ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ & ΕΠΕ

Ερμηνεία κατ' άρθρο

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 105,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 105,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17964
Σπυρίδωνος Α.
  • Εκδοση: 4η 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1600
  • ISBN: 978-960-654-235-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Η 4η έκδοση του βιβλίου «Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ» περιλαμβάνει εξαντλητική, κατ’ άρθρο, ερμηνεία του νομικού πλαισίου των δύο εταιρικών τύπων, καλύπτοντας πλήρως, τόσο από θεωρητική όσο και από νομολογιακή άποψη, κάθε ανακύπτον ζήτημα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει και την κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του Ν 4635/2019 περί Γ.Ε.ΜΗ. για τις εταιρείες όλων των εταιρικών τύπων, μαζί με Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και υποδείγματα ή σχέδια αποφάσεων των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Το έργο αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για νομικούς που ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. LXXI
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1
Ι. Γενικά Σελ. 2
ΙΙ. Πλεονεκτήματα του νομικού προσώπου της ΙΚΕ Σελ. 4
Α. Μηδενικό κεφάλαιο - Η ΙΚΕ ως «Ειλικρινής εταιρεία» Σελ. 4
Β. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ - Εταιρικοποίηση ενοχικών υποχρεώσεων - Προσδοκία στην υπεραξία της εργασίας, των υπηρεσιών ή του έργου Σελ. 4
Γ. Εγγυητικές εισφορές στην ΙΚΕ - Κεφαλαιοποίηση της εγγυητικής ευθύνης Σελ. 5
Δ. Αντιστάθμισμα ακύρωσης προστατευτικών κανόνων εργατικού δικαίου στην ΙΚΕ Σελ. 5
Ε. Η ΙΚΕ ως εταιρεία-πλαίσιο - Ευχέρεια μετάβασης από τον κεφαλαιουχικό στον προσωπικό χαρακτήρα Σελ. 6
ΣΤ. Απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία - Εκτεταμένη συμβατική ελευθερία στην ΙΚΕ Σελ. 6
Ζ. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία Σελ. 6
Η. Ατομική επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης Σελ. 6
ΙΙΙ. Συγκριτική εξέταση ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 7
IV. Γιατί όχι ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 7
Α. Απεριόριστη ευθύνη στην ΟΕ Σελ. 8
Β. Εκτέλεση κατά των εταίρων ΟΕ Σελ. 9
Γ. Εμπορική ιδιότητα των εταίρων ΟΕ Σελ. 10
Δ. Το ζήτημα του τραπεζικού δανεισμού στην ΟΕ Σελ. 10
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ε. Πτώχευση των εταίρων ΟΕ Σελ. 11
ΣΤ. Προβάδισμα στο προσωπικό στοιχείο Σελ. 11
V. Γιατί όχι ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 12
Α. Συνύπαρξη περιορισμένα και απεριόριστα ευθυνόμενων εταίρων Σελ. 12
Β. Απεριόριστη ευθύνη ομορρύθμων εταίρων ΕΕ Σελ. 12
Γ. Αδυναμία συμμετοχής των ετερορρύθμων εταίρων στην εταιρική διοίκηση και εκπροσώπηση και αδυναμία εμφάνισης στην επωνυμία Σελ. 12
VI. Γιατί όχι ανώνυμη εταιρεία Σελ. 13
Α. Περιορισμός ευθύνης Σελ. 14
Β. Διαχειριστής και όχι διοικητικό συμβούλιο Σελ. 15
1. Μονομελές όργανο διοίκησης - Ένα και όχι τρία πρόσωπα Σελ. 15
2. Αόριστη και όχι ορισμένης διάρκειας θητεία Σελ. 16
3. Απλούστερο σύστημα εταιρικής διοίκησης Σελ. 16
Γ. Γενική Συνέλευση ΑΕ Σελ. 16
Δ. Γενική απλούστευση λειτουργίας ΑΕ - Μικρή ή κλειστή ΑΕ Σελ. 17
Ε. Πλειοψηφία κεφαλαίου και κεφαλών και προστασία της μειοψηφίας Σελ. 18
ΣΤ. Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές Σελ. 19
VII. Γιατί όχι ατομική επιχείρηση Σελ. 20
VIII. Γιατί όχι αστική εταιρεία Σελ. 20
IX. Γιατί όχι κοινοπραξία Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 23
I. Εταιρική δικαιοπραξία - Η ΙΚΕ ως νέα εταιρική μορφή Σελ. 25
II. Τύπος ιδρυτικής πράξης ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 26
Α. Ιδιωτικό έγγραφο σύστασης ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 49 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 26
Β. Συμβολαιογραφική πράξη ή πρότυπο καταστατικό σύστασης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 1 Ν 3190/1955, αρ. 9 Ν 4441/2016 και ΥΑ 11026/2020 ΦΕΚ Β’ 491) Σελ. 27
III. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 28
Α. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 28
1. Στοιχεία εταίρων ΙΚΕ - Ασυμβίβαστα Σελ. 28
2. Επωνυμία ΙΚΕ Σελ. 30
3. Σκοπός ΙΚΕ Σελ. 32
4. Διάρκεια ΙΚΕ Σελ. 32
5. Έδρα ΙΚΕ Σελ. 33
6. Ιδιότητα ΙΚΕ ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας Σελ. 34
7. Εισφορές εταίρων κατά κατηγορία και αξία αυτών, εταιρικό κεφάλαιο, αριθμός εταιρικών μεριδίων στην ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. στ’, ζ’ και η’ σε συνδυασμό προς άρθρα 77-79 Ν 4072/2012) - Το ζήτημα του μηδενικού κεφαλαίου μετά τον Ν 4155/2013 Σελ. 34
8. Τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 1 εδ. θ’ σε συνδυασμό προς άρθρο 55 επ. Ν 4072/2012) Σελ. 40
Β. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 40
1. Στοιχεία εταίρων ΕΠΕ Σελ. 41
2. Επωνυμία ΕΠΕ Σελ. 43
3. Σκοπός ΕΠΕ Σελ. 51
4. Διάρκεια ΕΠΕ Σελ. 53
5. Ιδιότητα εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης Σελ. 56
6. Έδρα ΕΠΕ Σελ. 56
7. Εταιρικό κεφάλαιο ΕΠΕ, μερίδα συμμετοχής και εταιρικά μερίδια (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ζ’, άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3 και άρθρο 27 παρ. 1, 3 - 4 Ν 3190/1955) Σελ. 57
8. Βεβαίωση των ιδρυτών ΕΠΕ περί καταβολής του κεφαλαίου κατά την υπογραφή του καταστατικού της ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ζ’ Ν 3190/1955) Σελ. 62
IV. Ειδικά επί των κεφαλαιακών, εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρα 78 και 79 Ν 4072/2012) Σελ. 64
1. Κεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 77 Ν 4072/2012) Σελ. 64
2. Εξωκεφαλαιακές εισφορές στην ΙΚΕ (άρθρο 78 Ν 4072/2012) Σελ. 65
3. Εγγυητικές εισφορές (άρθρο 79 Ν 4072/2012) Σελ. 71
4. Εξαγορά εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012) Σελ. 79
V. Επικαρπία και ενέχυρο επί εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και ΙΚΕ (άρθρο 75 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 80
1. Δικαίωμα επικαρπίας επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 80
2. Δικαίωμα ενεχύρου επί εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 81
VI. Ειδικά επί της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ σε είδος (άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955) Σελ. 82
1. Εισφορά μέρους κεφαλαίου ΕΠΕ Σελ. 82
2. Περιουσιακό στοιχείο πλην χρημάτων εισφερόμενο στην ΕΠΕ Σελ. 83
3. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ, περιουσιακό αγαθό δεκτικό χρηματικής αποτίμησης, περιπτώσεις αντικειμένων εισφοράς Σελ. 83
4. Συμπλήρωση αξίας εισφοράς σε είδος στην ΕΠΕ με μετρητά (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 85
5. Πρόβλεψη στο καταστατικό ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. η’ Ν 3190/1955) Σελ. 85
6. Τήρηση ειδικής διαδικασίας αποτίμησης στην ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 2 και αρ. 17 και 18 Ν 4548/2018) Σελ. 87
VII. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 87
Α. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΙΚΕ (άρθρο 50 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 87
Β. Προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 88
1. Προαιρετικές καταστατικές συμφωνίες του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 3190/1955 στην ΕΠΕ Σελ. 89
2. Προαιρετικές καταστατικές ρήτρες στην ΕΠΕ μη προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3190/1955 Σελ. 90
3. Διακριτικός τίτλος ΕΠΕ Σελ. 90
4. Παραεταιρικές συμφωνίες στην ΕΠΕ Σελ. 92
5. Συνέπειες ακυρότητας καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ Σελ. 92
VIII. Καταστατικό ΙΚΕ σε αλλοδαπή γλώσσα Σελ. 92
IX. Απαγόρευση έκδοσης μετοχών ΙΚΕ και ΕΠΕ - Έκδοση εγγράφου που αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα του εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 27 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 75 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 93
X. Λοιπά χαρακτηριστικά ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 94
Α. Κτήση αντικειμενικώς της εμπορικής ιδιότητας από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ (άρθρο 3 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 43 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 94
1. Εμπορική ιδιότητα εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 94
2. Πτωχευτική ικανότητα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 3588/2007) Σελ. 95
3. Ικανότητα δικαίου, δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανότητα διαδίκου και ικανότητα παράτασης στο δικαστήριο της ΙΚΕ και της ΕΠΕ Σελ. 95
XI. ΕΠΕ και ΙΚΕ υπό ίδρυση Σελ. 96
Α. Στάδια και νομική αντιμετώπιση στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ Σελ. 96
Β. Αδυναμία υπαναχώρησης ιδρυτή εταίρου πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά την ίδρυση ΕΠΕ (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Καταγγελία Σελ. 97
Γ. Θάνατος, πτώχευση ή θέση εταίρου υπό δικαστική συμπαράσταση πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας στην ΕΠΕ (άρθρο 9 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 98
XII. Εταιρική διαφάνεια στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ Σελ. 98
Α. Υποχρέωση διατήρησης ιστοσελίδας ΙΚΕ (άρθρο 47 παρ. 2-3 Ν 4072/2012) Σελ. 98
Β. Υποχρεωτική αναφορά στοιχείων στα εταιρικά έντυπα ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3190/1955 και άρθρο 47 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 100
XIII. Προσαρμογή ΙΚΕ στις γενικές διατάξεις (άρθρο 116 Ν 4072/2012) Σελ. 100
Α. Γενικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4072/2012) Σελ. 102
Β. Ειδικός ερμηνευτικός κανόνας ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012) Σελ. 103
Γ. Υπαγωγή ΙΚΕ στο πεδίο εφαρμογής άλλων νόμων (άρθρο 116 παρ. 2-11 Ν 4072/2012) Σελ. 103
Δ. Κατάργηση τελών υπέρ τρίτων σε σχέση με την ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 12 Ν 4072/2012) Σελ. 104
XIV. Ειδικές διατάξεις επίλυσης διαφορών στην ΙΚΕ Σελ. 104
Α. Αρμοδιότητα και διαδικασία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 104
Β. Διαιτησία για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 106
Γ. Διαμεσολάβηση για επίλυση διαφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 48 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 106
Δ. Αρμοδιότητα και διαδικασία για επίλυση διαφορών στην ΕΠΕ (άρθρο 59α Ν 3190/1955) Σελ. 107
XV. Υποδείγματα καταστατικών ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 108
Α. Υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕ Σελ. 108
Β. Υπόδειγμα καταστατικού ΕΠΕ Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (e-YMΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ν 4441/2016*, ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380/21.6.2018, ΥΑ 11026/2020, ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020, ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.2020, Εγκύκλιος 87524/3.9.2019 ΓΓΕΠΚ)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 129
Ι. Πεδίο εφαρμογής και υπηρεσίες μιας στάσης (αρ. 1, 2 Ν 4441/2016, αρ. 1 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 132
Α. Πεδίο Εφαρμογής Ν 4441/2016 - Ορολογία - Σκοπός - Δυνατότητες (αρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 132
Β. Γενικοί εκ του νόμου ορισμοί (αρ. 2 Ν 4441/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 παρ. 2α Ν 4712/2020, και αρ. 85 περίπτ. ιβ’, ιγ’ και ιδ’ και 87 Ν 4635/2019 περί ΓΕΜΗ) Σελ. 133
Γ. Οι ΥΜΣ και κριτήρια επιλογής (αρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 135
1. Πρωτότυπη σύσταση εταιρειών (αρ. 1 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 135
2. Οι υφιστάμενες ΥΜΣ (αρ. 1 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 136
3. Κριτήρια επιλογής ΥΜΣ (αρ. 1 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 136
Δ. Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ Σελ. 137
1. Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (αρ. 85 παρ. 1 περίπτ. ια’ Ν 4635/2019 και αρ. 15 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 137
2. Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. για εγγραφή στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 16 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 138
3. Προϋποθέσεις λειτουργίας Συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ (αρ. 17 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 138
4. Πιστοποίηση Χρηστών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ (αρ. 18 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 139
5. Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 89 Ν 4635/2019) - Διαδικτυακός Τόπος Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 21 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 140
Ε. Στον διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται ιδίως: Σελ. 140
ΣΤ. Ασφαλής Πρόσβαση χρηστών στα Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (αρ. αρ. 22 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 141
Ζ. Παρατεταμένη Αδυναμία Πρόσβασης και Αποθήκευσης Δεδομένων (αρ. 23 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 142
Η. Παραρτήματα (αρ. 25 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 142
Z. Παραρτήματα (αρ. 25 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 143
ΙΙ. Χρόνος και κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 3 Ν 4441/2016, αρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 154
Α. Απαιτούμενος χρόνος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 1-3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 154
1. Βασικός χρόνος σύστασης Σελ. 154
2. Επάρκεια υποβληθέντων στοιχείων Σελ. 154
3. Χρόνος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ Σελ. 154
Β. Κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 4-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) - Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 Ν 4441/2016) Σελ. 154
1. Χρεώσεις περιεχόμενες στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 154
2. Συγκεκριμένο οριζόμενο κόστος σύστασης εταιρειών (αρ. 2 παρ. 4-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380). Σελ. 155
3. Καταβολή και λοιπά ζητήματα (αρ. 3 παρ. 2 Ν 4441/2016) Σελ. 156
4. Χρεώσεις μη περιεχόμενες στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 3 Ν 4441/2016) Σελ. 156
5. Επιστροφή Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (αρ. 3 παρ. 4 Ν 4441/2016) Σελ. 156
ΙΙΙ. Αρμοδιότητες ΥΜΣ και νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ (αρ. 4 Ν 4441/2016, ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 157
Α. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης σχετικές με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής (αρ. 4 παρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 157
Β. Νομοθετική εξουσιοδότηση (αρ. 4 παρ. 2 Ν 4441/2016) - ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380 Σελ. 158
IV. Διαδικασία σύστασης εταιρειών (αρ. 5 Ν 4441/2016, αρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 159
Α. Υποχρεώσεις ιδρυτών γενικά (αρ. 5 παρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 159
Β. Συγκεκριμένες ενέργειες ιδρυτών για τη σύσταση εταιρείας (αρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 159
1. Ενέργειες ιδρυτών ενώπιον της συμβατικής ΥΜΣ (αρ. 3 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 159
2. Παροχή εξουσιοδότησης (αρ. 3 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 160
3. Υπογραφή πράξης σύστασης και καταστατικού (αρ. 3 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 160
Γ. Ενέργειες ΥΜΣ γενικά (αρ. 5 παρ. 2 Ν 4441/2016) Σελ. 161
Δ. Διορθώσεις λαθών ή ελλείψεων (αρ. 5 παρ. 3 Ν 4441/2016) Σελ. 162
V. Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη σύσταση εταιρείας μέσω ΥΜΣ (αρ. 4, 5, 6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 162
Α. Κατάθεση εταιρικής σύμβασης (αρ. 4 παρ. 1 και αρ. 19 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380 και αρ. 3 στοιχ. 10 και 12 σε συνδυασμό προς αρ. 25, 26 Κανονισμού 910/2014 ΕΚ και Συμβ 23.7.2014) Σελ. 162
Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών - Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ (αρ. 4 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380 και αρ. 11 παρ. 2 Ν 2690/1999) Σελ. 163
Γ. Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρ. 4 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 167
Δ. Έντυπα για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. μετά τη σύσταση (αρ. 4 παρ. 4 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380): Σελ. 168
Ε. Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης (αρ. 5 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 168
ΣΤ. Διαδικασία πληρωμής κόστους σύστασης (αρ. 6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 169
