ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 55,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18146
Μυλωνόπουλος Χ.
  • Εκδοση: 3η 2021
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 592
  • ISBN: 978-960-654-156-8
  • ISBN: 978-960-654-156-8
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Το έργο «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο» παρέχει μία συστηματική εισαγωγή στο πολύπλοκο δίκαιο των τοπικών ορίων των ελληνικών ποινικών νόμων και στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Ζητήματα όπως η εφαρμογή αλλοδαπού κανόνα δικαίου, η νομιμότητα αποδείξεων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος, η ποινική δικαιοδοσία επί ξένων πλοίων, το ευρωπαϊκό ne bis in idem και τα οικονομικά εγκλήματα κατά της ΕΕ αναλύονται κατά τρόπο ευσύνοπτο και κατανοητό. Απευθύνεται σε δικηγόρους, εισαγγελείς, δικαστές, φορείς του Δημοσίου, ναυτιλιακές εταιρίες και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το αντικείμενο.

Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XXXI
Βασική βιβλιογραφία Σελ. XXXVII
Εισαγωγή Σελ. 1
Ι. Τι είναι το διεθνές ποινικό δίκαιο; Σελ. 2
ΙΙ.Το δίκαιο των τοπικών ορίων των ποινικών νόμων (διεθνές ποινικό δίκαιο stricto sensu) Σελ. 4
ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Σελ. 7
Το δικονομικό ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 8
ΙV. Το δίκαιο της δικαστικής αρωγής σε ποινικές υποθέσεις Σελ. 9
V. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνής έννομη τάξη Σελ. 10
VΙ. Το δίκαιο των διεθνών εγκλημάτων (delicta juris gentium) Σελ. 12
1. Έννοια Σελ. 12
2. Τα «μη γνήσια» διεθνή εγκλήματα Σελ. 13
3. Η ορολογία Σελ. 14
4. Τα κύρια χαρακτηριστικά του δικαίου των διεθνών εγκλημάτων Σελ. 15
5. Ποινική ευθύνη κρατών; Σελ. 16
6. Πηγές του δικαίου των διεθνών εγκλημάτων Σελ. 17
7. Η δίωξη των διεθνών εγκλημάτων. Διεθνή και υβριδικά δικαστήρια Σελ. 20
8. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Σελ. 20
VΙI.Η νέα εικόνα της διεθνούς ποινικής καταστολής και η περιστολή της εθνικής κυριαρχίας των επιμέρους κρατών Σελ. 21
1. Απεμπόληση της αρχής του διπλού αξιοποίνου Σελ. 21
2. Ποινική νομοθέτηση απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 22
3. Περιορισμοί της εθνικής κυριαρχίας χάριν της ποινικής προστασίας αρχαιοτήτων Σελ. 22
4. Αυτογνώμων ενάσκηση διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας Σελ. 23
5. Η θεωρία του duty to govern Σελ. 24
6. Μale captus bene judicatus και κάμψη της εθνικής κυριαρχίας Σελ. 24
7. Κριτική αποτίμηση Σελ. 25
VIII. Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου Σελ. 26
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Κεφάλαιο 1 Νομική φύση των Κανόνων του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου Stricto Sensu
Ι.Οι κανόνες του διεθνούς ποινικού δικαίου stricto sensu ως εσωτερικοί κανόνες ουσιαστικού δικαίου Σελ. 29
1. Γενικά Σελ. 29
2. Το δ.π.δ. stricto sensu ως δίκαιο εφαρμογής των ποινικών κανόνων. Η θεωρία των δύο βαθμίδων Σελ. 31
3. Το δίκαιο των τοπικών ορίων και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 32
3.1. Οι κανόνες του δ.π.δ. stricto sensu ως μονομερείς κανόνες Σελ. 32
3.2. Οι κανόνες του δ.π.δ. stricto sensu ως κανόνες δημοσίου δικαίου Σελ. 33
4. Το πρωτείο των ημεδαπών ποινικών κανόνων Σελ. 33
5. Οι κανόνες δ.π.δ. stricto sensu και οι πρωτεύοντες ποινικοί κανόνες Σελ. 35
6. Κριτική και συμπεράσματα Σελ. 37
6.1. Τη σκοπιμότητα απειλής ποινής εκφράζουν οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου Σελ. 37
6.2. Η ισχύς των αξιολογικών κανόνων είναι ευρύτερη από εκείνη των πρωτευόντων Σελ. 37
6.3. Ο όρος της αμοιβαιότητας ως παράγων περιστολής της διευρυμένης ισχύος των αξιολογικών ποινικών κανόνων Σελ. 38
6.4. Οι πρωτεύοντες κανόνες δεν ισχύουν απεριόριστα Σελ. 39
6.5. Οι κανόνες του δ.π.δ. θέτουν εξωτερικούς όρους του αξιοποίνου Σελ. 39
II. Γενικοί και ειδικοί κανόνες έκτασης της ποινικής εξουσίας Σελ. 41
III. Ημεδαπά και αλλοδαπά έννομα αγαθά Σελ. 44
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 45
2. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 48
3. Τα κυριότερα αποκλειστικώς ημεδαπά έννομα αγαθά Σελ. 48
3.1. Τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις Σελ. 48
3.2. Προσβολές του Πολιτεύματος και προδοσία της χώρας Σελ. 49
3.3. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων και κατά του εκλογικού σώματος Σελ. 50
3.4. Εγκλήματα κατά της πολιτειακής εξουσίας και δημόσιας τάξης Σελ. 51
3.5. Εγκλήματα περί την υπηρεσία Σελ. 52
3.6. Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης Σελ. 53
3.7. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και κοινωφελών εγκαταστάσεων Σελ. 54
3.8. Βιομηχανική ιδιοκτησία Σελ. 54
3.9. Παράνομη είσοδος στη χώρα και συναφή εγκλήματα Σελ. 55
4. Εξαιρετικές περιπτώσεις προστασίας αλλοδαπών εννόμων αγαθών Σελ. 55
