ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θεωρητική ανάλυση - Πρακτική Εφαρμογή - Υποδείγματα

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 138,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 138,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18410
Αποστολόπουλος Χ., Βαγενά Ε., Βαρελά Μ., Βενιέρης Ι., Βερβεσός Ν., Γεροντίδης Ι., Δασμάνογλου Α., Διβριώτη Ά., Κοριατοπούλου Π., Κορτέσης Α., Κουνάδης Γ., Κυπρούλη Κ., Κωστάκης Δ., Μαργαρίτης Ε., Μήτσου Α. Ο., Πανίτσας Γ., Σπυρίδωνος Α., Σταυρίδου Σ., Τζάκας Δ. Π., Τσιαφούτης Β., Φλάμπουρας Δ., Φράγκος Ν., Μανταλάρα Γ., Ντζούφα Κ., Παπαθανασοπούλου Α., Ρούσσου Ά., Σερδάρης Κ., Φέλκελ Χ.
Βενιέρης Ι., Βερβεσός Ν.
 • Έκδοση: 2021
 • Σχήμα: 17x24
 • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
 • Σελίδες: 1264
 • ISBN: 978-960-654-398-2
 • Δείτε ένα απόσπασμα
 • Black friday εκδόσεις: 10%

Το πρωτότυπο συλλογικό έργο «Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων» αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης των βασικότερων εμπορικών συμβάσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές, από αξιόλογους και διακεκριμένους νομικούς με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο.
Προτεραιότητα δόθηκε τόσο στη θεωρητική (βιβλιογραφική και νομολογιακή) όσο και στην πρακτική προσέγγιση, με παράθεση στις περισσότερες περιπτώσεις σχετικού υποδείγματος της αντίστοιχης εμπορικής σύμβασης, ενώ δεν λείπουν και οι προσωπικές απόψεις, κρίσεις και προσεγγίσεις των συγγραφέων.
Στο γενικό μέρος του συγγράμματος αναλύονται η έννοια της εμπορικής σύμβασης, οι εφαρμοστέες διατάξεις και οι πηγές δικαίου. Ακολουθούν το προσυμβατικό στάδιο, η σχέση των εμπορικών συμβάσεων με την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος η εκπλήρωση των εμπορικών συμβάσεων και τα νομικά ζητήματα εξ αυτής.
Στο ειδικό μέρος αναλύονται οι επιμέρους εμπορικές συμβάσεις οι οποίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες με βάση το αντικείμενο τους: ήτοι συμβάσεις

 • επί ακινήτων (μεσιτεία, εμπορική μίσθωση)
 • εκμετάλλευσης επιχείρησης με κύρια βάση ακίνητα (μίσθωση και διαχείριση ξενοδοχείου, allotment)
 • εμπορικής διαμεσολάβησης (εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή, δικαιόχρηση)
 • πώλησης (εμπορική, ρήτρες διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου, μεταβίβαση επιχείρησης και μετοχών)
 • επενδυτικές (παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αναδοχής)
 • τραπεζικές (αλληλόχρεος λογαριασμός, σύσταση ενεχύρου επί απαιτήσεων, τραπεζική ενέγγυα πίστωση, εγγυητική επιστολή, δήλωση πατρωνίας, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, μεταβίβασης τραπεζικών απαιτήσεων)
 • ασφαλιστικές (ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστική διαμεσολάβηση)
 • επί άυλων αγαθών (εκδοτική, ανάπτυξη λογισμικού, παροχή εμπορικών πληροφοριών, παροχή τεχνογνωσίας, παραχώρηση χρήσης σήματος και ένδειξης, εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, υπηρεσιακή-εξαρτημένη εφεύρεση, μεταβίβαση πνευματικού έργου – σήματος – ευρεσιτεχνίας, συνύπαρξη, ανάθεση διαχείρισης πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων)
 • χερσαίας μεταφοράς
 • παροχής συμβουλών
 • ταξιδιωτικές

Το έργο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για μάχιμους δικηγόρους, συμβούλους επιχειρήσεων, δικαστές, ακαδημαϊκούς, αλλά και σπουδαστές νομικών σχολών, υποψήφιους ΕΣΔΙ κ.λπ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 3
ΙΙ. Εμπορική σύμβαση
Α. Χαρακτηρισμός μίας σύμβασης ως εμπορικής σύμβασης Σελ. 4
Β. Τύποι εμπορικών συμβάσεων Σελ. 16
Γ. Κατάρτιση, περιεχόμενο και λήξη εμπορικής σύμβασης Σελ. 23
ΙI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς και δικαιοδοσίας)
I. Πηγές δικαίου Σελ. 30
II. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 32
A. Συντρέχουσα δικαιοδοτική βάση συμβατικών ενοχών Σελ. 33
B. Συντρέχουσα δικαιοδοτική βάση αδικοπρακτικών ενοχών Σελ. 34
Γ. Συντρέχουσα δικαιοδοτική βάση του υποκαταστήματος Σελ. 34
Δ. Συντρέχουσα δικαιοδοτική βάση επί ομοδικίας Σελ. 35
III. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 38
ιιι. Προσυμβατικό στάδιο
1. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) και το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU)
I. Εισαγωγή στο ζήτημα: Pennzoil Co. v. Texaco Inc. Σελ. 42
ΙΙ. Έννοια, χαρακτηριστικά, συναλλακτική χρησιμότητα και προβληματική
Α. Εισαγωγικά Σελ. 44
Β. Επιστολή προθέσεων - Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργίες Σελ. 45
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γ. Μνημόνιο συνεννόησης - Περιεχόμενο και λειτουργίες Σελ. 47
Δ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σελ. 49
III. Η νομική φύση της επιστολής προθέσεων και του MoU
Α. Η πρακτική σημασία της σχετικής αναζήτησης Σελ. 51
Β. Προϋποθέσεις κατάφασης καταρτισμένης σύμβασης Σελ. 51
IV. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση των συμφωνηθέντων στην επιστολή προθέσεων και το MoU
Α. Ευθύνη λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης Σελ. 56
Β. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις Σελ. 57
V. Συμπεράσματα Σελ. 65
2. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (non-disclosure, confidentiality agreement)
I. Εισαγωγικά Σελ. 68
ΙI. Το περιεχόμενο των συμβάσεων εμπιστευτικότητας
Α. Τύποι συμβάσεων εμπιστευτικότητας Σελ. 70
Β. Κύριο περιεχόμενο Σελ. 71
