ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (τσέπης)

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 15,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18174
Γιαννόπουλος Γ., Χριστοδούλου Κ.
Θεοδωρίδου Μ., Καλογεράκης Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
To «Δίκαιο Διαδικτύου» αποτελείται από 31 νομοθετήματα, τα οποία είναι και τα χαρακτηριστικότερα και τα οποία προσδίδουν στον κλάδο του Διαδικτύου τις ειδοποιούς διαφορές του. Διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: στο Δημόσιο, στο Ιδιωτικό και στο Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου. Η ένταξη των νομοθετημάτων στους τρεις αυτούς κλάδους έχει συστηματικό χαρακτήρα. H 2η έκδοση μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει τον Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ). Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το δίκαιο του διαδικτύου, καθώς και για φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς).
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. V
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας [Άρθρα 5Α, 9Α, 19] Σελ. 1
[2] Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. [Άρθρα 7, 8, 11] Σελ. 3
[3] ΕΣΔΑ [Άρθρα 8, 10] Σελ. 4
Β. Δημόσιο Δίκαιο του Διαδικτύου
I. Αδειοδότηση Παρόχων Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
[4] Ν 4727/2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 120, 121] Σελ. 6
ΙΙ. Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων
[5] Ν 4727/2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρο 148] Σελ. 11
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρο 148] Σελ. 11
[6] Ν 4577/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 36
ΙΙΙ. Ονόματα Χώρου (Domain Names)
[7] Απόφαση ΕΕΤΤ 843/2/2018
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ. Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Σύνθεση ονομάτων χώρου προς εκχώρηση Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Διαδικασίες Διαγραφής και προσωρινής απενεργοποίησης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Πράξεις επί εκχωρημένων ονομάτων χώρου Σελ. 77
Κεφάλαιο VΙ Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ
Καταχωρητές Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Σελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 111
ΙV. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
[8] Ν 4727/2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 11-35, 59-62, 68] Σελ. 113
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 11-35, 59-62, 68] Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Σελ. 139
[9] ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1024
για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [Άρθρα 1-12] Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σελ. 168
V. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
[10] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  [Άρθρα 1-39, 44-50, 77-91] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Αρχές Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 190
Τμήμα 1
Διαφάνεια και ρυθμίσεις Σελ. 190
Τμήμα 2
Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 193
Τμήμα 3
Διόρθωση και διαγραφή Σελ. 201
Τμήμα 4
Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων Σελ. 206
Τμήμα 5
Περιορισμοί Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία Σελ. 210
Τμήμα 1
Γενικές υποχρεώσεις Σελ. 210
Τμήμα 2
Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 221
Τμήμα 3
Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση Σελ. 225
Τμήμα 4
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Σελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας Σελ. 256
[11] N 4624/2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-9, 21-42] Σελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σελ. 267
[12] Ν 3471/2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997 [Άρθρα 1-6 , 11-15] Σελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Σελ. 291
VI. Απόρρητο Επικοινωνίας
[13] Ν 2225/1994
Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 3, 4 και 5] Σελ. 311
Γ. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διαδικτύου
Ι. Παροχή Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο
[14] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης [Άρθρα 1-4] Σελ. 321
για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης [Άρθρα 1-4] Σελ. 321
[15] Ν 4727/2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις [Άρθρα 210, 213] Σελ. 329
ΙΙ. Ηλεκτρονικό Έγγραφο – Ηλεκτρονική Υπογραφή
[16] Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ [Άρθρα 1-11, 13, 19-46 και 50] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 343
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σελ. 352
ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές διατάξεις Σελ. 352
ΤΜΗΜΑ 2
Εποπτεία Σελ. 353
ΤΜΗΜΑ 3
Εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης Σελ. 355
ΤΜΗΜΑ 4
Ηλεκτρονικές υπογραφές Σελ. 363
ΤΜΗΜΑ 5
Ηλεκτρονικές σφραγίδες Σελ. 371
ΤΜΗΜΑ 6
Ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες Σελ. 375
ΤΜΗΜΑ 7
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης Σελ. 376
