ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Ο ρόλος του διεθνούς δικαίου και της διπλωματίας στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.85€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 41,00 € Ειδική Τιμή 34,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17775
Δούση Ε.
Το κεντρικό θέμα του βιβλίου «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής», είναι η κριτική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αλληλεπίδρασής του με άλλες ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου. Μέσα από το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής αναζητεί τον ρόλο του διεθνούς δικαίου στη διαχείριση της παγκόσμιας απειλής και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι διεθνείς ρυθμίσεις μέσα από τη διεθνή διπλωματία. Το έργο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς επιστήμονες και τους δικηγόρους που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο περιβάλλοντος.
Πρόλογος Σελ. V
Συντομογραφίες Σελ. XΙ
εισαγωγη Σελ. 1
Μέρος Α΄
Διαμόρφωση και εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων
Κεφάλαιο 1
Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
1.1. Η κλιματική αλλαγή στη διεθνή ημερήσια διάταξη Σελ. 5
1.2. Η ίδρυση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή Σελ. 10
1.3. Η διαπραγμάτευση της πρώτης διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα Σελ. 13
Κεφάλαιο 2
ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΟ ΣΤΟ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
2.1. Η Σύμβαση-πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) Σελ. 18
2.2. Το Πρωτόκολλο του Κιότο Σελ. 20
2.2.1. Οι βασικές ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου Σελ. 21
2.2.2. Αποτίμηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο Σελ. 24
2.3. Οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας συμφωνίας Σελ. 30
2.3.1. Η μετά το Κιότο εποχή καθυστερεί Σελ. 30
2.3.2. Η πολιτική Συμφωνία της Κοπεγχάγης Σελ. 32
Κεφάλαιο 3
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 2015
3.1. Η υιοθέτηση της Συμφωνίας των Παρισίων Σελ. 37
3.1.1. Οι διαπραγματεύσεις από το 2011 έως το 2015 Σελ. 37
3.1.2. Η προετοιμασία της Συνόδου των Παρισίων Σελ. 38
3.2. Φιλοσοφία και βασικές ρυθμίσεις Σελ. 40
3.2.1. Μείωση των εκπομπών (mitigation) Σελ. 42
3.2.2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (adaptation) Σελ. 44
3.2.3. Χρηματοδότηση Σελ. 46
3.2.4. Μεταφορά τεχνολογίας Σελ. 48
3.2.5. Θεσμικές διατάξεις Σελ. 49
3.2.6. Η νομική ποιότητα των διεθνών υποχρεώσεων Σελ. 50
3.3. Το «εγχειρίδιο κανόνων» της Συμφωνίας των Παρισίων (“the Paris rulebook”) Σελ. 54
3.3.1. Η σύνοδος του Κατοβίτσε Σελ. 54
3.3.2. Τα εκκρεμή ζητήματα που καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις Σελ. 59
Μέρος Β΄
Κατακερματισμός του Διεθνούς Δικαίου και κλιματική αλλαγή
Κεφάλαιο 1
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ»;
1.1. Το φαινόμενο του κατακερματισμού Σελ. 66
1.2. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος Σελ. 72
1.3. Η κλιματική αλλαγή και άλλες διεθνείς περιβαλλοντικές ρυθμίσεις Σελ. 78
Κεφάλαιο 2
Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.1. Κλιματική αλλαγή και διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 82
2.2. Κλιματική αλλαγή και διεθνής προστασία των μεταναστών Σελ. 89
2.3. Κλιματική αλλαγή και διεθνές δίκαιο εμπορίου και επενδύσεων Σελ. 95
Κεφάλαιο 3
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
3.1. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών στο σύστημα για την κλιματική αλλαγή Σελ. 103
3.2. Διεθνείς δικαιοδοτικοί και άλλοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών Σελ. 108
3.3. Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Σελ. 113
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 119
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Σελ. 125
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Σελ. 151
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Σελ. 177
Βιβλιογραφικός οδηγός Σελ. 199
Αλφαβητικο ευρετηριο Σελ. 221
Back to Top