Γ. Ζημία από την παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας Σελ. 71
Υπόδειγμα σύμβασης εμπιστευτικότητας Σελ. 73
iV. Εμπορική σύμβαση και δίκαιο καταναλωτή
I. Εισαγωγή Σελ. 77
II. Η έννοια του καταναλωτή
A. Η εξέλιξη του ορισμού στο Ν 2251/1994 και η προστασία του εμπόρου ως καταναλωτή Σελ. 78
B. Η στενή έννοια του καταναλωτή μετά τις τροποποιήσεις του N 4512/2018 Σελ. 82
Γ. Η προστασία του εγγυητή σε επαγγελματικές συμβάσεις ως καταναλωτή Σελ. 84
ΙΙΙ. Ο προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών Σελ. 86
ΙV. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
A. Συμβάσεις προσχώρησης και αποκατάσταση της συμβατικής ισορροπίας Σελ. 87
B. Η έννοια των ΓΟΣ Σελ. 89
Γ. Η αρχή της διαφάνειας Σελ. 92
Δ. Ο έλεγχος των ΓΟΣ στις συμβάσεις επαγγελματιών - μη καταναλωτών Σελ. 93
Ε. Η ένταξη των ΓΟΣ στη σύμβαση Σελ. 95
ΣΤ. Ο έλεγχος των ΓΟΣ μέσω της ερμηνείας τους Σελ. 97
Ζ. Ο έλεγχος κύρους των ΓΟΣ Σελ. 98
v. Εκπλήρωση και Ανώμαλη εξέλιξη των Εμπορικών Συμβάσεων
I. Γενικά Σελ. 106
II. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων και απόσβεση των ενοχών Σελ. 106
III. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης
A. Γενικά Σελ. 107
B. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης κατ’ ιδίαν Σελ. 109
Vi. Εμπορικές συμβάσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο
Εισαγωγή Σελ. 123
Ι. Ηλεκτρονικό εμπόριο: έννοια και είδη
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου Σελ. 126
Β. Τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η νομική τους σημασία Σελ. 128
ΙΙ. Η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ως παροχή υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σελ. 132
Α. Οι Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορία ως κομβική έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου Σελ. 133
Β. Η αρχή του κράτους εγκατάστασης Σελ. 135
Γ. Παρεκκλίσεις από την αρχή του κράτους εγκατάστασης Σελ. 139
Δ. Ο Κανόνας της απαγόρευσης επιβολής προηγούμενης άδειας Σελ. 140
ΙΙΙ. Το βασικό περιεχόμενο των «Όρων Χρήσης» ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
Α. Προσυμβατική ενημέρωση εκ του ΠΔ 131/2003 Σελ. 140
Β. Προσυμβατική ενημέρωση από το δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 143
Γ. «Όροι Χρήσης» ιστοσελίδας ως Γενικοί Όροι Συναλλαγών Σελ. 145
IV. Ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων
A. Διαδικασία κατάρτισης ηλεκτρονικής σύμβασης Σελ. 147
V. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 151
Β. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού GDPR Σελ. 154
Γ. Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 155
Δ. Περιεχόμενο της «Πολιτικής Απορρήτου» Σελ. 161
Ε. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 164
ΣΤ. Προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του N 3471/2006 Σελ. 165
VI. Αντί Επιλόγου Σελ. 169
Yπόδειγμα των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας Σελ. 172
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση
Α. Γενικά Σελ. 179
Β. Μεσιτεία ακινήτων Σελ. 180
ΙΙ. Η κατάρτιση και το υποχρεωτικό περιεχόμενο της σύμβασης
Α. Κατάρτιση - Τύπος Σελ. 181
Β. Υποχρεωτικό περιεχόμενο Σελ. 182
Γ. Αποκλειστική μεσιτεία Σελ. 183
IΙΙ. Παροχές και υποχρεώσεις των μερών
Α. Παροχές και υποχρεώσεις του μεσίτη Σελ. 184
Β. Υποχρεώσεις του εντολέα και ιδίως η υποχρέωση για καταβολή της μεσιτικής αμοιβής Σελ. 186
IV. Λύση της σύμβασης Σελ. 192
Υπόδειγμα μεσιτικής εντολής Σελ. 194
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σελ. 197
Ι. Διαχωρισμός εμπορικών μισθώσεων σε νέες και παλαιές με κρίσιμη ημερομηνία την 28.2.2014 Σελ. 197
ΙΙ. Εφαρμοστέες και μη διατάξεις εμπορικών μισθώσεων που συνήφθησαν μετά την 28.2.2014 (άρθρο 13 Ν 4242/2014) - Τομές
Α. Εφαρμοστέες διατάξεις του ΠΔ 34/1995 (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α' Ν 4242/2014). Σελ. 197
Β. Μη εφαρμοστέες διατάξεις του ΠΔ 34/1995 Σελ. 198
Γ. Συμβατική πρόβλεψη εφαρμογής μη εφαρμοστέων διατάξεων Σελ. 199
Δ. Τομές Σελ. 200
Ε. Το μέλλον - Έξυπνα συμβόλαια μίσθωσης (smart contracts) Σελ. 201
ΙΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις παλαιών εμπορικών μισθώσεων που συνήφθησαν πριν την 28.2.2014 (άρθρο 13 Ν 4242/2014)
Α. Νομοθετική οριοθέτηση έννοιας παλαιών μισθώσεων Σελ. 201
Β. Τροποποιήσεις και κατάργηση παλαιών διατάξεων για τις παλαιές μισθώσεις Σελ. 201
Γ. Διατήρηση σε ισχύ λοιπών διατάξεων ΠΔ 34/1995 Σελ. 202
IV. Πεδίο εφαρμογής ειδικού δικαίου εμπορικών μισθώσεων
Α. Προστατευόμενες εμπορικές μισθώσεις Σελ. 202
Β. Μίσθωση ακινήτου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τύπου AirBnB Σελ. 203
Γ. Μεικτή χρήση (άρθρο 1 παρ. 2 ΠΔ 34/1995) Σελ. 204
Δ. Νομικός χαρακτηρισμός μίσθωσης Σελ. 204
V. Τύπος Σελ. 205
VI. Διάρκεια
Α. Ελάχιστη κατά νόμον διάρκεια (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄ Ν 4242/2014) - Ανανέωση και μετατροπή μίσθωσης σε αορίστου χρόνου (άρθρο 611 ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρα 608 παρ. 2 και 609 ΑΚ) Σελ. 205
Β. Δεσμευτικός χαρακτήρας ελάχιστης κατά νόμον διάρκειας Σελ. 206
VII. Έναρξη μίσθωσης και παράδοση μισθίου Σελ. 206
VIII. Μίσθωμα και αναπροσαρμογή
Α. Ελεύθερος καθορισμός μισθώματος από σύμβαση (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α' ΠΔ 34/1995) Σελ. 206
Β. Αναπροσαρμογή μισθώματος Σελ. 207
Γ. Χρόνος ως δήλη ημέρα καταβολής μισθώματος Σελ. 210
Δ. Απόδειξη καταβολής μισθώματος Σελ. 210
