ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10898
Συνοδινός Χ.
  • Έκδοση: 2002
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 188
  • ISBN: 960-272-151-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Οι διατάξεις αφενός δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου ανταγωνισμού, παρά τις όποιες σοβαρές διαφορές τους, επιδιώκουν εν μέρει κοινό σκοπό. Περαιτέρω οι πρώτες προϋποθέτουν και επιδιώκουν την δημιουργία ex ante ανταγωνισμού. Διαπιστώνεται συμπληρωματικότητα των παραπάνω διατάξεων, λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η συνύπαρξη και παράλληλη εφαρμογή τους, ιδίως στα σημεία όπου εμφανίζονται κενά στην νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, κάτι που επιβεβαίωσε και η νομολογία του ΔΕΚ. Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων ανταγωνισμού κατά την σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων του δημοσίου επιβάλλεται η ειδοποιός διάκριση ανάλογα με το εάν οι διατάξεις ανταγωνισμού εφαρμόζονται έναντι υποψηφίων αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων ή έναντι αναθετουσών αρχών. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται παγίως δεκτή η εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία. Αντιθέτως, στην δεύτερη περίπτωση απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση και διάκριση ανάλογα με το εάν η αναθέτουσα αρχή τυγχάνει επιχείρηση οπότε εφαρμόζονται οι ρηθείσες διατάξεις (με ενδεχόμενη δυνατότητα παρέκκλισης δυνάμει των άρθρων 81 παρ. 3 και 86 παρ. 2 ΣυνθΕΚ), κάτι που εμμέσως έχει δεχτεί η νομολογία, ή αποτελεί μέρος του σκληρού πυρήνα της δημόσιας διοίκησης οπότε εφαρμόζονται έμμεσα οι διατάξεις της Συνθήκης έναντι του Κράτους, στο οποίο ανήκει η αναθέτουσα αρχή που προέβη σε αντιανταγωνιστικές πράξεις. Σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης του δημοσίου εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων, κάτι που έχει δεχτεί και το ΔΕΚ.
ΠρόλογοςΣελ. 9
Αναλυτικά περιεχόμεναΣελ. 11
ΕισαγωγήΣελ. 17
Ι. Κοινοτικές διατάξεις ανταγωνισμούΣελ. 19
Α. Απαγόρευση αντιανταγωνιστικών συμπράξεωνΣελ. 19
Β. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 20
Γ. Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεωνΣελ. 20
Δ. Απαγόρευση αντιανταγωνιστικών κρατικών μέτρων Σελ. 22
Ε. Εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων ανταγωνισμούΣελ. 22
ΙΙ. Εθνικές διατάξεις ανταγωνισμούΣελ. 25
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Γενική προβληματική και θεωρητική προσέγγισηΣελ. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Διαφορές και αναλογίες μεταξύ διατάξεων ανταγωνισμού και διατάξεων περί συμβάσεων του δημοσίουΣελ. 29
Ι. Επιδιωκόμενοι σκοποίΣελ. 29
A. Aπό τις διατάξεις δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 30
1. Σε εθνικό επίπεδοΣελ. 30
2. Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 31
Β. Από τις διατάξεις ανταγωνισμούΣελ. 32
1. Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 32
2. Σε εθνικό επίπεδοΣελ. 35
ΙΙ. Σημεία σύγκλισηςΣελ. 36
Α. Ενίοτε χρησιμοποιούμενη παρεμφερής ορολογίαΣελ. 37
Β. Κοινά επιδιωκόμενη "αρχή της ισότητας"Σελ. 38
Γ. Κοινοί απώτεροι σκοποίΣελ. 39
1. Ανάπτυξη ενός πραγματικού ανταγωνισμούΣελ. 40
2. Αποφυγή επιρροής των Κρατών μελών επί των αποφάσεων των αναθετουσών αρχώνΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Παρατηρήσεις και συμπεράσματαΣελ. 44
Ι. Υποχώρηση διατάξεων δημοσίων συμβάσεων όταν υφίσταται ανταγωνισμόςΣελ. 44
ΙΙ. Κενά στις ρυθμίσεις των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων-Ανάγκη συμπληρωματικής εφαρμογής διατάξεων ανταγωνισμούΣελ. 49
ΙΙΙ. Οι διατάξεις δημοσίων συμβάσεων δεν αποκλείουν την εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμούΣελ. 53
ΙV. Συνέπειες εφαρμογής διατάξεων ανταγωνισμούΣελ. 60
V. Προκρινόμενη διάκριση μεταξύ υποψηφίων αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων και αναθετουσών αρχώνΣελ. 64
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού έναντι υποψηφίων αντισυμβαλλομένων του ΔημοσίουΣελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Θεωρητική προσέγγισηΣελ. 66
Ι. Εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 66
Α. Εφαρμογή διατάξων αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 66
Β. Εφαρμογή διατάξεων ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 67
1. Προσδιορισμός της σχετικής και γεωγραφική αγοράςΣελ. 67
2. Επηρεασμός του διακοινοτικού εμπορίουΣελ. 70
3. Νόθευση του ανταγωνισμούΣελ. 70
4. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγοράΣελ. 73
