ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 148,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 148,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12450
Πουλαράκης Ε., Ψωμιάδη Ε.
  • Εκδοση: 2η 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2190
  • ISBN: 978-960-272-667-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το σύγγραμμα "Δίκαιο Αλλοδαπών" Β΄ Έκδοση 2010, εστιάζει στη νομοθετική προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων σχετικά με Μετανάστες. Αυτή η έκδοση διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς το ότι περιλαμβάνει ένα πλήθος νέων ρυθμίσεων, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Ερμηνευτικών Εγκυκλίων, επανεξετάζει θέσεις, και προσθέτει νέους θεωρητικούς και πρακτικούς προβληματισμούς. Πρόκειται στην ουσία για ένα βιβλίο που γράφτηκε από την αρχή σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών, το οποίο ρυθμίζει κυρίως ζητήματα για τους Μετανάστες, και ακολουθεί τις γραμμές της προγενέστερης έκδοσης.

Το βιβλίο σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το Δίκαιο Αλλοδαπών όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν 3801/2009. Παραθέτει και ερμηνεύει τις σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις, και παραπέμπει στις Εγχώριες και Αλλοδαπές Δικαστικές Αποφάσεις, και στις Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών. Η ανάλυση του κάθε άρθρου περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδική Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία και έναν εύχρηστο Πίνακα Περιεχομένων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει χρηστικά Υποδείγματα Δικογράφων για ζητήματα σχετικά με τους Αλλοδαπούς και τους Μετανάστες, όπως η Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών και η Δικαστική και Διοικητική Απέλαση Αλλοδαπών και ολοκληρώνεται με ένα ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Μέσα από την κατ΄ άρθρο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, αναλύονται ουσιαστικά σχεδόν όλα τα σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών και τους Μετανάστες ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η Είσοδος Αλλοδαπών στη Χώρα, η Θεώρηση Εισόδου και η Θεώρηση Βραχείας Διαμονής, η Άδεια Διαμονής, η Ανανέωση της Άδειας Διαμονής, η Συμμετοχή Αλλοδαπών σε Ειδικά Προγράμματα, οι Περιορισμοί σχετικά με την Άδεια Διαμονής, όπως η Ανάκληση της Άδειας Διαμονής και η Απέλαση.

Δεδομένου ότι το Δίκαιο Αλλοδαπών ανταποκρίνεται στην ανάγκη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους Μετανάστες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που επιλέγουν πολλοί Μετανάστες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Απευθύνεται δε, στον Δικηγόρο και στον Δικαστή που αναλαμβάνει σχετικές με το Δίκαιο Αλλοδαπών υποθέσεις.
Ν 3386/2005 (ΦΕΚ Α' 212/23.8.2005) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 
Α' ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 1
'Αρθρο 1 - ΟρισμοίΣελ. 1
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 2
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 3
1. Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών Σελ. 3
2. Πηγές του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπώνΣελ. 3
3 . Βασικές έννοιες του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπώνΣελ. 6
3.1 ΑλλοδαπόςΣελ. 6
3.2 ΟμογενείςΣελ. 6
3.2.1 Γενικά περί ομογενώνΣελ. 6
3.2.2 Οι παλιννοστούντες ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔΣελ. 7
3.2.3 Οι ομογενείς από την ΑλβανίαΣελ. 8
3.2.4 Η Πολιτογράφηση ομογενώνΣελ. 10
3.3 Πολίτες ΕΕΣελ. 11
3.4 ΑνιθαγενήςΣελ. 12
3.5 ΠρόσφυγαςΣελ. 12
3.6 Καθεστώς προσωρινής προστασίαςΣελ. 14
3.7 Καθεστώς Επικουρικής προστασίαςΣελ. 16
3.8 Ασυνόδευτος ανήλικοςΣελ. 17
3.9 Θύμα εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 18
3.10 Οικογενειακή επανένωσηΣελ. 19
3.11 Επί μακρόν διαμένωνΣελ. 20
3.12 'Αδεια διαμονήςΣελ. 22
'Αρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 24
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 25
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 25
1. Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν 3386/2005Σελ. 25
2. Επιφύλαξη υπέρ ευνοϊκότερων προβλέψεων Διεθνών συμβάσεωνΣελ. 27
'Αρθρο 3 - Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΣελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣΣελ. 29
'Αρθρο 4 - Σημεία εισόδου-εξόδουΣελ. 29
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 29
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 29
1. Σημεία εισόδου - εξόδου από τη χώραΣελ. 29
'Αρθρο 5 - 'Ασκηση ελέγχου εισόδουΣελ. 32
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 32
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 32
1. 'Ασκηση ελέγχου της εισόδου στη χώραΣελ. 32
2. Κυρώσεις παράβασης των σχετικών διατάξεωνΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣελ. 38
'Αρθρο 6 - Θεώρηση εισόδουΣελ. 38
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 38
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 39
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 39
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 39
2. Θεώρηση εισόδου (Visa)Σελ. 40
2.1 Θεώρηση βραχείας διαμονής (Visa Schengen)Σελ. 40
2.1.1 Περί της Συμφωνίας Schengen Σελ. 40
2.1.2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου - Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 41
2.1.3 Κοινοτικό Κεκτημένο για θέματα θεωρήσεωνΣελ. 42
2.1.4 Βασικές κατηγορίες θεωρήσεωνΣελ. 43
2.1.5 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση θεώρησης Σελ. 44
2.1.6 Το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Συστήματος Θεωρήσεων VISΣελ. 46
2.2 Η θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση)Σελ. 47
2.3 Θεωρήσεις για διαμονής μακράς διάρκειας που ισχύουν συγχρόνως και ως θεωρήσεις βραχείας διαμονής (Θεωρήσεις τύπου VDC)Σελ. 50
2.4 Ειδικές περιπτώσεις θεωρήσεων εισόδου Σελ. 51
2.4.1 ΟμογενείςΣελ. 51
2.4.2 ΝαυτικοίΣελ. 52
2.4.3 Οδηγοί Διεθνών μεταφορώνΣελ. 52
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 53
'Αρθρο 7 - Διέλευση υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 54
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 54
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 54
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 55
1. Ζώνη διερχομένωνΣελ. 55
2. Κράτηση στη ζώνη διερχομένων Σελ. 55
3. Δικαιώματα προσώπων που βρίσκονται στη ζώνη διερχομένων Σελ. 56
3.1 Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της κράτησηςΣελ. 56
3.2 Δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλουΣελ. 59
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 60
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 60
ΑλλοδαπήΣελ. 61
'Αρθρο 8 - 'Αρνηση εισόδουΣελ. 62
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 63
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 63
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 64
1. Η άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου Σελ. 64
2. Η απαγόρευση εισόδου στη χώραΣελ. 66
3. Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 69
3.1 Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 69
3.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 69
3.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 71
3.1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 71
3.1.4 Προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 72
3.1.5 Συναφείς - Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 73
3.1.6 Έννομο συμφέρον - Κατάργηση δίκηςΣελ. 74
3.1.7 Λόγοι ΑκύρωσηςΣελ. 76
3.2 Αίτηση αναστολήςΣελ. 78
3.2.1 Παραδεκτό αίτησης αναστολής Σελ. 78
3.2.2 Βάσιμο αίτησης αναστολήςΣελ. 80
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 81
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 81
Αίτηση ΑκύρωσηςΣελ. 81
1. Δικονομικά θέματαΣελ. 81
1.1 Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 81
1.2 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 81
1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 82
1.4 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 82
1.5 Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου Σελ. 83
1.6 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - ανύπαρκτη πράξη Σελ. 83
1.7 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 83
1.8 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκης Σελ. 84
1.9 Λόγοι ακύρωσης απαραδέκτως προβαλλόμενοιΣελ. 84
2. Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 84
2.1 Παράβαση ουσιώδους τύπου - Προηγούμενη ακρόασηΣελ. 84
2.2 Παράβαση νόμουΣελ. 85
2.2.1 Πρόσωπο μη υποκείμενο σε απαγόρευση εισόδουΣελ. 85
2.2.2 Λόγοι δημόσιας τάξηςΣελ. 86
2.2.3 Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμουΣελ. 93
2.2.4 Σύζυγος ημεδαπού(ής) - γονέας ανήλικου ημεδαπούΣελ. 96
Αίτηση αναστολήςΣελ. 97
1. Παραδεκτό της αίτησης αναστολήςΣελ. 97
1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 97
1.2 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Πράξη αμιγώς αρνητικού περιεχομένουΣελ. 98
1.3 Μη δυνατή αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση αίτησης επανασυζήτησηςΣελ. 100
1.4 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκης Σελ. 100
2. Βάσιμο της αίτησης αναστολής Σελ. 100
2.1 Αίτηση αναστολής άνευ αντικειμένου Σελ. 100
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 101
1. Νομολογία ΔΕΚΣελ. 101
2. Νομολογία ΕΔΔΑΣελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣΣελ. 104
'Αρθρο 9 - Τύποι αδειών διαμονήςΣελ. 104
'Αρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονήςΣελ. 106
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 107
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 107
1. Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονήςΣελ. 107
2. Η μη συνδρομή κινδύνου για τη δημόσια τάξη ως προϋπόθεση νόμιμης διαμονής Σελ. 109
2.1 Έννοια της δημόσιας τάξης και οριοθέτηση της επικινδυνότητας έναντι αυτήςΣελ. 109
2.2 Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον προσδιορισμό της επικινδυνότηταςΣελ. 112
'Αρθρο 11 - Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 114
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 115
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 115
1. Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 115
1.1 Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αίτησης Σελ. 115
1.2 Έντυπο αίτησης - απαραίτητα δικαιολογητικάΣελ. 116
1.3 Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικώνΣελ. 121
1.4 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησηςΣελ. 122
1.4.1 Αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα μετά την 1.1.2006 και μέχρι 23.2.2007Σελ. 124
1.4.2 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά την 23.2.2007Σελ. 125
1.4.3 Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007 εκπροθέσμως και με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισηςΣελ. 126
1.4.4 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λόγω επίδοσης ληγμένης άδειας διαμονήςΣελ. 127
1.4.5 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίαςΣελ. 127
1.4.6 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής προστίμωνΣελ. 128
1.5 Τύποι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικώνΣελ. 129
1.6 Νόμιμη η διαμονή του αιτούντος έως ότου αποφανθεί η ΔιοίκησηΣελ. 131
1.7 Αρμόδια υπηρεσία εξέτασης της αίτησηςΣελ. 131
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 132
'Αρθρο 12 - Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 138
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 138
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 139
1. Εξέταση αίτησης και χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 139
2. Διαδικασία επίδοσης άδειας διαμονήςΣελ. 141
3. Χρονική διάρκεια άδειας διαμονήςΣελ. 142
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 142
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 143
'Αρθρο 13 - Γνωμοδοτική Επιτροπή ΜετανάστευσηςΣελ. 145
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 145
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 145
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 146
1. Επιτροπή ΜετανάστευσηςΣελ. 146
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣελ. 149
'Αρθρο 14 - Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασίαΣελ. 149
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 151
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 151
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 151
2. Ισχύουσα διαδικασία μετάκλησηςΣελ. 152
2.1 Αρχική υποβολή αίτησης για μετάκληση εκ μέρους του εργοδότηΣελ. 153
2.2 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που θα καλυφθούν με μετάκλησηΣελ. 154
2.3 Έκδοση ΚΥΑ για τον ανώτατο κατ' έτος αριθμό αδειών διαμονής για εργασίαΣελ. 156