5. Η θέση της νομολογίας, ιδίως επί φοροδιαφυγής Σελ. 59
6. Πρακτική σημασία της διάκρισης Σελ. 61
7. H σημασία της διάκρισης για τη θέση των κανόνων του δ.π.δ. stricto sensu στην τεχνική-πρακτική έννοια του εγκλήματος Σελ. 62
Κεφάλαιο 2 Ποινική κυριαρχία και δικονομικός καταναγκασμός
Ι. Ποινική εξουσία και πράξεις κυριαρχίας Σελ. 64
ΙΙ. Male captus bene judicatus? Σελ. 65
1. Το πρόβλημα και το γενικό πλαίσιο αντιμετώπισής του Σελ. 65
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 68
3. Η νομολογία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙΚΤΥ) στην υπόθεση Nicolic Σελ. 70
4. H Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen. Διασυνοριακή παρακολούθηση και διασυνοριακή καταδίωξη Σελ. 70
4.1. Η διασυνοριακή παρακολούθηση Σελ. 71
4.2. Η διασυνοριακή καταδίωξη Σελ. 72
ΙΙΙ. Ποινική εξουσία και ποινική δικαιοδοσία Σελ. 73
ΙV. Τα όρια της ποινικής εξουσίας Σελ. 74
1. Η θεωρία της διακριτικής ευχέρειας Σελ. 74
2. Περιορισμοί της κρατικής ποινικής εξουσίας Σελ. 76
3. Η αρχή της μη επέμβασης Σελ. 77
4. Η θεωρία της κατάχρησης δικαιώματος Σελ. 79
5. Η αρχή n. c.n.p.s.l. ως παράγων περιορισμού της ποινικής εξουσίας Σελ. 82
6. Η θεωρία της πολιτικά πρόσφορης συμπεριφοράς Σελ. 82
7. Όρια του διεθνούς δικαίου και όρια εσωτερικής νομοθεσίας Σελ. 83
Κεφάλαιο 3 Κανόνες εφαρμογής των ημεδαπών ποινικών κανόνων
Ι. Οι Αρχές του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου Σελ. 84
1. Γενικά Σελ. 84
2. Οι επιμέρους αρχές του δ.π.δ. stricto sensu Σελ. 85
3. Η ανάγκη μιας θεωρίας του διεθνούς ποινικού δικαίου Σελ. 88
II. Εφαρμογή αλλοδαπού ποινικού δικαίου Σελ. 89
1. Ισχύς, εφαρμογή και λήψη υπόψη του (αλλοδαπού) κανόνα δικαίου Σελ. 90
1.1. Οι έννοιες Σελ. 90
1.2. Ο ακυρωτικός έλεγχος της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου Σελ. 91
1.3. Συμπέρασμα Σελ. 93
2. Η απαγόρευση εφαρμογής αλλοδαπού ποινικού δικαίου Σελ. 93
2.1. Δικαιολογική βάση της απαγόρευσης Σελ. 93
2.2. Επιχειρήματα κατά της απαγόρευσης εφαρμογής αλλοδαπού ποινικού δικαίου Σελ. 94
2.3. Ιδιαίτεροι λόγοι που συνηγορούν για την εφαρμογή αλλοδαπού ποινικού δικαίου Σελ. 96
3. Εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου κατά την επίλυση δικονομικών ζητημάτων Σελ. 99
4. Νομιμότητα αποδείξεων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή Σελ. 99
5. Συμπεράσματα Σελ. 101
6. Επίμετρο: Αλλοδαπό ποινικό δίκαιο και επιμέτρηση της ποινής Σελ. 103
III. Ζητήματα εφαρμογής αλλοδαπού ιδιωτικού και διοικητικού δικαίου Σελ. 104
1. Γενικά Σελ. 104
2. Ρητή, σιωπηρή και έμμεση εξάρτηση Σελ. 105
3. Εφαρμογή αλλοδαπού ιδιωτικού δικαίου Σελ. 107
3.1. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας Σελ. 109
4. Εφαρμογή αλλοδαπού διοικητικού δικαίου Σελ. 109
5. Λήψη υπ’ όψη αλλοδαπού δικαίου σε περίπτωση λευκών ποινικών νόμων Σελ. 111
6. Εγκλήματα από αμέλεια Σελ. 111
7. Λόγοι άρσης του αδίκου και λόγοι αποκλεισμού του καταλογισμού Σελ. 112
8. Λόγοι αποκλείοντες την ποινική δίωξη (άρθρ. 9 ΠΚ) Σελ. 113
9. Συμπέρασμα Σελ. 114
Κεφάλαιο 4 Ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος
Ι. Ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος ως νομικό – θεωρητικό ζήτημα Σελ. 116
1. H θεωρία της συμπεριφοράς Σελ. 117
2. Η θεωρία του ενδιάμεσου αποτελέσματος Σελ. 118
3. Η θεωρία του αποτελέσματος Σελ. 119
4. Η θεωρία της ενότητας Σελ. 120
5. Η υπόθεση Lotus Σελ. 121
ΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο Σελ. 122
1. Το γενικό πλαίσιο Σελ. 122
2. Τέλεση στην ημεδαπή τμήματος της εγκληματικής συμπεριφοράς Σελ. 123
2.1. Η γενική θέση Σελ. 123
2.2. Συναυτουργία Σελ. 123
2.3. Επί μέρους περιπτώσεις Σελ. 124
2.3.1. Φυσική ενότητα της πράξης Σελ. 124
2.3.2. Εγκλήματα αποστάσεως Σελ. 124
2.3.3. Συναφή ή εξαρτημένα εγκλήματα Σελ. 125
2.3.4. Υπαλλακτικώς μικτά εγκλήματα Σελ. 126
2.3.5. Εγκλήματα κατ’ εξακολούθηση Σελ. 127
2.3.6. Διαρκή εγκλήματα Σελ. 129
2.3.7. Σύνθετα εγκλήματα Σελ. 129
2.3.8. Εγκλήματα εξωτερίκευσης Σελ. 130
2.3.9. Αθροιστικό έγκλημα. Κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση Σελ. 130
3. Το αξιόποινο αποτέλεσμα Σελ. 132
3.1. Το αποτέλεσμα ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης Σελ. 132
3.2. Ενδιάμεσα αποτελέσματα Σελ. 133
3.3. Εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου Σελ. 134
3.4. Ουσιαστική αποπεράτωση του εγκλήματος Σελ. 135
4. Εγκλήματα διακινδύνευσης Σελ. 137
5. Εγκλήματα παράλειψης Σελ. 137
5.1. Γνήσια εγκλήματα παράλειψης Σελ. 137
5.2. Μη γνήσια εγκλήματα παράλειψης Σελ. 138
6. Εγκλήματα transit Σελ. 140
ΙΙΙ. Ο τόπος τέλεσης επί αποπείρας Σελ. 142
1. Γενικά Σελ. 142
2. Ειδικά ζητήματα Σελ. 144
3. Προπαρασκευαστικές πράξεις Σελ. 145
IV. Ζητήματα συμμετοχής Σελ. 146
1. Γενικά Σελ. 146
2. Ο τόπος τέλεσης της συμμετοχής υπό στενή έννοια Σελ. 147
3. Ο τόπος τέλεσης της έμμεσης αυτουργίας Σελ. 148
4. Ειδικά θέματα συμμετοχής Σελ. 149