Ε. Εκχώρηση μισθώματος Σελ. 210
ΣΤ. Ένσταση εξόφλησης ή συμψηφισμού του μισθωτή εναγόμενου για οφειλές από τη μίσθωση κατά του ενάγοντος εκμισθωτή Σελ. 211
IX. Καταβολή εφάπαξ ποσού «αέρα» στον εκμισθωτή Σελ. 212
X. Εγγύηση τρίτου για τήρηση υποχρεώσεων μισθωτή Σελ. 212
XI. Καταβολή χρηματικού ποσού εγγυοδοσίας στον εκμισθωτή καλούμενης ως εγγύησης
Α. Συνήθης συμβατικός όρος και βασικά στοιχεία αυτού Σελ. 212
Β. Νομικό θεμέλιο η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων Σελ. 213
Γ. Νομική φύση εγγύησης Σελ. 213
Δ. Νομική φύση αξιώσεων των μερών σχετικά με την εγγύηση μετά τη λήξη της μίσθωσης Σελ. 213
XII. Χρήση μισθίου
Α. Συμβατική συμφωνία για την επιτρεπόμενη χρήση Σελ. 214
Β. Ανάληψη συμβατικής δέσμευσης τήρησης κανονισμού οικοδομής Σελ. 214
Γ. Υποχρέωση εκμισθωτή προς παράδοση μισθίου και διατήρηση αυτού κατάλληλου για τη συμφωνηθείσα χρήση (άρθρα 574επ. ΑΚ) Σελ. 214
Δ. Ελαττώματα και έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων Σελ. 214
Ε. Απώλεια δικαιωμάτων μισθωτή λόγω γνώσης ή άγνοιας εκ βαρείας αμελείας των ελαττωμάτων ή της έλλειψης συμφωνηθεισών ιδιοτήτων Σελ. 215
ΣΤ. Δαπάνες και κατασκευάσματα μισθωτή στο μίσθιο (άρθρο 591 ΑΚ) Σελ. 215
Ζ. Φθορές ή μεταβολές Σελ. 216
Η. Γενική υποχρέωση μισθωτή για επιμελή μεταχείριση του μισθίου (άρθρα 592, 594, 599 ΑΚ) Σελ. 217
Θ. Σιωπηρή συναίνεση εκμισθωτή σε επεμβάσεις μισθωτή στο μίσθιο. Σελ. 218
Ι. Υπερημερία δανειστή-εκμισθωτή αρνούμενου να παραλάβει μίσθιο με φθορές Σελ. 218
XIII. Αφάλιση μισθίου Σελ. 218
XIV. Όροι μίσθωσης σύμφωνοι με τον νόμο και τα χρηστά ήθη Σελ. 218
XV. Παραχώρηση χρήσης
Α. Παραχώρηση χρήσης μισθίου σε τρίτον με συμφωνία των μερών (άρθρο 11 ΠΔ 34/1995). Σελ. 219
Β. Υπομίσθωση Σελ. 219
Γ. Ευθύνη μισθωτή έναντι του εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου (άρθρο 593 ΑΚ) Σελ. 220
Δ. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης εν ζωή, Σελ. 220
Ε. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 221
XVI. Λύση (άρθρο 13 Ν 4242/2014)
Α. Συμβατική λύση με νεότερη συμφωνία με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' Ν 4242/2014) Σελ. 222
Β. Λύση με έγγραφη καταγγελία (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' Ν 4242/2014). Σελ. 222
Γ. Καταγγελία μίσθωσης που έχει λήξει λογιζόμενη ως εναντίωση στη σιωπηρή αναμίσθωση Σελ. 224
Δ. Εσφαλμένος προσδιορισμός χρόνου λήξης μίσθωσης από τον ενάγοντα - Αίτημα απόδοσης μισθίου σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου λήξης της μίσθωσης (άρθρο 48 παρ. 2 ΠΔ 34/1995 και άρθρο 69 ΚΠολΔ) Σελ. 224
Ε. Γενική διάταξη περί καταγγελίας (άρθρο 15 ΠΔ 34/1995 και άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ) Σελ. 224
ΣΤ. Συμβατικό δικαίωμα καταγγελίας λόγω μεταμέλειας. Σελ. 225
Ζ. Μετατροπή καταγγελίας επί μιας βάσεως σε καταγγελία επί άλλης βάσεως Σελ. 225
Η. Καταγγελία από τον καταγγέλλοντα άλλως από πληρεξούσιο Σελ. 225
Θ. Λύση μίσθωσης με καταγγελία ακόμη και επί μη προσφοράς της τυχόν συμφωνηθείσας αποζημίωσης Σελ. 226
Ι. Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις του μισθίου Σελ. 226
XVII. Παραίτηση από δικαιώματα (άρθρο 45 ΠΔ 34/1995) Σελ. 226
XVIII. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων εκμισθωτή και μισθωτή (ΑΚ 281) Σελ. 226
Υπόδειγμα σύμβασης εμπορικής μίσθωσης Σελ. 228
3. Σύμβαση μίσθωσης ξενοδοχείου
I. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 235
II. Διάκριση της σύμβασης μίσθωσης ξενοδοχείου από τη σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 236
III. Υποχρεώσεις των μερών
Α. Υποχρεώσεις εκμισθωτή Σελ. 238
Β. Υποχρεώσεις μισθωτή Σελ. 239
IV. Νομική φύση της σύμβασης μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 241
V. Κατάρτιση και διάρκεια της συμβάσεως μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 242
VI. Εκποίηση μισθίου Σελ. 244
VII. Διαδικασία επίλυσης των διαφορών από τη σύμβαση μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 245
VIII. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα εκδίκασης των διαφορών εκ της συμβάσεως μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 246
Υπόδειγμα σύμβασης μίσθωσης ξενοδοχείου Σελ. 249
4. Σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 254
I. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 254
II. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 256
III. Νομική φύση της σύμβασης διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 258
IV. Κατάρτιση και διάρκεια της σύμβασης διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 258
V. Οικονομική λειτουργία της σύμβασης διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 259
VI. Θέματα πωλήσεων του ξενοδοχείου Σελ. 260
VII. Θέματα διαχείρισης προσωπικού Σελ. 262
VIII. Προμήθειες Σελ. 262
IX. Ευθύνη του διαχειριστή έναντι τρίτων Σελ. 263
X. Σύμβαση διαχείρισης και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 264
Υπόδειγμα σύμβασης διαχείρισης ξενοδοχείου Σελ. 265
5. Σύμβαση allotment Σελ. 271
I. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής συμβάσεως Σελ. 271
II. Μορφές εμφάνισης της ξενοδοχειακής σύμβασης με βάση τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών Σελ. 272
III. Η νομοθετική ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 274
IV. Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 276
V. Ο εμπορικός χαρακτήρας της ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 277