2.4 Η τελική υποβολή αίτησης του εργοδότη για την έγκριση της μετάκλησης Σελ. 157
2.5 Έγκριση της μετάκλησης - Χορήγηση θεώρησης εισόδου στον αλλοδαπό Σελ. 158
2.6 Επιστροφή - κατάπτωση εγγυητικών επιστολώνΣελ. 159
2.6.1 Εγγυητικές επιστολές που κατατίθενται με το ισχύον νομικό καθεστώς Σελ. 159
2.6.2 Εγγυητικές επιστολές που κατετέθησαν με το προϊσχύον νομικό καθεστώςΣελ. 161
2.7 Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 162
3. Διαδικασία μετάκλησης υπό το προϊσχύον νομικό καθεστώςΣελ. 163
4. Σύσταση Γραφείων Εύρεσης Εργασίας στις Πρεσβείες Σελ. 166
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 166
'Αρθρο 15 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασίαΣελ. 168
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 169
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 170
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 170
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 170
2. Εργαζόμενοι που υπάγονται στην κατηγορία της εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 172
3. 'Αδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασίαΣελ. 175
3.1 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 175
3.2 Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 15 παρ. 2)Σελ. 176
4. 'Αδεια διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου (άρθρο 15 παρ. 5)Σελ. 178
4.1 Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία σε παροχή υπηρεσιών ή έργουΣελ. 179
4.2 Ανανέωση άδειας διαμονής παροχής υπηρεσιών ή έργου για τον ίδιο λόγοΣελ. 180
4.3 Ανανέωση άδειας διαμονής από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε εξαρτημένη εργασίαΣελ. 181
5. Η υποχρέωση εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεωνΣελ. 183
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 183
5.2 Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισηςΣελ. 185
5.3 Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεωνΣελ. 187
5.4 Μη πραγματοποίηση του ελαχίστου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισηςΣελ. 190
5.4.1 Υποχρέωση καταρχήν τεκμηρίωσης λόγων αποχής από την εργασίαΣελ. 190
5.4.2 Υπολογισμός του τελικού απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισηςΣελ. 191
5.4.3 Δυνατότητες εξαγοράς υπολειπομένων ημερών ασφάλισηςΣελ. 192
5.4.3.1 Αιτήσεις ανανέωσης που υπεβλήθησαν από 1.1.2006 έως 23.2.2007 με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισης (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν 3536/2007)Σελ. 193
5.4.3.2 Αιτήσεις ανανέωσης που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007 με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισης (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν 3536/2007)Σελ. 195
5.4.3.3 Αιτήσεις ανανέωσης που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν 3536/2007Σελ. 197
6. Αλλαγή εργοδότηΣελ. 199
7. Αλλαγή νομού απασχόλησηςΣελ. 200
8. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 202
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 203
'Αρθρο 16 - Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 210
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 210
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 210
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 211
1. Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 211
2. Διαδικασία μετάκλησης για εποχιακή εργασία Σελ. 212
3. Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 213
4. Αλλαγή εργοδότη - σκοπού διαμονήςΣελ. 214
5. Διμερείς διεθνείς συμβάσειςΣελ. 215
5.1 Συμφωνία Ελλάδος - Αλβανίας περί εποχιακής απασχόλησης Σελ. 215
5.2 Συμφωνία Ελλάδος - Βουλγαρίας περί εποχιακής απασχόλησης Σελ. 218
5.3 Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για την συνεργασία σε θέματα απασχόλησης Σελ. 219
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 220
'Αρθρο 16Α - Μετάκληση αλιεργατώνΣελ. 222
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 222
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 223
1. Μετάκληση αλιεργατών υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 223
2. Διαδικασία μετάκλησης αλιεργατώνΣελ. 223
3. Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 224
4. Αιγύπτιοι αλιεργάτεςΣελ. 226
5. Αλλαγή εργοδότη - σκοπού διαμονήςΣελ. 227
6. Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 227
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 229
'Αρθρο 17 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριώνΣελ. 230
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 232
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 232
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 232
1. Είσοδος και διαμονή μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριώνΣελ. 232
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 232
1.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 233
1.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 235
1.4 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 239
2. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριώνΣελ. 244
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 244
2.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 244
2.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειαςΣελ. 246
2.4 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 247
3. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 248
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 248
'Αρθρο 18 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 250
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 250
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 251
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 251
1. Είσοδος και διαμονή προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της ΕΕ ή ΕΟΧ για παροχή υπηρεσίας στην ΕλλάδαΣελ. 251
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 251
1.2 Γενικές προϋποθέσειςΣελ. 252
1.3 Πότε απαιτείται και πότε όχι η εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 253
1.4 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 254
1.5 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 255
1.6 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 256
2. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της ΕΕ ή ΕΟΧ για παροχή υπηρεσίας στην ΕλλάδαΣελ. 257
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 257
2.2 Η είσοδος στη χώραΣελ. 258
2.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 259
2.4 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 260
3. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 261
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 261
'Αρθρο 19 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 263
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 263
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 263
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 264
1. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 264
1.1 Γενικές προϋποθέσειςΣελ. 264
1.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 264
1.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 265
1.4 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 266
1.5 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 268
'Αρθρο 20 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και προπονητώνΣελ. 269
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 269
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 270
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 270
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 270
2. Είσοδος και διαμονή αθλητών και προπονητώνΣελ. 271
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 272
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 273
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 274
2.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 275
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας αθλητή ή προπονητήΣελ. 275
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 276
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 277
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 278
3.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 279
4. Είσοδος και διαμονή για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσειςΣελ. 279
4.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 279
4.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 280
4.3 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 281
5. Είσοδος και διαμονή επαγγελματιών ποδοσφαιριστώνΣελ. 281
5.1 Χορήγηση άδειας διαμονής επαγγελματιών ποδοσφαιριστώνΣελ. 282
5.2 Ανανέωση άδειας διαμονής επαγγελματιών ποδοσφαιριστώνΣελ. 283
6. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας επαγγελματιών ποδοσφαιριστών Σελ. 284
6.1 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 284
6.2 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 285
'Αρθρο 21 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτωνΣελ. 286
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 286
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 286
1. Είσοδος και διαμονή μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτωνΣελ. 286
1.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 286
1.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 288
1.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 288
1.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 290
'Αρθρο 22 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούςΣελ. 291
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 291
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 291
1. Είσοδος και διαμονή πνευματικών δημιουργών Σελ. 291
1.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 291
1.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 293
1.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 293
1.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 295
'Αρθρο 23 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολώνΣελ. 296
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 296
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 296
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 296
2. Είσοδος και διαμονή μελών ξένης αρχαιολογικής σχολής Σελ. 297
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 297
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 298
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 299
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας μέλους ξένης αρχαιολογικής σχολής Σελ. 300
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου Σελ. 301
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 302
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 303
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣΣελ. 305
'Αρθρο 24 - 'Ασκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότηταςΣελ. 305
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 306
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 306
1. Έννοια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας - διακρίσειςΣελ. 306
2. Γενικές προϋποθέσεις εισόδου και χορήγησης άδειας διαμονήςΣελ. 307
3. Είσοδος στη χώρα για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 310
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 312
'Αρθρο 25 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 314
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 314
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 315
1. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Σελ. 315
2. Ανανέωση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότηταΣελ. 317
2.1 Προϋποθέσεις ανανέωσηςΣελ. 317
2.2 Διαδικασία ανανέωσηςΣελ. 321
3. 'Ασκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας από μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσηςΣελ. 325
4. Αλλαγή σκοπού από άλλους τύπους αδειών διαμονής σε αυτόν της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότηταςΣελ. 328
4.1 Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Σελ. 329
4.1.1 Υποβολή σχετικής αίτησης Σελ. 329
4.1.2 Εξέταση του αιτήματος αλλαγής σκοπούΣελ. 331
4.2 Ανανέωση άδειας διαμονής που χορηγήθηκε σύμφωνα με διαδικασία νομιμοποίησης παρανόμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπώνΣελ. 332
4.3 Ανανέωση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας αδειών διαμονής του προϊσχύοντος Ν 2910/2001Σελ. 334
5. Τοπικά όρια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότηταςΣελ. 335
6. Αλλαγή σκοπού από ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο τύπο άδειας διαμονής λόγω αποδεδειγμένης διακοπής της δραστηριότηταςΣελ. 336
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 339
'Αρθρο 26 - 'Αδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότηταςΣελ. 341
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 342
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 342
1. Εισαγωγικέ παρατηρήσειςΣελ. 342
2. Είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας για την πραγματοποίηση επένδυσηςΣελ. 342