4.1. Ο τόπος της συμμετοχικής δράσης στην απόπειρα Σελ. 149
4.2. Η σημασία του τόπου όπου κατά την πρόθεση του αυτουργού απόπειρας και του συμμετόχου θα επερχόταν το αποτέλεσμα Σελ. 150
4.3. Συμμετοχή από την ημεδαπή σε κυρία πράξη τελούμενη στην αλλοδαπή Σελ. 151
4.3.1. Όταν η κυρία πράξη δεν υπόκειται στην ημεδαπή ποινική εξουσία Σελ. 152
4.3.1.1. Ειδικότερα: Η διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 1 εδάφ. β΄ ΠΚ Σελ. 152
4.3.1.2. Η υπόθεση Salem Σελ. 153
4.3.2. Όταν η κυρία πράξη δεν είναι αξιόποινη κατά το αλλοδαπό δίκαιο (του τόπου τέλεσης) Σελ. 155
4.4.Κυρία πράξη τελεσθείσα σε πολιτειακώς ασύντακτη χώρα Σελ. 157
V. Το πρόβλημα του δόλου ως προς τον τόπο τέλεσης Σελ. 158
1. Η κρατούσα γνώμη και η κριτική της Σελ. 158
2. Διακρίνουσα θέση Σελ. 161
VI. Ο τόπος τέλεσης του διαδικτυακού εγκλήματος Σελ. 162
VII. Ειδικά ζητήματα Σελ. 166
1. Ο τόπος τέλεσης ρατσιστικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου Σελ. 166
2. Πλασματικός τόπος τέλεσης Σελ. 166
3. Ο τόπος τέλεσης επί κατ’ ιδέαν συρροής Σελ. 167
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΡΘΡΑ 5-11 ΠΚ)
Κεφάλαιο 1 Η Αρχή της εδαφικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1 ΠΚ)
Ι.Η αρχή της εδαφικότητας ως βασική αρχή ενάσκησης της ποινικής εξουσίας του κράτους Σελ. 172
1. Η αρχή της εδαφικότητας στο ελληνικό δίκαιο. Το άρθρ. 5 παρ. 1 ΠΚ Σελ. 172
2. Η απαγόρευση της εκδόσεως ημεδαπών και η σημασία της για την αρχή της εδαφικότητας Σελ. 175
3. Δικαιολογική βάση της αρχής Σελ. 176
4. Καταχρηστική διεύρυνση της ποινικής δικαιοδοσίας. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρ. 5 προϊσχύσαντος ΠΚ Σελ. 178
ΙΙ. Η επικράτεια Σελ. 179
1. Ορισμός Σελ. 179
2. Τα εσωτερικά ύδατα Σελ. 180
2.1. Έννοια Σελ. 180
2.2. Κόλποι Σελ. 181
2.3. Ιστορικοί κόλποι Σελ. 181
2.4. Αγκυροβόλια Σελ. 182
2.5.Σκόπελοι Σελ. 182
2.6. Διώρυγες Σελ. 182
2.7. Λίμνες, ποταμοί, γέφυρες κ.λπ. Σελ. 183
3. Λιμένες Σελ. 184
4. Τα πλοία Σελ. 184
4.1. Η έννοια του πλοίου Σελ. 184
4.2. Εθνικότητα του πλοίου Σελ. 185
4.3. Ποινική εξουσία και ποινική δικαιοδοσία επί πράξεων που τελούνται σε ξένα ιδιωτικά πλοία ναυλοχούντα σε ημεδαπό λιμένα Σελ. 187
5. Κριτήρια περιορισμού της ποινικής δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους Σελ. 189
5.1. Αγγλικό σύστημα Σελ. 189
5.2. Γαλλικό σύστημα Σελ. 190
5.3. Γερμανικό σύστημα Σελ. 190
5.4. Το ελληνικό δίκαιο Σελ. 191
5.4.1. Η συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας με την Ιαπωνία Σελ. 191
5.4.2. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Προξενικά Καθήκοντα Σελ. 191
5.4.3. Οι διμερείς προξενικές συμβάσεις Σελ. 192
5.5. Το εσωτερικό δίκαιο Σελ. 193
5.6. Ερμηνευτικά προβλήματα από τις ρυθμίσεις των άρθρ. 161 επ. ΚΔΝΔ και των συμβάσεων Σελ. 196
6. Αιγιαλίτιδα ζώνη Σελ. 199
6.1. Ορισμός Σελ. 199
6.2. Στόμια ποταμών Σελ. 200
6.3. Ύφαλοι Σελ. 201
6.4. Νήσοι Σελ. 201
6.5. Χωρικά ύδατα μεταξύ κρατών με αντικριστές ακτές Σελ. 201
6.6. Φάροι Σελ. 201
6.7. Τεχνητές νησίδες Σελ. 201
6.8.Το δικαίωμα αβλαβούς διελεύσεως Σελ. 203
6.8.1. Έννοια Σελ. 203
6.8.2. Πότε δεν είναι αβλαβής η διέλευση Σελ. 204
6.8.3. Ποινική δικαιοδοσία του παρακτίου κράτους επί ξένου πλοίου διερχόμενου από την αιγιαλίτιδα ζώνη Σελ. 205
6.8.4. Εξαίρεση επί πλοίων προερχομένων από τα εσωτερικά ύδατα του παρακτίου κράτους Σελ. 209
6.8.5. Αίτημα του πλοιάρχου Σελ. 210
6.8.6. Πλοία προερχόμενα από ξένο λιμένα Σελ. 210
6.8.7. Ποινική δικαιοδοσία επί πράξεων σε πλοίο διερχόμενο αβλαβώς Σελ. 212
6.8.8. Η περίπτωση McRuby και τα εξ αυτής ζητήματα Σελ. 212
ΙΙΙ. Ύδατα επέκεινα της αιγιαλίτιδας ζώνης Σελ. 213
1. Η Συνορεύουσα ζώνη Σελ. 213
2. Η Υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Σελ. 214
3. Ποινική δικαιοδοσία επί πράξεων τελουμένων στη συνορεύουσα ζώνη, την υφαλοκρηπίδα ή την ΑΟΖ Σελ. 216
IV. Ανοικτή θάλασσα Σελ. 216
1. Έννοια Σελ. 216
2. Η ελευθερία της ανοικτής θάλασσας Σελ. 216
3. Ανυπαρξία ποινικής δικαιοδοσίας οιουδήποτε κράτους επί της ανοιχτής θάλασσας Σελ. 217
4. Διεύρυνση της ποινικής δικαιοδοσίας των παρακτίων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοιχτή θάλασσα. Η Οδηγία 2005/35/Ε15 Σελ. 218
5. Δικαιώματα του κράτους στην ανοικτή θάλασσα Σελ. 218
5.1. Κατάσχεση πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφους Σελ. 218
5.2. Καταστολή εμπορίας ναρκωτικών Σελ. 219
5.3. Σύλληψη για παράνομες εκπομπές από ανοικτή θάλασσα Σελ. 219
5.4. Επίσκεψη και νηοψία Σελ. 219
5.5. Η περίπτωση του «Μαβή Μαρμαρά» Σελ. 221
5.6. Ανιθαγενή πλοία. Ανάκληση εγγράφων εθνικότητας Σελ. 222
5.7. Το δικαίωμα συνεχούς καταδίωξης (άρθρ. 111 ΣΔΘ) Σελ. 223
5.8. Ποινική εξουσία του παρακτίου κράτους επί φθοράς υποβρυχίων καλωδίων και σωληναγωγών Σελ. 225
5.9. Ποινική δικαιοδοσία επί συγκρούσεως πλοίων Σελ. 226
5.9.1. Το άρθρο 97 παρ. 1 ΣΔΘ Σελ. 226
5.9.2. Η Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών του 1952 Σελ. 227