1. Καταβολές Σελ. 169
2. Τρόποι καταβολής Σελ. 169
3. Υποβολή αποδεικτικού Σελ. 169
4. Επιστροφή Γραμματίου Σελ. 169
VI. Υποχρεώσεις συμβατικών ΥΜΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών (αρ. 6, 7 Ν 4441/2016 και αρ. 7-12 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 169
Α. Έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων (αρ. 7 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 170
1. Ελεγχόμενα στοιχεία από την ΥΜΣ (αρ. 7 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 170
2. Ενέργειες ΥΜΣ επί διαπίστωσης ελλείψεων (αρ. 7 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 171
3. Ενέργειες ΥΜΣ επί διαπίστωσης πληρότητας φακέλου (αρ. 7 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 171
Β. Προέλεγχος επωνυμίας - Έγκριση Χρήσης (αρ. 8 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 171
1. Προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την ΥΜΣ - Τροποποίηση σε σύγκρουση με προγενέστερη κατοχυρωμένη (αρ. 8 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 171
Γ. Καταχώριση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 9 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 173
1. Ενέργειες ΥΜΣ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων (αρ. 9 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 173
Δ. Εγγραφή της εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.) - Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS (αρ. 6 Ν 4441/2016 και αρ. 10 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 174
1. Διαβίβαση στοιχείων από ΥΜΣ σε «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 174
2. Εγγραφή εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο και χορήγηση ΑΦΜ από το «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 6 παρ. 2 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 174
3. Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο επί παροχής της ειδικής εγγύησης κατ’ αρ. 10 παρ. 1 περίπτ. δ’ και ε’ και αρ. 11 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4174/2013 (αρ. 10 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380). Σελ. 174
4. Καταχώριση ανακριβών στοιχείων (αρ. 10 παρ. 4 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380). Σελ. 175
5. Χορήγηση προσωρινού και οριστικού «κλειδαρίθμου TAXISnet» (αρ. 6 παρ. 3 Ν 4441/2016 και αρ. 10 παρ. 5-6 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 175
E. Εγγραφή στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 7 Ν 4441/2016 και αρ. 11 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 176
1. Διαβίβαση στοιχείων από ΥΜΣ σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 7 παρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 176
2. Εγγραφή εταιρείας στο Φορολογικό Μητρώο και χορήγηση ΑΦΜ από το «Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS» (αρ. 7 παρ. 2 Ν 4441/2016 και αρ. 11 παρ. 3 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 176
3. Νόμιμη σύσταση και λειτουργία εταιρείας (αρ. 7 παρ. 3 Ν 4441/2016) Σελ. 176
ΣΤ. Εγγραφή στο Επιμελητήριο (αρ. 12 παρ. 1 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 178
Ζ. Έκδοση ψηφιακών αντιγράφων εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης (αρ. 12 παρ. 2 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 178
Η. Βεβαιώσεις πληρωμής και απόδοση ποσών από την ΥΜΣ στους δικαιούχους (αρ. 12 παρ. 3-5 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 179
Θ. Διαβίβαση στοιχείων μεταξύ ΥΜΣ και Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 20 ΚΥΑ 63577/2018) Σελ. 179
VII. Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ηλεκτρονικής ΥΜΣ (e-ΥΜΣ) με πρότυπο καταστατικό (αρ. 8 και 9α Ν 4441/2016 και αρ. 13-14 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β’ 2380) - Η ΙΚΕ ως η πρώτη αποκλειστικά ψηφιακή εταιρεία Σελ. 180
A. Διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εταιρειών με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) (αρ. 8 Ν 4441/2016 και αρ. 13 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 180
1. Έννοια και προϋποθέσεις χρήσης της e-ΥΜΣ (αρ. 8 παρ. 1 Ν 4441/2016) Σελ. 180
2. Ενέργειες ιδρυτών στην e-ΥΜΣ - Ηλεκτρονική υπογραφή προτύπων καταστατικών (αρ. 8 παρ. 2, 4 Ν 4441/2016, αρ. 13 παρ. 3 και αρ. 19 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380 και αρ. 3 στοιχ. 10 και 12 σε συνδυασμό προς αρ. 25, 26 Κανονισμού 910/2014 ΕΚ και Συμβ 23.7.2014) Σελ. 181
3. Ενέργειες τελούμενες μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 8 παρ. 3 Ν 4441/2016 και αρ. 13 παρ. 7-8 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β' 2380) Σελ. 183
4. Έννομες συνέπειες υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή στοιχείων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ (αρ. 14 ΚΥΑ 63577/2018, ΦΕΚ Β΄ 2380) Σελ. 184
Β. Διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης ΙΚΕ με πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) (αρ. 9α Ν 4441/2016, αρ. 51 Ν 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 Ν 4712/2020 και ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619) Σελ. 185
1. Η νομοθετική πρόβλεψη (αρ. 51 Ν 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 Ν 4712/2020) Σελ. 185
2. Κριτική προσέγγιση - Αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση της ΙΚΕ - Περιορισμός συναλλακτικής ελευθερίας Σελ. 185
3. Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο (αρ. 9α Ν 4441/2016, όπως προστέθηκε με το αρ. 24 παρ. 3 Ν 4712/2020). Σελ. 186
4. Έννομες συνέπειες παραβίασης ειδικών διατάξεων περί του προσθέτου περιεχομένου του προτύπου καταστατικού ΙΚΕ Σελ. 186
5. Νομοθετική εξουσιοδότηση - Η ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.2020 με τίτλο «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» - Ελάχιστο (υποχρεωτικό) περιεχόμενο και πρόσθετο (προαιρετικό) περιεχόμενο Σελ. 187
VIII. Καταργηθείσες διατάξεις (αρ. 116 Ν 4635/2019, αρ. 11, 12 παρ. 1 Ν 4441/2016, αρ. 24 παρ. 3, 4 ΚΥΑ 63577/2018) και έναρξη ισχύος Σελ. 187
Α. Καταργηθείσες διατάξεις ΓΕΜΗ και έναρξη ισχύος νέων διατάξεων (αρ. 116 και 241 Ν 4635/2019) Σελ. 187
Β. Καταργηθείσες και μεταβατικές διατάξεις ίδρυσης εταιρειών και έναρξη ισχύος νέων διατάξεων (αρ. 11, 12 και 35 Ν 4441/2016, αρ. 24 παρ. 3, 4 ΚΥΑ 63577/2018 και αρ. 51 Ν 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 Ν 4712/2020) Σελ. 187
IX. Εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 87524/3.9.2019 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. με θέμα: ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μίας Στάσης» Σελ. 188
X. Πρότυπα καταστατικά ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ (αρ. 9 και 9α Ν 4441/2016, μετά την προσθήκη του αρ. 24 παρ. 3 Ν 4712/2020, αρ. 51 Ν 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 Ν 4712/2020, ΥΑ 11026/2020 ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020 και ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.2020) Σελ. 193
Α. Πρότυπα καταστατικά ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ (αρ. 9 Ν 4441/2016 και ΥΑ 11026/2020 ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020) Σελ. 193
1. Κατάθεση στην ΥΜΣ και καταχώριση στο ΓΕΜΗ (αρ. 9 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4441/2016) Σελ. 194
2. Αποκλειστικό περιεχόμενο πρότυπου καταστατικού (αρ. 9 παρ. 2, 4 Ν 4441/2016 και ΥΑ 11026/2020, ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020) Σελ. 195
3. Ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο καταστατικού ανεξαρτήτως του προτύπου (αρ. 9 παρ. 3 Ν 4441/2016) Σελ. 196
4. Ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη (αρ. 9 παρ. 5, 6 Ν 4441/2016 και ΥΑ 11026/2020, ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020) Σελ. 197
5. Συμβολαιογραφική πράξη ίδρυσης υποχρεωτική από άλλες διατάξεις (αρ. 9 παρ. 7 Ν 4441/2016) Σελ. 197
Β. Τα πρότυπα Καταστατικά της ΥΑ 11026/2020, ΦΕΚ Β’ 491/19.2.2020 Σελ. 198
1. Πρότυπο καταστατικό ΑΕ Σελ. 198
2. Πρότυπο καταστατικό ΕΠΕ Σελ. 203
3. Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ Σελ. 207
4. Πρότυπο καταστατικό ΟΕ Σελ. 213
5. Πρότυπο καταστατικό ΕΕ Σελ. 215
Γ. Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο (αρ. 9α Ν 4441/2016, όπως προστέθηκε με το αρ. 24 παρ. 3 Ν 4712/2020, αρ. 51 Ν 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 Ν 4712/2020 και ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.2020). Σελ. 217
1. Ελάχιστο (υποχρεωτικό) περιεχόμενο και πρόσθετο (προαιρετικό) περιεχόμενο (ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.202 με τίτλο «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ») Σελ. 217
2. Υπόδειγμα πρότυπου καταστατικού ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο (Παράρτημα Α’ της ΥΑ 109491/2020, ΦΕΚ Β’ 4619/20.10.2020) Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. - ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡ. 85-116 Ν 4635/2019 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΕΓΚ 17839/2020 - ΕΓΚ. 44559/2019 - ΕΓΚ. 6084/2020 - ΥΑ 32923/2020
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 229
I. Σκοπός και πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 231
A. Έννοια και ορισμοί Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 85 Ν 4635/2019) Σελ. 231
Β. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 86 Ν 4635/2019) Σελ. 236
Γ. Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 87 Ν 4635/2019) Σελ. 239
Δ. Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. (αρ. 88 Ν 4635/2019) Σελ. 245
Ε. Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (αρ. 89 Ν 4635/2019) Σελ. 247
Ζ. Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. - Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 90 Ν 4635/2019) Σελ. 249
Η. Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 91 Ν 4635/2019) Σελ. 252
ΙΙ. Εμπορική δημοσιότητα (άρθρα 92 - 94 Ν 4635/2019) Σελ. 253
Α. Εμπορική δημοσιότητα (άρθρο 92 Ν 4635/2019) Σελ. 253
Β. Συστατική εμπορική δημοσιότητα (άρθρο 93 Ν 4635/2019 σε συνδυασμό και προς άρθρο 85 παρ. 2 περίπτ. β’ Ν 4635/2019) Σελ. 254
Γ. Δηλωτική εμπορική δημοσιότητα - Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας (άρθρο 94 Ν 4635/2019 σε συνδυασμό και προς άρθρο 85 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4635/2019) Σελ. 257
ΙΙΙ. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα (άρθρα 95 - 101 Ν 4635/2019) Σελ. 259
Α. Γενικά (άρθρα 95 - 101 Ν 4635/2019) Σελ. 259
Β. Στοιχεία προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των υποχρέων εγγραφής (άρθρο 95 Ν 4635/2019) Σελ. 260
Γ. Πρόσθετα στοιχεία προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνον των ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών υποχρέων εγγραφής (άρθρο 97 Ν 4635/2019) Σελ. 264
Δ. Πρόσθετα στοιχεία προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνον των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών με έδρα στην Ε.Ε. (άρθρο 98 σε συνδυασμό προς άρθρο 86 παρ. 2 περίπτ. ιβ’ Ν 4635/2019) Σελ. 267
Ζ. Πρόσθετα στοιχεία προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνον των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών με έδρα εκτός Ε.Ε. (άρθρο 99 σε συνδυασμό προς άρθρο 86 παρ. 2 περίπτ. ιγ’ και με παραπομπή σε άρθρο 86 παρ. 2 περίπτ. ιβ’ Ν 4635/2019) Σελ. 269
Ε. Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 100 4635/2019) Σελ. 271
Θ. Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 101 4635/2019) Σελ. 272
IV. Διαδικασία καταχώρισης (άρθρα 102 - 113 Ν 4635/2019) Σελ. 273
A. Γενικά (άρθρα 102 - 113 Ν 4635/2019) Σελ. 273
B. Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 102 Ν 4635/2019) Σελ. 273
Γ. Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 103 Ν 4635/2019) Σελ. 275
Δ. Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 104 Ν 4635/2019) Σελ. 280
Ε. Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 105 Ν 4635/2019) Σελ. 283
Ζ. Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων (άρθρο 106 Ν 4635/2019) Σελ. 284
Η. Διαγραφή υποχρέων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 107 Ν 4635/2019) Σελ. 286
Θ. Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές (άρθρο 108 Ν 4635/2019) Σελ. 293
Ι. Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 109 Ν 4635/2019) Σελ. 297
Κ. Έννομη προστασία (άρθρο 110 Ν 4635/2019) Σελ. 298
Λ. Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 111 Ν 4635/2019) Σελ. 300
Μ. Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις (άρθρο 112 Ν 4635/2019) Σελ. 303
Ν. Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 113 Ν 4635/2019) Σελ. 303
V. Κυρώσεις (άρθρο 114 Ν 4635/2019) Σελ. 306
VI. Τροποποιούμενες - καταργούμενες - μεταβατικές και τελικές διατάξεις (άρθρα 115 - 116 Ν 4635/2019) Σελ. 307
Α. Καταργηθείσες διατάξεις (άρθρο 115 Ν 4635/2019) Σελ. 307
Β. Αρμόδιες αρχές, παραπομπές και έναρξη ισχύος (άρθρο 116 Ν 4635/2019 σε συνδυασμό προς άρθρο 241 Ν 4635/2019) Σελ. 308
VII. ΕΓΚ 17839/2020: ΕΓΚ.ΥΠ.ΑΝ. & ΕΠΕΝ. 14/2/20: Οδηγίες για τύπο και περιεχόμενο αποφάσεων που απαιτούν έγκριση κλπ από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητηρίων Σελ. 309
1. Τροποποίηση καταστατικού (περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες πράξεις της Ενότητας Γ παρ. Γ της εγκυκλίου με αριθμό 44559/2019) Σελ. 310
2. Λύση της εταιρείας Σελ. 311
3. Αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρείας με εφαρμογή του άρθρου 171 του Ν. 4548/2018. Σελ. 312
4. Η αναβίωση σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης» διαγραμμένης από το Γ.Ε.ΜΗ. ανώνυμης εταιρείας της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν. 4635/2019 Σελ. 312
5. Η αναβίωση διαγραμμένης από το Γ.Ε.ΜΗ. ανώνυμης εταιρείας της παρ. 3 του άρθρου 107 του Ν. 4635/2019 (σε κατάσταση «ενεργής εταιρείας») Σελ. 313
6. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 314
7. Έγκριση συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρείας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 315
8. Έγκριση διάσπασης με απορρόφηση στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 316
9. Έγκριση διάσπασης με σύσταση νέας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 317
10. Έγκριση διάσπασης με απορρόφηση και σύστασης νέας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία Σελ. 318
11. Έγκριση μετατροπής εταιρείας σε ΑΕ ή Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σελ. 319
12. Έγκριση μετατροπής ΑΕ ή Ευρωπαϊκής Εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή Σελ. 320
13. Έγκριση σύστασης Ποδοσφαιρικής ή Καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (ΠΑΕ ή ΚΑΕ) Σελ. 320
VIII. Εγκύκλιος 44559 - 22/04/2019: «Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.» Σελ. 321
ΙV. Εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 6084/20.1.2020 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. με θέμα: ΘΕΜΑ: «Μετάβαση στις νέες διατάξεις του ν. 4635/19 περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ» Σελ. 346
X. ΥΑ 32923/2020 (ΦΕΚ Β' 1285/10.04.2020) με τίτλο «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α' 167)» Σελ. 349
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 355
Ι. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 356
A. Εξουσία διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 55, 58 και 64 Ν 4072/2012) Σελ. 356
1. Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης στην ΙΚΕ Σελ. 356
2. Διαχειριστής ΙΚΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 58 Ν 4072/2012) Σελ. 358
B. Εξουσία διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 16 Ν 3190/1955) Σελ. 359
1. Διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της ΕΠΕ Σελ. 360
2. Υπογραφή διαχειριστών ΕΠΕ κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας - Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης εταιρικής σφραγίδας (άρθρο 21 Ν 3190/1955 και άρθρο 3 παρ. 12 Ν 4156/2013) Σελ. 360
3. Εκπροσώπηση σε δίκες της ΕΠΕ - Μη εξέταση διαχειριστή ως μάρτυρα Σελ. 361
4. Επιδόσεις προς την ΕΠΕ Σελ. 362
5. Εξουσία του διαχειριστή ΕΠΕ για ορισμό υποκατάστατου για ορισμένες πράξεις Σελ. 362
6. Εξουσία του διαχειριστή ΕΠΕ για εκ των υστέρων έγκριση πράξεων τρίτων που δεν εκπροσωπούν νόμιμα την ΕΠΕ Σελ. 363
7. Διαχειριστής ΕΠΕ εν τοις πράγμασιν Σελ. 364
8. Πράξεις διαχειριστών ΕΠΕ καλυπτόμενες ή μη από τον εταιρικό σκοπό (άρθρο 18 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 364
9. Διάκριση υπέρβασης σκοπού από έλλειψη διαχειριστικής εξουσίας στην ΕΠΕ Σελ. 367
10. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από το καταστατικό ή τη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 18 παρ. 1 εδ. δ’ Ν 3190/1955) Σελ. 367
11. Περιορισμοί εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ από τον νόμο ή τη νομολογία Σελ. 369
12. Διαχειριστής ΕΠΕ φυσικό ή νομικό πρόσωπο Σελ. 371
13. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΠολΠρωτΑθ 2200/2012 (τακτική) Προσωρινός διαχειριστής ΕΠΕ (ΑΚ 69) Σελ. 371
ΙΙ. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ Σελ. 374
Α. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΙΚΕ Σελ. 374
Β. Καταστατικός έλεγχος διαχείρισης ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 375
ΙΙΙ. Περιπτώσεις διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 376
Α. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ Σελ. 376
1. Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση IKE (άρθρο 56 Ν 4072/2012) Σελ. 376
2. Καταστατική διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ (άρθρο 57 Ν 4072/2012) Σελ. 377
3. Διαχειριστής ΙΚΕ διοριζόμενος από εταίρο (άρθρο 60 Ν 4072/2012) Σελ. 378
Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση ΕΠΕ Σελ. 379
1. Γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης ΕΠΕ από το σύνολο των εταίρων - Νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση (άρθρο 16 Ν 3190/1955) Σελ. 379
2. Εξαίρεση από τη γενική αρχή της συλλογικής διαχείρισης και εκπροσώπησης από όλους τους εταίρους με καταστατική ρήτρα ή απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρα 16 και 17 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 380
IV. Δημοσιότητα σχετικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 386
Α. Δημοσιότητα ΙΚΕ Σελ. 386
Β. Δημοσιότητα ΕΠΕ Σελ. 388
1. Διατυπώσεις δημοσιότητας ΕΠΕ (άρθρο 17 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρα 92, 94, 95 παρ. 2 και 97 περίπτ. γ’ Ν 4635/2019) Σελ. 388
2. Συνέπειες μη τήρησης δημοσιότητας στην ΕΠΕ (αρ. 94 Ν 4635/2019 περί ΓΕΜΗ) Σελ. 390
V. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 392
Α. Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 392
Β. Αμοιβή διαχειριστή ΕΠΕ Σελ. 392
VΙ. Ασυμβίβαστα σε ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 394
VΙΙ. Μη κτήση εμπορικής ιδιότητας από διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 395
VΙΙΙ. Κτήση παγίων των διαχειριστών ή συγγενών τους από την ΕΠΕ (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 395
ΙX. Υποχρεώσεις διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 396
Α. Γενική υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 396
Β. Υποχρέωση πίστης διαχείρισης ΙΚΕ (duty of loyalty) (άρθρο 65 Ν 4072/2012) Σελ. 397
Γ. Υποχρέωση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ για ορθή διαχείριση (duty of care) Σελ. 399
Δ. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΙΚΕ και ΕΠΕ (άρθρα 66 και 72 παρ. 7 Ν 4072/2012 και άρθρο 25 Ν 3190/1955) Σελ. 400
1. Υποχρεωτικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 400
2. Προαιρετικά βιβλία ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 403
Ε. Υποχρέωση λογοδοσίας από διαχειριστές ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 403
X. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 404
Α. Ανάκληση διαχειριστών ΙΚΕ (άρθρα 59-62 Ν 4072/2012) Σελ. 404
1. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με απόφαση εταίρων (άρθρο 59 Ν 4072/2012) Σελ. 404
2. Έλλειψη διαχειριστή ΙΚΕ μετά την ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 62 Ν 4072/2012) Σελ. 405
3. Αξίωση αποζημίωσης του ανακαλούμενου διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 406
4. Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή ΙΚΕ με δικαστική απόφαση και διαχείριση μετά την ανάκληση (άρθρο 61 Ν 4072/2012) Σελ. 406
5. Ανάκληση διαχειριστή ΙΚΕ που διορίσθηκε από εταίρο ή εταίρους (άρθρα 60 και 61 Ν 4072/2012) Σελ. 407
Β. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 19 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 408
1. Σκοπός διατάξεων ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 409
2. Δυσχέρειες ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 409
3. Οφέλη εταίρων από δυσχέρεια ανάκλησης διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 410
4. Κριτήρια διάκρισης περιπτώσεων ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 410
5. Πίνακας: Περιπτώσεις ανάκλησης και παραίτησης διαχειριστών ΕΠΕ (αρ. 19 Ν 3190/1955) Σελ. 410
6. Ανάκληση διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση ή έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (αρ. 19 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 411
7. Ανάκληση διαχειριστή - εταίρου που ασκεί νόμιμη διαχείριση (αρ. 19 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 413
8. Ψήφος του υπό ανάκληση διαχειριστή εταίρου στη Συνέλευση των Εταίρων και συνυπολογισμός της ψήφου του Σελ. 413
9. Ανάκληση διαχειριστή σε διμελή ΕΠΕ (αρ. 19 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 414
10. Ανάκληση διαχειριστή με άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας του 10% των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων (αρ. 19 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 415
11. Ανάκληση χωρίς ορισμό νέου διαχειριστή Σελ. 416
12. Συμφωνία περί αποκλεισμού δικαστικής ανάκλησης για σπουδαίο λόγο (αρ. 19 παρ. 5 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 416
13. Προσωρινός διαχειριστής με ασφαλιστικά μέτρα (αρ. 19 παρ. 5 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 416
14. Παραίτηση διαχειριστή (αρ. 19 παρ. 6 Ν 3190/1955) Σελ. 417
15. Έννοια σπουδαίου λόγου (αρ. 19 παρ. 7 Ν 3190/1955) Σελ. 418
16. Έλλειψη προσώπου διαχειριστή (αρ. 19 παρ. 8 Ν 3190/1955) Σελ. 419
17. Λοιπή διαδικασία ανάκλησης και παραίτησης (38 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 419
18. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου διαχειριστή Σελ. 420
19. Υπόδειγμα απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου διαχειριστή Σελ. 421
20. Εκλογή νέου διαχειριστού ΕΠΕ ως σιωπηρή ανάκληση του παλαιού Σελ. 422
21. Ελαττώματα αποφάσεων ανάκλησης διαχειριστή ΕΠΕ Σελ. 423
22. Έξοδος, αποκλεισμός, λύση, αποζημίωση ως επιπλέον δυνατότητες της ΕΠΕ έναντι του διαχειριστή της Σελ. 423
XI. Λοιπές πλην της ανάκλησης περιπτώσεις λήξης θητείας διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 424
Α. Παραίτηση διαχειριστή στην ΙΚΕ Σελ. 424
Β. Θάνατος διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 425
Γ. Παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας θητείας διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 425
Δ. Πτώχευση διαχειριστή ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 426
Ε. Έλλειψη προσώπου διαχειριστού ΙΚΕ και ΕΠΕ ή σύγκρουση συμφερόντων (αρ. 69 ΑΚ σε συνδυασμό προς αρ. 740 και 786 ΚΠολΔ) Σελ. 426
XII. Υποδείγματα ρητρών καταστατικού ΙΚΕ και ΕΠΕ για θέματα διαχειριστού Σελ. 430
Α. Υπόδειγμα ρήτρας με έναν διαχειριστή Σελ. 430
Β. Υποδείγματα ρητρών με πολλούς διαχειριστές Σελ. 431
Γ. Υπόδειγμα ρήτρας με εξουσίες διαχειριστού περιοριζόμενες από τη Συνέλευση των Εταίρων Σελ. 431
Δ. Υπόδειγμα ρήτρας με εκτεταμένες εξουσίες διαχειριστού Σελ. 432
Ε. Υπόδειγμα ρήτρας με από κοινού δράση των περισσοτέρων διαχειριστών Σελ. 433
ΣΤ. Υπόδειγμα ρήτρας με δράση κάθε διαχειριστού και μεμονωμένα Σελ. 433
Ζ. Υπόδειγμα ρήτρας με σημαντική εξάρτηση του διαχειριστού από Συνέλευση των Εταίρων Σελ. 434
Η. Υπόδειγμα ρήτρας με αόριστη διάρκεια θητείας διαχειριστού Σελ. 434
Θ. Υπόδειγμα ρήτρας με ορισμένη διάρκεια θητείας διαχειριστού Σελ. 435
XIII. Υποδείγματα πρακτικών λήψης αποφάσεων του ή των διαχειριστών ή αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ σχετικών με τους διαχειριστές (αναλογικώς προσαρμοζόμενα και ως πρακτικά σώματος εταίρων ΙΚΕ) Σελ. 435
Α. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα Σελ. 435
Β. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης δανείου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα Σελ. 437
Γ. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης προσημείωσης εταιρικού ακινήτου, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα Σελ. 439
Δ. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα Σελ. 441
Ε. Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών για λήψη απόφασης σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 443
ΣΤ. Υπόδειγμα πρακτικού λήψης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστού ορισθέντος για ορισμένο χρόνο Σελ. 444
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 447
Ι. Σώμα εταίρων ΙΚΕ Σελ. 448
Α. Λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ εντός και εκτός συνέλευσης (άρθρα 69 παρ. 1 και 73 Ν 4072/2012) Σελ. 448
Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΙΚΕ και λήψη αποφάσεων εταίρων ΙΚΕ χωρίς Συνέλευση Σελ. 449
1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΙΚΕ Σελ. 449
2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΙΚΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία - Τόπος (άρθρο 70 παρ. 1 και 3 και άρθρο 71 N 4072/2012) Σελ. 449
3. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 69 N 4072/2012) Σελ. 450
4. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 10% των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 2 N 4072/2012) Σελ. 450
5. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Καθολική και αυτόκλητη Συνέλευση ΙΚΕ (άρθρο 70 παρ. 4 N 4072/2012) Σελ. 451
6. Αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ χωρίς Συνέλευση - Σώμα εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 73 N 4072/2012) Σελ. 451
Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 72 N 4072/2007) Σελ. 452
1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΙΚΕ - Άσκηση με αντιπρόσωπο Σελ. 452
2. Σχηματισμός κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας στην ΙΚΕ και εξαιρέσεις (άρθρο 72 παρ. 2 και 6 Ν 4072/2012) Σελ. 453
3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΙΚΕ Σελ. 454
4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου ΙΚΕ σε θέματα ορισμού ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης κατά του ιδίου, απαλλαγής από ευθύνη ή αποκλεισμού (άρθρο 72 παρ. 3 N 4072/2012) Σελ. 454
5. Απαιτούμενη πλειοψηφία ή ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ - Πίνακας Σελ. 455
Δ. Αρμοδιότητα των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 Ν 4072/2012) Σελ. 458
1. Το σώμα εταίρων ΙΚΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 68 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 459
2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 459
3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας εταίρων ΙΚΕ Σελ. 460
Ε. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ Σελ. 461
ΣΤ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 90 Ν 4072/2012) Σελ. 462
1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ Σελ. 462
2. Αρμόδιο όργανο ΙΚΕ Σελ. 462
3. Τρόπος αύξησης κεφαλαίου ΙΚΕ Σελ. 463
4. Δικαίωμα προτίμησης εταίρων ΙΚΕ Σελ. 464
5. Βεβαίωση καταβολής της αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕ Σελ. 465
6. Μη ολοσχερής καταβολή ποσού αύξησης κεφαλαίων ΙΚΕ Σελ. 466
7. Αύξηση βάσει εγκεκριμένου κεφαλαίου ΙΚΕ (authorized capital) (άρθρο 90 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 466
8. Αύξηση σε περίπτωση εξαγοράς εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών στην ΙΚΕ (άρθρο 82 Ν 4072/2012) Σελ. 467
Ζ. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ για μείωση ή μηδενισμό του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 91 Ν 4072/2012) Σελ. 468
1. Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ Σελ. 468
2. Προϋποθέσεις μείωσης ή μηδενισμού κεφαλαίου ΙΚΕ Σελ. 468
3. Υποχρεωτικές περιπτώσεις μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕ από τον διαχειριστή Σελ. 470
4. Τρόπος μείωσης κεφαλαίου ΙΚΕ Σελ. 470
Η. Ακυρότητα και ακυρωσία αποφάσεων των εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 Ν 4072/2012) Σελ. 471
1. Ακυρώσιμες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 1 Ν 4072) Σελ. 471
2. Άκυρες αποφάσεις εταίρων ΙΚΕ (άρθρο 74 παρ. 2-3 Ν 4072/2012) Σελ. 473
ΙΙ. Συνέλευση εταίρων ΕΠΕ Σελ. 476
Α. Ο κανόνας της λήψης των αποφάσεων των εταίρων ΕΠΕ εν συνελεύσει (άρθρο 10 παρ. 1 N 3190/1955) Σελ. 476
Β. Σύγκληση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 477
1. Πίνακας: Περιπτώσεις σύγκλησης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 477
2. Σύγκληση από τους διαχειριστές της ΕΠΕ - Πρόσκληση - Διαδικασία (άρθρο 10 παρ. 3 N 3190/1955) Σελ. 477
3. Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρόσκλησης για σύγκληση συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ - Ημερήσια διάταξη (άρθρο 10 παρ. 3 εδ. δ’ Ν 3190/1955) Σελ. 479
4. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΕΠΕ σε πρόσκλησή του στη Συνέλευση Σελ. 480
5. Συχνότητα και χρονικό περιθώριο σύγκλησης - Τακτική και έκτακτη Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. α’ N 3190/1955) Σελ. 480
6. Υπόδειγμα πρόσκλησης από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές ΕΠΕ Σελ. 480
7. Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% των εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 11 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 1 N 3190/1955) Σελ. 481
8. Σύγκληση τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β’ σε συνδυασμό προς άρθρο 11 παρ. 2 N 3190/1955) Σελ. 482
9. Υπόδειγμα πρόσκλησης από εταίρο ΕΠΕ Σελ. 483
10. Μη τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης και πρόσκλησης - Αυτόκλητη και καθολική Συνέλευση Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 10 παρ. 4 N 3190/1955) Σελ. 483
11. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής αυτόκλητης Συνέλευσης ΕΠΕ Σελ. 485
12. Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής μη αυτόκλητης συνέλευσης ΕΠΕ, στην οποία συζητήθηκαν και εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα Σελ. 486
Γ. Δικαίωμα ψήφου εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 12 N 3190/1955) Σελ. 487
1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ψήφου εταίρων ΕΠΕ - Άσκηση με αντιπρόσωπο Σελ. 488
2. Υπολογισμός αριθμού ψήφων εταίρων ΕΠΕ ανά μερίδα συμμετοχής και ανά εταιρικό μερίδιο (πλειοψηφία αριθμητική και κεφαλαιουχική) (άρθρο 12 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 488
3. Απουσία έννοιας απαρτίας και εκπροσωπούμενου κεφαλαίου στην ΕΠΕ Σελ. 489
4. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου εταίρου σε θέματα απαλλαγής του ιδίου από ευθύνη ή έγερσης αγωγής κατά του ιδίου στην ΕΠΕ (άρθρο 12 παρ. 2 N 3190/1955) - Υπόδειγμα πρακτικού Σελ. 489
5. Δέσμευση δικαιώματος ψήφου του εταίρου - Παραεταιρικές συμφωνίες εταίρων Σελ. 494
6. Απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 495
7. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 505
Δ. Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 Ν 3190/1955) Σελ. 507
1. Η συνέλευση εταίρων ΕΠΕ ως ανώτατο όργανο - Τεκμήριο αρμοδιότητας - Λήψη αποφάσεων επί παντός θέματος (άρθρο 14 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 507
2. Θέματα νόμιμης αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 Ν 3190/1955 και άρθρο 68 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 507
3. Θέματα καταστατικής αποκλειστικής αρμοδιότητας συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ Σελ. 508
Ε. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση καταστατικού (άρθρο 38 Ν 3190/1955) Σελ. 508
1. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ - Καταστατική Συνέλευση (άρθρο 38 παρ. 1 περίπτ. α’ και άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 509
2. Προϋποθέσεις λήψης έγκυρης και δεσμευτικής απόφασης της Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 510
ΣΤ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών (άρθρα 36, 37 και 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 517
1. Εξαίρεση από την αρχή της περιορισμένης ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΠΕ Σελ. 518
2. Αναγκαστικό δίκαιο για προστασία μειοψηφίας της ΕΠΕ Σελ. 518
3. Διάκριση απόφασης τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ για πρόβλεψη δυνατότητας επιβολής συμπληρωματικών εισφορών από απόφαση για πραγματική καταβολή συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 518
4. Προϋποθέσεις δημιουργίας υποχρέωσης παροχής συμπληρωματικών εισφορών στην ΕΠΕ Σελ. 519
5. Διάκριση συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ από εισφορά σε είδος του άρθρου 5 Ν 3190/1955 Σελ. 522
6. Εκτέλεση υποχρέωσης εταίρων ΕΠΕ προς παροχή της συμπληρωματικής εισφοράς (άρθρο 36 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 522
7. Έννομες συνέπειες ως προς την ΕΠΕ: Αύξηση εταιρικής περιουσίας με κάλυψη ζημιών - Μη μεταβολή του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 522
8. Έννομες συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς στην ΕΠΕ (άρθρο 37 Ν 3190/1955) Σελ. 523
9. Υπόδειγμα σχετικής ρήτρας καταστατικού ΕΠΕ Σελ. 525
Ζ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για επιβολή παρεπόμενων παροχών που δεν αποτελούν εισφορές σε χρήμα ούτε σε είδος (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 526