3. Είσοδος μελών της οικογένειας επενδυτήΣελ. 345
'Αρθρο 27 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 347
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 347
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 347
1. 'Αδεια διαμονής για την πραγματοποίηση επένδυσηςΣελ. 347
1.1 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 347
1.2 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 349
2. 'Αδεια διαμονής μελών οικογένειας επενδυτήΣελ. 350
2.1 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 350
2.2 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Σελ. 353
'Αρθρο 28 - Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδώνΣελ. 353
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 353
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 354
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 354
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 354
2. ΠΔ 101/2008 - Πεδίο εφαρμογής και σχέση με τις διατάξεις Ν 3386/2005Σελ. 356
3. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για σπουδέςΣελ. 358
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 358
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 360
3.3 Αλλοδαποί που ήδη διαμένουν στην Ελλάδα - δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευσηΣελ. 363
3.4 Κινητικότητα σπουδαστών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 364
4. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για εθελοντική υπηρεσία Σελ. 367
4.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 368
4.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 369
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 371
'Αρθρο 29 - Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονήςΣελ. 373
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 373
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 373
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 374
1. Διάρκεια άδειας διαμονής για σπουδές - εθελοντική υπηρεσίαΣελ. 374
2. Ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδέςΣελ. 374
2.1 Η γενική πρόοδος των σπουδών ως προϋπόθεση ανανέωσης της διαμονής σπουδαστώνΣελ. 374
2.2 Διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής για σπουδέςΣελ. 375
3. Ενδιάμεση πιστοποίηση συνέχισης σπουδώνΣελ. 378
4. Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδώνΣελ. 379
5. Ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών και συνέχιση φοίτησης σε μεταπτυχιακό επίπεδοΣελ. 379
6. Τέκνα σπουδαστών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 380
7. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 381
8. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 381
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 383
'Αρθρο 30 - Επαγγελματική κατάρτισηΣελ. 386
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 386
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 386
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 387
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 387
2. Είσοδος και διαμονή για φοίτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚΣελ. 387
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 388
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 389
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 391
3. Είσοδος και διαμονή για σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων ΣπουδώνΣελ. 392
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 393
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 394
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 396
4. Διάρκεια άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτισηΣελ. 397
5. Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδώνΣελ. 398
6. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 398
7. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 398
'Αρθρο 31 - Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδώνΣελ. 400
'Αρθρο 32 - Σπουδές σε στρατιωτικές σχολέςΣελ. 401
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 401
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 401
1. Είσοδος και διαμονή για σπουδές σε στρατιωτικές σχολέςΣελ. 401
1.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 401
1.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 402
1.3 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 403
2. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 404
'Αρθρο 33 - Απόκτηση ιατρικής ειδικότηταςΣελ. 405
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 405
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 405
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 405
2. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για την απόκτηση ιατρικής ειδικότηταςΣελ. 406
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 406
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 408
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 408
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας αλλοδαπού κατόχου άδειας διαμονής για απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας Σελ. 409
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειας Σελ. 410
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 411
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 412
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 413
'Αρθρο 34 - Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματαΣελ. 415
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 415
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 416
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 416
2. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτης χώρας υπότροφων ή για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματαΣελ. 417
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 418
2.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 419
2.3 Δικαίωμα εργασίας υπότροφου ή σπουδαστήΣελ. 420
3. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτης χώρας για πρακτική άσκησηΣελ. 420
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 421
3.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 423
3.3 Παράταση άδειας διαμονής για πρακτική εξάσκησηΣελ. 423
3.4 Δικαίωμα εργασίας ασκούμενουΣελ. 425
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 425
'Αρθρο 35 - Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 426
'Αρθρο 36 - Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομαΣελ. 427
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 427
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 427
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 427
2. Η προϋπόθεση ύπαρξης επαρκών πόρωνΣελ. 428
3. Είσοδος και διαμονή οικονομικά ανεξάρτητων υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 430
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 430
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 432
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 433
4. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας οικονομικά ανεξάρτητου αλλοδαπού Σελ. 434
4.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειας Σελ. 435
4.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 436
4.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 437
5. Μη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίαςΣελ. 439
6. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 439
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 440
'Αρθρο 37 - Χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολώνΣελ. 441
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 441
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 441
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 441
2. Είσοδος και διαμονή ενήλικων τέκνων διπλωματικών υπαλλήλωνΣελ. 442
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 442
2.2 Χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 443
2.3 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 444
2.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 444
3. Είσοδος και διαμονή ιδιωτικού υπηρετικού προσωπικού διπλωματικών αποστολώνΣελ. 445
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 445
3.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 446
3.3 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 447
3.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 447
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 448
'Αρθρο 38 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπουΣελ. 449
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 449
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 449
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 449
2. Είσοδος και διαμονή ανταποκριτών ξένου τύπουΣελ. 450
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 450
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 452
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 452
2.4 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 453
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπουΣελ. 453
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειας Σελ. 454
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 455
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 456
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 457
'Αρθρο 39 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε λειτουργούς των γνωστών θρησκειώνΣελ. 458
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 458
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 458
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 458
2. Είσοδος και διαμονή λειτουργών των γνωστών θρησκειώνΣελ. 459
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 459
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 460
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 461
2.4 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 462
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας λειτουργών γνωστών θρησκειών Σελ. 462
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειας Σελ. 463
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 464
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 465
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 466
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 466
'Αρθρο 40 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου ΌρουςΣελ. 467
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 467
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 467
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 468
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 468
2. Είσοδος και διαμονή για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου ΌρουςΣελ. 469
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 469
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 470
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 471
2.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 472
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 472
'Αρθρο 41 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίουΣελ. 475
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 475
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 476
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 476
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 476
2. Είσοδος και διαμονή για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίουΣελ. 476
2.1 Το ειδικό καθεστώς για την είσοδο και διαμονή προσώπων στο 'Αγιο Όρος Σελ. 477
2.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 478
2.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 479
2.4 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 480
2.5 Αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς μοναχούς στο 'Αγιο ΌροςΣελ. 481
3. Είσοδος και διαμονή για γνωριμία ή άσκηση του μοναχικού βίουΣελ. 482
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 483
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 483
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 484
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 485
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 485
'Αρθρο 42 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων ΤουρισμούΣελ. 489
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 489
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 489
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 489
2. Είσοδος και διαμονή Αρχηγών Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού Σελ. 490
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 490
2.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 491
2.3 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 493
2.4 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 493
'Αρθρο 43 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματοςΣελ. 494
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 494