V. Ο εναέριος χώρος Σελ. 228
1. Έννοια Σελ. 228
2. Εναέριος χώρος και F.I.R. Σελ. 229
3. Το διάστημα Σελ. 230
VI. Τα κτίρια των πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών Σελ. 232
1. Το κατ’ αρχήν απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών και οι εξαιρέσεις του Σελ. 232
2. Σύλληψη σε πρεσβείες και προξενεία. Η χορήγηση ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους και η περίπτωση του Julian Assange Σελ. 233
VII. Η Ετεροδικία Σελ. 234
1. Προσωπική ετεροδικία και ετεροδικία κρατών Σελ. 234
2. Νομική φύση της ετεροδικίας Σελ. 238
3. Μέλη αλλοδαπών ενόπλων δυνάμεων Σελ. 240
4. Τα όρια του ακαταδίωκτου κρατικών αξιωματούχων Σελ. 242
5. Ετεροδικία ενώπιον εθνικών ποινικών δικαστηρίων Σελ. 242
5.1. Η υπόθεση Pinochet Σελ. 242
5.2. Νομολογία επί αστικών υποθέσεων και η σημασία τους Σελ. 243
5.2.1. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (McElhinney και Al-Adsani) Σελ. 243
5.2.2. Η απόφαση Jones and Οthers του Δικαστηρίου των Λόρδων Σελ. 243
5.3. Η απόφαση Yerodia («υπόθεση του εντάλματος σύλληψης της 11.4.2000») Σελ. 244
5.4. Η νομολογία του Αρείου Πάγου και του ΑΕΔ επί αστικών αξιώσεων στηριζομένων σε αδικοπραξία λόγω διεθνών εγκλημάτων Σελ. 245
6. Ετεροδικία ενώπιον διεθνών δικαστηρίων Σελ. 246
7. Περιορισμοί της ποινικής δικαιοδοσίας επί ξένων πολεμικών πλοίων και κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς Σελ. 247
7.1. Πολεμικά και γενικώς δημόσια πλοία Σελ. 247
7.2. Ετεροδικία πολεμικών πλοίων Σελ. 248
8. Πολεμικά αεροσκάφη Σελ. 251
VIII.Επί της αποκλειστικής αρμοδιότητας των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών Πειραιά για ναυτικά αδικήματα Σελ. 251
Κεφάλαιο 2 Η Αρχή της σημαίας (άρθρ. 5 παρ. 2 ΠΚ)
Ι. Έννοια και δικαιολογική βάση Σελ. 254
1. Η διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 2 ΠΚ Σελ. 254
2. Δικαιολογική βάση της αρχής Σελ. 255
ΙΙ.Η εφαρμογή της αρχής της σημαίας επί εγκλημάτων τελουμένων σε ελληνικά ιδιωτικά πλοία Σελ. 256
1. Εγκλήματα στην ανοιχτή θάλασσα Σελ. 256
2. Ετεροχθονία των πλοίων; Σελ. 256
3. Η επιφύλαξη του «αλλοδαπού νόμου» Σελ. 257
4. Ο πρωτογενής χαρακτήρας της αρχής της σημαίας. Δυνατότητα παράλληλης ισχύος της αρχής Σελ. 259
5. Ποινική δικαιοδοσία επί πράξεων τελεσθεισών σε ελληνικό πλοίο που ναυλοχεί σε αλλοδαπό λιμένα Σελ. 261
5.1. Πρώτη άποψη: Εξάρτηση του αξιοποίνου από το δίκαιο του παράκτιου κράτους Σελ. 261
5.2. Δεύτερη άποψη: Η δικαιοδοσία του κράτους της σημαίας του πλοίου ισχύει επάλληλα Σελ. 262
5.3. Αιτιολόγηση της θεωρίας για την επάλληλη δικαιοδοσία Σελ. 263
5.4. Τα επιχειρήματα της αντίθετης άποψης και η αντίκρουσή τους Σελ. 268
5.4.1. Ατιμωρησία Σελ. 268
5.4.2. Ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητος Σελ. 269
5.4.3. Τόπος τέλεσης είναι η αλλοδαπή Σελ. 269
5.4.4. Συνεχής εναλλαγή status του πλοίου Σελ. 270
5.4.5. Παραβίαση του άρθρ. 9 ΠΚ Σελ. 271
5.4.6. Αντίθεση προς το Σύνταγμα Σελ. 271
5.4.7. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 272
6. Συμπεράσματα Σελ. 273
ΙΙΙ. Εγκλήματα επί ελληνικών αεροσκαφών Σελ. 276
1. Έννοια Αεροσκάφους. Εθνικότητα των αεροσκαφών Σελ. 276
2. Ποινική δικαιοδοσία επί πράξεων που τελούνται σε ιδιωτικό αεροσκάφος Σελ. 278
3. Η σύμβαση του Τόκιο της 14.9.1963 Σελ. 278
Κεφάλαιο 3 Η Αρχή της ενεργητικής προσωπικότητας (άρθρ. 6 ΠΚ)
Ι. Περιεχόμενο και δικαιολογική βάση Σελ. 281
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής του άρθρ. 6 ΠΚ Σελ. 283
1. Αυτουργοί και συμμέτοχοι Σελ. 283
2. Πλοία υπό ξένη σημαία στην ανοικτή θάλασσα Σελ. 284
3. Εγκλήματα ημεδαπών ναυτικών επί πλοίου υπό ξένη σημαία Σελ. 284
4. Πλοία υπό ελληνική σημαία σε αλλοδαπό λιμένα Σελ. 284
5. Αεροσκάφη και διαστημικά οχήματα εγγεγραμμένα σε μητρώα ξένων κρατών Σελ. 285
ΙΙΙ.Η αρχή του διπλού αξιοποίνου κατά το άρθρ. 6 ΠΚ. Το αξιόποινο της πράξης κατά το δίκαιο του τόπου τελέσεως Σελ. 285
1. Περιεχόμενο της αρχής κατά το άρθρ. 6 παρ. 1 ΠΚ Σελ. 285
2. Έκταση εφαρμογής της αρχής Σελ. 288
3. Πολιτειακώς ασύντακτη χώρα Σελ. 290
4. Διπλό αξιόποινο και αλλοδαπά έννομα αγαθά Σελ. 290
5. Διπλό αξιόποινο επί μεταγενέστερης νομοθετικής μεταβολής; Σελ. 290
6. Παρέμβλημα: Ζητήματα αναντιστοιχίας Σελ. 291
IV. Ημεδαπός - αλλοδαπός Σελ. 292
V. Η έγκληση ως προϋπόθεση του διωκτού Σελ. 293
1. Η ρύθμιση του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 293
2. Έννοια και λειτουργία της έγκλησης του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 294
2.1. Η έγκληση του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ ως κανονική έγκληση Σελ. 294
2.2. Πεδίο εφαρμογής της έγκλησης του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 296
2.3. Έννομες συνέπειες προς τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα πλημμελήματα Σελ. 297
2.4. Έννομες συνέπειες ως προς τα κατ’ έγκληση διωκόμενα πλημμελήματα Σελ. 298