5. Μικρή δυνατότητα παρέκκλισης από το δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 74
α. Κανόνας de minimisΣελ. 75
β. Δυνατότητα εξαίρεσηςΣελ. 75
6. Αρχές που εφαρμόζουν τις διατάξεις ανταγωνισμούΣελ. 76
ΙΙ. Διατυπωθείσα θεωρίαΣελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Διαμορφωθείσα νομολογίαΣελ. 79
I. Νομολογία εθνικών Δικαστηρίων ή ΑρχώνΣελ. 79
II. Νομολογία του ΔΕΚΣελ. 82
Α. Όσον αφορά ανταγωνιστικές συμπράξειςΣελ. 82
Β. Όσον αφορά κρατικές ενισχύσειςΣελ. 82
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού έναντι αναθετουσών αρχώνΣελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Προβληματισμός ως προς τη μορφή και υπόσταση των πράξεων των αναθετουσών αρχώνΣελ. 86
Ι. Μορφές παραβιάσεων διατάξεων ανταγωνισμού από αναθέτουσες αρχέςΣελ. 87
1. Αυθαίρετη ενέργεια ή ανάθεση υπέρ "ευνοημένης" επιχείρησηςΣελ. 87
2. Διατυπώσεις ή προδιαγραφές που νοθεύουν τον ανταγωνισμόΣελ. 88
3. Αποφυγή δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμούΣελ. 89
4. Παραβιάσεις δικαίου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση συμβάσεων του δημοσίουΣελ. 91
ΙΙ. Διοικητικές πράξεις και δίκαιο του ανταγωνισμούΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Προβληματισμός ως προς τη φύση και υπόσταση των αναθετουσών αρχώνΣελ. 96
Ι. Ορισμός την έννοιας της "επιχείρησης" κατά το δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 97
Α. Γενικές παρατηρήσεις ως προς την έννοια της επιχείρησηςΣελ. 97
Β. Δημόσιες επιχειρήσεις και νπδδΣελ. 99
Γ. Μονοπωλιακές επιχειρήσειςΣελ. 101
Δ. Δημόσιες ή κρατικές υπηρεσίεςΣελ. 102
ΙΙ. Συμπεράσματα ως προς τις αναθέτουσες αρχέςΣελ. 104
Α. Καταρχήν οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποτελούν επιχειρήσειςΣελ. 104
1. Δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που απολαμβάνουν αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτωνΣελ. 105
2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίουΣελ. 106
3. Δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑΣελ. 109
Β. Εξαιρετικά εκφεύγει του δικαίου ανταγωνισμού η άσκηση δημόσιας εξουσίαςΣελ. 112
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 112
2. Διάκριση οικονομικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων άσκησης δημόσιας εξουσίαςΣελ. 115
KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού έναντι αναθετουσών αρχών που αποτελούν επιχειρήσειςΣελ. 119
Ι. Δυνατότητα εφαρμογής εθνικών διατάξεων αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 119
ΙΙ. Εφαρμογή κυρίων διατάξεων ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 120
Α. Απαγόρευση αντιανταγωνιστικών συμπράξεωνΣελ. 121
Β. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 122
1. Υπαρξη δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 122
2. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 124
Γ. Σύνοψη και διατυπωθείσα θεωρίαΣελ. 125
Δ. ΝομολογίαΣελ. 127
1. Εθνικών Δικαστηρίων ή ΑρχώνΣελ. 128
2. ΔΕΚΣελ. 132
α. Υπόθεση SatebaΣελ. 132
β. Υπόθεση BFI HoldingΣελ. 134
ΙII. Απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεωνΣελ. 135
Α. Eύνοια υπό μορφή κρατικής ενίσχυσης κατά την ανάθεση δημόσιας σύμβασηςΣελ. 136
Β. Κρατική προέλευση ενίσχυσηςΣελ. 137
Γ. Θέση της θεωρίας και της νομολογίαςΣελ. 138
ΙV. Δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις ανταγωνισμούΣελ. 140
Α. Γενικές παρεκκλίσεις του δικαίου ανταγωνισμούΣελ. 140
1. Κανόνας de minimisΣελ. 140
2. Δυνατότητα εξαίρεσηςΣελ. 140
3. Καταλογισμός παραβιάσεων σε εθνικές αρχέςΣελ. 141
Β. Παρεμπόδιση εκπλήρωσης ιδιαίτερης αποστολήςΣελ. 142
1. Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 142
2. Σε εθνικό επίπεδοΣελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού έναντι αναθετουσών αρχών που αποτελούν σκληρό πυρήνα της διοίκησηςΣελ. 146
Ι. Εμμεση εφαρμογή διατάξεων ανταγωνισμού: Συνδυασμένη εφαρμογή άρθρων 10, 81 και 82Σελ. 147
ΙΙ. Απαγόρευση χορήγησης αντιανταγωνιστικών μέτρωνΣελ. 149
Α. Ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματαΣελ. 150
Β. Κρατικά μέτρα κατ/άρθρο 86 παρ.1Σελ. 151
Γ. Συνθετική προσέγγιση ως προς την πράξη ανάθεσης δημόσιας σύμβασηςΣελ. 152
Δ. Δυνατότητα συνδυασμένης εφαρμογής των άρθρων 82, 86 ΣυνθΕΚΣελ. 154
ΙΙΙ. Απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεωνΣελ. 162
ΕπίλογοςΣελ. 165
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 167
Α. ΕλληνικέςΣελ. 167
Β. ΑλλοδαπέςΣελ. 168
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 171
Ι. ΕλληνικήΣελ. 171
ΙΙ. ΑλλοδαπήΣελ. 177
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΚΣελ. 183
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 187
Back to Top