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 495
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 495
2. ΠΔ 128/2008 - Πεδίο εφαρμογής και σχέση με τις διατάξεις Ν 3386/2005Σελ. 496
3. Είσοδος και διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματαΣελ. 498
3.1 Η προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του ερευνητικού οργανισμούΣελ. 498
3.2 Η προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης υποδοχής με τον αλλοδαπό ερευνητήΣελ. 500
3.3 Διαδικασία εισόδου και διαμονής στη χώρα ερευνητών Σελ. 501
3.3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 501
3.3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 503
3.3.3 Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 504
4. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας, υπηκόου τρίτης χώρας, που συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματαΣελ. 505
4.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειαςΣελ. 505
4.2 Χορήγηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 506
4.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 507
5. Είσοδος και διαμονή ερευνητών κατόχων αδειών διαμονής από άλλα κράτη μέλη της ΕΕΣελ. 509
6. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 510
7. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 511
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Σελ. 512
'Αρθρο 44 - Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγουςΣελ. 512
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 514
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 514
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 514
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 514
2. 'Αδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 παρ. 1) Σελ. 515
2.1 ΔικαιούχοιΣελ. 515
2.2 Η νομιμότητα της διαμονής ως προϋπόθεση χορήγησης άδειας διαμονής Σελ. 517
2.3 Η κατ' εξαίρεση χορήγηση θεώρησης εισόδου για λόγους ανθρωπιστικούς.Σελ. 519
2.4 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 521
2.5 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 523
2.6 Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και στα μέλη της οικογένειαςΣελ. 524
3. 'Αδεια διαμονής για άλλους εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 44 παρ. 2)Σελ. 525
3.1 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγουςΣελ. 525
3.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 528
4. Υποβολή αίτησης κατ' άρθρο 44 Ν 386/2005 και η επίδρασή της στη διαδικασία απέλασηςΣελ. 529
5. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 529
6. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 531
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 531
'Αρθρο 45 - Χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρονΣελ. 536
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 536
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 536
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 536
2.Είσοδος και διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους δημοσίου συμφέροντος Σελ. 537
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 537
2.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 538
2.3 Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 539
2.4 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 540
3. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας αλλοδαπού κατόχου διαμονής για δημόσιο συμφέρονΣελ. 540
3.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδου μελών οικογένειαςΣελ. 541
3.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 542
3.3 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 543
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 544
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝΣελ. 545
'Αρθρο 46Σελ. 545
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 545
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 547
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 547
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 547
2. Η έννοια του θύματος στην εμπορία ανθρώπωνΣελ. 549
3. Το εύρος της παρεχόμενης προστασίας σε θύματα εμπορίας Σελ. 551
4. Το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των θυμάτων για παράνομη είσοδο στη χώραΣελ. 554
5. 'Αδειες διαμονής σε θύματα εμπορίας - ΔικαιούχοιΣελ. 557
6. Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίαςΣελ. 559
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 561
'Αρθρο 47 - Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικουςΣελ. 565
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 565
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 567
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 567
1. Ενημέρωση θυμάτων - ειδική μέριμνα για ανηλίκουςΣελ. 567
'Αρθρο 48 - Προθεσμία περίσκεψηςΣελ. 570
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 570
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 572
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 572
1. Η παροχή προθεσμίας περίσκεψηςΣελ. 572
'Αρθρο 49 - Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψηςΣελ. 574
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 574
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 576
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 576
1. Παροχή αρωγής κατά την περίοδο περίσκεψηςΣελ. 576
'Αρθρο 50 - Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 579
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 579
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 581
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 581
1. Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 581
2. Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 583
2.1 'Αδειες διαμονής σε θύματα εμπορίας (άρθρα 46-52 Ν 3386/2005)Σελ. 583
2.2 'Αδειες διαμονής σε πρόσωπα που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις (ΚΥΑ 22467/08)Σελ. 584
3. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 585
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 586
'Αρθρο 51 - Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονήςΣελ. 588
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 588
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 590
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 590
1. Λόγοι ανάκλησης ή μη ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 590
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 591
'Αρθρο 52 - Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 593
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 593
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 595
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 595
1. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣελ. 597
'Αρθρο 53 - Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωσηΣελ. 597
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 597
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 598
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 598
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 598
2. ΠΔ 131/2006 - Πεδίο εφαρμογής και σχέση με τις διατάξεις Ν 3386/2005Σελ. 599
3. Η έννοια της οικογένειας στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσηςΣελ. 602
4. Τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 603
5. Προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσηςΣελ. 606
5.1 Η πιστοποίηση της οικογενειακής σχέσηςΣελ. 607
5.2 Η προϋπόθεση ύπαρξης επαρκών πόρωνΣελ. 609
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 614
'Αρθρο 54 - Μέλη οικογένειαςΣελ. 621
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 621
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 622
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 622
1. Η έννοια της οικογένειας στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσηςΣελ. 622
'Αρθρο 55 - Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωσηΣελ. 624
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 624
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 625
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 625
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 625
2. Υποβολή αίτησης για θεώρηση εισόδουΣελ. 625
3. H καταρχήν έγκριση της θεώρησης εισόδου από το ΓΓ της ΠεριφέρειαςΣελ. 627
3.1 Η παροχή γνώμης εκ μέρους των προξενικών και αστυνομικών αρχώνΣελ. 628
3.2 Η δεσμευτικότητα των οικείων απόψεων των προξενικών και αστυνομικών αρχώνΣελ. 629
3.3 Η επανένωση με ανήλικα τέκναΣελ. 630
4. Η τελική χορήγηση θεώρησης εισόδου από τις προξενικές αρχέςΣελ. 631
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 633
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 633
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 636
'Αρθρο 56 - Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 638
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 638
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 639
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 639
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 639
2. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση μετά από έγκριση εισόδουΣελ. 640
2.1 Υποβολή αιτήματος χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 640
2.2 Εξέταση αιτήματος και χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 641
3. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε περίπτωση υπηκόων που διαμένουν ήδη νομίμως στην ΕλλάδαΣελ. 642
4. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 646
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 649
'Αρθρο 57 - Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονήςΣελ. 653
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 653
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 654
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 654
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 654
2. Ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης Σελ. 654
3. Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε περίπτωση υπηκόων που διαμένουν ήδη νομίμως στην ΕλλάδαΣελ. 658
4. Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 662
'Αρθρο 58 - Ανάκληση άδειας διαμονήςΣελ. 665
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 665
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 666
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 666
1. 'Αρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκληση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωσηΣελ. 666
2. Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 668
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 669
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 669
Αλλοδαπή νομολογίαΣελ. 674
'Αρθρο 59 - Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώραςΣελ. 676
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 676
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 676
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 677
1. Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώραςΣελ. 677
'Αρθρο 60 - Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 682
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 683
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 684
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 684
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 684
2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώραςΣελ. 685
2.1.Προϋποθέσεις χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής Σελ. 685
2.2 Ενηλικιωθέντα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 687
2.3 Χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονήςΣελ. 689
2.4 Ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονήςΣελ. 692
3. Μέλη οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς (άρθρο 60 παρ. 5-6)Σελ. 694
3.1 Σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούςΣελ. 695
3.1.1 ΔικαιούχοιΣελ. 695
3.1.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 697
3.1.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 697
3.2 Αυτοτελής άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούςΣελ. 699
3.2.1 Προϋποθέσεις χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονήςΣελ. 699
3.2.2 Χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονήςΣελ. 700
3.2.3 Ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονήςΣελ. 702
3.3 Αυτοτελής άδεια διαμονής σε αλλογενείς συζύγους ομογενών από ΑλβανίαΣελ. 703
4. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 706
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 707
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Η' ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΕΣελ. 709
'Αρθρο 61 - Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 709
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 710
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 710
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 711
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 711