2.5. Η έγκληση του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ αφορά στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα Σελ. 299
3. Νομική φύση και λοιπές προϋποθέσεις της έγκλησης του άρθρ. 6 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 300
4. Δικαιούχοι της έγκλησης Σελ. 301
5. Ανάκληση της έγκλησης Σελ. 302
6. Έγκληση και κακουργήματα Σελ. 303
7. Αναστολή της προθεσμίας υποβολής της έγκλησης; Σελ. 303
VI. Η αίτηση της ξένης κυβερνήσεως Σελ. 304
1. Νομική φύση και λειτουργία της αίτησης Σελ. 304
2. Η σχέση έγκλησης-αίτησης Σελ. 306
2.1. Ως προς τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα πλημμελήματα Σελ. 306
2.2. Ως προς τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα Σελ. 307
VII.Δικονομικά. Η κατά τόπον αρμοδιότητα για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό Σελ. 307
Κεφάλαιο 4 Εξαιρέσεις από την Αρχή του διπλού αξιοποίνου
Ι. Η αρχή της απόλυτης ενεργητικής προσωπικότητας Σελ. 309
ΙΙ. Εγκλήματα διαφθοράς Σελ. 310
1. Ποινική δικαιοδοσία επί εγκλημάτων δωροληψίας εκ μέρους υπαλλήλων (άρθρ. 235 ΠΚ) τελεσθέντων στην αλλοδαπή Σελ. 311
2. Ποινική δικαιοδοσία επί εγκλημάτων δωροληψίας εκ μέρους πολιτικών προσώπων (άρθρ. 159 ΠΚ) τελεσθέντων στην αλλοδαπή Σελ. 313
3. Ποινική δικαιοδοσία επί εγκλημάτων δωροδοκίας (δεκασμού: άρθρ. 236 ΠΚ) τελεσθέντων στην αλλοδαπή Σελ. 314
4. Ποινική δικαιοδοσία επί εγκλημάτων δωροδοκίας (δεκασμού: άρθρ. 159Α ΠΚ) πολιτικών προσώπων τελεσθέντων στην αλλοδαπή Σελ. 317
5. Ποινική δικαιοδοσία επί δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών (άρθρ. 237 ΠΚ) Σελ. 318
6. Η εξαίρεση: Εμπορία επιρροής και εγκλήματα διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα Σελ. 318
7. Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 319
ΙΙΙ. Εγκληματική οργάνωση Σελ. 319
IV. Εγκλήματα κατά ανηλίκων Σελ. 320
V. Εγκλήματα ημεδαπών ναυτικών επί πλοίου υπό ξένη σημαία Σελ. 320
VI. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας και Σύμβαση Έκδοσης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 323
1. Το άρθρ. 10 παρ. 2 Ν 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Σελ. 323
2. Το άρθρ. 13 παρ. 1 Ν 4489/2017 για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας Σελ. 324
3. Άλλες Αποφάσεις-πλαίσια Σελ. 325
4. Το άρθρ. 4 της σύμβασης έκδοσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ Σελ. 325
VII. Απόρρητες πληροφορίες ΝΑΤΟ Σελ. 326
VIII.Επίμετρο: Δυνατότητα forum shopping λόγω αποκλίσεων των εθνικών νομοθεσιών και ισχύος του ευρωπαϊκού ne bis in idem Σελ. 326
Κεφάλαιο 5 Η Αρχή της παθητικής προσωπικότητας (άρθρ. 7 ΠΚ)
Ι. Η διάταξη του άρθρ. 7 ΠΚ Σελ. 329
ΙΙ. Προστατευόμενα έννομα αγαθά και υλικά αντικείμενα Σελ. 330
1. «Έλληνας πολίτης» Σελ. 330
2. Ο κυοφορούμενος Σελ. 332
3. Νομικά πρόσωπα Σελ. 332
ΙΙΙ. Η αρχή του διπλού αξιοποίνου κατά το άρθρ. 7 ΠΚ Σελ. 333
IV. Ειδικά ζητήματα Σελ. 334
V.Η έδρα του νομικού προσώπου κατά την έννοια του άρθρ. 7 ΠΚ: καταστατική ή και πραγματική; Σελ. 335
Κεφάλαιο 6 H (κρατική) προστατευτική Αρχή και η Αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης (άρθρ. 8 ΠΚ)
Ι. Η ρύθμιση του άρθρ. 8 ΠΚ. Γενική επισκόπηση Σελ. 340
ΙΙ. Οι επί μέρους διατάξεις του άρθρ. 8 ΠΚ Σελ. 342
1. Περίπτ. α΄: Εσχάτη προδοσία ή προδοσία της χώρας σε βάρος του ελληνικού κράτους; Σελ. 342
2. Περίπτ. β΄: Εγκλήματα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία και την υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα Σελ. 344
2.1. Μια διάταξη κενή περιεχομένου Σελ. 344
2.2. Το άρθρο 2 του στρατιωτικού ποινικού κώδικα Σελ. 345
3. Περίπτ γ΄: Αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελληνικού κράτους ή οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα Σελ. 346
4. Περίπτ. δ΄: Πράξη που στρέφεται εναντίον ή απευθύνεται προς υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπάλληλο οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους Σελ. 347
5. Περίπτ. ε΄: «Ψευδορκία» σε διαδικασία που εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές Σελ. 347
6. Περίπτ. στ΄: Τρομοκρατικές πράξεις Σελ. 348
7. Περίπτ. ζ΄: Πειρατεία Σελ. 349
7.1. Η πειρατεία ως διεθνές έγκλημα Σελ. 349
7.2. Η δια της βίας κατάληψη πλοίου. Η Σύμβαση για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας Σελ. 352
7.3. Οι εφαρμοστέες διατάξεις και η εμβέλεια αυτών Σελ. 353
7.4. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε εμπορικά πλοία (Ν 4058/2012) Σελ. 355
7.5. Πειρατεία υπό μορφή κυβερνοεπίθεσης (cyber-attack) Σελ. 355
8. Περίπτ. η΄: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα Σελ. 356
9. Περίπτ. θ΄: Παράνομη εμπορία ναρκωτικών Σελ. 357
9.1. Ναρκωτικά φάρμακα Σελ. 357
9.2. Η έννοια της εμπορίας Σελ. 358
9.3. Η εμπορία ναρκωτικών ως διεθνές έγκλημα Σελ. 361
9.4. Δικονομικά Σελ. 362
10. Περίπτ. ι΄: Εμπορία ανθρώπων Σελ. 362
11. Περίπτ. ια΄: Ειδικές διατάξεις ή διεθνείς συμβάσεις Σελ. 363
