Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών
Μηνιαία έκδοση - Κυκλοφορεί από το 1995
Διεύθυνση Σύνταξης:
Ε. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή:
Ε. Περάκης, Ι. Καράκωστας, Ι. Ληξουριώτης, Χ. Γκόρτσος, Γ. Λέκκας, Χ. Λιβαδά, Γ. Φουφόπουλος
Συντονισμός έκδοσης:
Θ. Στίγκας
Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Λ. Αθανασίου, Χ. Αποστολόπουλος, Δ. Αυγητίδης, Μ. Βαρελά, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Ι. Γεροντίδης, Ι. Δρυλλεράκης, Γ. Θεοδόσης, Ε. Καραμανάκου, Α. Καραμπατζός, Έ. Κινινή, Ι. Κόκκορης, Σ. Κουµπούρας, Δ. Λαδάς, Ι. Λιναρίτης, Δ. Λουκάς, Γ. Μέντης, Ά.-Ό. Μήτσου, Ε. Μαστροµανώλης, Ε. Ματθαίου, Α. Μικρουλέα, Α. Παΐζης, Γ. Πανίτσας, Π. Πανταζόπουλος, Γ. Πιτσιλής, Κ. Ρίζος, Δ. Ρούσσης, Κ. Σαββαΐδου, Ν. Σγουρινάκης, Α. Σινανιώτη, Ι. Σκανδάλης, Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Σωφρονά, Δ.-Π. Τζάκας, Δ. Τζουγανάτος, Β. Τουντόπουλος, Γ. Τριανταφυλλάκης, Χ. Χριστοπούλου-Καραφλού
ISSN: 1790-0662 Κωδικός Προϊόντος: 20052

Το «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών» (ΔΕΕ), στην ύλη του οποίου έχει ενσωματωθεί από το 2018 και η ύλη του περιοδικού «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», αποτελεί το πιο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό για το εμπορικό δίκαιο και τον ευρύτερο χώρο του επιχειρηματικού δικαίου με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα.


Το ΔΕΕ προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις που σχετίζονται με ζητήματα που απασχολούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσα από Μελέτες, Άρθρα, Γνωμοδοτήσεις και πρόσφατη Σχολιασμένη Νομολογία, εθνική και ενωσιακή, διακεκριμένων εκπροσώπων της νομικής επιστήμης και πράξης· ενώ μέσα από την ειδική περιοδική (διμηνιαία) στήλη «Λογιστική για Νομικούς» παρουσιάζονται με απλό και ευσύνοπτο τρόπο στοιχειώδεις λογιστικές έννοιες απαραίτητες για κάθε δικηγόρο μιας επιχείρησης. Επίσης, σε τακτά διαστήματα φιλοξενεί στις σελίδες του επισκόπηση του νομικού τύπου, επίκαιρα θέματα από τον εθνικό και διεθνή χώρο και σχετική βιβλιογραφία.


Οι περιοχές που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • εταιρικό δίκαιο
 • ανταγωνισμός
 • αφερεγγυότητα
 • οικονομικό δίκαιο
 • εμπορικά σήματα
 • εμπορικές συμβάσεις
 • αξιόγραφα
 • τραπεζικό δίκαιο
 • κεφαλαιαγορά
 • ασφάλιση
 • εργατικό δίκαιο
 • φορολογία

Ακαδημαϊκοί, δικαστές, δικηγόροι της πράξης και εταιρικοί σύμβουλοι θα επωφεληθούν από την ενημερωμένη, προσεγμένη κάλυψη όλων των επιχειρηματικών θεμάτων και θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την έγκυρη πρακτική καθοδήγηση του ΔΕΕ, διαπιστώνοντας ότι αξίζει να έχουν συνδρομή στο περιοδικό.

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης) μέσα από την Qualex.

 

Διευθυντής Σύνταξης

Λεωνίδας Γεωργακόπουλος (1995-2007)
Ευάγγελος Περάκης, Οµ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Συντακτική Επιτροπή

Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος (Εμπορικό-Οικονομικό Δίκαιο)
Ιωάννης Καράκωστας, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Δικηγόρος (Αστικό-Οικονομικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ληξουριώτης, Ομ. Καθηγητής Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Δικηγόρος (Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο)
Γεώργιος Λέκκας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος (Αστικό-Οικονομικό Δίκαιο)
Χριστίνα Λιβαδά, Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δικηγόρος (Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο)
Γεώργιος Φουφόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ (Φορολογικό Δίκαιο)