2. Πολίτες ΕΕ και μέλη της οικογένειάς τουςΣελ. 712
2.1 Η έννοια της οικογένειας πολίτη ΕΕΣελ. 714
2.2 Δικαίωμα εισόδου - εξόδουΣελ. 716
2.3 Δικαίωμα διαμονήςΣελ. 717
2.4 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες ΕΕΣελ. 720
2.5 Χορήγηση δελτίου διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη ΕΕ που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 722
2.6 Διάρκεια δελτίου διαμονής μελών οικογένειας πολίτη ΕΕ που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 725
2.7 Ανανέωση δελτίου διαμονής μελών οικογένειας πολίτη ΕΕ που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 726
2.8 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 727
2.9 Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία Σελ. 728
3. Μέλη της οικογένειας έλληνα πολίτηΣελ. 729
3.1 Η έννοια της οικογένειας έλληνα πολίτηΣελ. 730
3.2 Δικαίωμα εισόδου - εξόδουΣελ. 732
3.3 Δικαίωμα διαμονήςΣελ. 734
3.4 Χορήγηση αρχικού δελτίου διαμονής στα μέλη οικογένειας έλληνα πολίτη που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 737
3.5 Διάρκεια δελτίου διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 741
3.6 Ανανέωση δελτίου διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα που είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 741
3.7 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 743
4. 'Αρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκληση Δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 743
4.1 Λόγοι άρνησης χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης δελτίου διαμονής Σελ. 743
4.2 Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 749
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 749
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 749
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 765
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 768
'Αρθρο 62 - Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 770
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 770
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 771
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 771
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 771
2. Διατήρηση δικαιώματος διαμονής για τα μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕΣελ. 772
2.1 Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής όταν τα μέλη της οικογένειας πολίτη ΕΕ είναι επίσης πολίτες ΕΕΣελ. 772
2.1.1 Γενικές προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 772
2.1.2 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε περίπτωση προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 773
2.2 Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής όταν τα μέλη της οικογένειας πολίτη ΕΕ είναι υπήκοοι τρίτων χωρώνΣελ. 774
2.2.1 Γενικές προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 774
2.2.2 Χορήγηση δελτίου διαμονής σε περίπτωση προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 779
2.2.3 Χορήγηση δελτίου διαμονής σε περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης Σελ. 780
3. Διατήρηση δικαιώματος διαμονής για τα μέλη της οικογένειας έλληνα πολίτηΣελ. 781
3.1 Γενικές προϋποθέσεις θεμελίωσης προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 781
3.2 Χορήγηση δελτίου διαμονής σε περίπτωση προσωποπαγούς δικαιώματος διαμονήςΣελ. 784
3.3 Χορήγηση δελτίου διαμονής σε περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης Σελ. 785
4. Μεταβολή δικαιώματος διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ που δεν κατοχυρώνουν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής Σελ. 787
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 789
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 789
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 797
'Αρθρο 63 - Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 799
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 799
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 800
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 800
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 800
2. Δικαίωμα Μόνιμης διαμονής σε πολίτες ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τουςΣελ. 801
2.1 Γενικός κανόνας θεμελιώσης δικαιώματος μόνιμης διαμονήςΣελ. 801
2.2 Περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής που παρεκκλίνουν του γενικού κανόναΣελ. 803
2.3 Χορήγηση Δελτίου Μόνιμης διαμονής σε πολίτες ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τουςΣελ. 805
3. Δικαίωμα Μόνιμης διαμονής σε μέλη της οικογένειάς Έλληνα πολίτηΣελ. 806
3.1 Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης Δελτίου μόνιμης διαμονήςΣελ. 806
3.2 Χορήγηση Δελτίου Μόνιμης διαμονής σε μέλη της οικογένειάς Έλληνα πολίτηΣελ. 807
4. Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 808
'Αρθρο 64 - Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 810
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣελ. 811
'Αρθρο 65 - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 811
'Αρθρο 66 - Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ΔράσηςΣελ. 812
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 813
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 813
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 813
1. Η κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών Σελ. 813
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣΣελ. 818
'Αρθρο 67 - Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 818
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 818
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 819
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 819
1. Περί του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 819
2. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 820
3. Πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 821
4. Γενικές προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 822
4.1 Ειδικότερα, ο υπολογισμός της πενταετίαςΣελ. 823
4.1.1 Ημερομηνία έναρξης του υπολογισμούΣελ. 823
4.1.2 Τρόπος υπολογισμού (άρθρο 4 παρ. 2 ΠΔ 150/2006)Σελ. 823
4.2 Η επάρκεια του εισοδήματοςΣελ. 825
4.3 Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμούΣελ. 826
4.4 Η εξασφάλιση καταλλήλου καταλύματος Σελ. 827
5. Απόδοση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 828
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 829
'Αρθρο 68 - Κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 831
'Αρθρο 69 - Ρύθμιση ειδικών θεμάτων επί μακρόν διαμενόντωνΣελ. 832
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 832
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 832
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 834
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 834
2. Απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα κατά το ΠΔ 150/2006Σελ. 834
2.1 Διαδικασία απόκτησης του καθεστώτοςΣελ. 834
2.1.1 Αρμόδιο ΌργανοΣελ. 834
2.1.2 Διαδικασία υποβολής της αίτησηςΣελ. 835
2.1.2.1. Χρόνος υποβολής αίτησηςΣελ. 835
2.1.2.1.1 Γενικές ρυθμίσειςΣελ. 835
2.1.2.1.2 Υποβολή της αίτησης κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονήςΣελ. 836
2.1.2.1.3 Υποβολή της αίτησης κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονήςΣελ. 836
2.1.2.1.4 Υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος όταν ήδη εκκρεμεί αίτημα ανανέωσης της τρέχουσας άδειας διαμονήςΣελ. 837
2.1.2.2 Αίτηση - δικαιολογητικάΣελ. 837
2.1.2.3 Χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 840
2.2 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 6 ΠΔ 150/2006)Σελ. 840
2.3 Απόρριψη αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (άρθρο 7 ΠΔ 150/2006)Σελ. 842
2.4 Ανάκληση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 8 ΠΔ 150/2006)Σελ. 842
2.5 Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 9 ΠΔ 150/2006)Σελ. 844
2.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 844
2.5.2 Προϋποθέσεις επανάκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντοςΣελ. 844
2.5.3 Αίτηση - δικαιολογητικά για την επανάκτηση του καθεστώτοςΣελ. 845
2.5.4 ΔιαδικασίαΣελ. 846
2.6 Παρεχόμενα ένδικα μέσα (άρθρο 11 ΠΔ 150/2006)Σελ. 846
2.7 Δικαιώματα - υποχρεώσεις - περιορισμοί (άρθρο 12 ΠΔ 150/2006)Σελ. 847
3. Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (Κεφ. Γ' άρθρα 13 έως 20 του ΠΔ 150/2006) Σελ. 848
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 848
3.2 Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, υπηκόου τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (άρθρο 13 ΠΔ 150/2006)Σελ. 849
3.2.1 Γενικά περί του δικαιώματος διαμονήςΣελ. 849
3.2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 849
3.2.1.2 Δικαιούχοι δικαιώματος διαμονής άνω των τριών μηνών ως επί μακρόν διαμένοντες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕΣελ. 850
3.2.1.3 Ποιοι δεν έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα Σελ. 851
3.2.1.4 Η περίπτωση της εποχιακής εργασίαςΣελ. 851
3.2.1.5 Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 851
3.2.2 Όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος διαμονής στην Ελλάδα, υπηκόου τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ(άρθρο 13 ΠΔ 150/2006)Σελ. 851
3.2.2.1 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας Σελ. 851
3.2.2.2 Χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 854
3.2.2.3 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 855
3.2.3 Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (άρθρο 14 ΠΔ150/2006)Σελ. 856
3.2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 856
3.2.3.2 'Ασκηση του δικαιώματος διαμονής της οικογένειας όταν η οικογένεια είχε συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕΣελ. 857
3.2.3.2.1 Γενικές προϋποθέσειςΣελ. 857
3.2.3.2.2 Αίτηση - δικαιολογητικάΣελ. 857
3.2.3.2.3 Χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειαςΣελ. 859
3.2.3.3 'Ασκηση του δικαιώματος διαμονής όταν η οικογένεια συγκροτείται στην Ελλάδα, μετά την είσοδο του συντηρούντοςΣελ. 859
3.2.4 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και στα μέλη της οικογένειας του για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας (άρθρο 15 ΠΔ 150/2006)Σελ. 860
3.2.5 Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 860
3.2.6 Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα (άρθρο 16 ΠΔ 150/2006)Σελ. 861
3.2.7 Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής (άρθρο 17)Σελ. 861
3.2.8 Απόκτηση καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ(άρθρο 18 ΠΔ 150/2006)Σελ. 862
3.2.9 «Σημείο επαφής» (άρθρο 19 ΠΔ 150/2006)Σελ. 863
4. Απόδοση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην ΕλλάδαΣελ. 863
4.1 Δικαιούχοι της ιδιότητας του επι μακρόν διαμένοντος του Ν 3731/2008Σελ. 863
4.2 Διαδικασία απόδοσης της ιδιότητας του επι μακρόν διαμένοντος του Ν 3731/2008Σελ. 865
4.3 Δικαιώματα - υποχρεώσεις - περιορισμοίΣελ. 865
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 867
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ - ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣελ. 868
'Αρθρο 70 - Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονήΣελ. 868
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 868
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 868
1. Είσοδος για ολιγοήμερη διαμονήΣελ. 868
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣελ. 871
'Αρθρο 71 - ΔικαιώματαΣελ. 871
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 871
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 873
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 873
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 873
2. Η συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπώνΣελ. 874
3. Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπώνΣελ. 883
4. Τα επιμέρους δικαιώματα σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπώνΣελ. 886
5. Ειδικότερα τα κοινωνικά δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 893
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 896
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 896
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 901
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 902
'Αρθρο 72 - Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευσηΣελ. 903
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 903
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 904
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 904
1. Το δικαίωμα ανηλίκων αλλοδαπών στην εκπαίδευσηΣελ. 904
'Αρθρο 73 - ΥποχρεώσειςΣελ. 907
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 908
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 909
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 909
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 909
2. Οι επιμέρους υποχρεώσεις σύμφωνα με ισχύον κανονιστικό πλαισιο για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπώνΣελ. 909