11.1. Το άρθρ. 2 ΣΠΚ Σελ. 363
11.2. Οι διατάξεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου Σελ. 363
11.3. Αρχαιότητες Σελ. 365
12. Το άρθ. 8 ΠΚ και το κώλυμα της ετεροδικίας Σελ. 366
13. Καταργηθείσες περιπτώσεις Σελ. 366
13.1. Εμπορία δούλων Σελ. 366
13.2. Κυκλοφορία και εμπορία ασέμνων δημοσιευμάτων Σελ. 367
13.3. Πράξεις στρεφόμενες κατά ανηλίκων Σελ. 367
Κεφάλαιο 7 Είναι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες «διεθνές έγκλημα»; Σελ. 369
Κεφάλαιο 8 Η Αρχή της διευθέτησης. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή και «Ευρωπαϊκό ne bis in idem» (άρθρ. 9 ΠΚ)
Ι. Οι διατάξεις του άρθρ. 9 ΠΚ. Γενική επισκόπηση Σελ. 375
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 Σελ. 376
1. «Έγκλημα» τελεσθέν στην αλλοδαπή Σελ. 376
2. Αλλοδαπή αθωωτική απόφαση Σελ. 377
3. Αλλοδαπή καταδικαστική απόφαση Σελ. 378
4. Έκτιση ποινής Σελ. 378
5. Παραγραφή-έγκληση Σελ. 380
6. Χάρη-αμνηστία Σελ. 381
7. Τόπος τέλεσης της κρινόμενης πράξης Σελ. 381
8. Αλλοδαπός νόμος. Ζητήματα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου Σελ. 381
9. Εξαιρέσεις. Το άρθρο 8 ΠΚ Σελ. 382
ΙΙΙ.Το άρθρ. 14 παρ. 4 του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα δεν θεμελιώνει διεθνές ne bis in idem Σελ. 383
IV. Το ευρωπαϊκό ne bis in idem Σελ. 387
1. Η Σύμβαση για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν (ΣΕΣΣ) Σελ. 387
2. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 388
3. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ως μεταγενέστερος επιεικέστερος νόμος Σελ. 390
4. Αποχή από την ποινική δίωξη για πράξη διωκόμενη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 391
5. Συγκριτικές παρατηρήσεις Σελ. 391
V.Το «ευρωπαϊκό δεδικασμένο» στον ελληνικό ΠΚ. Η αρχή ne bis in idem και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 9 ΠΚ Σελ. 393
1. Η έννοια της «οριστικής απόφασης» κατ’ άρθρ. 9 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 394
1.1. Το Σύμφωνο Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν Σελ. 394
1.2. Η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις Gözütok και Brügge (απόφ. της 11.2.2003) Σελ. 394
1.3. H «αρχή» της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών και το άρθρο 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Σελ. 397
1.4. Επί της σχέσεως του άρθρ. 54 ΣΕΣΣ και του άρθρ. 50 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ. Αποκλείει, τελικά, τις εισαγγελικές «διαταγές» η διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 3 ΠΚ; Σελ. 397
1.5. Ένα παράδειγμα από την πράξη: Αποτελεί κώλυμα προς δίωξη στην Ελλάδα η παύση της ποινικής διαδικασίας στη Γερμανία (παρ. 153a 1.1. συνδ 1.3.5. του γερμανικού ΚΠΔ); Σελ. 399
2. Η ταυτότης πράξεως («για την ίδια πράξη») Σελ. 402
2.1. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 402
2.1.3. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 403
2.1.4. H νομολογία του Ακυρωτικού της Ομ. Δημοκρατίας της Γερμανίας Σελ. 403
2.1.5. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 403
2.1.6. Ένα παράδειγμα από την πράξη. Κωλύει τη δίωξη των προπαρασκευαστικών πράξεων η αθώωση για την απόπειρα; Σελ. 403
3. Ποινικές και φορολογικές κυρώσεις υπό το πρίσμα του άρθρ. 50 του Χάρτη Σελ. 404
4. Συμπέρασμα Σελ. 404
Κεφάλαιο 9 Οι Αρχές του συνυπολογισμού και της αντιπροσώπευσης και η επιβολή παρεπόμενων ποινών και μέτρων ασφαλείας
Ι. Η αρχή του συνυπολογισμού (άρθρ. 10 ΠΚ) Σελ. 405
II. Επιβολή παρεπομένων ποινών και μέτρων ασφαλείας (άρθρ. 11 ΠΚ) Σελ. 408
ΙΙΙ. Η αρχή της αντιπροσώπευσης Σελ. 409
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Κεφάλαιο 1 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου
Ι. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 417
ΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 420
1. Γενικά Σελ. 420
2. Η εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ποινική νομοθέτηση – Το νομικό πλαίσιο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της Σελ. 421
2.1. Η θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την πρόβλεψη εγκλημάτων μέσω Οδηγιών (άρθρ. 83 παρ. 1 εδ. α΄ ΣΛΕΕ) Σελ. 421
2.2. Ένα παράδειγμα: Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 Σελ. 423
2.3. Θέσπιση ποινικών διατάξεων για «άλλους τομείς εγκληματικότητας» (άρθρ. 83 παρ. 1 εδ. γ΄ ΣΛΕΕ) Σελ. 424
3. Ποινικές διατάξεις χάριν προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών (άρθρ. 83 παρ. 2 ΣΛΕΕ) Σελ. 425
4. Άμεση θέσπιση ποινικών διατάξεων με Κανονισμούς (άρθρ. 325 παρ. 4 ΣΛΕΕ) Σελ. 425
5. Λαθρομετανάστευση και εμπορία ανθρώπων (άρθρ. 79 παρ. 2 εδ. γ΄ και δ΄ ΣΛΕΕ) Σελ. 426
6. Διοικητικά μέτρα προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών δραστηριοτήτων (άρθρ. 75 ΣΛΕΕ) Σελ. 427
ΙΙΙ.Η περιστολή του «δημοκρατικού ελλείμματος» στη Συνθήκη της Λισαβόνας και η σημασία των σχετικών ρυθμίσεων για την ποινική νομοθέτηση Σελ. 428
