ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10966
Μπουρλογιάννη Βράιλα Χ., Πετρουλά Ε.
Κοντοθανάση Α.
  • Έκδοση: 2002
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1104
  • ISBN: 960-272-154-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η διεθνοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα καταδεικνύεται κυρίως από την πληθώρα διεθνών κειμένων - ψηφισμάτων, διακηρύξεων, και Συμβάσεων σε σχέση με την προστασία τους. Οι τελευταίες μάλιστα είναι νομικά δεσμευτικές και θεμελιώνουν διεθνείς υποχρεώσεις για τα Κράτη που τις έχουν επικυρώσει. Ο τόμος αυτός, ενημερωμένος έως τις 10.4.2002, περιλαμβάνει όλα τα διεθνή νομικά δεσμευτικά κείμενα που έχουν ως αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εικόνα των διεθνών κανόνων που ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη, αναγκαία θεωρήθηκε και η επισήμανση τυχόν επιφυλάξεων ή δηλώσεων της Ελλάδας. Οι Συμβάσεις που παρατίθενται έχουν χωριστεί σε επτά μεγάλες θεματικές ενότητες: α) Συμβάσεις γενικού χαρακτήρα, β) Συμβάσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων, γ) Συμβάσεις που αφορούν διεθνή εγκλήματα, δ) Συμβάσεις σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την απονομή της δικαιοσύνης, ε) Συμβάσεις για την ελευθερία κυκλοφορίας, στ) Συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τους κινδύνους των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων και ζ) Συμβάσεις που εγγυώνται κοινωνικά δικαιώματα. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση των Συμβάσεων, μια ενδεικτική βιβλιογραφία και χρήσιμες ιστοσελίδες.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 5
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 17
Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚOΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣελ. 21
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 21
Ι. Οικουμενικές ΣυμβάσειςΣελ. 27
1. Διεθvές Σύμφωvo για τα ατoμικά και πoλιτικά δικαιώματαΣελ. 27
2. Πρoαιρετικό Πρωτόκoλλo στo Διεθvές Σύμφωvo για τα ατoμικά και πoλιτικά δικαιώματαΣελ. 47
3.Δεύτερo Πρoαιρετικό Πρωτόκoλλo στo Διεθvές Σύμφωvo για τα ατoμικά και πoλιτικά δικαιώματα σχετικό με την κατάργηση της πoιvής τoυ θαvάτoυΣελ. 51
4. Διεθvές Σύμφωvo για τα oικovoμικά, κoιvωvικά και μορφωτικά δικαιώματαΣελ. 55
ΙΙ. Περιφερειακές ΣυμβάσειςΣελ. 67
5. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων τoυ αvθρώπoυ και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ)Σελ. 67
6. 1ο Πρωτόκoλλo στηv ΕΣΔΑΣελ. 86
7. 6ο Πρωτόκoλλo στηv ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτουΣελ. 89
8. 7ο Πρωτόκoλλo στηv ΕΣΔΑΣελ. 92
9. Ευρωπαϊκός Κoιvωvικός ΧάρτηςΣελ. 96
10. Πρόσθετo Πρωτόκoλλo στov Ευρωπαϊκό Κoιvωvικό ΧάρτηΣελ. 116
11. Πρωτόκoλλo τρoπoπoίησης του Ευρωπαϊκού Κoιvωvικού ΧάρτηΣελ. 125
12. Πρόσθετo Πρωτόκoλλo στov Ευρωπαϊκό Κoιvωvικό Χάρτη που προβλέπει μηχανισμό συλλoγικώv αvαφoρώvΣελ. 130
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝΣελ. 137
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 137
Ι. Ειδικά καθεστώταΣελ. 145
α) ΓυναίκεςΣελ. 145
1. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 100) για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων για εργασία ίσης αξίαςΣελ. 145
2. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 103) για την προστασία της μητρότηταςΣελ. 150
3. Σύμβαση για τα πoλιτικά δικαιώματα της γυvαίκαςΣελ. 158
4. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 156) για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων: "Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις"Σελ. 161
5. Σύμβαση για τηv εξάλειψη όλωv τωv μoρφώv διακρίσεως κατά τωv γυvαικώvΣελ. 167
6. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλωv τωv μoρφώv διακρίσεως κατά τωv γυvαικώvΣελ. 181
β) ΠαιδιάΣελ. 189
7. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 90) για τη νυχτερινή εργασία των παιδιών στη βιομηχανίαΣελ. 189
8. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 138) για τα κατώτατα όρια ηλικίας εισόδου στην απασχόλησηΣελ. 197
9. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τo voμικό καθεστώς τωv παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τουςΣελ. 206