3. Η υποχρέωση αυτοπρόσωπης καταρχήν κατάθεσης αιτήσεωνΣελ. 913
4. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών για μεταβολές της προσωπικής κατάστασης Σελ. 918
4.1 Ισχύον νομικό πλαίσιοΣελ. 918
4.2 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενημέρωσης, ανανέωσης ή επανέκδοσης αδειών διαμονής λόγω μεταβολής στοιχείων της προσωπικής κατάστασηςΣελ. 926
5. Η υποχρέωση αναχώρησηςΣελ. 931
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 932
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΑΠΕΛΑΣΗ Σελ. 936
'Αρθρο 74 - Περιορισμοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 936
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 936
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 936
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 936
1. Γενικές περιορισμοί κίνησης και εγκατάστασης Σελ. 936
2. Απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχέςΣελ. 937
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 941
'Αρθρο 75 - Ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 945
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 945
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 946
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 948
1. 'Αρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκληση άδειας διαμονής - Ισχύον γενικό πλαίσιοΣελ. 948
2. Ειδικές ρυθμίσεις για την άρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησηκαθεστώτων διαμονής βάσει κοινοτικού δικαίουΣελ. 950
2.1 Ειδικές ρυθμίσεις για την οικογενειακή επανένωσηΣελ. 950
2.2 Ειδικές ρυθμίσεις για τους επι μακρόν διαμένοντες Σελ. 952
2.3 Ειδικές ρυθμίσεις για τους Πολίτες ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους Σελ. 957
2.4 Ειδικές ρυθμίσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσίαΣελ. 961
2.5 Ειδικές ρυθμίσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σκοπούς επιστημονικής έρευναςΣελ. 963
3. Παράλειψη ενημέρωσης για μεταβολές προσωπικής και εργασιακής κατάστασηςΣελ. 965
4. Οι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας Σελ. 966
5. Η απόρριψη αιτήματος όταν προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά δικαιολογητικάΣελ. 969
5.1 Η αντίθεση της διάταξης με το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκηΣελ. 969
5.2 Η αμφίβολη αποτελεσματικότητα τη συγκεκριμένης ρύθμισηςΣελ. 971
5.3 Η σχετική Νομολογία των Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 972
6. Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 972
6.1 Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 973
6.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 973
6.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 974
6.1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 976
6.1.4 Προσβαλλόμενη απόφασηΣελ. 977
6.1.5 Συναφείς - Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 981
6.1.6 Έννομο συμφέρον - Κατάργηση δίκης Σελ. 982
6.1.7 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 984
6.1.8 Λόγοι Ακύρωσης Σελ. 986
6.1.9 Πρόσθετοι λόγοι - υπομνήματαΣελ. 988
6.2 Αίτηση αναστολής Σελ. 989
6.2.1 Παραδεκτό αίτησης αναστολής Σελ. 989
6.2.2 Βάσιμο αίτησης αναστολήςΣελ. 991
6.2.3 Η χορήγηση προσωρινής διαταγής Σελ. 992
6.2.4 Ανάκληση αποφάσεως επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 995
6.3 ΈφεσηΣελ. 996
7. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αποφάσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών ή αναστολών από τα Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 998
7.1 Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 998
7.2 Η Γνωμοδότηση 184/2006 του ΝΣΚΣελ. 1000
7.3 Κριτική της γνωμοδότησης 184/2006 του ΝΣΚΣελ. 1001
7.4 Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό ΠρωτοδικείοΣελ. 1005
7.4.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1005
7.4.2 Διαδικασία χορήγησης Σελ. 1006
7.4.3 Διάρκεια - ανανέωσηΣελ. 1007
7.4.4 Δικαίωμα νόμιμης προσωρινής διαμονής Σελ. 1008
7.4.5 Δικαίωμα εργασίας Σελ. 1008
7.5 Χορήγηση ειδικής βεβαίωσης σε υπηκόους τρίτων χωρών υφ' όρο απολυθέντων - προσωρινώς κρατουμένων που απολύονται δυνάμει διατάξεως ανακριτή ή βουλεύματος κλπ που κατά το χρόνο φυλάκισής τους δεν ήταν κάτοχοι άδειας διαμονήςΣελ. 1009
7.6 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υφ' όρο απολυθέντων - προσωρινώς κρατουμένων που απολύονται δυνάμει διατάξεως ανακριτή ή βουλεύματος κ.λπ. που κατά το χρόνο φυλάκισής τους ήταν κάτοχοι άδειας διαμονήςΣελ. 1010
7.7 Η Γνωμοδότηση 236/2008 του ΝΣΚ αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και σε ομογενείςΣελ. 1011
8. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 1012
8.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 1012
8.2 Διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονήςΣελ. 1013
1ο στάδιοΣελ. 1014
2ο στάδιοΣελ. 1014
3ο στάδιοΣελ. 1015
8.3 Μέλη οικογένειαςΣελ. 1016
8.4 Αλλαγή σκοπούΣελ. 1016
8.5 Κριτική της πρακτικής της Διοικήσεως Σελ. 1017
9. Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 1019
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1022
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 1022
1. Αίτηση ΑκύρωσηςΣελ. 1022
1.1 Δικονομικά θέματα Σελ. 1022
1.1.1 Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 1022
1.1.2 Προθεσμία Σελ. 1024
1.1.3 'Ασκηση προσφυγής νομιμότηταςΣελ. 1026
1.1.4 'Απαξ άσκηση αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 1028
1.1.5 ΠαράβολοΣελ. 1028
1.1.6 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 1028
1.1.7 Αίτηση επανασυζήτησης Σελ. 1030
1.1.8 Διάδικοι Σελ. 1030
1.1.9 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Ανύπαρκτη διοικητική πράξηΣελ. 1031
1.1.10 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - μη εκτελεστή πράξη Σελ. 1032
1.1.11 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Συμπροσβαλλόμενη πράξη Σελ. 1035
1.1.12 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκης Σελ. 1037
1.1.13 Λόγοι ακύρωσης απαραδέκτως προβαλλόμενοιΣελ. 1043
1.1.14 Μη αποστολή του φακέλου από τη Διοίκηση Σελ. 1044
1.1.15 Αναβολή οριστικής εκδίκασης Σελ. 1046
1.1.16 Εξουσία ακυρωτικού δικαστηρίουΣελ. 1046
1.2 Λόγοι ακύρωσης Σελ. 1047
1.2.1 Αναρμοδιότητα οργάνουΣελ. 1047
1.2.2 Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 1048
1.2.3 Παράβαση ουσιώδους τύπου - Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 1049
1.2.3.1 Περιπτώσεις όπου απαιτείται η προηγούμενη κλήση σε ακρόασηΣελ. 1049
1.2.3.2 Περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η προηγούμενη κλήση σε ακρόασηΣελ. 1056
1.2.4 Παράβαση νόμουΣελ. 1062
1.2.5 Παράβαση νόμου - Πλάνη περί τα πράγματαΣελ. 1062
1.2.6 Παράβαση νόμου - Αιτιολογία Σελ. 1062
1.2.6.1 Μη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξηςΣελ. 1064
1.2.6.2 Μη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμουΣελ. 1093
1.2.6.3 Μη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση διαμονής μελών οικογενείας έλληνα Σελ. 1125
1.2.7 Ακύρωση συναφούς πράξηςΣελ. 1144
2. Αίτηση ΑναστολήςΣελ. 1145
2.1 ΔικονομικάΣελ. 1145
2.1.1 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1145
2.1.2 Προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 1147
2.1.3 Συμπροσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 1147
2.1.4 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Πράξη αμιγώς αρνητικού περιεχομένουΣελ. 1147
3.1.5 Μη δυνατή αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση αίτησης επανασυζήτησηςΣελ. 1152
3.1.6 Εξουσία Δικαστηρίου Σελ. 1153
3.1.7 Αίτηση ανάκλησης - Νέα αίτηση αναστολής Σελ. 1153
2.2 Βάσιμο της αίτησης αναστολής Σελ. 1155
2.2.1 Αίτηση αναστολής άνευ αντικειμένου Σελ. 1155
2.2.2 Αναπόδεικτη βλάβηΣελ. 1157
2.2.3 Βλάβη του αιτούντος - μη ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 1160
2.2.4 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 1171
2.2.5 Στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 1172
2.2.6. Προδήλως βάσιμη, αβάσιμη ή απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης Σελ. 1187
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 1190
1. Νομολογία ΔΕΚΣελ. 1190
2. Νομολογία ΕΔΔΑΣελ. 1192
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 1195
'Αρθρο 76 - Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασηςΣελ. 1199
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1200
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1203
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1206
1. ΕπαναπροώθησηΣελ. 1206
2. ΈκδοσηΣελ. 1209
3. ΑπέλασηΣελ. 1214
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1214
3.2 Παθητικό υποκείμενο της απέλασηςΣελ. 1217
3.3 Δικαστική απέλασηΣελ. 1218
3.3.1 Ισχύον νομικό πλαίσιοΣελ. 1218
3.3.2 Νομική φύσηΣελ. 1222
3.3.3 Προϋποθέσεις επιβολήςΣελ. 1223
3.3.4 Η κράτηση του υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπούΣελ. 1224
3.3.5 Έναρξη εκτέλεσης και διάρκεια της δικαστικής απέλασης Σελ. 1226
3.3.6 Δικαστική απέλαση και ένδικα μέσαΣελ. 1229
3.3.7 Η ειδική αναστολή ποινής ενόψει άμεσης απέλασης του άρθρου 99 παρ. 2 ΠΚΣελ. 1230
3.3.8 Υφ' όρον απόλυση και απέλασηΣελ. 1235
3.3.9 Παρεχόμενα ένδικα μέσα κατά δικαστικής απέλασης - Αντιρρήσεις του 565 ΚΠΔΣελ. 1239
3.3.10 Η ειδική αναστολή ανέφικτης απέλασηςΣελ. 1241
3.3.11 'Αρση εκτελεστότητας δικαστικής απέλασης και επιρροή στην αντίστοιχη εγγραφή στον Κατάλογο ΑνεπιθυμήτωνΣελ. 1243
3.4 Διοικητική απέλασηΣελ. 1246
3.4.1 Νομική φύση και συμβατότητα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑΣελ. 1246
3.4.2 Προϋποθέσεις επιβολής διοικητικής απέλασηςΣελ. 1250
3.4.2.1 Η απέλαση λόγω παραβίασης διατάξεων της νομοθεσίας περί αλλοδαπώνΣελ. 1250
3.4.2.2 Η απέλαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειαςΣελ. 1253
3.4.2.3 Η απέλαση για λόγους δημοσίας υγείαςΣελ. 1262
3.4.3 Διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης απόφασης διοικητικής απέλασης Σελ. 1263
3.4.4 Η διοικητική κράτηση για την εκτέλεση της απέλασηςΣελ. 1268
3.4.5 Ανέφικτες - διαδοχικές απελάσειςΣελ. 1270
3.4.6 Εγγραφή στον Κατάλογο Ανεπιθυμήτων και στο Σύστημα Πληροφοριών SchengenΣελ. 1273
3.4.7 Παρεχόμενα ένδικα μέσα κατά διοικητικής απέλασηςΣελ. 1274
3.4.7.1 Αντιρρήσεις εντός σαρανταοκταώρου ενώπιον του Αστυνομικού ΔιευθυντήΣελ. 1274
3.4.7.2 Αντιρρήσεις κατά της κράτησης ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού ΠρωτοδικείουΣελ. 1275
3.4.7.2.1 Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1276
3.4.7.2.2 Περιεχόμενο του δικαστικού ελέγχουΣελ. 1279
3.4.7.2.3 Αίτηση ανάκλησηςΣελ. 1285
3.4.7.2.4 Κράτηση χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση απέλασηςΣελ. 1286
3.4.7.2.5 Κράτηση στη ζώνη διερχομένωνΣελ. 1288
3.4.7.2.6 Μη συμμόρφωση σε ταχθείσα προθεσμία αναχώρησηςΣελ. 1291
3.4.7.2.7 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και άρση της κράτησηςΣελ. 1292
3.4.7.2.8 Κράτηση ενώ έχει προσδιορισθεί η εκτέλεση της απέλασηςΣελ. 1294
3.4.7.3 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας Τάξης Σελ. 1294
3.4.7.4 Αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου Σελ. 1295
3.5 Προστασία από την απέλασηΣελ. 1295
3.6 Απέλαση ανηλίκωνΣελ. 1297
3.6.1 Δικαστική απέλαση ανηλίκωνΣελ. 1297
3.6.2 Διοικητική απέλαση ανηλίκωνΣελ. 1299
3.7 Απέλαση και κράτηση προσφύγων και αιτούντων ασύλουΣελ. 1302
3.8 Απέλαση υπηκόων κρατών μελών της ΕΕΣελ. 1307
3.9 Απέλαση μοναχών από το 'Αγιο ΌροςΣελ. 1311
3.10 Η στάση διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων αναφορικά με την απέλαση Σελ. 1313
3.10.1 ΔΕΚ και απέλασηΣελ. 1313
3.10.2 ΕΔΔΑ και απέλασηΣελ. 1314
3.10.3 Επιτροπή ΔΣΑΠΔ και απέλασηΣελ. 1318
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1319
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 1319
Α. Δικαστική απέλασηΣελ. 1319
1. Νομική φύσηΣελ. 1319
2. Προϋποθέσεις απέλασης αλλοδαπούΣελ. 1320
3. Κωλύματα απελάσεωςΣελ. 1322
4. Εκτέλεση απέλασηςΣελ. 1324
5. Διάρκεια της απέλασης Σελ. 1328
6. Αντιρρήσεις κατ' άρθρο 565 ΚΠΔΣελ. 1329
7. ΑναίρεσηΣελ. 1334
8. Επανάληψη της διαδικασίαςΣελ. 1337
Β. Διοικητική απέλασηΣελ. 1337
1. Αντιρρήσεις κατά της κράτησης ενώπιον του προέδρου διοικητικού πρωτοδικείου (άρθρο 76 παρ. 3 Ν 3386/2005)Σελ. 1337
1.1 Δικονομικά θέματαΣελ. 1337
1.1.1 Αρμοδιότητα κατά τόποΣελ. 1337
1.1.2 Παραίτηση από το δικόγραφοΣελ. 1337
1.1.3 Ανάκληση πληρεξουσιότηταςΣελ. 1337
1.1.4 Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησηςΣελ. 1337
1.1.5 Παρέμβαση σε αντιρρήσειςΣελ. 1338
1.1.6 Αντιρρήσεις ελλείψει αντικειμένουΣελ. 1338
1.2 Ισχυρισμοί που αφορούν στην νομιμότητα της πράξης απέλασης και τη συνταγματικότητα των διατάξεων άρθρο 76 Ν 3386/2005Σελ. 1339
1.3 Κράτηση χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση διοικητικής απέλασηςΣελ. 1340
1.4 Συμπλήρωση τριμήνου χρόνου κράτησης - νέα απόφαση απέλασης και κράτησηςΣελ. 1341