VI. Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού Σελ. 278
VII. Νομικός χαρακτηρισμός του δικαιώματος ακύρωσης των 21 ημερών που παρέχει ο Κανονισμός των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών Σελ. 280
VIII. Καθ’ ύλην, κατά τόπον αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και ακολουθητέα διαδικασία Σελ. 281
IX. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας Σελ. 282
Υπόδειγμα ξενοδοχειακής σύμβασης Σελ. 285
ΙΙ. Συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης
1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Σελ. 290
Ι. Ορισμός εμπορικής αντιπροσωπείας - Διάκριση από άλλους τύπους συμβάσεων
Α. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 290
Β. Σύμβαση εμπορικής διανομής Σελ. 292
Γ. Σύμβαση παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας Σελ. 292
Δ. Σύμβαση μεσιτείας Σελ. 293
ΙΙ. Νομική φύση σύμβασης Σελ. 294
ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο - Κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 294
IV. Τύποι εμπορικών αντιπροσώπων Σελ. 295
V. Υποχρεώσεις εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 296
VI. Υποχρεώσεις αντιπροσωπευόμενου Σελ. 298
VII. Ειδικά η προμήθεια του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 299
VIII. Ειδικά η ρήτρα del credere Σελ. 303
ΙΧ. Διάρκεια εμπορικής αντιπροσωπείας
Α. Σύμβαση ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου Σελ. 303
Β. Λήξη της σύμβασης Σελ. 304
Χ. Έννομες συνέπειες λήξης σύμβασης
Α. Χρηματικές αξιώσεις Σελ. 306
Β. Μετασυμβατική υποχρέωση μη ανταγωνισμού Σελ. 311
Γ. Μη χρηματικές αξιώσεις Σελ. 312
Υπόδειγμα σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 314
2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΑ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ) Σελ. 321
Ι. Εισαγωγή Σελ. 321
II. Α. Έννοια και ρυθμιστικό πλαίσιο Σελ. 322
II. Β. Διάκριση από σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 324
III. Βασικοί όροι της σύμβασης διανομής (είτε αυτή είναι απλή ή αποκλειστική) Σελ. 325
ΙV. Ειδικά επί της σύμβασης επιλεκτικής διανομής Σελ. 329
V. Ειδικά επί της σύμβασης αποκλειστικής διανομής Σελ. 331
VI. Αξίωση για καταβολή αποζημίωσης πελατείας μετά τη λύση της σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Σελ. 334
VII. Λύση της σύμβασης διανομής Σελ. 337
VIII. Συμβάσεις διανομής και ανωτέρα βία Σελ. 338
Υπόδειγμα σύμβασης διανομής Σελ. 342
3. Σύμβαση Δικαιόχρησης (franchise) Σελ. 350
I. Εισαγωγικά Σελ. 350
ΙΙ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων franchise
Α. Η σημασία της συναλλακτικής πρακτικής Σελ. 352
Β. Η τυπολογική προσέγγιση της σύμβασης franchise Σελ. 352
Γ. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των μερών Σελ. 354
ΙΙΙ. Η λύση της σύμβασης
Α. Γενικά Σελ. 358
Β. Η λύση της σύμβασης με έκτακτη καταγγελία Σελ. 358
Υπόδειγμα σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) Σελ. 363
III. Συμβάσεις πώλησης
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ (ΕΝΝΟΙΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
Ι. Η έννοια της πώλησης στο εσωτερικό δίκαιο (αστική πώληση-εμπορική πώληση) Σελ. 397
ΙΙ. Έννοια διεθνούς εμπορικής πώλησης - Σχέση με CISG - Ρήτρες του διεθνούς εμπορίου Σελ. 398
ΙΙΙ. Διεθνής πώληση - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων (Convention for the International Sale of Goods, CISG)
Α. Εισαγωγικά - Νομική φύση - Περιεχόμενο Σελ. 399
Β. Πεδίο εφαρμογής της CISG - Η CISG ως «soft law» Σελ. 401
Γ. Ζητήματα ερμηνείας Σελ. 405
Δ. Τύπος Σελ. 409
Ε. Σύναψη της σύμβασης πώλησης - Τροποποίηση της σύμβασης πώλησης Σελ. 410
ΣΤ. Υποχρεώσεις πωλητή Σελ. 412
Ζ. Υποχρεώσεις αγοραστή Σελ. 420
Η. Έννομα βοηθήματα των μερών σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης Σελ. 423
Θ. Μερική εκπλήρωση της σύμβασης Σελ. 447
Ι. Αναστολή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων Σελ. 447
ΙΑ. Δικαίωμα πωλητή για θεραπεία συμβατικής αθέτησης (μετεκπλήρωση) Σελ. 448
ΙΒ. Μη εκπλήρωση οφειλόμενη σε πράξη ή παράλειψη του δανειστή της παροχής Σελ. 450
ΙΓ. Η μετάθεση του κινδύνου Σελ. 451
ΙΔ. Αξίωση τόκων στην CISG Σελ. 456
ΙΕ. Υποχρέωση συντήρησης των κινητών πραγμάτων Σελ. 458
ΙΣΤ. Ζητήματα Δημοσίου διεθνούς δικαίου Σελ. 458
ΙV. Παραγγελία πώλησης Σελ. 458
V. Πώληση με αποστολή υπό τον ΑΚ
Α. Εισαγωγικά Σελ. 461
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 524 Σελ. 462
Γ. Συνέπειες της ΑΚ 524 στην πώληση γένους Σελ. 465
Δ. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 465
2. ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (INCOTERMS)
I. Εισαγωγή Σελ. 470
II. Οι Incoterms ως ερμηνευτικό της βούλησης των μερών κριτήριο (όχι πηγή δικαίου) Σελ. 470
III. Δομή των Incoterms Σελ. 471
IV. Χαρακτηριστικά των επιμέρους εμπορικών ρητρών
A. Ex Works (EXW) (named place of delivery) [Eκ του Εργοστασίου (κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης)] Σελ. 471
B. Free Carrier (FCA) (named place) [Ελεύθερο σε Μεταφορέα (κατονομαζόμενος τόπος)] Σελ. 472
Γ. Free On Board (FOB) (named port of shipment) [Ελεύθερο Επί του Πλοίου (κατονομαζόμενος λιμένας φόρτωσης)] Σελ. 473
Δ. Free Alongside Ship (FAS) (named port of shipment) [Ελεύθερο Επί της Προκυμαίας (κατονομαζόμενος λιμένας φόρτωσης)] Σελ. 474
Ε. Cost Insurance Freight (CIF) (named port of destination) [Αξία, Ασφάλιση, Ναύλος (κατονομαζόμενος λιμένας προορισμού)] Σελ. 475
