Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Γιώργος Φουφόπουλος

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15745
9 ώρες
Εισηγητές: Γιώργος Φουφόπουλος

Το σεμινάριο αποσκοπεί να παράσχει στους συμμετέχοντες γνώση επί των εννοιών, δομών και μεθόδων του διεθνούς και του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, καθώς και συστηματική ανάλυση της νομολογίας των εσωτερικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ.

Α΄ Μέρος: Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Ο σκοπός της ρυθμιστικής παρέμβασης του διεθνούς φορολογικού
δικαίου και οι γενικές αρχές του

 • Η αποφυγή της διπλής φορολογίας, ως θεμελιώδης λίθος του διεθνούς φορολογικού δικαίου
  • Ο σκοπός της ρυθμιστικής παρέμβασης του διεθνούς φορολογικού δικαίου
  • Οι λοιπές γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου
  • Η αποτελεσματικότητα του διεθνούς φορολογικού δικαίου
 • Έννοια και οι συνέπειες της διπλής φορολογίας
  • Η επιρροή της διπλής φορολογίας στον προσδιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας
  • Έννοια και μορφές της διπλής φορολογίας
  • Η θέση της νομολογίας απέναντι στη διπλή φορολογία
  • Αξιολόγηση της αρχής της αποφυγής διπλής φορολογίας στο διεθνές δίκαιο

Έννοιες του δικαίου των ΔΣΑΔΦ και η ρύθμισή τους

 • Γενικά για τις ΔΣΑΔΦ
  • Έννοια - φύση
  • Ερμηνεία των ΔΣΑΔΦ
  • Δομή και βασικές ρυθμίσεις των ΔΣΑΔΦ
 • Γενικές έννοιες
 • Κατοικία και έδρα
  • Κατοικία φυσικού προσώπου
  • Έδρα νομικού προσώπου
 • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Έννομη συνέπεια διαπίστωσης
  • Έννοια των όρων «μόνιμη εγκατάσταση»
 • Κέρδη επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Κινητές αξίες (μερίσματα, τόκοι, royalties)

Οι μηχανισμοί των ΔΣΑΔΦ

 • Μέθοδοι άρσης της διπλής φορολογίας
 • Αποφυγή διακρίσεων - επίλυση διαφορών - διοικητική συνδρομή

Το εσωτερικό διεθνές φορολογικό και η επιρροή του συμβατικού διεθνούς φορολογικού δικαίου στην εννοιοκρατία και στην αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής

 • Η εννοιολογία στο εσωτερικό διεθνές φορολογικό δίκαιο και η επίδραση του διεθνούς συμβατικού
 • Μέτρα πάταξης της διεθνούς φοροδιαφυγής

Β’ Μέρος: Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο και άμεση φορολογία

Ο προορισμός του Ενωσιακού Φορολογικού Δικαίου

 • Ομοιότητες και διαφορετικός προορισμός διεθνούς και Ενωσιακού Φορολογικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και φορολογικός ανταγωνισμός

Εναρμόνιση και προσέγγιση στο φορολογικό δίκαιο των κρατών-μελών

 • Η νομική βάση της εναρμόνισης
 • Φορολογικές Οδηγίες και λοιπά νομοθετήματα στην άμεση φορολογία
  •  Η Οδηγία για τη φορολογία των συγχωνεύσεων
  •  Η Οδηγία για τη φορολογία μητρικών - θυγατρικών εταιρειών
  •  Η Οδηγία για τη φορολόγηση τόκων, δικαιωμάτων και δαπανών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
  •  Η Σύμβαση Διαιτησίας (Arbitration Convention)
  •  Η Οδηγία για τη διοικητική Συνεργασία
  •  Η Οδηγία για την φορολόγηση τόκων αποταμίευσης φυσικών προσώπων

Αποφυγή διακρίσεων και κοινοτικές ελευθερίες

 • Η θεμελίωση των γενικών αρχών στη νομολογία του ΔΕΕ
 • Η νομολογία απέναντι στους ομίλους επιχειρήσεων
 • Υποχώρηση των γενικών αρχών και ελευθεριών

Ενοποιημένη φορολογική βάση και ενιαίος συντελεστής Ειδικώς η αντιμετώπιση του μερίσματος στο Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο

 • Επιβεβαίωση των ενωσιακών αρχών και ελευθεριών
 • Επίκληση δημοσίου συμφέροντος
 • Μέθοδοι εξάλειψης των προβλημάτων από τη φορολογία μερισμάτων: σύστημα πίστωσης φόρου - απαλλαγής

Το πρόγραμμα ειδίκευσης απευθύνεται σε νομικούς και οικονομολόγους που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο διεθνές και ενωσιακό φορολογικό δίκαιο με τα ισχύοντα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα

Ο Γιώργος Φουφόπουλος είναι διδάκτορας του φορολογικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα στο Δημόσιο και στο Φορολογικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Paris 2, καθώς και Diploma στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από το Robert Kennedy University of Zurich. Συνεργάζεται με το ΙBFD και το Institute for Austrian and International Tax Lax του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών φορολογικού και δημοσίου δικαίου και συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top