1. H συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 428
2. Η έκτακτη αναστολή της νομοθετικής διαδικασίας (emergency brake) Σελ. 428
3. Η επίκληση της αρχής της επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια Σελ. 429
IV. Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 430
1. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η σημασία της για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Σελ. 430
2. Η ουσιαστική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου Σελ. 432
V. Οι Γενικές Αρχές του Ποινικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 434
1. Γενικές Αρχές του Δικαίου και κανόνες δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Σελ. 434
2. Η αρχή της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών Σελ. 436
3. Οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας Σελ. 436
4. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου (legal certainty) Σελ. 437
5. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών Σελ. 438
6. Η αρχή της ενοχής Σελ. 438
7. Oι παραδοσιακές αντιλήψεις των κρατών-μελών για το Ποινικό Δίκαιο Σελ. 439
VI. Κανόνες ποινικής νομοθέτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 440
1. Κυρώσεις «αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές» Σελ. 440
2. Η απαγόρευση αοριστίας στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο ως θεμέλιο της εγγυητικής λειτουργίας των ειδικών υποστάσεων Σελ. 442
3. Τα κριτήρια ποινικοποίησης Σελ. 445
4. Προβλήματα εναρμόνισης των διατάξεων Σελ. 448
5. Ειδικά για το αξιόποινο των νομικών προσώπων Σελ. 448
Κεφάλαιο 2 Η Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
Ι. Έννοια και λειτουργία της αρχής Σελ. 450
ΙΙ. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 454
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 456
IV. Η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης Σελ. 456
1. Το Ευρωπαϊκό ne bis in idem Σελ. 456
2. Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Σελ. 456
3. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας Σελ. 457
4. Ανακριτική δράση αλλοδαπών υπαλλήλων στην ημεδαπή. Οι κοινές ομάδες έρευνας Σελ. 458
5. Αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης μέσων και προϊόντων εγκλήματος Σελ. 459
6. Η αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων που επιβάλλουν στερητικές της ελευθερίας ποινές ή διατάσσουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή την απόλυση υπό όρους Σελ. 459
7. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης Σελ. 460
8. Αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές Σελ. 461
9. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 461
V. Το έλλειμμα συνοχής στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Σελ. 461
VI.Αποστολή της ποινικής δογματικής στο Ποινικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 464
VII. Επίμετρο. Οι μεταβατικές διατάξεις της Συνθήκης Σελ. 465
Κεφάλαιο 3 Οικονομικά εγκλήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ι. Ο προϊσχύσας Ν 2803/2000 και τα εξ αυτού προβλήματα Σελ. 466
ΙΙ. Τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 468
ΙΙΙ. Οι επί μέρους διατάξεις Σελ. 470
1. Δωροληψία και δωροδοκία (άρθρο 22 Ν 4689/2020) Σελ. 470
2. Διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ (άρθρ. 23 Ν 4689/2020) Σελ. 472
3. Οι επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρ. 24 Ν 4689/2020) Σελ. 474
3.1. Η παράνομη απόκτηση ή παρακράτηση επιχορηγήσεων που δεν συνδέονται άμεσα με ισάξιες αντιπαροχές (άρθρ. 24 παρ. 1 Ν 4689/2020) Σελ. 475
3.2. Λήψη παροχών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και συνδεόμενων με αντιπαροχές (άρθρ. 24 παρ. 2 Ν 4689/2020) Σελ. 476
3.3. H παράνομη μείωση εσόδων (άρθρ. 24 παρ. 3 Ν 4689/2020) Σελ. 477
3.4. Πλημμελής διαχείριση, ιδιοποίηση και κατ’ απόκλιση χρησιμοποίηση πόρων της Ένωσης (άρθρ. 24 παρ. 4 Ν 4689/2020) Σελ. 478
3.5. Λοιπά εγκλήματα Σελ. 479
IV. Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 480
1. Επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρ. 26 παρ. 3 Ν 4689/2020) Σελ. 480
2. Ελαφρυντικές περιστάσεις Σελ. 481
3. Ζητήματα συρροής Σελ. 481
4. Έμπρακτη μετάνοια και απαλλαγή από την ποινή (άρθρ. 24 παρ. 5 Ν 4689/2020) Σελ. 482
5. Αυτεπάγγελτη δίωξη (άρθρ. 26 Ν 4689/2020) Σελ. 483
6. Ποινική δικαιοδοσία (άρθρ. 26 παρ. 2 Ν 4689/2020) Σελ. 484
7. Παραγραφή των κακουργημάτων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 484
8. Διαχρονικό δίκαιο (άρθρ. 28 Ν 4689/2020) Σελ. 484
Επίμετρο. Tο Corpus Juris Σελ. 485
Κεφάλαιο 4 Άλλες περιπτώσεις βαρειάς εγκληματικότητας
Ι. Τα εγκλήματα τρομοκρατίας (άρθρ. 29-40 Ν 4689/2020) Σελ. 486
ΙΙ. Οι επί μέρους πράξεις τρομοκρατίας βάσει του Ν 4689/2020 Σελ. 488
1. Η διοργάνωση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία (άρθρ. 32 Ν 4689/2020) Σελ. 488