ΣΤ. Cost & Freight (C&F) (named port of destination) [Αξία, Ναύλος (κατονομαζόμενος λιμένας προορισμού)] Σελ. 477
Ζ. Carriage Paid To (named place of destination) (CPT) [Ναύλος Πληρωτέος (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)] Σελ. 477
Η. Carriage and Insurance Paid To (CIP) (named place of destination) [Ναύλος, Ασφάλιση Πληρωτέα (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)] Σελ. 478
Θ. Delivered at Place (DAP) (named place of destination) [Παράδοση σε Τόπο (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)] Σελ. 478
Ι. Delivered at Place Unloaded (DPU) (named place of destination) [Παράδοση Εκφορτωμένο σε Τόπο (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)] Σελ. 479
ΙΑ. Delivered Duty Paid (DDP) (named place of destination) [Παράδοση, Φόροι/Τέλη Εισαγωγής Πληρωτέα (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)] Σελ. 480
Υπόδειγμα Διεθνούς Σύμβασης πώλησης κινητών διεπομένης από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Ν 2532/1997) (CISG) Σελ. 481
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ι. Η σύμβαση μεταβίβασης επιχείρησης και η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών
Α. Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 510
Β. Η σύμβαση μεταβίβασης επιχείρησης Σελ. 511
Γ. Η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών Σελ. 512
ΙΙ. Η έναντι τρίτων ευθύνη από τη σύμβαση μεταβίβασης επιχείρησης
Α. Εισαγωγικά Σελ. 513
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης. Σελ. 513
Γ. Συνέπειες Σελ. 516
ΙΙΙ. Ζητήματα ενδοσυμβατικής ευθύνης από την πώλησης επιχείρησης και από την πώληση μετοχών
Α. Ανώμαλη εξέλιξη στη σύμβαση πώλησης επιχείρησης Σελ. 518
Β. Ανώμαλη εξέλιξη στη σύμβαση πώλησης μετοχών Σελ. 521
Γ. Τα δικαιώματα του αγοραστή Σελ. 522
Υπόδειγμα σύμβασης για την πώληση και μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών ανώνυμης εταιρείας Σελ. 525
IV. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ συμβάσεις
1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΗΨΗΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ)
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 540
Α. Από την έννοια των «χρηματιστηριακών συναλλαγών» στην έννοια των συναλλαγών εντός ρυθμιζόμενης αγοράς Σελ. 541
Β. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας Σελ. 543
ΙΙ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
Α. Η σημασία της συναλλακτικής πρακτικής Σελ. 545
Β. Η τυπολογική προσέγγιση της ΣΠΕΥ Σελ. 547
Γ. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των μερών Σελ. 550
III. Η λύση της ΣΠΕΥ
Α. Γενικά Σελ. 569
Β. Η καταγγελία Σελ. 570
Γ. Ο θάνατος του παραγγελέα Σελ. 571
Δ. Εκκαθάριση Σελ. 571
Υπόδειγμα σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 574
2. Σύμβαση Αναδοχής (χωρίς δέσμευση ανάληψης κινητών αξιών)
I. Εισαγωγικά Σελ. 600
II. Το περιεχόμενο των συμβάσεων αναδοχής
Α. Είδη σύμβασης αναδοχής Σελ. 602
Β. Η τυπολογική προσέγγιση της σύμβασης αναδοχής Σελ. 603
Γ. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των μερών Σελ. 605
III. Η λύση της σύμβασης
Α. Γενικά Σελ. 619
Β. Η καταγγελία Σελ. 620
Υπόδειγμα σύμβασης αναδοχής χωρίς δέσμευση ανάληψης κινητών αξιών Σελ. 622
V. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ συμβάσεις
1. Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 654
I. Εισαγωγικά
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 654
Β. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 656
IΙ. Ανατοκισμός Σελ. 657
ΙΙΙ. Συμβατικοί όροι περί εισφοράς του Ν 128/1975 και υπολογισμού τόκων σε έτος 360 ημερών
Α. Μετακύλιση στον πιστούχο της εισφοράς του Ν 128/1975 Σελ. 658
Β. Υπολογισμός τόκων σε έτος 360 ημερών Σελ. 659
IV. Εισαγωγή στον λογαριασμό απαιτήσεων από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 660
V. Η τύχη της ασφάλειας απαίτησης μετά την εισαγωγή της στον αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 661
VΙ. Ευθύνη του εγγυητή Σελ. 661
VΙI. Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου ΟΕ / ΕΕ Σελ. 662
VIII. Καταδολίευση δανειστών Σελ. 663
ΙΧ. Κλείσιμο του λογαριασμού
Α. Το πέρας του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 664
Β. Οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 665
Γ. Προσωρινό (περιοδικό) κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 665
Δ. Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 666
Χ. Καταγγελία Σελ. 667
ΧΙ. Παραγραφή απαίτησης από αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 667
ΧΙΙ. Αγωγή και Διαταγή Πληρωμής Σελ. 668
Υπόδειγμα σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 671
2. Σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων (σύμφωνα με το ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών»)
I. Εισαγωγικά Σελ. 679
Α. Ενεχύραση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 680
Β. Ενεχύραση απαίτησης από αξιόγραφα Σελ. 680
Γ. Ενεχύραση μετοχών Σελ. 682
ΙI. Διαφορές του ενεχύρου απαίτησης των άρθρων 35επ. ΝΔ της 17.7/13.8.1923 από το ενέχυρο απαίτησης των άρθρων 1248επ. ΑΚ Σελ. 683
ΙΙΙ. Η έκταση των εξουσιών της πιστώτριας τράπεζας Σελ. 684
Υπόδειγμα σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων (ή μετοχών) Σελ. 686
3. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση
I. Έννοια και βασικά είδη ενέγγυας πίστωσης
Α. Έννοια και νομικό πλαίσιο Σελ. 691
Β. Βασικά είδη ενέγγυας πίστωσης Σελ. 692
ΙI. Κατάρτιση και λύση της σύμβασης