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Χάρης Αποστολόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος
Δημήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Μάνθα Βαρελά, ΔN, Δικηγόρος
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Νικόλαος Βερβεσός, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Ισαάκ Γεροντίδης, Δικηγόρος, ΜΔΕ
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος
Γιώργος Θεοδόσης, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Ελένη Καραμανάκου, ΔN, Δικηγόρος
Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Έφη Κινινή, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Ιωάννης Κόκκορης, Professor in Law and Economics, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary University of London
Στέφανος Κουµπούρας, Δικηγόρος, LLM, Dr. iur.
Δημήτριος Λαδάς, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Ιωάννης Λιναρίτης, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος, ΜΒΑ (International Banking & Finance)
Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, LLM
Γρηγόρης Μέντης, Δικηγόρος
Άννα - Όλγα Μήτσου, ΔΝ, Δικηγόρος
Εµµανουήλ Μαστροµανώλης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Εύη Ματθαίου, Δικηγόρος, LLM
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Α. Παΐζης, ΔΝ, Δικηγόρος
Γεώργιος Πανίτσας, ΔΝ, Δικηγόρος, Διαπιστευµένος Διαμεσολαβητής
Πέτρος Πανταζόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος
Γεώργιος Πιτσιλής, Δικηγόρος, DEA Φορολογικού Δικαίου Παν/µίου Panthéon - Sorbonne (Paris 1), ΜΔ
Κωνσταντίνος Ρίζος, ΔN, Δικηγόρος
Δηµήτριος Ρούσσης, ΔN, Δικηγόρος
Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος Έδρας Jean Monet Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική & Διοίκηση
Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ
Αριστέα Σινανιώτη, Καθηγήτρια Παν/µίου Πειραιώς, Δικηγόρος
Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Λυδία Σωφρονά, Νοµικός, LLM
Δηµήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, ΔΝ, Δικηγόρος
Δηµήτριος Τζουγανάτος, Οµ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Βασίλης Τουντόπουλος, Καθηγητής Παν/µίου Αιγαίου, Δικηγόρος
Γιώργος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού, Επίκ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/µίου, Δικηγόρος

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφέων για αυτό το περιοδικό.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συντονισμού Ύλης (theodoros.stigkas@nb.org) για περισσότερες πληροφορίες.

Back to Top

 1. Best Value
  Ψηφιακή Συνδρομή
  Τιμή 150,00 € 127,50 €
  / έτος
  10.63€ / μήνα
  Κερδίζετε 22.50€

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού από το 1995 μέσω της Qualex

  Επιλέον

  Έκπτωση 15% στη συνδρομή του περιοδικού Συνήγορος

  Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε συνδρομή Qualex

 2. Best Value
  Έντυπη Συνδρομή
  Τιμή 150,00 €
  / έτος
  12.50€ / μήνα
  Κερδίζετε ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη

  Ετήσια έντυπη συνδρομή του περιοδικού με δωρεάν αποστολή στο χώρο σας

  Δωρεάν ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού από το 1995, μέχρι τέλος του έτους

  Επιπλέον

  Έκπτωση 15% στη συνδρομή του περιοδικού Συνήγορος

  Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε συνδρομή Qualex

 3. Best Value
  Starter & ΔΕΕ
  Τιμή 375,50 € 248,00 €
  / έτος
  20.67€ / μήνα
  Κερδίζετε 127.50€

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού xωρίς χρονοχρεώση

  Πλήρης πρόσβαση 60 ωρών στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου σε Νομοθεσία, Νομολογία, Διοικητικά Έγγραφα, Υποδείγματα

  Υποδείγματα Νομικών εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή Word™

  Η συνδυαστική προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ειδικές τιμές

Για φοιτητές
20% Έκπτωση στην Έντυπη Συνδρομή
Για Νομικά Πρόσωπα, Δικ. Εταιρείες, Επιχειρήσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, Πανεπιστήμια, Οργανισμοί
Ειδικές τιμές για μεγάλο αριθμό συνδρομών
Μάθετε περισσότερα
Αν είσαι φοιτητής δικαιούσαι έκπτωση 20% στην τιμή του εντύπου*. *Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλη έκπτωση στην τιμή του εντύπου. Για εγγεγραμμένους φοιτητές Για να αποκτήσεις την προσφορά από το eshop μας, συνδέσου στο λογαριασμό σου και η έκπτωση σου θα υπολογιστεί αυτόματα. Για μη εγγεγραμμένους φοιτητές Αν δεν έχεις λογαριασμό, μπορείς να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου εδώ και μετά την έγκριση των δικαιολογητικών σου (σε 1-2 εργάσιμες ημέρες), θα μπορείς να απολαμβάνεις μοναδικές εκπτώσεις για φοιτητές. Σημείωση Σε περίπτωση που είσαι εγγεγραμμένος και δεν βλέπεις τις εκπτώσεις που σου αναλογούν, παρακαλώ ενημέρωσέ μας στο sales@nb.org ή τηλεφωνικά στο +30 2103678800.