1.5. Αίτηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αίτηση για κτήση ελληνικής ιθαγένειας, αίτηση πολιτικού ασύλου ως λόγοι άρσης της κράτησηςΣελ. 1342
1.6 Ανέφικτο της απέλασης λόγω διεθνούς αποκλεισμούΣελ. 1347
1.7 Αλλοδαποί ύποπτοι φυγήςΣελ. 1348
1.8 Αλλοδαποί επικίνδυνοι ή μη για τη δημόσια τάξηΣελ. 1359
1.9 ΑνήλικοιΣελ. 1366
1.10 Μη συμμόρφωση σε προθεσμία προς αναχώρηση Σελ. 1367
1.11 Προβολή αντιρρήσεων για δεύτερη, τρίτη φορά κ.λπ. Σελ. 1369
1.12 Εισιτήριο οικειοθελούς αναχώρησης του αλλοδαπού ως νέο στοιχείο αντιρρήσεωνΣελ. 1376
1.13 Η ενδικοφανής προσφυγή και η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απέλασης με προσωρινή διαταγή - επίδραση στη νομιμότητα της κράτησηςΣελ. 1378
1.14. Κράτηση ενώ έχει προγραμματισθεί η απέλαση Σελ. 1380
1.15 'Αρση ή μη της κράτησης υπό όρουςΣελ. 1382
2. Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 1382
2.1 Δικονομικά θέματαΣελ. 1382
2.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 1382
2.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1383
2.1.3 Η προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (άρθρο 77 Ν 3386/2005)Σελ. 1383
2.1.4 Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσηςΣελ. 1386
2.1.5 'Απαξ άσκηση αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 1387
2.1.6 ΠαράβολοΣελ. 1387
2.1.7 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 1387
2.1.8 Αίτηση επανασυζήτησηςΣελ. 1388
2.1.9 ΔιάδικοιΣελ. 1389
2.1.10 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - μη εκτελεστή πράξη Σελ. 1389
2.1.11 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Συμπροσβαλλόμενη πράξη Σελ. 1390
2.1.12 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκηςΣελ. 1392
2.1.13 Λόγοι ακύρωσης απαραδέκτως προβαλλόμενοι Σελ. 1398
2.1.14 Μη αποστολή του φακέλου από τη Διοίκηση Σελ. 1400
2.1.15 Αναβολή οριστικής εκδίκασηςΣελ. 1401
2.1.16 Εξουσία ακυρωτικού δικαστηρίουΣελ. 1403
2.2 Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 1403
2.2.1 Αναρμοδιότητα οργάνουΣελ. 1403
2.2.2 Παράβαση ουσιώδους τύπου - προηγούμενη ακρόαση Σελ. 1403
2.2.3 Παράβαση νόμουΣελ. 1410
2.2.3.3 Γάμος με ημεδαπό(ή) - γονέας ανήλικου ημεδαπού Σελ. 1459
2.2.3.4 Επίκληση ιδιότητας ομογενούς - απόκτηση ελληνικής ιθαγένειαςΣελ. 1465
2.2.3.5 Επίκληση ιδιότητας πολιτικού πρόσφυγαΣελ. 1466
3. Αίτηση αναστολήςΣελ. 1468
3.1 Παραδεκτό της αίτησης αναστολής Σελ. 1468
3.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότητα Σελ. 1468
3.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1469
3.1.3 Προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 1470
3.1.4 Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 1470
3.1.5 Έξουσία ΔικαστηρίουΣελ. 1471
3.1.6 Υποχρέωση μη εκτέλεσης απέλασης ενόσω εκκρεμεί αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγήςΣελ. 1474
3.1.7 Μη δυνατή αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση αίτησης επανασυζήτησηςΣελ. 1475
3.1.8 Αίτηση ανάκλησης - Νέα αίτηση αναστολήςΣελ. 1475
3.2 Βάσιμο της αίτησης αναστολήςΣελ. 1476
3.2.1 Αίτηση αναστολής άνευ αντικειμένου Σελ. 1476
3.2.2 Βλάβη του αιτούντος - μη ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 1478
3.2.3 Αναπόδεικτη βλάβηΣελ. 1480
3.2.4 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 1481
3.2.5 Στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος - χορήγηση αναστολής ή χορήγηση υπό όρουςΣελ. 1485
3.2.6 Προδήλως βάσιμη, αβάσιμη ή απαράδεκτη αίτηση ακύρωσηςΣελ. 1496
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 1498
1. Νομολογία ΔΕΚΣελ. 1498
2. Νομολογία ΕΔΔΑΣελ. 1504
2.1 Δικαίωμα στη ζωή - απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισηςΣελ. 1504
2.2 Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερίαΣελ. 1514
2.3 Δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής και οικογενειακής ζωήςΣελ. 1517
2.4 Δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγήςΣελ. 1523
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 1524
'Αρθρο 77 - Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασηςΣελ. 1526
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1526
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1527
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1527
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1527
2. Η Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 77 Ν 3386/2005Σελ. 1528
3. Αίτηση ακύρωσης και αναστολήςΣελ. 1534
3.1 Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 1535
3.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 1535
3.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1536
3.1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 1537
3.1.4 Προσβαλλόμενη απόφασηΣελ. 1538
3.1.5 Έννομο συμφέρον - Κατάργηση δίκηςΣελ. 1540
3.1.6 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 1542
3.1.7 Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 1544
3.1.7.1 Παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίαςΣελ. 1545
3.1.7.2 Παράβαση κατ' ουσίαν διάταξης νόμουΣελ. 1548
3.2 Αίτηση αναστολήςΣελ. 1552
3.2.1 Παραδεκτό αίτησης αναστολήςΣελ. 1553
3.2.2 Βάσιμο αίτησης αναστολήςΣελ. 1555
3.2.3 Η χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 1556
3.2.4 Υποχρέωση μη εκτέλεσης απέλασης ενόσω εκκρεμεί αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγήςΣελ. 1558
3.2.5 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και άρση της κράτησηςΣελ. 1559
3.2.6 Ανάκληση αποφάσεως επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 1561
4. ΈφεσηΣελ. 1562
'Αρθρο 78 - Αναστολή απέλασηςΣελ. 1565
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1565
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1565
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1565
1. Αναστολή διοικητικής απέλασηςΣελ. 1565
2. Αναστολή δικαστικής απέλασηςΣελ. 1567
'Αρθρο 79 - Προστασία από την απέλασηΣελ. 1570
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1570
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1571
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1571
1. Ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίαςΣελ. 1571
2. Ειδική προστασία από την απέλαση βάσει κοινοτικού δικαίουΣελ. 1573
3. Ειδικότερα η προστασία ανηλίκων από την απέλασηΣελ. 1574
'Αρθρο 80 - Δαπάνες απέλασηςΣελ. 1578
'Αρθρο 81 - Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπώνΣελ. 1579
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1579
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1579
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1580
1. Χώροι κράτησης αλλοδαπώνΣελ. 1580
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1583
'Αρθρο 82 - Ανεπιθύμητοι αλλοδαποίΣελ. 1585
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1585
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1586
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1587
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1587
2. Περί του Συστήματος πληροφοριών SchengenΣελ. 1587
3. Κριτήρια Εγγραφής στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1589
4. Ταυτόχρονη εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και στο Σύστημα Πληροφοριών SchengenΣελ. 1590
5. Αρμόδια όργανα για την εγγραφή στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1592
6. Περιεχόμενο εγγραφής στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1592
7. Διάρκεια ισχύος εγγραφής στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1593
8. Διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑΣελ. 1595
9. Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απέλασης και καταχώριση στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1596
10. Αυτοδίκαιη διαγραφή βάσει ειδικών διατάξεων της μεταναστευτικής νομοθεσίαςΣελ. 1600
11. Τίτλοι διαμονής και καταχώρηση απαγόρευσης εισόδου από άλλο κράτος μέλος στο Σύστημα Πληροφοριών SchengenΣελ. 1602
12. Υποχρεώσεις του αλλοδαπού σε περίπτωση καταχώρισης στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1603
13. Παρεχόμενα ένδικα μέσα κατά εγγραφής στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1605
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1608
Ημεδαπών δικαστηρίωνΣελ. 1608
1. Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 1608
1.1 Δικονομικά θέματαΣελ. 1608
1.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 1608
1.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1608
1.1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 1608
1.1.4 ΔιάδικοιΣελ. 1609
1.1.5 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 1609
1.1.6 Φύση προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 1610
1.1.7 Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 1611
1.1.8 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκηςΣελ. 1613
1.1.9 Λόγοι ακύρωσης απαραδέκτως προβαλλόμενοιΣελ. 1616
1.1.10 Εξουσία ακυρωτικού δικαστηρίουΣελ. 1616
1.2 Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 1617
1.2.1 Αναρμοδιότητα οργάνουΣελ. 1617
1.2.2 Παράβαση ουσιώδους τύπου - Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 1618
1.2.3 Παράβαση νόμουΣελ. 1620
2. Αίτηση ΑναστολήςΣελ. 1643
2.1 Παραδεκτό της αίτησης αναστολής Σελ. 1643
2.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότητα Σελ. 1643
2.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 1643
2.1.3 Φύση προσβαλλόμενης πράξης - Πράξη αρνητικού περιεχομένουΣελ. 1644
2.1.4 Συμπροσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 1646
2.1.5 Μη δυνατή αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση αίτησης επανασυζήτησηςΣελ. 1646
2.1.6 Μη αποστολή φακέλου στο δικαστήριο από τη ΔιοίκησηΣελ. 1647
2.1.7 Εξουσία δικαστηρίουΣελ. 1647
2.2 Βάσιμο αίτησης αναστολήςΣελ. 1647
2.2.1 Αίτηση αναστολής άνευ αντικειμένουΣελ. 1647
2.2.2 Αναπόδεικτη βλάβηΣελ. 1647
2.2.3 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν την αναστολή Σελ. 1648
2.2.4 Προδήλως αβάσιμη αίτηση ακύρωσηςΣελ. 1648
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 1649
1. Αρμοδιότητα ΑΠΔΠΧ για εξέταση αιτήματος διαγραφής από τους καταλόγους ΑνεπιθυμήτωνΣελ. 1649
2. Διαφορά στα ταυτοποιητικά στοιχείαΣελ. 1649
3. Χρόνος διατήρησης της καταχώρισηςΣελ. 1649
4. Αυτοδίκαιη διαγραφή λόγω «νομιμοποίησης»Σελ. 1651
5. Διαγραφή καταχώρισης λόγω λήψης της Ελληνικής ΙθαγένειαςΣελ. 1653
6. Ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας λόγω πλαστότητας δικαιολογητικών και καταχώριση στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS)Σελ. 1653
7. Καταχώριση για λόγους δημόσιας τάξηςΣελ. 1655
8. Στάθμιση λόγων δημοσίας τάξηςΣελ. 1655
9. Καταχώριση λόγω ποινικής καταδίκης - Αθώωση από δευτεροβάθμιο δικαστήριοΣελ. 1655
10. Υφ' όρον παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης (άρθρα 31 και 32 του Ν 3346/2005) - Επιρροή στην αντίστοιχη εγγραφή στον EKANAΣελ. 1656
11. Αντιρρήσεις κατ' άρθρο 565 ΚΠΔ - Επιρροή στην αντίστοιχη εγγραφή στον EKANAΣελ. 1656
12. Ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα - διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑΣελ. 1656
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 1657
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'Σελ. 1658
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - 'Αρθρο 83Σελ. 1658
Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη ΧώραΣελ. 1658
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1658
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1660
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1661
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1661
2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 1662
3. Το βασικό έγκλημα της παράνομης εισόδου και οι παραλλαγές τουΣελ. 1664
3.1 Υποκείμενο του εγκλήματοςΣελ. 1664
3.2. Η παράνομη είσοδος στη χώρα Σελ. 1666
3.2.1 Οριοθέτηση της Ελληνικής επικράτειαςΣελ. 1666
3.2.2. Προϋποθέσεις νόμιμης εισόδουΣελ. 1667
3.2.3 Οριοθέτηση της παράνομης εισόδουΣελ. 1669
3.2.3.1 Επί εισόδου από ελεγχόμενη μεθοριακή διάβασηΣελ. 1670
3.2.3.2 Επί εισόδου από μη ελεγχόμενη μεθοριακή διάβαση Σελ. 1673
3.3. Η απόπειρα παράνομης εισόδου ως έγκλημα επιχειρήσεως Σελ. 1674
3.4. ΣυρροήΣελ. 1676
3.4.1 Η σχέση της απόπειρας παράνομης εισόδου με το ολοκληρωμένο έγκλημαΣελ. 1676
3.4.2 Η σχέση της παράνομης εισόδου με την επακόλουθη παράνομη παραμονή στη χώραΣελ. 1677
3.5 ΣυμμετοχήΣελ. 1678
3.6 Παραλλαγές του βασικού εγκλήματοςΣελ. 1680
3.6.1 Παράνομη επανείσοδος αλλοδαπού εγγεγραμμένου στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1680
3.6.2 Παράνομη επανείσοδος απελαθέντος αλλοδαπού (άρθρο 99 παρ. 4 ΠΚ)Σελ. 1686
4. ΚυρώσειςΣελ. 1688
4.1 Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 1688
4.1.1. ΕπαναπροώθησηΣελ. 1688
4.1.2. Διοικητική απέλασηΣελ. 1690
4.1.3. Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑΣελ. 1691
4.2 Ποινικές κυρώσειςΣελ. 1693
4.2.1 Προβλεπόμενες ποινέςΣελ. 1693
4.2.2. Δικαστική απέλασηΣελ. 1693
5. Παράνομη είσοδος και πολιτικοί πρόσφυγεςΣελ. 1694