Α. Κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 693
Β. Λύση της σύμβασης Σελ. 694
ΙIΙ. Οι σχέσεις μεταξύ των μερών
Α. Η αυτονομία των επιμέρους εννόμων σχέσεων Σελ. 694
B. Σχέση οφειλέτη και δικαιούχου Σελ. 695
Γ. Σχέση πιστώτριας τράπεζας και οφειλέτη Σελ. 695
Δ. Σχέση πιστώτριας τράπεζας και δικαιούχου Σελ. 695
Ε. Σχέσεις της διαμεσολαβούσας τράπεζας με την πιστώτρια τράπεζα, τον οφειλέτη και τον δικαιούχο Σελ. 697
Υπόδειγμα σύμβασης τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης Σελ. 699
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 711
ΙΙ. Σύμβαση - Αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής Σελ. 713
ΙΙΙ. Σχέσεις μεταξύ των μερών Σελ. 715
ΙV. Κατάπτωση της εγγυητικής και επιμέρους ζητήματα Σελ. 718
Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης εγγυητικών επιστολών Σελ. 724
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ι. Έννοια και μορφές της δήλωσης πατρωνίας στην πράξη Σελ. 732
ΙΙ. Οριοθέτησή της δήλωσης πατρωνίας από συγγενείς έννοιες Σελ. 735
ΙΙΙ. Κίνητρα για την χρησιμοποίηση της δήλωσης πατρωνίας ως μηχανισμού εξασφάλισης πιστώσεων Σελ. 735
ΙV. Η διάκριση ανάμεσα στην σκληρή και την ήπια δήλωση πατρωνίας Σελ. 737
V. Η σκληρή δήλωση πατρωνίας (Harte Patronatserklärung)
A. Γενικά χαρακτηριστικά της κλασικής διατύπωσης της σκληρής δήλωσης πατρωνίας Σελ. 739
B. Η σύμβαση πατρωνίας Σελ. 741
Γ. Νομική φύση της σκληρής δήλωσης πατρωνίας Σελ. 743
Δ. Εγγυοδοτική σύμβαση Σελ. 747
Ε. Σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 750
VI. Ήπια δήλωση πατρωνίας (Weiche Patronatserklärung)
Α. Εννοιολογική και συστηματική οριοθέτηση της ήπιας δήλωσης πατρωνίας Σελ. 752
Β. Νομική αξιολόγηση διάφορων τύπων ήπιας δήλωσης πατρωνίας Σελ. 754
VII. Επίλογος Σελ. 763
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 766
ΙΙ. Μορφές εμφάνισης Σελ. 767
ΙΙΙ. Η κατάρτιση και το περιεχόμενο της σύμβασης
Α. Κατάρτιση - Τύπος Σελ. 769
Β. Περιεχόμενο της σύμβασης - Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 771
IV. Λήξη της σύμβασης Σελ. 776
V. Επιμέρους ζητήματα Σελ. 777
Υπόδειγμα σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 783
7. Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Ι. Έννοια και νομική ρύθμιση Σελ. 800
ΙΙ. Είδη πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 802
ΙΙΙ. Κατάρτιση, περιεχόμενο και λειτουργία της σύμβασης Σελ. 803
IV. Λήξη της σύμβασης Σελ. 807
V. Περαιτέρω ζητήματα Σελ. 808
Υπόδειγμα σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (με δικαίωμα αναγωγής) Σελ. 811
8. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Forfaiting)
Ι. Εισαγωγή Σελ. 826
ΙΙ. Η σύμβαση forfaiting Σελ. 826
III. Διάκριση της σύμβασης forfaiting από τη σύμβαση factoring Σελ. 828
ΙV. Η νομική φύση της σύμβασης forfaiting Σελ. 829
Υπόδειγμα σύμβασης πώλησης επιχειρηματικής απαίτησης (forfaiting) Σελ. 832
9. Μεταβίβαση Τραπεζικών Απαιτήσεων με το Ν 4354/2015
Ι. H δευτερογενής αγορά δανειακών απαιτήσεων
Α. Εισαγωγικά Σελ. 834
Β. Δομή συναλλαγών μεταβίβασης τραπεζικού χρέους Σελ. 835
ΙΙ. Ειδικότερα η μεταβίβαση τραπεζικών δανείων με το Ν 4354/2015 Σελ. 837
Α. Ζητήματα σχετικά με την απόκτηση τραπεζικών απαιτήσεων Σελ. 838
Β. Αντικείμενο μεταβίβασης Σελ. 839
Γ. Ειδικές προϋποθέσεις μεταβιβαστού Σελ. 842
Δ. Περιορισμοί εξουσίας διάθεσης εκχωρητή Σελ. 846
Ε. Συμβατική προστασία αγοραστή Σελ. 847
ΣΤ. Ζητήματα διαχείρισης μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων Σελ. 850
Υπόδειγμα σύμβασης πώλησης και αγοράς πιστωτικών απαιτήσεων Σελ. 854
10. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 865
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 866
ΙΙΙ. Στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες και οργανωτικές δομές ιδρυμάτων - Πολιτική και διαδικασίες επικοινωνίας Σελ. 868
IV. Η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ)
Α. Έννοια συνεργάσιμου δανειολήπτη Σελ. 869
Β. Στάδια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Σελ. 870
V. Επίδειξη συμμόρφωσης εκ μέρους των ιδρυμάτων - Ζητήματα εποπτείας Σελ. 882
VI. Συνέπειες από τη μη τήρηση της ΔΕΚ στο κύρος της καταγγελίας Σελ. 883
VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης
I. Εισαγωγικά Σελ. 885
II. Προαιρετική (επαγγελματική) ασφάλιση αστικής ευθύνης
Α. Έννοια - Νομική φύση Σελ. 886
Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος Σελ. 888
Γ. Ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 889
Δ. Η ασφαλιστική περίπτωση Σελ. 892
Ε. Οι ρήτρες “claims-made” Σελ. 895
ΣΤ. Η καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 898
Ζ. Η νομική θέση του ζημιωθέντος τρίτου Σελ. 898
III. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης Σελ. 899
Υπόδειγμα σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης Σελ. 901
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
I. Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η σχέση τους με την ασφαλιστική επιχείρηση
Α. Το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Σελ. 912
Β. Τα είδη ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Σελ. 913
ΙΙ. Η λύση της σύμβασης της ασφαλιστικής επιχείρησης με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή Σελ. 915
ΙΙΙ. Yποχρεώσεις των διαμεσολαβητών κατά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 917
Υπόδειγμα σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Σελ. 920
VII. Συμβάσεις άυλων αγαθών
1. Εκδοτική σύμβαση
I. Εισαγωγικά Σελ. 926
