικας Ανταγωνισμού, Παγκόσμιο Σώμα Ελέγχου Συγκεντρώσεων. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των πλαισίων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 161
2) Διεθνής Κώδικας Ανταγωνισμού - Παγκόσμια Αρχή Ανταγωνισμού  
α) Ο Χάρτης της ΑβάναςΣελ. 163
β) Το Group του ΜονάχουΣελ. 164
γ) Η θέση της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςΣελ. 166
δ) Η θέση του ΟΟΣΑΣελ. 171
3) Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των διεθνών περιορισμών του ανταγωνισμού και ειδικότερα των διεθνών συγκεντρώσεων  
α) Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 173
β) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου  
ι) ΓενικάΣελ. 173
ιι) Έμφυτοι περιορισμοί του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των διεθνών περιορισμών του ανταγωνισμούΣελ. 177
4) Η προοπτική της εισαγωγής Διεθνούς Κώδικα ΑνταγωνισμούΣελ. 186
ΣΤ) Η πρόταση για την χρησιμοποίηση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των διεθνών περιορισμών του ανταγωνισμού. Η Υπόθεση Kodak-FujiΣελ. 189
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 203
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 205
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 217
 
 
Back to Top