6. Παράνομη είσοδος και θύματα εμπορίαςΣελ. 1698
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1702
'Αρθρο 84 - Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - ΚυρώσειςΣελ. 1712
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1713
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1713
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1713
1. Γενικές υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλωνΣελ. 1713
2. Η αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφουΣελ. 1717
3. Θεώρηση γνησίου υπογραφής αλλοδαπών και εκπροσώπηση ενώπιον εθνικών αρχώνΣελ. 1719
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1722
'Αρθρο 85 - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων-ΚυρώσειςΣελ. 1724
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1724
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1724
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1724
1. Δικαιοπραξίες υπηκόων τρίτων χωρών - υποχρεώσεις συμβολαιογράφωνΣελ. 1724
2. Η σύνταξη πληρεξουσίων σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν αλλοδαπούς ενώπιον εθνικών δικαστικών αρχώνΣελ. 1727
'Αρθρο 86 - Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών-ΚυρώσειςΣελ. 1729
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1730
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1731
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1731
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1731
2. Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτώνΣελ. 1732
3. Ζητήματα Εργατικού δικαίουΣελ. 1733
4. Παράνομη απασχόληση αλλοδαπούΣελ. 1735
5. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου με σκοπό την προαγωγή του αλλοδαπού στην πορνείαΣελ. 1739
6. Παροχή εργασίας αλλοδαπού δίχως άδειαΣελ. 1743
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1744
'Αρθρο 87- Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων-ΚυρώσειςΣελ. 1748
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1749
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1750
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1750
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1750
2. Απαγόρευση εκμίσθωσης ακινήτων σε αλλοδαπούς που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφωνΣελ. 1751
3. Υποχρεώσεις Διευθυντών Ξενοδοχείων και παραθεριστικών κέντρωνΣελ. 1752
4. Δοικητικές κυρώσεις σε βάρος προσώπων που υποβάλλουν ανακριβείς κ.λπ δηλώσεις ή δεν ενημερώνουν τις αρχές για μεταβολές προσωπικής κατάστασηςΣελ. 1754
5. Διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου από τη χώραΣελ. 1755
6. Διευκόλυνση παράνομης διαμονής στη χώραΣελ. 1762
7. Εγκλήματα αναφορικά με το κύρος των ταξιδιωτικών εγγράφωνΣελ. 1765
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1770
'Αρθρο 88 - Υποχρεώσεις μεταφορέων-ΚυρώσειςΣελ. 1773
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1776
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1777
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1777
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1777
2. Προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 1779
3. Τα εγκλήματα της πρώτης παραγράφουΣελ. 1780
4. Τα εγκλήματα της δεύτερης παραγράφουΣελ. 1791
5. ΣυμμετοχήΣελ. 1792
6. 'Αρση του αδίκουΣελ. 1793
7. ΚυρώσειςΣελ. 1794
7.1 Ποινικές κυρώσειςΣελ. 1794
7.1.1 Προβλεπόμενες στερητικές της ελευθερίας και χρηματικές ποινέςΣελ. 1794
7.1.2 Δήμευση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή αποκτήθηκαν από την τέλεση της πράξηςΣελ. 1797
7.2 Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 1801
8. Δικονομικά ΖητήματαΣελ. 1804
8.1 Δυνατότητα διενέργειας ειδικών ανακριτικων πράξεων του άρθρου 253Α ΚΠΔΣελ. 1804
8.2 Παραπομπή με απευθείας κλήσηΣελ. 1806
8.3 Απαγόρευση ανασταλτικού αποτελέσματος ενδίκων μέσωνΣελ. 1808
8.4 Ελλειμματική προστασία δικαιωμάτων καλόπιστων τρίτων στην σχετική ποινική διαδικασίαΣελ. 1810
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1813
1. Παράνομη προώθηση, μεταφορά, διευκόλυνση κ.λπ. αλλοδαπούΣελ. 1813
2. ΣυμμετοχήΣελ. 1817
3. Επιβαρυντικές περιπτώσεις (κατ' επάγγελμα, σκοπός κέρδους, υπάλληλος κ.λπ.)Σελ. 1820
4. Διαχρονικό δίκαιο - Επιεικέστερος νόμοςΣελ. 1822
5. ΣυρροήΣελ. 1823
6. Μεταβολή κατηγορίαςΣελ. 1824
7. Αυτοτελείς ισχυρισμοίΣελ. 1825
8. ΑναίρεσηΣελ. 1826
9. ΔήμευσηΣελ. 1830
10. 'Αρση κατάσχεσης - απόδοση κατασχεθέντων - μεσεγγύησηΣελ. 1833
11. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 1835
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 1837
'Αρθρο 89 - Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογήςΣελ. 1837
'Αρθρο 90 - Εξουσιοδοτικές διατάξειςΣελ. 1839
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 1841
'Αρθρο 91 - Μεταβατικές ρυθμίσειςΣελ. 1841
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 1846
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1846
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1847
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1847
2. Μετάβαση στο ρυθμιστικό πεδίου του νέου νόμου 3386/2005 περί αλλοδαπώνΣελ. 1848
3. Ειδική μεταβατική ρύθμιση για εκκρεμείς αιτήσεις προσώπων που στερούνται διαβατηρίουΣελ. 1849
3.1 Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογήςΣελ. 1849
3.2 Διαδικασία εξέτασηςΣελ. 1851
3.2.1 Επί εκκρεμών υποθέσεωνΣελ. 1851
3.2.2 Επί υποθέσεων που έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση Σελ. 1851
4. Ειδική μεταβατική ρύθμιση για προσωπικό στην υπηρεσία διπλωματικής αποστολής ή μελών αυτήςΣελ. 1852
5. 'Αδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειαςΣελ. 1854
5.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1855
5.2 Υπολογισμός του χρόνου διαμονήςΣελ. 1856
5.3 Χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειαςΣελ. 1858
5.4 Ανανέωση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας Σελ. 1864
5.5 Δικαιώματα - υποχρεώσεις κατόχων αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειαςΣελ. 1865
6. 'Αδεια διαμονής σε υπηκόους χωρών της πρώην ΕΣΣΔΑ που κρίθηκαν αλλογενείς Σελ. 1865
6.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1866
6.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 1867
6.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 1868
7. 'Αδεια διαμονής σε υπηκόους Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)Σελ. 1869
7.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1871
7.2 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 1873
7.3 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 1877
8. Η νομιμοποίηση των παρανόμων αλλοδαπώνΣελ. 1878
8.1. Οι προηγούμενες «ευκαιρίες» νομιμοποίησηςΣελ. 1878
8.1.1 Λευκές και πράσινες κάρτες παραμονής (ΠΔ 358-359/1997)Σελ. 1879
8.1.2 Η νομιμοποίηση των παρανόμων αλλοδαπών στο πλαίσιο του προϊσχύοντος Ν 2910/2001Σελ. 1880
8.1.2.1 Η τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων των ΠΔ 358-359/1997Σελ. 1880
8.1.2.2 Η αυτοτελής νομιμοποίηση του άρθρου 66 Ν 2910/2001 Σελ. 1881
8.2 Τα δύο προγράμματα νομιμοποίησης αλλοδαπών του Ν 3386/2005 (άρθρο 91 παρ. 10 και 11)Σελ. 1884
8.2.1 Η διαδικασία νομιμοποίησης του άρθρου 91 παρ. 10Σελ. 1885
8.2.1.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1886
8.2.1.2 Διαδικασία υποβολής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονήςΣελ. 1887
8.2.1.2.1 Μη κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύΣελ. 1887
8.2.1.2.2 Κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύΣελ. 1888
8.2.1.2.3 Επί μακρόν εκκρεμείς αιτήσεις άδειας διαμονής Σελ. 1888
8.2.1.3 Οικογενειακή επανένωση στα πλαίσια του άρθρου 91 παρ. 10 Σελ. 1889
8.2.2 Η διαδικασία νομιμοποίησης του άρθρου 91 παρ. 11Σελ. 1889
8.2.2.1 ΔικαιούχοιΣελ. 1890
8.2.2.2 Η απόδειξη της διαμονής στη χώρα μέχρι 31.12.2004Σελ. 1891
8.2.2.3 Η ανάγκη να θεωρηθεί ενδεικτική η απαρίθμηση των αποδεικτικών διαμονής στη χώρα πριν τις 31.12.2004Σελ. 1894
8.2.2.4 Το ζήτημα των αιτούντων άσυλοΣελ. 1898
8.2.2.5 Διαδικασία υποβολής αίτησηςΣελ. 1900
8.2.2.6 Οικογενειακή επανένωση στα πλαίσια του άρθρου 91 παρ. 11 Σελ. 1901
8.2.2.7 Εξέταση αιτήματος χορήγησης αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 1903
8.2.2.8 Ανανέωση άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11Σελ. 1905
8.3 Νομιμοποίηση τέκνων αλλοδαπών που αποφοίτησαν ή φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΚΥΑ 11702/2006)Σελ. 1906
8.3.1 Δικαιούχοι - προϋποθέσειςΣελ. 1907
8.3.2 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 1909
8.3.2.1 Ενήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα Σελ. 1909
8.3.2.2 Ενήλικα τέκνα που έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και διαμένουν παράνομα στη χώραΣελ. 1910
8.3.2.3 Ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματαΣελ. 1912
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1913
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 1923
'Αρθρο 92 - Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων - ΕπικυρώσειςΣελ. 1923
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1924
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1925
1. Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας αδειών διαμονήςΣελ. 1925
2. Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφωνΣελ. 1927
'Αρθρο 93 - Ενιαίο πληροφορικό σύστημα-Τήρηση μητρώουΣελ. 1930
'Αρθρο 94 - Γονείς ανήλικων ημεδαπώνΣελ. 1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1931
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1931
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1931
2. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών γονέων ανηλίκων ημεδαπώνΣελ. 1933
2.1 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 1933
2.2 Χορήγηση αρχικού δελτίου διαμονήςΣελ. 1934
2.3 Ανανέωση δελτίου διαμονήςΣελ. 1935
2.4 Δικαίωμα εργασίαςΣελ. 1936
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 1936
'Αρθρο 95 - ΑνιθαγενείςΣελ. 1940
'Αρθρο 96 - Δικαιολογητικά - ΠροϋποθέσειςΣελ. 1941
'Αρθρο 97 - Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 1942
'Αρθρο 98 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1943
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 1945
N 3448/2006 (ΦΕΚ Α' 57/15.3.2006) - «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»Σελ. 1945
'Αρθρο 26 - Ρυθμίσεις θεμάτων Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΣελ. 1945
'Αρθρο 37 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1945
Ν 3536/2007 (ΦΕΚ Α' 42/23.2.2007) - «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»Σελ. 1946
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣελ. 1946
'Αρθρο 1 - Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των μεταναστώνΣελ. 1946
'Αρθρο 18 - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 1948
'Αρθρο 19 - Βεβαίωση χρόνου ασφάλισηςΣελ. 1951
'Αρθρο 20 - ΠαράβολαΣελ. 1951
'Αρθρο 43 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1951
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 1951
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1952
1. Η νέα διαδικασία «νομιμοποίησης» κατά το Ν 3536/2007Σελ. 1952
2. Δικαιούχοι - ΠροϋποθέσειςΣελ. 1953
3. Η απόδειξη της διαμονής στη χώρα μέχρι 31.12.2004Σελ. 1956
4. Η ανάγκη να θεωρηθεί ενδεικτική η απαρίθμηση των αποδεικτικών διαμονής στη χώρα πριν τις 31.12.2004Σελ. 1959
5. Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης 150 ημερών ασφάλισηςΣελ. 1963
6. Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 1964
7. Χορήγηση άδειας διαμονής στα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών Σελ. 1967
Ν 3613/2007 (ΦΕΚ Α' 263/23.11.2007) - «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Σελ. 1970
'Αρθρο 28 - Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 1970
'Αρθρο 31 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1971
Ν 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263 23.12.2008) - «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»Σελ. 1972
'Αρθρο 39 - 'Αδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειαςΣελ. 1972
'Αρθρο 40 - Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 1972
'Αρθρο 42Σελ. 1973
'Αρθρο 45Σελ. 1974
'Αρθρο 49 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1974
N 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163/4.9.2009) - «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»Σελ. 1975
'Αρθρο 43 - Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόλησηΣελ. 1975
'Αρθρο 65 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 1975
Β' ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
A. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΛΑΣΗΣΣελ. 1979
Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣΣελ. 2032
Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Σελ. 2090
Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ SCHENGEN Σελ. 2102
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 2111
Back to Top