II. Αντικείμενο Σελ. 926
III. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 928
IV. Βασικά χαρακτηριστικά σύμβασης έκδοσης
Α. Έγγραφος τύπος Σελ. 928
Β. Αποκλειστικός ή μη χαρακτήρας Σελ. 929
V. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων Σελ. 929
A. Μεταβίβαση εξουσιών περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
Β. Άσκηση ηθικού δικαιώματος Σελ. 931
Γ. Αμοιβή Σελ. 931
VI. Διάρκεια - Λήξη σύμβασης Σελ. 933
Υπόδειγμα εκδοτικής σύμβασης Σελ. 936
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 940
ΙΙ. Σύμβαση ανάπτυξης λογισμικού
Α. Φύση και κύρια στοιχεία αυτής Σελ. 946
Β. Περιεχόμενο/υποχρεώσεις των μερών Σελ. 947
Γ. Λύση της συμβάσεως Σελ. 949
Δ. Πλημμελής εκπλήρωση υποχρεώσεων παραγγελιοδόχου προγραμματιστή Σελ. 950
Ε. Ηθικό δικαίωμα Σελ. 951
ΣΤ. Οι εξουσίες του πνευματικού δικαιώματος, οι περιορισμοί αυτών και η επίδρασή τους στη σύμβαση Σελ. 952
ΙΙΙ. Δίκαιο ανταγωνισμού Σελ. 956
Υπόδειγμα σύμβασης ανάπτυξης και παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού Σελ. 958
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ (EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
I. Eισαγωγικά Σελ. 965
II. Το περιεχόμενο των συμβάσεων παροχής εμπορικών πληροφοριών Σελ. 966
Α. Μία υπό διαμόρφωση επώνυμη σύμβαση και η διάκριση από την σύμβαση παροχής συμβουλών - Η διάδραση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 966
Β. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων παροχής εμπορικών πληροφοριών Σελ. 968
III. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των μερών
Α. Οι υποχρεώσεις του παρόχου των πληροφοριών Σελ. 969
Β. Οι υποχρεώσεις του λήπτη των πληροφοριών Σελ. 976
ΙV. Η λύση της σύμβασης Σελ. 977
Υπόδειγμα σύμβασης παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών Σελ. 979
4. Σύμβαση Παροχής Τεχνογνωσίας (know-how)
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 986
II. To περιεχόμενο των συμβάσεων παροχής τεχνογνωσίας (know-how)
Α. Τα είδη των συμβάσεων παροχής know-how και η διάσπαρτη ατελής προστασία του έως σήμερα Σελ. 988
Β. Tυπολογία των συμβάσεων know-how Σελ. 991
Γ. Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των μερών Σελ. 992
ΙΙΙ. Η ανώμαλη εξέλιξη και η λύση της σύμβασης Σελ. 997
ΙV. Η αναβάθμιση της προστασίας του know-how με το Ν 4605/2019 για την προστασία του εμπορικού απορρήτου
Α. Το γενικό πλαίσιο Σελ. 999
Β. Τα επιμέρους δικαιώματα του κατόχου-δικαιούχου του know-how με το Ν 4605/2019 Σελ. 1001
Γ. Η συρροή διατάξεων για την προστασία του know-how και η ιδιαιτερότητα των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας Σελ. 1004
Υπόδειγμα σύμβασης παροχής άδειας εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (know- how) Σελ. 1006
5. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
I. Εισαγωγικά
Α. Ορισμός Σελ. 1013
Β. Χρησιμότητα Σελ. 1014
Γ. Δομή - Περιεχόμενο Σελ. 1015
II. Επιμέρους προβλέψεις
Α. Εδαφική έκταση Σελ. 1016
Β. Προϊόντα/υπηρεσίες που καλύπτει η σύμβαση Σελ. 1016
Γ. Αποκλειστικός ή μη χαρακτήρας της άδειας χρήσης Σελ. 1017
Δ. Διάρκεια - Ανανέωση Σελ. 1018
Ε. Δυνατότητα ή μη του αδειούχου για παροχή υπο-άδειας ή μεταβίβαση της άδειας χρήσης Σελ. 1018
ΣΤ. Κατάρτιση και καταχώρηση της άδειας χρήσης στo μητρώο σημάτων Σελ. 1019
Ζ. Αναγνώριση της κυριότητας του σηματούχου στο σήμα Σελ. 1020
Η. Χρήση του σήματος από τον αδειούχο Σελ. 1020
Θ. Οικονομικές υποχρεώσεις των μερών Σελ. 1022
Ι. Άλλες υποχρεώσεις των μερών Σελ. 1022
ΙΑ. Λύση της σύμβασης Σελ. 1025
ΙΒ. Εφαρμοστέο δίκαιο / Διαμεσολάβηση Σελ. 1025
Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σήματος Σελ. 1027
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Ι. Σημασία της διάταξης Σελ. 1034
ΙΙ. Σύμβαση παραχώρησης άδειας Σελ. 1034
ΙΙΙ. Aποκλειστική και απλή άδεια Σελ. 1035
ΙV. Επικαρπία Σελ. 1036
V. Έγγραφος τύπος Σελ. 1037
VI. Mορφή και περιεχόμενο της άδειας και περιορισμοί Σελ. 1037
VII. Υποχρεώσεις και ευθύνη δικαιοπαρόχου Σελ. 1038
VIII. Υποχρεώσεις του δικαιοδόχου
Α. Καταβολή των τελών της άδειας Σελ. 1039
Β. Υποχρέωση άσκησης, μη επιθετικότητας και λογοδοσίας Σελ. 1039
ΙΧ. Λήξη της σύμβασης Σελ. 1039
Χ. Παραγραφή Σελ. 1040
ΧΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 1040
ΧΙΙ. Επιτρεπτές και μη ρήτρες βάσει δικαίου ανταγωνισμού Σελ. 1040
Υπόδειγμα συμφωνητικού παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 1042
7. YΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ
I. Eισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1049
II. Προϋποθέσεις Σελ. 1049
III. Ορισμοί Σελ. 1049
IV. Οι σχετικές διατάξεις νόμου και η κατηγοριοποίηση Σελ. 1050
V. Σχετική νομολογία Σελ. 1052
Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού υπηρεσιακής εφεύρεσης Σελ. 1057
8. ΣΥμβαση μεταβΙβασης πνευματικοΥ Εργου
Ι. Εισαγωγικά
Α. Διάκριση μεταξύ περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος Σελ. 1061
Β. Η αρχή της αυτοτέλειας και του μερισμού των εξουσιών Σελ. 1062
ΙΙ. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης
Α. Διάκριση μεταξύ υποσχετικής-εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 1063
Β. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 1063
ΙΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση (και εκμετάλλευση) του περιουσιακού δικαιώματος
Α. Αρχή του σκοπού της μεταβίβασης Σελ. 1064
Β. Τύπος δικαιοπραξίας Σελ. 1065
Γ. Μελλοντικά έργα Σελ. 1066
Δ. Μεταβίβαση υλικού φορέα Σελ. 1067