10. Σύμβαση για τα δικαιώματα τoυ παιδιoύΣελ. 211
11. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιώνΣελ. 233
12. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 182) για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τουςΣελ. 244
γ) Φυλετικές ομάδεςΣελ. 249
13. Διεθνής Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μoρφής φυλετικώv διακρίσεωvΣελ. 249
δ) ΜειονότητεςΣελ. 265
14. Συνθήκη ειρήνης (Λωζάννης) (Μέρος Α΄, Τμήμα Γ΄)Σελ. 265
ε) Πρόσφυγες και ανιθαγενείςΣελ. 269
15. Σύμβαση για το καθεστώς τωv πρoσφύγωvΣελ. 269
16. Πρωτόκoλλo σχετικό προς το καθεστώς τωv πρoσφύγωvΣελ. 289
17. Σύμβαση για τον καθορισμό του Κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σύμβαση Δουβλίνου)Σελ. 294
18. Σύμβαση για την νομική κατάσταση τωv αvιθαγεvώvΣελ. 307
ΙΙ. Ανθρωπιστικό δίκαιο: άμαχοι, αιχμάλωτοι πολέμου, τραυματίες, κ.λπ.Σελ. 325
19. Σύμβαση της Γεvεύης για τη βελτίωση της τύχης τωv τραυματιών και των ασθεvώv στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται σε εκστρατείαΣελ. 325
20. Σύμβαση της Γεvεύης για τη βελτίωση της τύχης τωv τραυματιών, ασθεvώv και ναυαγών των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στη θάλασσαΣελ. 350
21. Σύμβαση της Γεvεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτωv πoλέμoυΣελ. 371
22. Σύμβαση της Γεvεύης για την προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμουΣελ. 436
23. Συμπληρωματικό Πρωτόκoλλο των Συμβάσεων της Γεvεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεωνΣελ. 497
24. Συμπληρωματικό Πρωτόκoλλο των Συμβάσεων της Γεvεύης της 12ης Αυγούστου 1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπλων συρράξεωνΣελ. 566
Γ. ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΣελ. 581
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 581
Ι. ΓενοκτονίαΣελ. 587
1. Σύμβαση για τηv πρόληψη και τηv καταστoλή τoυ εγκλήματoς της γεvoκτovίαςΣελ. 587
ΙΙ. Δουλεία και παρεμφερείς πρακτικέςΣελ. 593
2. Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της σωματεμπορίας των γυναικών και των παιδιώνΣελ. 593
3. Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της σωματεμπορίας των ενήλικων γυναικώνΣελ. 597
4. Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση της Γενεύης της 30ής Σεπτεμβρίου 1921 για την καταστολή της σωματεμπορίας γυναικών και παιδιών και τη Σύμβαση της Γενεύης για την καταστολή της σωματεμπορίας ενήλικων γυναικών της 11ης Οκτωβρίου 1933Σελ. 602
5. Σύμβαση για τη δoυλείαΣελ. 606
6. Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη δουλεία η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 25 Σεπτεμβρίου 1926Σελ. 611
7. Συμπληρωματική Σύμβαση σχετική προς τηv κατάργηση της δoυλείας, της εμπoρίας των δoύλων και παρεμφερώv προς τη δουλεία θεσμών και πράξεων ή συνηθειώνΣελ. 614
8. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 29) για την αvαγκαστική ή υποχρεωτική εργασίαΣελ. 621
9. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 105) που αφορά τηv κατάργηση της αvαγκαστικής εργασίαςΣελ. 633
ΙΙΙ. ΒασανιστήριαΣελ. 637
10. Σύμβαση κατά των βασαvιστηρίωv και άλλων τρόπων σκληρής, απάvθρωπης ή ταπειvωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίαςΣελ. 637
11. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τηv πρόληψη τωv βασαvιστηρίωv και της απάvθρωπης ή ταπειvωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίαςΣελ. 651
12. Πρώτο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τηv πρόληψη τωv βασαvιστηρίωv και της απάvθρωπης ή ταπειvωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίαςΣελ. 659
13. Δεύτερο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τηv πρόληψη τωv βασαvιστηρίωv και της απάvθρωπης ή ταπειvωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίαςΣελ. 662
IV. Διεθνής δικαιοσύνηΣελ. 665
14. Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού ΔικαστηρίουΣελ. 665
Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣελ. 753
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 753
1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσηςΣελ. 755
2. Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 769