10. Υπόδειγμα ρήτρας παρεπόμενων παροχών σε καταστατικό ΕΠΕ Σελ. 527
Η. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για ένταξη στο καταστατικό διατάξεων για τον έλεγχο της διαχείρισης (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 528
Θ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης (άρθρο 39 Ν 3190/1955) Σελ. 529
2. Συμβατική ελευθερία διαμόρφωσης εντός νομίμων ορίων Σελ. 530
3. Λήψη απόφασης από τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) - Αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Τροποποίηση καταστατικού Σελ. 530
4. Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν (άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 535
Ι. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 40 Ν 3190/1955) Σελ. 539
1. Διαδικασία αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ - Πίνακας Σελ. 539
2. Περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ Σελ. 541
3. Λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 543
4. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων της αύξησης (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 549
5. Δήλωση ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 552
6. Εξόφληση αξίας αναληφθέντων μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 556
7. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης ανάληψης νέου κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρο 40 παρ. 4 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 557
8. Εγγραφή νέων μεριδίων και νέων εταίρων ΕΠΕ στο Βιβλίο Εταίρων του άρθρου 25 περ. 1 Ν 3190/1955 Σελ. 558
9. Έννομες συνέπειες μη τήρησης διαδικασίας - Ακυρότητα - Μη εγγραφή στον ισολογισμό της ΕΠΕ Σελ. 559
10. Η αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ στην πράξη Σελ. 560
ΙΑ. Απόφαση Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρα 41, 42 και 43 Ν 3190/1955) Σελ. 560
1. Πίνακας: Διαδικασία μείωσης εταιρικού κεφαλαίου ΕΠΕ Σελ. 561
2. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 562
3. Πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955) ή ομοφωνία (άρθρο 38 παρ. 3 περίπτ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 562
4. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ για μείωση Σελ. 563
5. Τήρηση αρχής ίσης μεταχείρισης εταίρων ΕΠΕ Σελ. 565
6. Υπόδειγμα απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 566
7. Λήψη δεύτερης απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου ΕΠΕ Σελ. 568
8. Διαδικασία προστασίας εταιρικών δανειστών ΕΠΕ (άρθρο 42 Ν 3190/1955) Σελ. 569
9. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης της ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 576
10. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ της τροποποίησης καταστατικού ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 1 εδ. α’ σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 4 και άρθρο 8 Ν 3190/1955, άρθρα 92, 93 παρ. 1 περίπτ. β’ και 97 περίπτ. β’ Ν 4635/2019) Σελ. 580
11. Ειδικές αιτίες μείωσης: Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 41 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 43 και προς άρθρα 33 και 39 Ν 3190/1955) Σελ. 580
ΙΒ. Ελαττωματικές αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 Ν 3190/1955) Σελ. 580
1. Λόγοι προσβολής αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 581
2. Σκοπός Σελ. 581
3. Ακυρότητα, ακυρωσία ή ανυπόστατο αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 581
4. Αυτοδικαίως άκυρες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 583
5. Ακυρώσιμες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ - Προστασία ιδιωτικών συμφερόντων εταίρων Σελ. 585
6. Ίαση ακυρώσιμης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 589
7. Ανυπόστατες αποφάσεις Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 589
8. Ελαττώματα της ψήφου του εταίρου ΕΠΕ Σελ. 590
9. Επίκληση αυτοδίκαιης ακυρότητας αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 590
10. Διαδικασία προσβολής ακυρώσιμων αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 592
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 601
Ι. Ευθύνη εταιρείας Σελ. 602
A. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΙΚΕ Σελ. 602
B. Ευθύνη του νομικού προσώπου της ΕΠΕ Σελ. 602
1. Αποκλειστική και απεριόριστη ευθύνη ΕΠΕ με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 9 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 603
2. Χρονικά όρια εταιρικής ευθύνης - ΕΠΕ υπό ίδρυση Σελ. 604
3. Ευθύνη απεριόριστη μόνον για τις εταιρικές υποχρεώσεις - Αρχή αυτοτέλειας νομικού προσώπου της ΕΠΕ Σελ. 604
4. Ευθύνη μόνον με την εταιρική περιουσία - Περιουσιακή αυτοτέλεια της ΕΠΕ Σελ. 605
ΙΙ. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕ και εταίρων ΕΠΕ Σελ. 605
Α. Ευθύνη εταίρων ΙΚΕ Σελ. 605
1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΙΚΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους - Το ανεύθυνο των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις Σελ. 605
2. Κατ’ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΙΚΕ έναντι τρίτων Σελ. 606
Β. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ Σελ. 607
1. Ο κανόνας του περιορισμού της ευθύνης των εταίρων ΕΠΕ μέχρι του ποσού της εισφοράς τους Σελ. 607
2. Κατ’ εξαίρεση προσωπική ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 609
3. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΑΠ 1315/2017. Άσκηση αγωγής διμελούς ΕΠΕ κατά του ενός εκ των εταίρων αυτής χωρίς προηγούμενη απόφαση Συνέλευσης - Μη εφαρμογή αρ. 14 παρ. 2 περίπτ. δ’ Ν 3190/1955 - Παράβαση υποχρέωσης πίστης εταίρου ΕΠΕ έναντι του νομικού προσώπου αυτής συνιστά βάση αποζημίωσης της ΕΠΕ, αν προκλήθηκε ζημία - Εφαρμογή και στην ΕΠΕ των ΑΚ 747 (αν. εφ.), 200, 288, 330 επ. και 746 ΑΚ σε συνδυασμό προς αρ. 297 εδ. α’, 298 εδ. α’ περίπτ. α’ ΑΚ - Ευθύνη εταίρου έναντι της ΕΠΕ προς αποζημίωση από προϋφιστάμενη ενοχή με βάση την εταιρική σύμβαση. Σελ. 623
III. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 629
A. Ευθύνη διαχειριστών IKΕ (άρθρο 67 Ν 4072/2012) Σελ. 629
1. Ευθύνη διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ και όχι έναντι των εταίρων αυτής (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α’ και γ’ και παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 629
2. Εξαιρέσεις από την ευθύνη του διαχειριστή έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012) Σελ. 630
3. Απαλλαγή διαχειριστή από την ευθύνη έναντι της ΙΚΕ (άρθρο 67 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 631
4. Άσκηση εταιρικής αγωγής κατά του διαχειριστή ΙΚΕ - Ειδικός εκπρόσωπος Σελ. 632
5. Παραίτηση από αξίωση ή συμβιβασμός με διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 632
6. Ατομικές αξιώσεις εταίρων κατά διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 632
7. Ευθύνη ΙΚΕ και ατομική ευθύνη διαχειριστών από αδικοπραξία (άρθρο 914 επ. ΑΚ σε συνδυασμό προς άρθρο 71 ΑΚ) - Εις ολόκληρον ευθύνη με την ΙΚΕ Σελ. 633
8. Ευθύνη διαχειριστών ΙΚΕ για χρέη προς το δημόσιο, ΙΚΑ και ανάλογους φορείς Σελ. 633
Β. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 Ν 3190/1955) Σελ. 634
1. Διάκριση ευθύνης έναντι εταιρείας από ευθύνη έναντι εταίρων ή/και τρίτων ατομικώς Σελ. 634
2. Επιδίωξη εταιρικών και ατομικών αξιώσεων στην ΕΠΕ Σελ. 635
3. Διάκριση μεταξύ αφενός πλαγιαστικής άσκησης εταιρικής αγωγής από εταίρο ή τρίτο ως μη δικαιούχο διάδικο στο όνομα της ΕΠΕ και αφετέρου άσκησης ατομικής αγωγής για άμεση ζημία εταίρου ΕΠΕ ή τρίτου Σελ. 636
4. Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων διαχειριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 637
5. Προϋποθέσεις ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι της εταιρείας (άρθρο 26 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 637
6. Δικαιούχος εταιρικής αξίωσης το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ Σελ. 639
7. Επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από την ίδια την ΕΠΕ Σελ. 639
8. Πλαγιαστική επιδίωξη εταιρικής αξίωσης από εταίρους ΕΠΕ και τρίτους ως μη δικαιούχους διαδίκους (άρθρο 26 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955) Σελ. 641
9. Προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 650
10. Φύση εταιρικών αξιώσεων κατά των διαχειριστών Σελ. 650
11. Παραγραφή αξίωσης ΕΠΕ (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. β’ και 20 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 651
12. Προϋποθέσεις ατομικής ευθύνης διαχειριστών ΕΠΕ έναντι εταίρων ή τρίτων Σελ. 651
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 659
I. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 660
A. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρα 83, 84, 86 Ν 4072/2012) Σελ. 660
1. Γενική αρχή ελευθερίας μεταβίβασης και επιβάρυνσης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 83 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 660
2. Εξαιρέσεις από την αρχή ελεύθερης μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή (άρθρα 83 παρ. 2 και 84 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 661
3. Διαδικασία μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μεριδίου ΙΚΕ εν ζωή (άρθρο 84 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 662
4. Συνέπειες παραβίασης νόμου ή καταστατικού σχετικά με τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή Σελ. 663
5. Υπόσχεση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (προσύμφωνο) Σελ. 663
6. Δικαίωμα προαίρεσης σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 86 Ν 4072/2012) Σελ. 664
Β. Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 και 31 Ν 3190/1955) Σελ. 665
1. Πίνακας: Περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 666
2. Γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ με πράξη εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 667
3. Συμμεταβίβαση εταιρικής σχέσης, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 668
4. Αμετάβλητο της νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ Σελ. 668
5. Διάκριση μεταβίβασης εν ζωή από την περίπτωση της εξόδου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 669
6. Καταστατικές απαγορεύσεις και περιορισμοί μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή (άρθρο 28 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 669
7. Παραεταιρικές συμβατικές συμφωνίες ως εξαιρέσεις από τη γενική αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης εν ζωή μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 673
8. Σύμβαση ελευθέρωσης κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο Σελ. 674
9. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 675
10. Υποδείγματα καταστατικών ρητρών περιορισμού ή απαγόρευσης μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 676
11. Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ κατά παράβαση της καταστατικής ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955, άρθρα 177, 466 και 470 ΑΚ) Σελ. 679
12. Η σύμβαση μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ ως αναιτιώδης εκποιητική δικαιοπραξία - Άτυπη υποσχετική δικαιοπραξία Σελ. 682
13. Ελευθερία διαμόρφωσης όρων σύμβασης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 682
14. Διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 28 Ν 3190/1955) Σελ. 683
ΙΙ. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 688
Α. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ (άρθρο 85 Ν 4072/2012) Σελ. 688
1. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ αιτία θανάτου και περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου (άρθρο 85 Ν 4072/2012) Σελ. 689
2. Περιορισμοί δικαιώματος κληρονόμου εταίρου ΙΚΕ Σελ. 689
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (άρθρο 29 Ν 3190/1955) Σελ. 690
1. Πίνακας: Διαδικασία μεταβίβασης αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 691
2. Τήρηση διατάξεων κληρονομικού δικαίου και δικαίου των ΕΠΕ (άρθρα 1710 επ. ΑΚ και 29 Ν 3190/1955) Σελ. 692
3. Ακυρότητα ρήτρας απαγόρευσης ή περιορισμού μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ αιτία θανάτου (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Διάκριση από νόμιμους καταστατικούς περιορισμούς (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’ και παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 692
4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους ή λύση λόγω θανάτου βάσει καταστατικής ρήτρας (άρθρο 44 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 693
5. Περιέλευση μεριδίων ΕΠΕ στους κληρονόμους με τον θάνατο του κληρονομουμένου (άρθρο 1710 ΑΚ) Σελ. 693
6. Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας του θανόντος εταίρου ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 28 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 694
7. Εγγραφή κληρονόμου και πράξης μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ λόγω κληρονομικής διαδοχής στο Βιβλίο Εταίρων του αρ. 25 Ν 3190/1955 (αρ. 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 694
8. Υποβολή στην ΕΠΕ των νομιμοποιητικών εγγράφων των κληρονόμων (άρθρο 29 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 696
9. Δημοσιότητα πράξης κτήσης μεριδίων ΕΠΕ λόγω κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 31 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 696
10. Κατάρτιση του νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης από τον διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 697
11. Δημοσιότητα του καταρτισθέντος από τον διαχειριστή νέου κειμένου της εταιρικής σύμβασης (αρ. 38 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 698
12. Περισσότεροι κληρονόμοι θανόντος εταίρου ΕΠΕ Σελ. 698
13. Αναγκαστική εξαγορά μεριδίων των κληρονόμων στην ΕΠΕ (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β’, παρ. 2 και παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 699
III. Απαγόρευση κτήσης από την ΙΚΕ και την ΕΠΕ ιδίων μεριδίων Σελ. 704
A. Απαγόρευση κτήσης από την IKE ιδίων μεριδίων (άρθρο 87 Ν 4072/2012) Σελ. 704
Β. Απαγόρευση κτήσης από την ΕΠE ιδίων μεριδίων (άρθρο 28 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 704
IV. Είσοδος νέου εταίρου στην ΙΚΕ χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή μεταβίβαση μεριδίων και ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους (άρθρο 89 Ν 4072/2012) Σελ. 705
V. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 706
Α. Έξοδος εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 Ν 4072/2012) Σελ. 706
1. Περιπτώσεις εξόδου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 1-2 Ν 4072/2012) Σελ. 706
2. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων εξερχόμενου και έξοδος του εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012) Σελ. 708
3. Αξίωση ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 92 παρ. 3 εδ. γ’ Ν 4072/2012) Σελ. 709
4. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 709
5. Μερική έξοδος εταίρου ΙΚΕ Σελ. 710
Β. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 1 και 2, άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’, άρθρο 29 παρ. 1 και 4, άρθρο 41 παρ. 2, άρθρο 43 Ν 3190/1955) Σελ. 710
1. Πίνακας: Περιπτώσεις εξόδου εταίρου από την ΕΠΕ Σελ. 712
2. Έννοια εξόδου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 713
3. Καθιέρωση της αρχής της ελεύθερης εξωδικαστικής νόμιμης αποχώρησης του εταίρου από την ΕΠΕ με τον Ν 4541/2018 (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 714
4. Περιπτώσεις εκδήλωσης της αρχής της μη ελεύθερης αποχώρησης εταίρου από ΕΠΕ Σελ. 715
5. Θεμελιώδης αρχή του δικαίου των ΕΠΕ: Έξοδος ακόμη και χωρίς μεταβίβαση - Εσωτερική υπόθεση της εταιρείας - Δυνατότητα εξαγοράς από τρίτον βάσει ειδικής καταστατικής πρόβλεψης Σελ. 717
6. Δυνατότητα απεγκλωβισμού εταίρου ΕΠΕ έναντι αξιόχρεου ανταλλάγματος Σελ. 717
7. Εταιρικό συμφέρον: Έξοδος εταίρου ΕΠΕ αντί για λύση της ΕΠΕ Σελ. 718
8. Δικαίωμα ελεύθερης εξώδικης εξόδου εταίρου ΕΠΕ εκ του νόμου και υποχρεωτική εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 720
9. Δικαίωμα ελεύθερης εξώδικης εξόδου εταίρου ΕΠΕ δυνάμει καταστατικής ρήτρας (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955 και άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 737
10. Γενικό δικαίωμα εξόδου εταίρου ΕΠΕ από τον νόμο για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση (άρθρο 33 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ και άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 738
11. Ειδικό νόμιμο δικαίωμα εξόδου των εταίρων ΕΠΕ που διαφώνησαν στη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης της ΕΠΕ (άρθρο 39 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 762
12.1. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΜονΠρωτΑθ (ασφ.) 9778/2015. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ. Σελ. 762