IV. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
A. Υποχρεώσεις του δημιουργού Σελ. 1067
Β. Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου Σελ. 1069
Υπόδειγμα σύμβασης μεταβίβασης πνευματικού έργου Σελ. 1072
9. Σyμβαση μεταβiβασης σhματος
Ι. Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό Σελ. 1076
ΙΙ. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης
Α. Διάκριση μεταξύ υποσχετικής-εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 1077
Β. Η κατ’ ιδίαν σύμβαση μεταβίβασης Σελ. 1078
Γ. Ιδίως ως προς την ευθύνη του μεταβιβάζοντος σηματούχου Σελ. 1079
Δ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σελ. 1082
Υπόδειγμα σύμβασης μεταβίβασης σήματος Σελ. 1083
10. Σύμβαση μεταβίβασης ευρεσιτεχνίας
Ι. Η ευρεσιτεχνία ως περιουσιακό αγαθό Σελ. 1087
ΙΙ. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης
Α. Διάκριση μεταξύ υποσχετικής-εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 1088
Β. Η κατ’ ιδίαν σύμβαση μεταβίβασης Σελ. 1089
Γ. Ιδίως ως προς την ευθύνη του μεταβιβάζοντος Σελ. 1090
Δ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σελ. 1093
Υπόδειγμα σύμβασης μεταβίβασης εφεύρεσης Σελ. 1095
Υπόδειγμα σύμβασης μεταβίβασης ευρεσιτεχνίας Σελ. 1099
11. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ
I. Εισαγωγικά Σελ. 1103
ΙΙ. Πότε είναι σκόπιμη η σύμβαση συν-ύπαρξης Σελ. 1104
ΙII. Το περιεχόμενο των συμβάσεων συν-ύπαρξης
A. Τα πραγματικά περιστατικά Σελ. 1105
B. Ο τερματισμός της τυχόν δικαστικής διαφοράς Σελ. 1106
Γ. Η μελλοντική διάκριση μεταξύ των ενδείξεων Σελ. 1107
Δ. Άλλα θέματα Σελ. 1108
Υπόδειγμα σύμβασης συνύπαρξης Σελ. 1111
12. Σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 1115
ΙΙ. Συμβαλλόμενα μέρη
Α. Διαχειριστικοί φορείς Σελ. 1116
Β. Δικαιούχοι (μέλη - μη μέλη) Σελ. 1118
ΙΙΙ. Περιεχόμενο της σύμβασης
Α. Γενικά Σελ. 1119
Β. Τυπολογικά Χαρακτηριστικά Σελ. 1120
Γ. Διάρκεια της σύμβασης - Δυνατότητα μερικής ανάκλησης εξουσιών Σελ. 1123
IV. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 1124
A. Υποχρεώσεις του διαχειριστικού φορέα Σελ. 1124
B. Υποχρεώσεις των δικαιούχων Σελ. 1127
V. Λύση της σύμβασης Σελ. 1129
Υπόδειγμα σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων Σελ. 1132
VIIi. Λοιπές συμβάσεις
1. σύμβαση χερσαίας μεταφοράς
I. Εισαγωγή Σελ. 1138
II. Νομική φύση και βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης μεταφοράς
Α. Έννοια - Εμπλεκόμενα πρόσωπα - Νομική φύση Σελ. 1139
Β. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύμβασης μεταφοράς Σελ. 1140
Γ. Σύμβαση μεταφοράς και σύμβαση μετακίνησης Σελ. 1141
ΙΙΙ. Διακρίσεις της σύμβασης χερσαίας μεταφοράς
Α. Γενικά Σελ. 1142
Β. Διάκριση μεταξύ εθνικής και διεθνούς μεταφοράς με βάση το κριτήριο του γεωγραφικού χώρου, στον οποίο διεξάγεται η μεταφορά Σελ. 1143
Γ. Διάκριση με βάση το κριτήριο της εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς από περισσότερους μεταφορείς Σελ. 1143
Δ. Διάκριση με βάση το κριτήριο της εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς από περισσότερα μεταφορικά μέσα Σελ. 1146
Ε. Συμπέρασμα Σελ. 1148
ΙV. Η διάκριση της σύμβασης χερσαίας μεταφοράς από την παραγγελία χερσαίας μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 1149
V. Ειδικά ζητήματα από τη Διεθνή Σύμβαση CMR
A. Πεδίο εφαρμογής της ΔΣ CMR Σελ. 1152
B. Η λειτουργία του δελτίου παραδόσεως Σελ. 1153
Γ. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Σελ. 1155
Δ. Η ρύθμιση της ευθύνης Σελ. 1159
Ε. Απαλλακτικές αιτίες Σελ. 1164
ΣΤ. Επάνοδος στη ρύθμιση του κοινού δικαίου (άρθρο 29 - ηθελημένη κακή διαχείριση) Σελ. 1167
Ζ. Η αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 1168
Η. Η ευθύνη του αποστολέα Σελ. 1170
Θ. Ζητήματα γύρω από την άσκηση αγωγής αποζημίωσης Σελ. 1171
Yπόδειγμα σύμβασης χερσαίας μεταφοράς Σελ. 1174
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ι. Εισαγωγή
Α. Έννοια Σελ. 1178
Β. Η νομική φύση της σύμβασης consulting Σελ. 1178
ΙI. To περιεχόμενο της σύμβασης consulting
Α. Οι κύριες υποχρεώσεις των μερών Σελ. 1179
B. Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών Σελ. 1180
III. Λύση και ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης consulting
A. Λύση της σύμβασης Σελ. 1181
B. Ανώμαλη εξέλιξη Σελ. 1183
IV. Το πλέγμα ευθύνης του συμβούλου
A. Ενδοσυμβατική ευθύνη του συμβούλου προς αποζημίωση Σελ. 1184
Υπόδειγμα σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Σελ. 1187
3. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
I. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ταξιδιωτικής συμβάσεως Σελ. 1191
II. Συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 1193
III. Νομική φύση της ταξιδιωτικής σύμβασης Σελ. 1194
IV. Υποχρέωση ενημέρωσης του ταξιδιώτη κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 1195
V. Τύπος, διάρκεια και περιεχόμενο της ταξιδιωτικής συμβάσεως
Α. Τύπος Σελ. 1196
Β. Διάρκεια Σελ. 1197
Γ. Περιεχόμενο Σελ. 1197
VI. Ανώμαλη εξέλιξη της ταξιδιωτικής συμβάσεως Σελ. 1198
Α. Αλλαγή των τιμών Σελ. 1199
Β. Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού Σελ. 1199
Γ. «Καταγγελία» της ταξιδιωτικής σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου Σελ. 1200
Δ. Δικαιώματα ταξιδιώτη μετά την έναρξη εκτέλεσης του οργανωμένου ταξιδιού Σελ. 1202
Υπόδειγμα σύμβασης συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι Σελ. 1206
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1213
Back to Top