2. Διακεκριμένη κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία σχετιζόμενη με τρομοκρατική δραστηριότητα (άρθρ. 33, 34 και 35 Ν 4689/2020) Σελ. 489
3. Ευθύνη νομικού προσώπου (άρθρ. 36 Ν 4689/2020) Σελ. 490
4. Ποινική δικαιοδοσία (άρθρ. 31 Ν 4689/2020) Σελ. 491
4.1. Η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 491
4.2. Συγκέντρωση των ποινικών διαδικασιών επί συρρεουσών δικαιοδοσιών Σελ. 491
5. Διεθνής Συνεργασία (άρθρο 22 της Οδηγίας) Σελ. 492
6. Στήριξη και προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας (άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας) Σελ. 492
ΙΙΙ.Εγκλήματα σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα Σελ. 493
1. Γενικά Σελ. 493
2. Οι παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 142Α ΠΚ Σελ. 493
IV. Οι επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (Οδηγία 2013/40/ΕΕ) Σελ. 495
1. Η επικινδυνότητα των επιθέσεων κατά των πληροφοριακών συστημάτων Σελ. 495
2. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στον ποινικό κώδικα Σελ. 495
3. Κλοπή ταυτότητας: Άλλη μια χαμένη ευκαιρία Σελ. 499
4. Δικαιοδοσία Σελ. 499
5. Ευθύνη νομικών προσώπων Σελ. 500
V.Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 25 Ν 4689/2020) Σελ. 500
Κεφάλαιο 5 Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στο εσωτερικό ποινικό δίκαιο. Περιστολή και θεμελίωση αξιοποίνου βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ι.Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φραγμός εφαρμογής αντίθετων εθνικών ποινικών διατάξεων Σελ. 501
ΙΙ. Ποινικοποιήσεις προς εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 503
1. Ο εφαρμοστικός νόμος 1338/1983 Σελ. 503
2. Εγκλήματα ενώπιον του ΔΕΕ και παραβίαση απορρήτων της ΕΕ Σελ. 505
2.1. Η ψευδορκία μάρτυρα και πραγματογνώμονα ενώπιον του ΔΕΕ Σελ. 505
2.2. Η ποινική προστασία του απορρήτου στην ΕΕ Σελ. 506
Κεφάλαιο 6 Ο κανονισμός συντρεχουσών δικαιοδοσιών σε ποινικές υποθέσεις
I. Το πρόβλημα και οι προταθείσες λύσεις Σελ. 507
II. Κανονισμός δικαιοδοσιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 508
III. Η περίπτωση του Norman Atlantic Σελ. 510
IV.Ρύθμιση δικαιοδοσίας επί υποθέσεων αρμοδιότητος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Σελ. 511
V.Μια ειδική περίπτωση υπερεθνικής ρύθμισης ποινικής δικαιοδοσίας: το άρθρ. 97 ΣΔΘ για τη σύγκρουση πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα Σελ. 511
Κεφάλαιο 7 Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ι.Η αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο δίκαιο της ΕΕ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σελ. 512
ΙΙ.Η σχέση του δικαίου της ΕΕ με τις παρεχόμενες από το Σύνταγμα των κρατών μελών εγγυήσεις Σελ. 513
1. Ο έλεγχος της συνταγματικής ταυτότητας (Solange III) Σελ. 513
2. Η «απόφαση της Λισαβόνας» (Lissabon Urteil) του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου Σελ. 515
3. Η θέση του ΔΕΕ Σελ. 515
3.1. Η απόφαση ¹kerberg-Fransson Σελ. 515
3.2. Η απόφαση Aranyosi και Căldăraru Σελ. 516
ΙΙΙ.Τα όρια της σύμφωνης προς τη ΣΕΕ ερμηνείας των ποινικών κανόνων. Παρέμβαση του ΔΕΕ στην εθνική νομοθεσία περί παραγραφής; Σελ. 517
1. Η απόφαση του ΔΕΕ Taricco Ι και τα εξ αυτής προβλήματα Σελ. 517
2. Η απόφαση Taricco II Σελ. 519
IV. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΣΔΑ Σελ. 520
1. Η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ (άρθρ. 6 παρ. 2 ΣΕΕ) και οι συναφείς διατάξεις Σελ. 520
2. Η Δήλωση για το άρθρ. 6 παρ. 2 ΣΕΕ Σελ. 521
3. Η νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση προς εκείνη του ΕΔΔΑ Σελ. 522
4. Η διάκριση ποινικού και διοικητικού αδίκου κατά τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ Σελ. 524
Κεφάλαιο 8 Ευρωπαϊκοί θεσμοί δικαστικής συνεργασίας
Ι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Σελ. 526
1. Η νομική φύση και ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 526
2. Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 526
3. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 528
4. Η κατά τόπο και έναντι προσώπων αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 529
5. Άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Σελ. 529
6. Ανακριτικές πράξεις Σελ. 529
7. Παραπομπή της υπόθεσης προς εκδίκαση Σελ. 530
8. Λοιπές διατάξεις Σελ. 530
9. Ο Ν 4596/2019 Σελ. 531
ΙΙ. Η Eurojust Σελ. 531
1. Σύσταση, σκοπός και δομή Σελ. 531
2. Επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Eurojust Σελ. 533
ΙΙΙ. H Europol Σελ. 533
IV. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Σελ. 535
V.Τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 535
1. Η «αρχή» της διαθεσιμότητας των πληροφοριών Σελ. 535
2. Τα επί μέρους συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 536
3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Σελ. 538
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 539
Back to Top