12.2. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΜονΠρωτΑθ 5121/2013. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο. Απαράδεκτο το αναγνωριστικό αίτημα - Διαπλαστικό δικαίωμα. Σοβαρή διαταραχή και πλήρης διακοπής προσωπικών σχέσεων εταίρων που καθιστά αδύνατη τη μεταξύ αυτών επικοινωνία και συνεργασία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Παραίτηση αιτούντος εταίρου από δικαίωμα προσδιορισμού αξίας μερίδας συμμετοχής και καταβολής αυτής μη πλήττουσα τα συμφέροντα των εταιρικών δανειστών Σελ. 765
VI. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 768
Α. Αποκλεισμός εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 Ν 4072/2012) Σελ. 768
1. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012) Σελ. 768
2. Ασφαλιστικά μέτρα στην ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. γ’ Ν 4072/2012) Σελ. 769
3. Απόδοση πλήρους αξίας μεριδίων αποκλειόμενου εταίρου ΙΚE και συνέχιση εταιρείας με τους λοιπούς εταίρους (άρθρο 93 εδ. δ’ και άρθρο 92 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 769
4. Αξίωση της ΙΚΕ για αποζημίωση (άρθρο 93 εδ. ε’ Ν 4072/2012) Σελ. 769
5. Ακύρωση ή εξαγορά μεριδίων εξερχόμενου εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 93 εδ. στ’ και αναλογική εφαρμογή αρ. 92 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 769
Β. Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 770
1. Πίνακας: Συγκεντρωτική απεικόνιση διαδικασίας αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ από τη Συνέλευση των Εταίρων μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής στον αποκλειόμενο Σελ. 771
2. Προϋποθέσεις αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ Σελ. 772
3. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΠολΠρωτΑθ 3744/2019 (τακτική). Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ, υποχρέωση πίστης, Εκούσια έξοδος εταίρου βάσει καταστατικής ρήτρας. Εταιρική αγωγή. Ακύρωση απόφασης Συνέλευσης Εταίρων. Χρήση ονόματος εταίρου στην επωνυμία της ΕΠΕ και μετα την αποχώρησή του Σελ. 796
VII. Κοινές διατάξεις για έξοδο και αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ Σελ. 808
A. Συγκεντρωτικοί Πίνακες για την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ Σελ. 808
1. Αρμοδιότητα και εφαρμοστέα διαδικασία κατά την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου ΕΠΕ Σελ. 808
2. Πίνακας: Πράξεις ή/και αποφάσεις εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ και χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων αυτών Σελ. 810
B. Προσδιορισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 εδ. β’, άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ και άρθρο 39 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 29 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 810
1. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 810
2. Αρχή της συμφωνίας, άλλως του δικαστικού προσδιορισμού Σελ. 811
3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Οριστική δικαστική κρίση - Πιθανολόγηση Σελ. 811
4. Αιτών και καθ’ ου η αίτηση Σελ. 812
5. Σώρευση αιτήματος προσδιορισμού αξίας με αίτημα εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ Σελ. 813
6. Αναφορά συγκεκριμένης αξίας μερίδας εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 106 ΚΠολΔ) Σελ. 813
7. Προσκομιδή στοιχείων που αποδεικνύουν την αξία της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ Σελ. 813
8. Ένδικα μέσα Σελ. 814
Γ. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 814
1. Καταβολή πραγματικής και όχι λογιστικής αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ Σελ. 814
2. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει ετησίων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 815
3. Υπολογισμός αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ βάσει αξίας εκκαθάρισης δυνάμει ειδικού ισολογισμού εκκαθάρισης Σελ. 816
4. Υπολογισμός βάσει αγοραίας αξίας μερίδας συμμετοχής εταίρων ΕΠΕ με συνυπολογισμό άυλων στοιχείων με ή χωρίς ειδικό ισολογισμό Σελ. 817
5. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού αξίας μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 818
6. Μη υπολογισθέντα κέρδη - Επανυπολογισμός - Αξίωση εταίρου ως τρίτου κατά της εταιρείας Σελ. 819
7. Δικαστική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 819
Δ. Χρόνος άσκησης δικαιώματος εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ Σελ. 819
Ε. Αναβλητική αίρεση επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων δήλωσης εξόδου ή δικαστικής απόφασης εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής Σελ. 820
ΣΤ. Έννοια ενδιάμεσου χρόνου από την άσκηση του δικαιώματος μέχρι την καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ Σελ. 821
Ζ. Η αρχή του αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα της σχέσης εταίρου και ΕΠΕ ως θεμέλιο της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 Σελ. 821
Η. Μετάθεση εννόμων αποτελεσμάτων εξόδου και αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ στον χρόνο καταβολής της αξίας της μερίδας κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΕΠΕ στον ενδιάμεσο χρόνο Σελ. 822
1. Ανάγκη ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955 βάσει των επιδιωκόμενων σκοπών - Επιδιωκόμενοι σκοποί στο πλαίσιο της ΕΠΕ Σελ. 822
2. Τελολογική ερμηνεία Σελ. 824
Θ. Ενεργοποίηση διαδικασίας καταβολής αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 830
Ι. Τρόποι αποχώρησης εταίρου από την ΕΠΕ και είσπραξης της αξίας της μερίδας συμμετοχής του σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού Σελ. 830
1. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ (άρθρα 41 παρ. 2, 42 και 43 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 831
2. Αναγκαστική δικαστική λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ ή ελεύθερη μεταβίβαση ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 833
3. Μείωση κεφαλαίου ΕΠΕ και τουλάχιστον ισόποση αύξηση (άρθρο 43 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 837
4. Διάθεση μέρους μη δεσμευμένης εταιρικής περιουσίας της ΕΠΕ Σελ. 839
5. Εξαγορά μεριδίων από άλλον εταίρο ή τρίτο και καταβολή χωρίς μείωση κεφαλαίου της ΕΠΕ (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 Ν 3190/1955) Σελ. 841
IA. Συνέπειες αποχώρησης εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 841
1. Καταβολή αξίας μερίδας συμμετοχής εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 842
2. Απώλεια εταιρικής ιδιότητας εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ και κατάργηση μερίδας συμμετοχής με την καταβολή της αξίας της Σελ. 843
3. Κατάργηση ή διατήρηση εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 844
4. Συνέχιση της ΕΠΕ με τους λοιπούς εταίρους (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 846
5. Ανακατανομή μεριδίων μεταξύ των λοιπών εταίρων της ΕΠΕ Σελ. 846
VIII. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 846
Α. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου ΙΚΕ και κερδών - Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 Ν 4072/2012) Σελ. 846
1. Αδυναμία περιορισμού δυνατότητας κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4072/2012) Σελ. 847
2. Ειδική διαδικασία κατάσχεσης και αναγκαστικής διάθεσης μεριδίου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 1 εδ. β’ έως και ε’ Ν 4072/2012) Σελ. 847
3. Κατάσχεση εταιρικών κερδών ΙΚΕ Σελ. 848
4. Πτώχευση εταίρου ΙΚΕ (άρθρο 88 παρ. 2 και άρθρο 79 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 848
Β. Κατάσχεση και πλειστηριασμός εταιρικού μεριδίου και κερδών ΕΠΕ και πτώχευση εταίρου (άρθρο 30 Ν 3190/1955) Σελ. 849
1. Δυνατότητα κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 849
2. Αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 1023 παρ. 1 ΚΠολΔ) - Παροχή άδειας κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ ως στοιχείο του υποστατού της κατάσχεσης Σελ. 849
3. Απαίτηση βεβαία και εκκαθαρισμένη και εκτελεστός τίτλος Σελ. 850
4. Αρχή αναλογικότητας - Επιλογή του ηπιότερου μέσου Σελ. 850
5. Κατάσχεση μέρους των μεριδίων εταίρου ΕΠΕ (άρθρο 951 παρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 851
6. Αναγκαστική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ μετά την άδεια (άρθρο 1022 επ. ΚΠολΔ) Σελ. 851
7. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΜονΠρωτΘεσ 297/2012. Κατάσχεση εταιρικού μεριδίου εταίρου ΕΠΕ ως κατάσχεση ειδικού περιουσιακού στοιχείου από του ατομικούς δανειστές αυτού μόνο με δικαστική απόφαση - Εκποίηση με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου Σελ. 855
8. Αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών εις χείρας της ΕΠΕ (άρθρο 982 επ. ΚΠολΔ) Σελ. 856
9. Συντηρητική κατάσχεση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ) Σελ. 861
10. Συντηρητική κατάσχεση δικαιώματος επί των κερδών της ΕΠΕ εις χείρας της εταιρείας (άρθρα 707 επ., 712 ΚΠολΔ) Σελ. 862
11. Ακυρότητα αντίθετης καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ - Αδιάφορη η καταστατική ρήτρα περί αμεταβίβαστου (άρθρο 30 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 862
12. Δικαίωμα προτίμησης νυν εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 862
13. Σπουδαίος λόγος λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) ή εξόδου (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 863
14. Πτώχευση εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 30 παρ. 4 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 30 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 864
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 865
Ι. Συμβάσεις της ΙΚΕ με εταίρους ή διαχειριστές (άρθρο 95 Ν 4072/2012) Σελ. 866
Α. Καταγραφή στο βιβλίο πρακτικών και ανακοίνωση σε όλους τους εταίρους στην ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 866
Β. Συμφωνίες διαχείρισης εταιρικής περιουσίας από εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 867
Γ. Έγκριση σύμβασης από τους εταίρους της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 867
Δ. Αυτοσύμβαση (άρθρο 235 ΑΚ) Σελ. 868
Ε. Υποχρέωση πίστης έναντι της ΙΚΕ Σελ. 868
ΣΤ. Απαγόρευση εκτέλεσης σύμβασης που ματαιώνει την ικανοποίηση των λοιπών εταιρικών δανειστών της ΙΚΕ (άρθρο 95 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 868
ΙΙ. Δάνεια μεταξύ της ΕΠΕ και των εταίρων της και κτήση παγίων (άρθρο 32 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 869
Α. Δάνεια από τους εταίρους προς την ΕΠΕ Σελ. 869
1. Σκοπός η προστασία των εταιρικών δανειστών της ΕΠΕ Σελ. 869
2. Απαγόρευση παροχής εμπράγματης ασφάλειας από την οφειλέτιδα ΕΠΕ υπέρ του δανειστή εταίρου (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 870
3. Ακυρότητα μόνον της σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας - Εγκυρότητα δανειακής σύμβασης (άρθρο 32 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 871
4. Έγκυρος ο δανεισμός της ΕΠΕ από τους εταίρους της χωρίς παροχή εμπράγματης ασφάλειας - Συνήθης πρακτική - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 871
5. Παροχή ασφάλειας από εταίρους προς τρίτους για δανειοδότηση της ΕΠΕ Σελ. 871
6. Παραχώρηση χρήσης περιουσιακού στοιχείου έναντι ανταλλάγματος από εταίρο προς την ΕΠΕ Σελ. 871
7. Ακυρότητα εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων των εταίρων προς αυτήν, σε περίπτωση ματαίωσης της ικανοποίησης απαιτήσεων τρίτων (άρθρο 32 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 872
8. Προϋποθέσεις εξόφλησης από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της εταιρείας (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 881
9. Μεταβολές στο πρόσωπο του δανειστή μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης - Απώλεια ιδιότητας εταίρου ΕΠΕ - Εκχώρηση Σελ. 884
10. Διαχειριστής μη εταίρος δανειστής της ΕΠΕ (αναλογική εφαρμογή άρθρου 32 παρ. 2-3 Ν 3190/1955) Σελ. 885
Β. Δάνεια από την ΕΠΕ προς τους εταίρους Σελ. 886
Γ. Κτήση από την ΕΠΕ παγίων των εταίρων ή των διαχειριστών (άρθρο 5 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 5 παρ. 2 Ν 3190/1955 και προς άρθρα 17 και 18 Ν 4548/2018) Σελ. 886
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 889
Ι. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΙΚΕ Σελ. 890
Α. Ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ και εξαιρέσεις Σελ. 890
1. Αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕ Σελ. 890
2. Εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας των μεριδίων της ΙΚΕ Σελ. 890
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου ΙΚΕ από τον νόμο - Υποχρέωση πίστεως εταίρου Σελ. 892
4. Παροχή νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων στην ΙΚΕ Σελ. 893
Β. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ προς πληροφόρηση Σελ. 894
1. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή γενικών πληροφοριών, εξέταση βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών βιβλίων (άρθρο 94 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 894
2. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για παροχή ειδικών πληροφοριών για εκτίμηση θεμάτων συνέλευσης εταίρων (άρθρο 94 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 896
Γ. Δικαίωμα μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή (άρθρο 94 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 897
Δ. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στα κέρδη (άρθρο 100 Ν 4072/2012) Σελ. 898
1. Απόφαση εταίρων ΙΚΕ Σελ. 898
2. Αφαίρεση αποθεματικών ΙΚΕ Σελ. 899
3. Κέρδη της ΙΚΕ που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Πραγματικά κέρδη - Περιορισμός από ύψος ιδίων κεφαλαίων Σελ. 899
4. Ελάχιστα διανεμόμενα κέρδη ΙΚΕ Σελ. 899
5. Τρόπος διανομής των διανεμόμενων καθαρών κερδών μεταξύ των εταίρων της ΙΚΕ Σελ. 900
6. Προκαταβολή κερδών ΙΚΕ Σελ. 900
7. Αξίωση επιστροφής κερδών και εισφορών στην ΙΚΕ Σελ. 900
8. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ Σελ. 901
Ε. Ατομικό δικαίωμα εταίρου ΙΚΕ για συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 5 Ν 4072/2012) Σελ. 901
ΣΤ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για ανάκληση καταστατικού διαχειριστή (άρθρο 61 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 902
Ζ. Δικαίωμα της μειοψηφίας του 10% των μεριδίων ΙΚΕ για έγκριση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 902
ΙΙ. Δικαιώματα εταίρων και μειοψηφίας στην ΕΠΕ Σελ. 903
Α. Πίνακας ατομικών δικαιωμάτων εταίρων ΕΠΕ και δικαιωμάτων μειοψηφίας ΕΠΕ Σελ. 903
Β. Κατηγορίες δικαιωμάτων στην ΕΠΕ Σελ. 905
1. Δικαιώματα από τον νόμο, το καταστατικό της ΕΠΕ ή από παραεταιρική συμφωνία Σελ. 905
2. Ατομικά δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφίας στην ΕΠΕ Σελ. 906
3. Διοικητικά και περιουσιακά δικαιώματα στην ΕΠΕ Σελ. 906
Γ. Ατομικά δικαιώματα κάθε εταίρου ΕΠΕ Σελ. 906
1. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για συμμετοχή στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 906
2. Δικαίωμα ψήφου κάθε εταίρου ΕΠΕ στη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 12 Ν 3190/1955) Σελ. 907
3. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτόν να συγκαλέσει ο ίδιος την ετήσια τακτική συνέλευση (άρθρο 10 παρ. 2 εδ. β’ με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 912
4. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για πληροφόρηση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, εξέταση εταιρικών βιβλίων και εγγράφων και λήψη αποσπασμάτων των βιβλίων (άρθρο 34 Ν 3190/1955) Σελ. 913
5. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για απόληψη κερδών (άρθρο 24α Ν 3190/1955) Σελ. 919
6. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ επί του προϊόντος της εκκαθάρισης (άρθρο 50 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 934
7. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για έξοδο από την εταιρεία (άρθρα 33 παρ. 1 και 2 και 39 Ν 3190/1955) Σελ. 934
8. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για αποκλεισμό άλλου εταίρου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 935
9. Δικαίωμα του κάθε εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ για καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (άρθρα 33 και 41-43 Ν 3190/1955) Σελ. 935
10. Δικαίωμα του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου ΕΠΕ είτε για υποβολή αίτησης αναγκαστικής λύσης της εταιρείας στο αρμόδιο δικαστήριο είτε για ελεύθερη μεταβίβαση του μεριδίου του ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη καταστατική πρόβλεψη σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας μείωσης του κεφαλαίου για απόδοση σε αυτόν της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του (άρθρο 43 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 935
11. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για κατ’ αρχήν ελεύθερη μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων και της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία εν ζωή ή αιτία θανάτου (άρθρα 28 και 29 Ν 3190/1955) Σελ. 935
12. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων κληρονόμου (άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 936
13. Δικαίωμα προτίμησης εταίρου ΕΠΕ για την εξαγορά μεριδίων τέκνου μετά από γονική παροχή (αναλογική εφαρμογή άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 936
14. Δικαίωμα κάθε εταίρου διμελούς ΕΠΕ για υποβολή αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο για ανάκληση διαχειριστού για σπουδαίο λόγο (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 936
15. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ για άσκηση αγωγής για προσβολή απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 15 παρ. 1-2 Ν 3190/1955) Σελ. 936
16. Δικαίωμα προτίμησης κάθε εταίρου ΕΠΕ στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων σε αύξηση κεφαλαίου (άρθρο 40 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 936
17. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ να υποβάλει σε διατυπώσεις δημοσιότητας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας (άρθρο 22 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 936
18. Δικαίωμα κάθε εταίρου ΕΠΕ ως έχοντος έννομο συμφέρον να υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για αναγκαστική λύση της εταιρείας σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου και ακολούθως δεν τηρηθεί η διαδικασία του αρ. 45 παρ. 1 Ν 3190/1955 για σύγκληση της Συνέλευσης από τους διαχειριστές με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων Σελ. 937
Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου στην ΕΠΕ Σελ. 937
1. Δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλαίου και όχι δικαιώματα μειοψηφίας κεφαλών στην ΕΠΕ με εξαίρεση το δικαίωμα ανάκλησης του αρ. 19 παρ. 4 Ν 3190/1955 Σελ. 937
2. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του εφαλαίου για υποβολή αίτησης προς τους διαχειριστές για τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων (άρθρο 11 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 938
3. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου για υποβολή αίτησης προς το δικαστήριο για παροχή αδείας σε αυτούς να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Συνέλευση (άρθρο 11 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 939
4. Υποβολή αίτησης του 10% των εταίρων που εκπροσωπούν το 10% του κεφαλαίου να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση διαχειριστή για σπουδαίο λόγο (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 942
5. Δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την αναγκαστική λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 942
Ε. Δυνατότητες καταστατικής απόκλισης στην ΕΠΕ Σελ. 943
1. Μείωση ή αύξηση των δικαιωμάτων κάποιων από τους εταίρους ΕΠΕ με καταστατική ρήτρα - Προνομιούχα εταιρικά μερίδια Σελ. 943
2. Μείωση απαιτούμενων ποσοστών για άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 943
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 945
Ι. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΙΚΕ Σελ. 946
ΙΙ. Απαγόρευση ανταγωνισμού στην ΕΠΕ Σελ. 946
Α. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους διαχειριστές της ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 1 N 3190/1955) Σελ. 946
1. Περιεχόμενο απαγόρευσης - Αντικειμενικά ανταγωνιστικές ενέργειες διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 946
2. Άρση της απαγόρευσης με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 950
3. Ανάκληση άδειας προς διαχειριστή ΕΠΕ Σελ. 950
4. Επέκταση απαγόρευσης στον μετά τη παύση της διαχειριστικής ιδιότητας χρόνο Σελ. 951
5. Υποδείγματα αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 951
Β. Απαγόρευση ανταγωνισμού από τους εταίρους ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 2, άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ και άρθρο 38 παρ. 3 περίπτ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 955
1. Δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης στην ΕΠΕ Σελ. 955
2. Υπόδειγμα σχετικής καταστατικής ρήτρας στην ΕΠΕ Σελ. 957
Γ. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης ανταγωνισμού στην ΕΠΕ (άρθρο 20 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 957
1. Αξίωση αποζημίωσης κατά διαχειριστή ή εταίρου ΕΠΕ Σελ. 957
2. Αξίωση της ΕΠΕ για υποκατάσταση (καταβολή ή εκχώρηση αμοιβής) Σελ. 958
3. Επιλογή υποκατάστασης ή αποζημίωσης - Δικαίωμα της ΕΠΕ προς πληροφόρηση Σελ. 959
4. Αξίωση της ΕΠΕ για παράλειψη πράξεων ανταγωνισμού στο μέλλον Σελ. 959
5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ της ΕΠΕ Σελ. 959
6. Παραγραφή αξιώσεων της ΕΠΕ κατά διαχειριστή ή εταίρου (άρθρο 20 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 959
Δ. Λοιποί περιορισμοί ανταγωνισμού εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ με ειδική καταστατική ρήτρα Σελ. 960
1. Περιορισμοί πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 20 Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ Σελ. 960
2. Ορισμένος χαρακτήρας του περιορισμού Σελ. 960
3. Περιορισμοί σχετικά με τους εταίρους ΕΠΕ Σελ. 960
4. Περιορισμοί σχετικά με τους διαχειριστές ΕΠΕ Σελ. 961
Ε. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ με παραεταιρική συμφωνία Σελ. 962
ΣΤ. Περιορισμοί ανταγωνισμού στην ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Παράβαση υποχρέωσης πίστης Σελ. 962
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν 4308/2014, ΠΟΛ. 1003/2014, ΥΑ 1017/2020, ΥΑ 1035/2020 ΚΑΙ Ν 4601/2019 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 965
Ι. Το ενιαίο λογιστικό εταιρικό δίκαιο των οντοτήτων - Ο Ν 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων μετά και την τροποποίηση από τους Ν 4410/2016, Ν 4472/2017 και Ν 4484/2017 - Κατ’ άρθρο ερμηνεία με τη συνδρομή της Πολ. 1003/2014 Σελ. 967
Α. Ενοποίηση λογιστικών κανόνων όλων των νομικών τύπων Σελ. 967
Β. Ρυθμιζόμενα ζητήματα Σελ. 968
Γ. Νομοθέτηση ορισμών - Ελληνική και αγγλική γλώσσα Σελ. 969
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (Κεφάλαιο 1, αρ. 1-2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 969
Α. Έννοια οντότητας (entity) - Ειδικές κατηγορίες οντοτήτων Σελ. 970
Β. Υποκείμενες οντότητες (αρ. 1 παρ. 2 και αρ. 39 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 971
Γ. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους αυτών (αρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 974
1. Σκοπός Σελ. 974
2. Κριτήρια Σελ. 974
3. Οι επιμέρους κατηγορίες Σελ. 975
4. Λοιποί κανόνες κατηγοριοποίησης Σελ. 976
5. Μετάπτωση από μία κατηγορία σε άλλη Σελ. 977
6. Συνοπτικός πίνακας εφαρμογής κανόνων κατηγοριοποίησης Σελ. 977
7. Βασική σημασία κατηγοριοποίησης Σελ. 978
8. Υπολογισμός μέσου όρου προσωπικού - Παράδειγμα και Πίνακας (αρ. 2.4. εδ. β’ επ. και 2.5. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 978
9. Παραδείγματα και πίνακες ταξινόμησης οντοτήτων με βάση το μέγεθος αυτών (αρ. 2.15. και 2.16. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 980
10. Συγκριτική αξιολόγηση κριτηρίων μεγέθους του προ του Ν 4308/2014 καθεστώτος (αρ. 2.14. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 981
11. Οντότητες που δεν υπόκεινται στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση Σελ. 981
Δ. Οντότητες υποκείμενες στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (αρ. 1 παρ. 3-4 Ν 4308/2014) Σελ. 981
1. Υποχρεωτική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 981
2. Προαιρετική υπαγωγή στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 4-5 Ν 4308/2014) Σελ. 982
3. Διατάξεις για οντότητες υπαγόμενες στα ΔΠΧΑ (αρ. 1 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 983
Ε. Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. 1 παρ. 8 Ν 4308/2014) Σελ. 983
Στ. ΟΣΕΚΑ (αρ. 1 παρ. 9-10 Ν 4308/2014) Σελ. 983
ΙΙΙ. Έναρξη εφαρμογής, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις (Κεφάλαιο 8, αρ. 37-40, 44 Ν 4308/2014) Σελ. 984
Α. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις (αρ. 38, 40 Ν 4308/2014) Σελ. 984
Β. Υποχρέωση υποβολής στατιστικών δεδομένων Σελ. 986
Γ. Διαρκής επιτροπή υποστήριξης Ν 4308/2014 Σελ. 986
Δ. Έναρξη ισχύος - πρώτη εφαρμογή (αρ. 37, 44 Ν 4308/2014) Σελ. 986
1. Γενική μεταβατική διάταξη Σελ. 986
2. Ειδικές μεταβατικές διατάξεις Σελ. 986
ΙV. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 4, αρ. 16-17 Ν 4308/2014) - Απαλλαγές (Κεφάλαιο 6, αρ. 30 Ν 4308/2014) Σελ. 988
Α. Εισαγωγή του όρου «χρηματοοικονομικές καταστάσεις» σε αντικατάσταση του όρου «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις» Σελ. 988
1. Έννοια Σελ. 989
2. Περιεχόμενα Σελ. 989
Β. Έννοια της περιόδου - Η μέχρι σήμερα καλούμενη εταιρική χρήση - Ημερομηνία αναφοράς Σελ. 990
Γ. Βασικές αρχές που διέπουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων Σελ. 990
1. Αρχή του ενιαίου συνόλου, της συνέχειας, του αμετάβλητου και της συγκρισιμότητας Σελ. 990
2. Αρχή της εύλογης παρουσίασης - Αναγνώριση στοιχείων - Κριτήριο σημαντικότητας - Αλήθεια και οικονομική ουσία Σελ. 991
3. Αρχή της σαφήνειας Σελ. 993
4. Αρχή του δουλευμένου ή της παραδοχής πραγματοποίησης Σελ. 993
5. Αρχή της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας Σελ. 994
Δ. Κατάρτιση βάσει υποδειγμάτων - Αποκλίσεις Σελ. 994
Ε. Απλοποιήσεις και απαλλαγές ανά κατηγορία οντοτήτων (αρ. 1 παρ. 11 και αρ. 30 Ν 4308/2014) Σελ. 995
1. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 1-6 Ν 4308/2014) Σελ. 995
2. Πολύ μικρές οντότητες του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. α’ και β’ Ν 4308/2014 (αρ. 30 παρ. 7-8 Ν 4308/2014) Σελ. 998
3. Μικρές οντότητες (αρ. 30 παρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 999
4. Μεσαίες οντότητες (αρ. 30 παρ. 10 Ν 4308/2014) Σελ. 999
5. Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές (αρ. 30 παρ. 11-14 Ν 4308/2014) Σελ. 999
V. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία οντοτήτων (Κεφάλαιο 2, αρ. 3-7 Ν 4308/2014) Σελ. 1000
Α. Λογιστικό σύστημα - Υποχρέωση τήρησης βασικών αρχείων - Περιεχόμενο (αρ. 3 παρ. 1, 2, 11 Ν 4308/2014) Σελ. 1000
1. Γενική αρχή: Τήρηση αρχείων ως μερών του λογιστικού συστήματος της οντότητας Σελ. 1000
2. Εξαιρέσεις για την πολύ μικρή οντότητα του αρ. 1 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4308/2014 Σελ. 1001
3. Ορισμοί από τον Ν 4308/2014 Σελ. 1001
4. Στοιχεία λογιστικού συστήματος Σελ. 1002
5. Παραδείγματα λογιστικών αρχείων Σελ. 1002
6. Υποστήριξη λογιστικών καταστάσεων Σελ. 1003
Β. Κανόνες λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων οντότητας Σελ. 1003
1. Αρχή της αναλογικότητας προς το μέγεθος και τη φύση της οντότητας (αρ. 3 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1003
2. Παρακολούθηση και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (αρ. 3 παρ. 5 Ν 4308/2014) Σελ. 1003
3. Μη τήρηση κριτηρίου σημαντικότητας (αρ. 3 παρ. 4 Ν 4308/2014). Σελ. 1016
4. Γλώσσα (αρ. 3 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1017
5. Ειδικότεροι κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (αρ. 3 παρ. 6, 8, 9, αρ. 5 παρ. 10 και αρ. 16 παρ. 12 Ν 4308/2014) Σελ. 1017
Γ. Τήρηση αρχείων αναλόγως της σύνταξης ή μη σύνταξης ισολογισμού Σελ. 1018
1. Διπλογραφικό σύστημα και αρχεία για σύνταξη ισολογισμού - Οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα (αρ. 3 παρ. 10 Ν 4308/2014, αρ. 3.10.1. ΠΟΛ. 1003/2014 και αρ. 1 παρ. 1 ΠΟΛ. 1024/2015) Σελ. 1018
2. Απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) και αρχεία αυτού (αρ. 3 παρ. 12 Ν 4308/2014) Σελ. 1019
3. Προαιρετική ένταξη στο διπλογραφικό σύστημα και επαναφορά στο απλογραφικό Σελ. 1022
4. Διαφορετική πρόβλεψη σε άλλον νόμο (αρ. 3 παρ. 13 Ν 4308/2014, όπως προστέθηκε με το αρ. 41 παρ. 3 Ν 4410/2016) Σελ. 1022
5. Τήρηση αρχής δεδουλευμένου σε απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα Σελ. 1022
6. Λογιστικά αρχεία υποκαταστημάτων Σελ. 1023
7. Δαπάνες από ιδρυτή Σελ. 1023
Δ. Λοιπά λογιστικά αρχεία (αρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1023
1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1023
2. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους (αρ. 4 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1023
3. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων (αρ. 4 παρ. 5 Ν 4308/2014) Σελ. 1024
4. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων (αρ. 4 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1024
5. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης (αρ. 4 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1024
6. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων (αρ. 4 παρ. 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1024
7. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (αρ. 4 παρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 1024
8. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων (αρ. 4 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1025
Ε. Κανόνες διασφάλισης αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1027
1. Αρχή της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, του ενιαίου χαρακτήρα και της εύλογης ευκρίνειας (αρ. 5 παρ. 1, 2, 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1027
2. Έγκριση και υπογραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 5 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1029
3. Αρχή της ελεγξιμότητας -Τεκμηρίωση με παραστατικά - Ελεγκτική αλυσίδα παραστατικών (τεκμηρίων) - Αποθέματα - Διακίνηση αποθεμάτων (αρ. 5 παρ. 5-13 Ν 4308/2014) Σελ. 1029
4. Εξωτερικός λογιστής (αρ. 5 παρ. 18-19 Ν 4308/2014 και αρ. 5.18.1. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 1037
ΣΤ. Ευθύνη διοίκησης της οντότητας (αρ. 3 παρ. 8 εδ. β’, αρ. 5 παρ. 1 εδ. α’, παρ. 4, 18, 19 Ν 4308/2014) Σελ. 1038
Ζ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) (αρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1038
1. Παραστατικά (αρ. 6 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1039
2. Αποθέματα (αρ. 6 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1040
3. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 6 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1041
Η. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων (αρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1041
1. Χρόνος φύλαξης (αρ. 7 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1041
2. Τόπος φύλαξης (αρ. 7.1.2. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 1041
3. Τρόπος και μορφή φύλαξης - Ψηφιοποίηση (αρ. 7 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1042
4. Στοιχεία φύλαξης τιμολογίου (αρ. 7 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1042
VΙ. Παραστατικά πωλήσεων (Κεφάλαιο 3, αρ. 8-15 Ν 4308/2014) Σελ. 1042
Α. Τιμολόγιο πώλησης (αρ. 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1042
1. Έννοια τιμολογίου (αρ. 8 παρ. 1, 1α, 2, 3, 4, 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1042
2. Έννοια χονδρικής πώλησης (αρ. 8.2. ΠΟΛ. 1003/2014) Σελ. 1043
3. Εκδότης τιμολογίου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 8 παρ. 5, 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1044
4. Ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών πωλήσεων από ειδικό πάροχο των σχετικών υπηρεσιών (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1044
5. Πωλήσεις από τρίτον για λογαριασμό μίας οντότητας (αρ. 8 παρ. 12, 13 Ν 4308/2014) Σελ. 1045
6. Πιστωτικό τιμολόγιο (αρ. 8 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1045
7. Πράξεις άσκησης δημόσιας εξουσίας (αρ. 8 παρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 1045
8. Υποχρεωτική έκδοση τιμολογίου από την οντότητα ως αγοραστή με πωλητή μη υπόχρεο πρόσωπο (αρ. 8 παρ. 10, 11 Ν 4308/2014) Σελ. 1046
9. Περιεχόμενο τιμολογίου (αρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 1046
10. Ειδικές περιπτώσεις τιμολογίων: Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο (αρ. 10 Ν 4308/2014) Σελ. 1049
11. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (αρ. 11 Ν 4308/2014) Σελ. 1050
Β. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (αρ. 12 Ν 4308/2014) Σελ. 1055
1. Αντισυμβαλλόμενος ιδιώτης καταναλωτής (αρ. 12 παρ. 1, 5, 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1055
2. Περιεχόμενο (αρ. 12 παρ. 2, 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1056
3. Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης (αρ. 12 παρ. 4 Ν 4308/2014 και αρ. 12.4.1. ΠΟΛ. 1003/2014). Σελ. 1056
4. Εκδότης στοιχείου και ευθύνη έκδοσης (αρ. 12 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1057
5. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί - Εξαιρέσεις (χειρόγραφος τρόπος ή άλλα τεχνικά μέσα) (αρ. 12 παρ. 8-15 Ν 4308/2014) Σελ. 1057
6. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (αρ. 13 Ν 4308/2014) Σελ. 1060
Γ. Έντυπο και ηλεκτρονικό τιμολόγιο (αρ. 14 Ν 4308/2014) Σελ. 1062
1. Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Ν 4308/2014 Σελ. 1062
2. Έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή Σελ. 1062
3. Γίνεται αποδεκτό από τον λήπτη των τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο Σελ. 1063
Δ. Αυθεντικότητα τιμολογίου και αλυσίδα τεκμηρίων (αρ. 15 Ν 4308/2014) Σελ. 1064
1. Αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα τιμολογίου (αρ. 15 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1064
3. Δικλείδες ηλεκτρονικών τιμολογίων (αρ. 15 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1066
Ε. ΥΑ 1017 (ΦΕΚ B' 457/14.2.2020) με τίτλο «Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» Σελ. 1066
ΣΤ. ΥΑ Α.1035 (ΦΕΚ Β' 551/20.2.2020) με τίτλο «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» Σελ. 1073
Ζ. Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 148 - 154 Ν 4601/2019 σε εναρμόνιση προς Οδ 2014/55/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβ. της 16.4.2014, ΕΕ L 133) Σελ. 1082
VΙΙ. Κανόνες επιμέτρησης (Κεφάλαιο 5, αρ. 18-28 Ν 4308/2014) Σελ. 1086
Α. Γενικά Σελ. 1086
Β. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (αρ. 18 Ν 4308/2014) Σελ. 1087
1. Ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1087
2. Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία (αρ. 18 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1089
3. Προσαρμογή αξιών (αρ. 18 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1090
4. Παύση αναγνώρισης παγίων (αρ. 18 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1092
5. Χρηματοδοτική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 5 Ν 4308/2014) Σελ. 1093
6. Λειτουργική μίσθωση (αρ. 18 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1094
Γ. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 19 Ν 4308/2014) Σελ. 1095
Δ. Αποθέματα και υπηρεσίες (αρ. 20 Ν 4308/2014) Σελ. 1098
1. Έννοια αποθεμάτων (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1098
2. Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων και υπηρεσιών μίας οντότητας (αρ. 20 Ν 4308/2014) Σελ. 1099
Ε. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αρ. 21 Ν 4308/2014) Σελ. 1100
ΣΤ. Υποχρεώσεις (αρ. 22 Ν 4308/2014) Σελ. 1101
Ζ. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 23 Ν 4308/2014) Σελ. 1104
Η. Κατ’ εξαίρεση μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία (αρ. 24 Ν 4308/2014) Σελ. 1106
Θ. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (αρ. 25 Ν 4308/2014) Σελ. 1113
Ι. Στοιχεία της καθαρής θέσης (αρ. 26 Ν 4308/2014) Σελ. 1115
ΙΑ. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα (αρ. 27 Ν 4308/2014) Σελ. 1117
ΙΒ. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (αρ. 28 Ν 4308/2014) Σελ. 1118
VIΙΙ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Κεφάλαιο 6, αρ. 29 Ν 4308/2014) Σελ. 1118
Α. Ορισμός (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1118
Β. Αρχές κατά την κατάρτιση του προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1119
Γ. Περιεχόμενο προσαρτήματος (αρ. 29 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1119
IX. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κεφάλαιο 7, αρ. 31-36 Ν 4308/2014) Σελ. 1127
Α. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης (αρ. 31 Ν 4308/2014) Σελ. 1127
Β. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων οντοτήτων (αρ. 32 Ν 4308/2014) Σελ. 1128
1. Υπαγόμενες οντότητες (αρ. 32 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1128
2. Μητρική οντότητα και σχέση μητρικής - θυγατρικής (αρ. 32 παρ. 2-5 Ν 4308/2014) Σελ. 1128
3. Διαφορετικές έδρες (αρ. 32 παρ. 6, 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1129
4. Διοίκηση σε ενιαία βάση (αρ. 32 παρ. 7-9 Ν 4308/2014) Σελ. 1130
Γ. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση (αρ. 33 Ν 4308/2014) Σελ. 1130
1. Μικροί ή μεσαίοι όμιλοι (αρ. 33 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1130
2. Μητρική οντότητα θυγατρική οντότητας κράτους-μέλους ΕΕ (αρ. 33 παρ. 2-3 Ν 4308/2014) Σελ. 1130
3. Μητρική οντότητα θυγατρική οντότητας κράτους μη μέλους ΕΕ (αρ. 33 παρ. 4-5 Ν 4308/2014) Σελ. 1131
4. Μη ένταξη οντότητας σε ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (αρ. 33 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1132
5. Απαλλαγή μητρικής οντότητας από υποχρεωτική ενοποίηση (αρ. 33 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
Δ. Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
1. Υποδείγματα (αρ. 34 παρ. 1 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
2. Διατάξεις απλών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 34 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
3. Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (αρ. 34 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
4. Αξίες μετοχών (αρ. 34 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1133
5. Μετοχές θυγατρικών κατεχόμενες από τρίτα πρόσωπα (εξωτερικές μειοψηφίες ομίλων) (αρ. 34 παρ. 5 Ν 4308/2014) Σελ. 1134
6. Αρχή πλήρους ενσωμάτωσης (αρ. 34 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1134
7. Κέρδος ή ζημία μετοχών θυγατρικών κατεχόμενων από τρίτα πρόσωπα (αρ. 34 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1134
8. Αρχή της ενότητας (αρ. 34 παρ. 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1135
9. Χρόνος κατάρτισης (αρ. 34 παρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 1135
10. Επιμέτρηση (αρ. 34 παρ. 10 Ν 4308/2014) Σελ. 1135
11. Διαφορετικές λογιστικές πολιτικές κατά την επιμέτρηση (αρ. 34 παρ. 11 Ν 4308/2014) Σελ. 1135
12. Αναβαλλόμενοι φόροι (αρ. 34 παρ. 12 Ν 4308/2014) Σελ. 1135
13. Κοινές δραστηριότητες (αρ. 34 παρ. 13 Ν 4308/2014) Σελ. 1136
14. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 34 παρ. 14 Ν 4308/2014) Σελ. 1136
Ε. Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες (αρ. 35 Ν 4308/2014) Σελ. 1136
1. Συμμετοχή ενοποιούμενης οντότητας σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία (αρ. 35 παρ. 1 Ν 4308/2014 και Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1136
2. Κόστος κτήσης (αρ. 35 παρ. 2 Ν 4308/2014) Σελ. 1136
3. Αναλογία καθαρής θέσης και προσαρμογή αυτής (αυξομείωση) (αρ. 35 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
4. Θετική διαφορά κόστους κτήσης και αναλογίας καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 4 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
5. Κονδύλι εμφάνισης αναλογίας (αρ. 35 παρ. 5 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
6. Μη εντασσόμενα στοιχεία (αρ. 35 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
7. Εφαρμογή διατάξεων επί της εμφαινόμενης καθαρής θέσης (αρ. 35 παρ. 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
8. Μη σημαντική αξία συμμετοχών (αρ. 35 παρ. 8 Ν 4308/2014) Σελ. 1137
9. Διαφορετικά νομίσματα (αρ. 35 παρ. 9 Ν 4308/2014) Σελ. 1138
ΣΤ. Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (αρ. 36 Ν 4308/2014) Σελ. 1138
1. Ορισμός (Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1138
2. Γενικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1138
3. Ειδικό περιεχόμενο (αρ. 36 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4308/2014) Σελ. 1138
4. Πληροφορίες για τις επιμέρους οντότητες (αρ. 36 παρ. 2, 7 Ν 4308/2014) Σελ. 1140
5. Επεξήγηση μεθόδων υπολογισμού υπεραξίας (αρ. 36 παρ. 3 Ν 4308/2014) Σελ. 1141
6. Γνωστοποίηση επί εφαρμογής μεθόδου καθαρής θέσης σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία - Διαφορετικές μέθοδοι επιμέτρησης (αρ. 36 παρ. 4-5 Ν 4308/2014) Σελ. 1141
7. Σημαντική μεταβολή σύνθεσης οντοτήτων (αρ. 36 παρ. 6 Ν 4308/2014) Σελ. 1141
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ Ν 4308/2014 Σελ. 1141
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ Ν 4308/2014 Σελ. 1161
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ Ν 4308/2014 Σελ. 1184
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ Ν 4308/2014 Σελ. 1194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4336/2015 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1207
Ι. Ενιαία ρύθμιση τακτικού ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε όλες τις οντότητες (αρ. 2 παρ. α’ υποπαρ. Α.1. Ν 4336/2015) Σελ. 1208
Α. Υποχρεωτικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1. περίπτ. 1 Ν 4336/2015) Σελ. 1208
Β. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1. περίπτ. 2 Ν 4336/2015) Σελ. 1208
Γ. Διορισμός ελεγκτών και έννομες συνέπειες (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1. περίπτ. 3 Ν 4336/2015) Σελ. 1209
1. Προϋπόθεση κύρους χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 1209
2. Τρόπος διορισμού - Γνωστοποίηση και αποδοχή Σελ. 1209
3. Ευθύνη σε περίπτωση παράλειψης διορισμού Σελ. 1210
Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1. περίπτ. 4 Ν 4336/2015) Σελ. 1210
Ε. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου Σελ. 1210
ΣT. Μεταβατικές διατάξεις (αρ. 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.1. περίπτ. 6 Ν 4336/2015) Σελ. 1211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1213
Ι. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΙΚΕ Σελ. 1214
Α. Διάρκεια και χρόνος λήξης εταιρικής χρήσης ΙΚΕ (άρθρο 69 παρ. 2 Ν 4072/2012 και Παράρτημα Α’ Ν 4308/2014) Σελ. 1215
B. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ και δημοσιότητα αυτών (άρθρο 98 παρ. 2 Ν 4072/2012 και άρθρο 2 και 16 επ. Ν 4308/2014) Σελ. 1215
Γ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ (άρθρα 31 επ. Ν 4308/2014) Σελ. 1217
Δ. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους εταίρους ΙΚΕ και διανομή κερδών (άρθρο 100 Ν 4072/2012) Σελ. 1217
Ε. Αποθεματικά στην ΙΚΕ Σελ. 1217
1. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό ΙΚΕ Σελ. 1217
2. Πρόσθετα ελεύθερα αποθεματικά ΙΚΕ Σελ. 1218
Στ. Ποινική ευθύνη στην ΙΚΕ (άρθρο 119 Ν 4072/2012 και νέος ΠΚ) Σελ. 1219
ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το αποθεματικό στην ΕΠΕ Σελ. 1219
Α. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 1 Ν 3190/1955 και αρ. 16 επ. Ν 4308/2014) Σελ. 1220
1. Σύνταξη και έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων Σελ. 1220
2. Σύνταξη βάσει ΕΛΠ Σελ. 1220
3. Σύνταξη βάσει ΔΠΧΑ Σελ. 1220
4. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μητρικών ΕΠΕ Σελ. 1220
5. Έλεγχος Σελ. 1221
6. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Σελ. 1221
7. Διάρκεια και χρόνος λήξης περιόδου (εταιρικής χρήσης) ΕΠΕ Σελ. 1221
8. Σύγκληση ετήσιας τακτικής Συνέλευσης Εταίρων Σελ. 1221
9. Αποκλειστική αρμοδιότητα Συνέλευσης Εταίρων Σελ. 1221
10. Υποδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση Σελ. 1222
11. Ποιες είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΠΕ (αρ. 16 επ. Ν 4308/2014) Σελ. 1222
Β. Κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης προς τη Συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ (άρθρο 22 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 1223
Γ. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ΕΠΕ (αρ. 22 παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 1223
Ε. Αποθεματικό κεφάλαιο ΕΠΕ (άρθρο 24 Ν 3190/1955) Σελ. 1225
1. Υποχρεωτικό αποθεματικό ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. α’ και β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1225
2. Πρόσθετα αποθεματικά ΕΠΕ (άρθρο 24 εδ. γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 1225
3. Υπόδειγμα απόφασης για σχηματισμό προσθέτων αποθεματικών στην ΕΠΕ Σελ. 1225
ΣΤ. Ευθύνη διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 1226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1227
Ι. Έννοια υποκαταστήματος και διάκριση από πρακτορείο στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ Σελ. 1228
Α. Έννοια υποκαταστήματος Σελ. 1228
Β. Διάκριση από πρακτορείο Σελ. 1228
ΙΙ. Υποκατάστημα ΙΚΕ Σελ. 1228
ΙΙΙ. Υποκατάστημα ΕΠΕ Σελ. 1229
Α. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στην ημεδαπή Σελ. 1229
1. Διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος ημεδαπής ΕΠΕ Σελ. 1229
2. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας από την ημεδαπή ΕΠΕ Σελ. 1230
3. Συγκριτική αξιολόγηση της δυνατότητας ίδρυσης νέας εταιρείας Σελ. 1230
B. Υποκατάστημα ημεδαπής ΕΠΕ στο εξωτερικό Σελ. 1231
Γ. Υποκατάστημα ή πρακτορείο αλλοδαπής ΕΠΕ στην Ελλάδα Σελ. 1232
1. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 1232
2. Αλλοδαπή εταιρεία Σελ. 1232
2. Αλλοδαπή ΕΠΕ Σελ. 1233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1235
Ι. Μεταφορά έδρας ΙΚΕ Σελ. 1236
Α. Μεταφορά έδρας ΙΚΕ εντός Ελλάδας Σελ. 1236
Β. Μεταφορά καταστατικής έδρας ΙΚΕ σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ. (άρθρο 45 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 1236
II. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ Σελ. 1237
Α. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ εντός της ελληνικής επικράτειας Σελ. 1237
1. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 14 παρ. 2 περίπτ. α’ και άρθρο 38 παρ. 1 α, 2 και 4 Ν 3190/1955) Σελ. 1237
2. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ σε άλλη διεύθυνση στον ίδιο Δήμο Σελ. 1238
3. Σαφής προσδιορισμός Δήμου Σελ. 1239
Β. Μεταφορά έδρας ΕΠΕ στο εξωτερικό - Μεταβολή εθνικότητας Σελ. 1241
2. Προσαρμογή καταστατικού ΕΠΕ στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής Σελ. 1241
3. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ Σελ. 1242
4. Υποχρέωση αναγνώρισης της ΕΠΕ από το κράτος υποδοχής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 1242
Υπόδειγμα απόφασης μεταφοράς έδρας Ελληνικής ΕΠΕ στην αλλοδαπή Σελ. 1243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1247
Ι. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Σελ. 1248
Α. Στοιχεία μονοπρόσωπης ΙΚΕ Σελ. 1248
Β. Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΙΚΕ Σελ. 1249
IΙ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 1257
Α. ΕΠΕ μονοπρόσωπη κατά ή μετά την ίδρυση (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1258
Β. Επωνυμία μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1258
Γ. Ανήλικος μοναδικός εταίρος ΕΠΕ Σελ. 1258
Δ. Ειδικές απαγορεύσεις διαπλοκής περισσότερων μονοπρόσωπων ΕΠΕ Σελ. 1258
1. Απαγόρευση ίδρυσης περισσοτέρων της μίας μονοπρόσωπων ΕΠΕ από το ίδιο πρόσωπο (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1259
2. Απαγόρευση ίδρυσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ με μοναδικό εταίρο άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1259
3. Ίδρυση ελληνικής μονοπρόσωπης ΕΠΕ από μονοπρόσωπη εταιρεία «limited» του αγγλοσαξωνικού δικαίου Σελ. 1259
4. Προσαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας Σελ. 1260
5. Πρόταση συσταλτικής ερμηνείας αν η ΕΠΕ κατέστη μονοπρόσωπη λόγω κληρονομικής διαδοχής, εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου Σελ. 1260
6. Ακυρότητα της ΕΠΕ ως κύρωση (άρθρο 7 Ν 3190/1955) Σελ. 1261
7. Συμμετοχή μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη ΑΕ Σελ. 1261
Ε. Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ Σελ. 1262
1. Άσκηση όλων των εξουσιών της Συνέλευσης από τον μοναδικό εταίρο ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1262
2. Σύνταξη πρακτικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1262
3. Προσυπογραφή αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο (άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1262
4. Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ προσυπογραφόμενου από συμβολαιογράφο Σελ. 1263
5. Διαδικασία σύγκλησης Συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 1264
ΣΤ. Ανεφάρμοστες ή αδιάφορες διατάξεις στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 1265
Ζ. Ειδικότερα η ανάληψη του κεφαλαίου της αύξησης από τρίτον - μη εταίρο σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 1266
Η. Συμβάσεις μεταξύ μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρου (άρθρο 43α παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 1266
1. Εγγραφή σε πρακτικό της ΕΠΕ ή έγγραφος τύπος Σελ. 1267
2. Εξαιρούνται τρέχουσες πράξεις ενεργούμενες από την ΕΠΕ υπό κανονικές συνθήκες Σελ. 1267
3. Αυτοσύμβαση μονοπρόσωπης ΕΠΕ και μοναδικού εταίρου Σελ. 1268
Θ. Εφαρμογή όλων των λοιπών διατάξεων περί ΕΠΕ (άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 1268
Ι. Μετατροπή σε μη μονοπρόσωπη ΕΠΕ και αντίστροφα Σελ. 1269
ΙΑ. Ειδικότερα περί ευθύνης στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 1269
1. Κατ’ αρχήν αποκλειστική ευθύνη μονοπρόσωπης ΕΠΕ για τις εταιρικές υποχρεώσεις βάσει αυτοτέλειας νομικού προσώπου αυτής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 43α παρ. 5 Ν 3190/1955) Σελ. 1269
2. Κατ’ αρχήν θεμιτή η ίδρυση μονοπρόσωπων κεφαλαιουχικών εταιρειών προς περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου Σελ. 1270