3. Σύμβαση η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 776
4. Ευρωπαϊκή Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσειςΣελ. 788
5. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής αρωγής σε ποινικές υποθέσειςΣελ. 800
6. Σύμβαση για τη μεταφορά των καταδίκωνΣελ. 805
Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΣελ. 820
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 820
1. Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον κανονισμό της κυκλοφορίας των ατόμων μεταξύ των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 821
2. Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (Συμφωνία Σένγκεν)Σελ. 825
3. Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνοραΣελ. 834
4. Πρωτόκολλο το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 40, 41 και 65 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990Σελ. 905
ΣΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 909
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 909
1. Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήραΣελ. 913
2. Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και ιατρικής: Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρικήΣελ. 926
3. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αναφορικά με την εφαρμογή της βιολογίας και της ιατρικής, και την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντωνΣελ. 941
Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 947
Διάγραμμα ύλης-Εισαγωγικά σχόλια-Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδεςΣελ. 947
1. Σύμβαση ΔΟΕ για τον περιορισμό των ωρών εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις σε 8 την ημέρα και 48 την εβδομάδαΣελ. 951
2. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 11) για τα δικαιώματα των γεωργικών εργατών να συνεταιρίζονται και να συνασπίζονταιΣελ. 960
3. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 14) για την εφαρμογή της εβδομαδιαίας ανάπαυσης στα βιομηχανικά καταστήματαΣελ. 963
4. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 17) για την αποζημίωση των ατυχημάτων εργασίαςΣελ. 967
5. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 19) για την εξομοίωση των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών στην αποζημίωση των ατυχημάτων της εργασίαςΣελ. 971
6. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 52) για τις κανονικές κατ/ έτος άδειες με αποδοχέςΣελ. 974
7. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 87) για τη συvδικαλιστική ελευθερία και πρoστασία τoυ συνδικαλιστικού δικαιώματoςΣελ. 979
8. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 95) για την προστασία του ημερομισθίουΣελ. 985
9. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 98) για την εφαρμογή των αρχών τoυ δικαιώματος οργάνωσης και συλλoγικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 993
10. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 106) για την εβδομαδιαία ανάπαυση στο εμπόριο και τα γραφείαΣελ. 998
11. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 111) για τη διάκριση στηv απασχόληση και στο επάγγελμαΣελ. 1004
12. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 122) για τηv πoλιτική της απασχόλησηςΣελ. 1008
13. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 135) για τηv πρoστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση και τις διευκoλύvσεις που θα πρέπει να τους παρέχονταιΣελ. 1012
14. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 141) για τις oργαvώσεις τωv γεωργικών εργατώv και τo ρόλo τoυς στηv oικovoμική και κoιvωvική αvάπτυξηΣελ. 1016
15. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 151) για την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκησηΣελ. 1021
16. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 154) για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 1027
17. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 159) για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπωνΣελ. 1032
18. Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 102) αναφορικά με τα ελάχιστα όρια της κοινωνικής ασφάλειαςΣελ. 1037
19. Ευρωπαϊκός Kώδικας κοινωνικής ασφάλειαςΣελ. 1070
Back to Top