ΤΜΗΜΑ 8
Πιστοποίηση γνησιότητας ιστοτόπων Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ηλεκτρονικά Έγγραφα Σελ. 378
[17] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 159-160] Σελ. 379
[18] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρα 443-445, 448, 457] Σελ. 380
ΙΙΙ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
[19] ΠΔ 131/2003
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») Σελ. 383
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 383
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ
1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση Σελ. 390
2. Εμπορικές επικοινωνίες Σελ. 392
3. Συμβάσεις καταρτιζόμενες με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 394
4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών Σελ. 396
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σελ. 399
[20] Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 1α, 3-3β, 3δ-3ιγ, 4β-4δ, 4στ-4θ, 9 παρ. 5, 9η περ. γ΄] Σελ. 403
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ Σελ. 404
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 407
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Σελ. 446
[21] Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013
για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ)  [Άρθρα 1-5, 7-10] Σελ. 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΕΔ Σελ. 452
[22] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1150
για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης [Άρθρα 1-8] Σελ. 462
[23] ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/2161
για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 4] Σελ. 476
ΙV. Ηλεκτρονικές Πληρωμές
[24] Ν 4537/2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-2, 4, 64-77, 87-92] Σελ. 492
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/2366/ΕΕ Σελ. 492
ΤΙΤΛΟΣ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σελ. 492
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σελ. 504
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σελ. 504
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σελ. 522
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΥΘΥΝΗ Σελ. 522
V. Πνευματική Ιδιοκτησία
[25] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 2 §§ 1-2α, 3, 28Β, 45Α, 60, 63Α, 64-65Α, 66-66Γ, 66Ε, 72 § 8] Σελ. 529
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σελ. 529
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Σελ. 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία Σελ. 538
[26] ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/790
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ [Άρθρα 4, 15-17] Σελ. 569
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σελ. 569
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σελ. 570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δικαιώματα σε επί εκδόσεων Σελ. 570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ορισμένες χρήσεις προστατευόμενου περιεχομένου από επιγραμμικές υπηρεσίες Σελ. 572
Δ. Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου
[27] Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Σύμβαση Βουδαπέστης της 23.11.2001) [Άρθρα 14-35] Σελ. 579
Τμήμα 2
Δικονομικό Δίκαιο Σελ. 579
Τίτλος 1
Κοινές διατάξεις Σελ. 579
Τίτλος 2
Κατεπείγουσα διατήρηση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστών Σελ. 582
Τίτλος 3
Διαταγή επίδειξης Σελ. 583
Τίτλος 4
Έρευνα και κατάσχεση αποθηκευμένων δεδομένων υπολογιστή Σελ. 584
Τίτλος 5
Συλλογή δεδομένων υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο Σελ. 586
Τμήμα 3
Δικαιοδοσία Σελ. 588
Κεφάλαιο III
Διεθνής συνεργασία Σελ. 590
Τμήμα 1
Γενικές αρχές Σελ. 590
Τίτλος 1
Γενικές αρχές σχετικά με την διεθνή συνεργασία Σελ. 590
Τίτλος 2
Αρχές σχετικά με την έκδοση Σελ. 590
Τίτλος 3
Γενικές αρχές σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή Σελ. 593
Τίτλος 4
Διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής ελλείψει ισχυουσών διεθνών συμφωνιών Σελ. 595
Τμήμα 2
Ειδικές διατάξεις Σελ. 599
Τίτλος 1
Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με προληπτικά μέτρα Σελ. 599
Τίτλος 2
Αμοιβαία συνδρομή σχετικά με ανακριτικές πράξεις Σελ. 603
Τίτλος 3
Δίκτυο 24/7 Σελ. 605
[28] Ποινικός Κώδικας Ν 4619/2019 [Άρθρα 13 περ. γ΄ , στ΄ , ζ΄ , 183-184, 187Α § 6, 190-191, 292Β -292Ε, 337 §3, 348-348Δ, 361-363, 369-370, 370Β-370Ε, 386Α] Σελ. 607
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Σελ. 607
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Σελ. 608
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 610
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Σελ. 612
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Σελ. 616
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σελ. 617
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Σελ. 620
[29] Ν 927/1979
Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 622
[30] Ν 4267/2014
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 18] Σελ. 628
[31] Ν 4002/2011
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  [Άρθρο 52 §§1-3, 9-12] Σελ. 630
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 633
Back to Top