3. Άρση νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ και επέλευση εννόμων συνεπειών από τη δραστηριότητα της ΕΠΕ στους εταίρους (άρθρο 281 ΑΚ) Σελ. 1270
IB. Ευθύνη μητρικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 1271
ΙΓ. Νομολογιακά παραδείγματα: Η ΕΣ 620/2015 (Τμ Ι). Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Νομιμοποίηση του νομικού προσώπου και όχι του μοναδικού εταίρου Σελ. 1272
ΙΔ. Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 1274
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΜΕΛΗΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1279
Ι. Διμελής ΙΚΕ Σελ. 1280
ΙΙ. Διμελής ΕΠΕ Σελ. 1280
Α. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά διμελούς ΕΠΕ Σελ. 1280
1. Έννοια διμελούς ΕΠΕ Σελ. 1280
2. Σχηματισμός πλειοψηφίας στη Συνέλευση της διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 13 Ν 3190/1955) Σελ. 1280
3. Ακραία εκδήλωση του προσωπικού στοιχείου στη διμελή ΕΠΕ Σελ. 1281
4. Διαρκές αμοιβαίο δικαίωμα αρνησικυρίας στη Συνέλευση των Εταίρων της διμελούς ΕΠΕ - Προεξάρχουσα η σημασία της διαχείρισης Σελ. 1281
Β. Συγκριτική αξιολόγηση του αδιεξόδου στη διμελή ΑΕ - Δυσχέρεια απεγκλωβισμού Σελ. 1282
Γ. Ειδικά ζητήματα - Πηγές κινδύνων στη διμελή ΕΠΕ Σελ. 1282
1. Δέσμευση της εταιρικής διοίκησης στη διμελή ΕΠΕ Σελ. 1282
2. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ψήφου στη διμελή ΕΠΕ Σελ. 1283
Δ. Αδιέξοδο στην ολιγομελή ΕΠΕ Σελ. 1283
Ε. Δυνατότητες άρσης αδιεξόδων σε διμελή ΕΠΕ Σελ. 1285
1. Αναγκαστική δικαστική λύση διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 1285
2. Δικαστική έξοδος εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 1286
3. Δικαστικός αποκλεισμός εταίρου διμελούς ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 1286
4. Ρήτρα ειδικής καταστατικής λύσης διμελούς ΕΠΕ (άρθρα 6 παρ. 3 εδ. α’ και 44 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1286
5. Έξοδος στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1287
6. Αποκλεισμός εταίρου στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 33 παρ. 3 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1288
7. Ανάκληση διαχειριστή στη διμελή ΕΠΕ χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με μόνη τη δικαστική απόφαση (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 1288
8. Ανάκληση εκκαθαριστών στη διμελή ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 1289
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1291
Ι. Ακυρότητα ΙΚΕ Σελ. 1292
Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΙΚΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 53 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 1292
1. Σύσταση ΙΚΕ χωρίς το απαιτούμενο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο ή χωρίς αναφορά επωνυμίας ή σκοπού (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. α’ και β’ Ν 4072/2012) Σελ. 1293
2. Σκοπός ΙΚΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 4072/2012) Σελ. 1293
3. Ανικανότητα ιδρυτών ΙΚΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 53 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 4072/2012) Σελ. 1293
4. Ακυρότητα ΙΚΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ) Σελ. 1293
5. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΙΚΕ Σελ. 1294
6. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΙΚΕ αντίθετες στον νόμο Σελ. 1294
Β. Ύπαρξη ΙΚΕ με νομική προσωπικότητα Σελ. 1294
Γ. Δικαστική διαδικασία για κήρυξη ακυρότητας ΙΚΕ Σελ. 1294
1. Άσκηση αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 53 παρ. 2-3 και άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 1294
2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΙΚΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 53 παρ. 1 και 3 Ν 4072/2012) Σελ. 1295
3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. α’ Ν 4072/2012) Σελ. 1295
4. Δέσμευση τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 53 παρ. 5 Ν 4072/2012) Σελ. 1295
Δ. Ίαση ακυρότητας ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 1 και 4 Ν 4072/2012) Σελ. 1295
Ε. Ισχύς πράξεων άκυρης ΙΚΕ (άρθρο 53 παρ. 5 εδ. γ’ Ν 4072/2012) Σελ. 1296
ΣΤ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΙΚΕ περί περιορισμού του δικαιώματος ακύρωσης Σελ. 1296
IΙ. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 1297
Α. Συνδρομή λόγου ακυρότητας ΕΠΕ και δικαστική απόφαση (άρθρο 7 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1297
1. Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης χωρίς τήρηση συστατικού τύπου συμβολαιογραφικού εγγράφου ή πρότυπου καταστατικού (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1298
2. Παράλειψη αναφοράς επωνυμίας ή σκοπού ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. β’ και ε’ Ν 3190/1955) Σελ. 1299
3. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά κεφαλαίου, μεριδίων και βεβαίωσης ιδρυτών ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. ζ’ Ν 3190/1955) Σελ. 1299
4. Σύσταση ΕΠΕ χωρίς αναφορά σε στοιχεία εισφορών σε είδος (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 6 παρ. 2 περίπτ. η’ Ν 3190/1955) Σελ. 1300
5. Σκοπός ΕΠΕ παράνομος ή αντίθετος στη δημόσια τάξη (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1300
6. Ανικανότητα ιδρυτών ΕΠΕ για δικαιοπραξία (άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. γ’ Ν 3190/1955) Σελ. 1300
7. Ακυρότητα μονοπρόσωπης ΕΠΕ λόγω παράβασης του άρθρου 43α παρ. 2 Ν 3190/1955 Σελ. 1301
8. Ακυρότητα ΕΠΕ κατά τις γενικές διατάξεις - Καταχρηστική ίδρυση (άρθρο 281 ΑΚ) Σελ. 1301
9. Ελλείψεις που δεν συνιστούν λόγους ακυρότητας ΕΠΕ Σελ. 1301
Β. Άκυρες διατάξεις του καταστατικού ΕΠΕ αντίθετες στον νόμο Σελ. 1302
Γ. Ύπαρξη ΕΠΕ με νομική προσωπικότητα Σελ. 1303
Δ. Δικαστική διαδικασία Σελ. 1303
1. Άσκηση αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1303
2. Έκδοση διαπλαστικής δικαστικής απόφασης - Κήρυξη ακυρότητας, λύση ΕΠΕ και ορισμός εκκαθαριστών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1305
3. Καταχώριση δικαστικής απόφασης στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α’ και 8 Ν 3190/1955 και αρ. 94 και 85 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4635/2019) Σελ. 1306
4. Δέσμευση των τρίτων - Τριτανακοπή (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. β’ και γ’ και αρ. 94 και 85 παρ. 2 περίπτ. γ’ Ν 4635/2019) Σελ. 1306
Ε. Ίαση ακυρότητας ΕΠΕ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 1306
1. Ιάσιμοι λόγοι ακυρότητας ΕΠΕ Σελ. 1306
2. Συμπλήρωση εταιρικής σύμβασης ΕΠΕ Σελ. 1307
3. Ομόφωνη απόφαση των εταίρων ΕΠΕ Σελ. 1308
4. Συμβολαιογραφικός τύπος Σελ. 1308
5. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 3190/1955, αρ. 93 παρ. 1 και 85 παρ. 2 περίπτ. β’ Ν 4635/2019) Σελ. 1308
6. Προθεσμία ίασης Σελ. 1309
Ζ. Ακυρότητα καταστατικής ρήτρας ΕΠΕ περί περιορισμού του δικαιώματος του άρθρου 7 παρ. 2 Ν 3190/1955 Σελ. 1309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1311
Ι. Το νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν 4601/2019) Σελ. 1312
ΙΙ. Συγχώνευση Σελ. 1312
Α. Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ΕΠΕ (άρθρα 39 - 41 Ν 4601/2019) Σελ. 1312
1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (άρθρο 39 Ν 4601/2019) Σελ. 1312
2. Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση (άρθρο 40 Ν 4601/2019) Σελ. 1312
3. Έγκριση της συγχώνευσης από τη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 41 Ν 4601/2019 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1313
Β. Ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (άρθρα 42 - 45 Ν 4601/2019) Σελ. 1315
1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (άρθρο 42 Ν 4601/2019) Σελ. 1315
2. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση (άρθρο 43 Ν 4601/2019) Σελ. 1316
3. Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους (άρθρο 44 Ν 4601/2019) Σελ. 1316
4. Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 45 Ν 4601/2019) Σελ. 1316
ΙΙΙ. Διάσπαση Σελ. 1318
Α. Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ΕΠΕ (άρθρα 89 - 91 Ν 4601/2019) Σελ. 1318
1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (άρθρο 89 Ν 4601/2019) Σελ. 1318
2. Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση (άρθρο 90 Ν 4601/2019) Σελ. 1319
3. Έγκριση της διάσπασης από τη Συνέλευση των Εταίρων (άρθρο 91 Ν 4601/2019 σε συνδυασμό προς άρθρο 38 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1319
Β. Ειδικές διατάξεις για τη διάσπαση με συμμετοχή ΙΚΕ (άρθρα 92 - 95 Ν 4601/2019) Σελ. 1321
1. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (άρθρο 92 Ν 4601/2019) Σελ. 1321
2. Σχέδιο Σύµβασης Διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση (άρθρο 93 Ν 4601/2019) Σελ. 1321
3. Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους (άρθρο 94 Ν 4601/2019) Σελ. 1322
4. Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 95 Ν 4601/2019) Σελ. 1322
ΙV. Μετατροπή Σελ. 1324
Α. Ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή με τη συμμετοχή ΕΠΕ ή ΙΚΕ (άρθρα 129-133 Ν 4601/2019) Σελ. 1324
1. Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους (άρθρο 129 Ν 4601/2019) Σελ. 1325
2. Απόφαση των εταίρων (άρθρο 130 Ν 4601/2019) Σελ. 1325
3. Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - ελάχιστο κεφάλαιο - εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας (άρθρο 131 Ν 4601/2019 Σελ. 1330
4. Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων (άρθρο 132 Ν 4601/2019) Σελ. 1330
5. Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ΙΚΕ με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 133 Ν 4601/2019) Σελ. 1330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΥΣΗ, ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 1333
I. Λύση ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 1334
Α. Λύση ΙΚΕ (άρθρα 102-103 Ν 4072/2012) Σελ. 1334
1. Λόγοι λύσης ΙΚΕ (άρθρο 103 παρ. 1 Ν 4072/2012) Σελ. 1334
2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης οφειλών ΙΚΕ (άρθρο 102 Ν 4072/2012) Σελ. 1338
3. Καταχώριση λύσης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 103 παρ. 2 Ν 4072/2012, αρ. 92, 93 παρ. 1 περίπτ. β’ και δ’, 95 παρ. 1 περίπτ. ε’ και στ’ και παρ. 2 και 97 περίπτ. ζ’ Ν 4635/2019) Σελ. 1339
4. Νομολογιακά παραδείγματα: Σελ. 1340
Β. Λύση ΕΠΕ (άρθρα 43 παρ. 2, 44-45 Ν 3190/1955) Σελ. 1344
1. Λόγοι λύσης ΕΠΕ Σελ. 1345
2. Δημοσιότητα λύσης ΕΠΕ (άρθρο 44 παρ. 3 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρα 92, 93 παρ. 1 περίπτ. δ’ και 97 περίπτ. ζ’ Ν 4635/2019 και άρθρο 8 Ν 3190/1955) Σελ. 1400
II. Αναβίωση ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 1408
Α. Αναβίωση ΙΚΕ (άρθρο 105 παρ. 7 Ν 4072/2012) Σελ. 1408
1. Αναβίωση του νομικού προσώπου της ΙΚΕ κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (αρ. 105 παρ. 7 Ν 4072/2012 και αρ. 93 παρ. 1 περίπτ. δ’, 97 περίπτ. ζ’ και 107 παρ. 3 Ν 4635/2019) Σελ. 1408
2. Αναβίωση εκκαθάρισης ΙΚΕ μετά την περάτωση αυτής (αρ. 93 παρ. 1 περίπτ. δ’, 97 περίπτ. ζ’ και 107 παρ. 2 περίπτ. β’ Ν 4635/2019) Σελ. 1409
3. Αναβίωση νομικού προσώπου IKE μετά την περάτωση της εκκαθάρισης (αρ. 93 παρ. 1 περίπτ. δ’, 97 περίπτ. ζ’ και 107 παρ. 3 Ν 4635/2019) Σελ. 1410
Β. Αναβίωση ΕΠΕ (άρθρο 50α Ν 3190/1955) Σελ. 1411
1. Προϋποθέσεις αναβίωσης ΕΠΕ Σελ. 1412
2. Διατυπώσεις δημοσιότητας αναβίωσης ΕΠΕ (αρ. 50α εδ. α’ Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 8 Ν 3190/1955) Σελ. 1415
3. Μη νόμιμη παράταση διάρκειας μετά τη λήξη της ΕΠΕ (αρ. 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ και αρ. 50α Ν 3190/1955) Σελ. 1416
4. Πράξεις μεταξύ χρόνου λύσης και αναβίωσης ΕΠΕ Σελ. 1416
III. Εκκαθάριση ΙΚΕ και ΕΠΕ Σελ. 1419
Α. Εκκαθάριση ΙΚΕ (άρθρα 104-105 Ν 4072/2012) Σελ. 1419
1. Στάδιο εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. α’ και β’ Ν 4072/2012) Σελ. 1420
2. Επωνυμία ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 1 εδ. β’ Ν 4072/2012) Σελ. 1420
3. Πρόσωπο εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 3 Ν 4072/2012) Σελ. 1421
4. Εξουσία και αρμοδιότητες εταιρικών οργάνων και εκκαθαριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 2 Ν 4072/2012) Σελ. 1422
5. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων διαχειριστή ΙΚΕ (άρθρο 104 παρ. 4 Ν 4072/2012) Σελ. 1423
6. Εργασίες εκκαθάρισης ΙΚΕ (άρθρο 105 Ν 4072/2012) Σελ. 1423
Β. Εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρο 46 ΚΝ 2190/1920) Σελ. 1427
1. Αυτοδίκαιη και υποχρεωτική έναρξη εκκαθάρισης ΕΠΕ με τη λύση εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1428
2. Συνέχιση νομικής προσωπικότητας ΕΠΕ και ικανότητας δικαίου και παράστασης στο δικαστήριο (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1429
3. Διατήρηση αρχής αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΕΠΕ και της εταιρικής περιουσίας Σελ. 1429
4. Μετατροπή από τον νόμο του παραγωγικού σκοπού σε σκοπό εκκαθάρισης της ΕΠΕ Σελ. 1430
5. Προσθήκη στην επωνυμία της ΕΠΕ της φράσης «υπό εκκαθάριση» (άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1430
6. Περιορισμός εξουσίας εταιρικών οργάνων από τον σκοπό της εκκαθάρισης της ΕΠΕ (άρθρο 46 παρ. 2 Ν 3190/1955) Σελ. 1431
7. Εξόφληση από την ΕΠΕ δανείων προς εταίρους κατά τη λύση της από οποιανδήποτε αιτία πλην της πτώχευσης (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 3190/1955) Σελ. 1432
8. Όχι διακοπή εκκρεμών δικών της ΕΠΕ Σελ. 1432
9. Εφαρμοστέες διατάξεις για την εκκαθάριση ΕΠΕ (άρθρα 46-50 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 16 επ. Ν 3190/1955) Σελ. 1432
10. Πρόσωπα εκκαθαριστών ΕΠΕ και αποκλειστική νομιμοποίηση αυτών (άρθρο 47 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1432
11. Εκκαθαριστής ΕΠΕ νομικό πρόσωπο Σελ. 1438
12. Παύση εξουσίας διαχειριστών ΕΠΕ - Παράδοση διαχείρισης - Ασφαλιστικά μέτρα κατά διαχειριστή που δεν παραδίδει τη διαχείριση (άρθρα 731, 732, 946 και 947 ΚΠολΔ) Σελ. 1438
13. Ανάκληση εκκαθαριστών ΕΠΕ (αρ. 47 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς αρ. 19 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) Σελ. 1441
14. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την παραίτηση διαχειριστών (αρ. 47 παρ. 2 σε συνδυασμό προς αρ. 19 παρ. 6 Ν 3190/1955 αναλογικώς εφαρμοζόμενο) Σελ. 1456
15. Λοιποί λόγοι παύσης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ πλην ανάκλησης και παραίτησης Σελ. 1456
16. Υιοθέτηση από τον Ν 4541/2018 της κριτικής θεώρησης του άρθρου 47 παρ. 2 Ν 3190/1955 σε συνδυασμό προς άρθρο 19 παρ. 1 Ν 3190/1955 στο πλαίσιο της ΕΠΕ από εμάς στη Δεύτερη Έκδοση του παρόντος Έργου Σελ. 1456
17. Δημοσιότητα διορισμού, παύσης και τρόπου άσκησης εξουσίας εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 47 παρ. 5 Ν 3190/1955, αρ. 92, 95 παρ. 2 και 97 περίπτ. γ’ και θ’ Ν 4635/2019) Σελ. 1457
18. Ορισμός νέου εκκαθαριστή Σελ. 1459
19. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης από διαχειριστή (άρθρο 44 παρ. 4 Ν 3190/1955) Σελ. 1460
20. Οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης (άρθρο 48 παρ. 1 Ν 3190/1955) Σελ. 1461
21. Παράταση σταδίου εκκαθάρισης ΕΠΕ πέραν των τριών ετών (άρθρο 48 παρ. 2 Ν 3190/1955 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 169 Ν 4548/2018) Σελ. 1462
22. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ΕΠΕ από τους εκκαθαριστές (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. α’ Ν 3190/1955 και άρθρο 65 εδ. α’ και 74 εδ. α’ ΑΚ) Σελ. 1464
23. Δυνατότητα διενέργειας νέων πράξεων από την υπό εκκαθάριση ΕΠΕ με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1466
24. Συλλογική εκκαθάριση ΕΠΕ, εκτός αν ορίζεται άλλως στο καταστατικό (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β’ Ν 3190/1955) Σελ. 1468
25. Υποχρέωση περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων ΕΠΕ αμελλητί (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1470
26. Λύση ή καταγγελία σύμβασης λόγω λύσης ΕΠΕ Σελ. 1470
27. Υποχρέωση εξόφλησης χρεών και είσπραξης απαιτήσεων της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) - Διακριτική ευχέρεια - Καλή πίστη Σελ. 1471
28. Υποχρέωση ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1472
29. Υποχρέωση αποδοτικής οικονομικής εκμετάλλευσης μέχρι τη ρευστοποίηση της περιουσίας της ΕΠΕ (άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ Ν 3190/1955) Σελ. 1475
30. Διακριτική ευχέρεια εκκαθαριστών και εξουσία Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 1475
31. Ευθύνη εκκαθαριστών ΕΠΕ (άρθρο 26 και 46 παρ. 3 Ν 3190/1955, άρθρο 75 ΑΚ) Σελ. 1476
32. Ακυρότητα καταστατικών ρητρών και αποφάσεων Συνέλευσης Εταίρων ΕΠΕ Σελ. 1477
33. Πτώχευση κατά την εκκαθάριση ΕΠΕ Σελ. 1477
34. Περάτωση εκκαθάρισης ΕΠΕ Σελ. 1478
35. Περάτωση εκκαθάρισης και νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ Σελ. 1487
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 1491
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1499
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1511
Back to Top