ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η ελληνική ιθαγένεια εν μέσω εθνικών λύσεων και διεθνών εξελίξεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17226
Ανδρουλάκης Β., Δαβράδος Ν., Κουτσοπούλου Α., Κοφίνης Σ., Σίμου M. A., Τσεβάς X., Τσούκα Χ.
Τσούκα Χ.

Το παρόν πόνημα αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και συστηματική καταγραφή του ισχύοντος δικαίου ιθαγένειας και είναι ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (μέχρι και τον Ν 4604/2019). Την επιμέλεια του έργου έχει η κα Χρ. Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με την συνδρομή άλλων έξι καταξιωμένων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων δικαστές και ακαδημαϊκοί. Το έργο σκοπό έχει, κατά πρώτο λόγο, την κατά συστηματικό τρόπο έκθεση του θετικού δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας. Συγχρόνως, η σχετική ανάπτυξη περιλαμβάνει έκθεση ορισμένων βασικών στοιχείων του δικαίου της ιθαγένειας εν γένει, με άλλα λόγια, μία εισαγωγή στην προβληματική του συγκεκριμένου τμήματος της ελληνικής εννόμου τάξεως, αναφορά των πηγών του δικαίου της ιθαγένειας, οι οποίες πλέον δεν εξαντλούνται στις εσωτερικού δικαίου πηγές αλλά περιλαμβάνουν και λύσεις του δημοσίου διεθνούς δικαίου καθώς και του ενωσιακού δικαίου. Ομοίως, σε ξεχωριστά κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται ζητήματα όπως η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση, η πολιτογράφηση, η απώλεια, η αρμοδιότητα επί θεμάτων ιθαγένειας και η απόδειξή της, καθώς και τα αποτελέσματα της ιθαγένειας στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς, δημοσίου και ενωσιακού δικαίου.

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από μία συγκριτικού δικαίου αναφορά, και ακριβέστερα από την εισαγωγή στο δίκαιο της ιθαγένειας των Η.Π.Α. Δεδομένης της ιδιομορφίας του αμερικανικού δικαιϊκού συστήματος, η σχετική αναφορά κρίθηκε χρήσιμη, προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η ταυτότητα του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας.

Τέλος, χρηστική για τον αναγνώστη για περαιτέρω έρευνα είναι η παράθεση αναλυτικής βιβλιογραφίας & αρθρογραφίας, ελληνικής και ξενόγλωσσης. Την έκδοση πλαισιώνει ακόμη ένα παράρτημα νομοθεσίας που περιλαμβάνει τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις (μέχρι και τον Ν 4604/2019), καθώς και επιλεγμένες εγκυκλίους που αποσαφηνίζουν θέματα εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας από την πλευρά της Διοίκησης.

Πρόλογος Σελ. XI
Αντί προλόγου Σελ. XV
Συντομογραφίες Σελ. XXV
I. Εισαγωγή στην προβληματική του δικαίου της ιθαγένειας
Α. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 2
1. Ορισμός της ιθαγένειας Σελ. 2
2. Διάκριση της ιθαγένειας από συναφείς έννοιες Σελ. 4
i. Εθνικότητα Σελ. 4
ii. Υπηκοότητα Σελ. 7
3. Η ιθαγένεια ως αντικείμενο ρυθμίσεως Σελ. 9
i. Η φύση της ιθαγένειας Σελ. 9
ii. Η φύση του δικαίου της ιθαγένειας Σελ. 14
4. Διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια Σελ. 17
i. Ημεδαπός/Αλλοδαπός Σελ. 18
ii. Ανιθαγενής/Πολυϊθαγενής Σελ. 19
iii. Ομογενής/Αλλογενής Σελ. 23
Β. Παράγοντες ρυθμίσεως της ιθαγένειας Σελ. 25
1. Βασικοί τρόποι κτήσεως της ιθαγένειας Σελ. 26
i. Η αρχή του αίματος Σελ. 27
ii. Η αρχή του εδάφους Σελ. 28
iii. Η βούληση του προσώπου Σελ. 30
2. Ειδικώς περί της σημασίας της οικογένειας, όσον αφορά την ρύθμιση της ιθαγένειας Σελ. 32
i. Η αρχή της ενότητος Σελ. 32
ii. Η αρχή της ανεξαρτησίας ή της ατομικότητος της ιθαγένειας Σελ. 34
iii. Κριτική θεώρηση των λύσεων που έχουν υποστηριχθεί Σελ. 36
II. Πηγές του δικαίου της ιθαγένειας
Α. Εσωτερικό Δίκαιο Σελ. 39
1. Η εξέλιξη της ελληνικής νομοθεσίας περί ιθαγένειας Σελ. 41
i. Η «προϊστορία» της ελληνικής ιθαγένειας: Τα επαναστατικά χρόνια Σελ. 42
α. Η Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος Σελ. 42
β. Το πρώτο προσωρινό Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822 Σελ. 43
γ. Το Σύνταγμα του Άστρους του 1823 Σελ. 44
δ. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827 Σελ. 45
ii. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους και οι πρώτες ρυθμίσεις περί ιθαγένειας: Σε αναζήτηση του Έλληνα πολίτη Σελ. 46
α. Η αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο του Συντάγματος Σελ. 46
αα. Το ηγεμονικό Σύνταγμα του 1832 Σελ. 46
αβ. Τα Συντάγματα του 1844, 1864, 1911 και 1952 Σελ. 48
β. Η ρύθμιση της ιθαγένειας από τον κοινό νομοθέτη Σελ. 50
βα. Ο νόμος περί ιθαγένειας της 16ης Μαΐου 1835 Σελ. 50
ββ. Η ελληνική ιθαγένεια είκοσι χρόνια μετά: Οι διατάξεις του Αστικού Νόμου του 1856 Σελ. 53
γ. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδος και η σημασία της ως προς τον καθορισμό του Έλληνα πολίτη Σελ. 56
iii. Το σύγχρονο ελληνικό κράτος και η υιοθέτηση κώδικα ελληνικής ιθαγένειας: Στο δρόμο για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κανόνων για την ελληνική ιθαγένεια Σελ. 57
α. Το ΝΔ 3370/1955 και οι «περιπέτειες» της εφαρμογής του Σελ. 57
β. Η τροποποίηση του ΚΕΙ υπό την επίδραση του φαινομένου των μετακινήσεων των πληθυσμών Σελ. 63
βα. Ο Ν 3284/2004 Σελ. 63
ββ. Η ρύθμιση της κτήσεως της ιθαγένειας από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς: ένας νόμος υπό διαμόρφωση (οι λύσεις των νόμων 3838/2010 και 4332/2015) Σελ. 66
βγ. Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 72
γ. Η σημασία των γενικών αρχών του δικαίου Σελ. 79
2. Η σημασία του χρόνου στο πεδίο του δικαίου της (ελληνικής) ιθαγένειας Σελ. 82
i. Ο πραγματικός χρόνος Σελ. 82
α. Οι ηλικιακές ομάδες που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις περί ιθαγένειας Σελ. 82
β. Το χρονικό σημείο δημιουργίας των κρίσιμων για την ιθαγένεια πραγματικών ή νομικών γεγονότων Σελ. 83
ii. Ο νομοθετικός χρόνος - Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Σελ. 85
α. Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 86
β. Προβλήματα που δημιουργούνται κατά την προσπάθεια συντονισμού στον χρόνο διαφόρων ρυθμίσεων Σελ. 88
γ. Γενικώς περί της μεθοδολογικής προσεγγίσεως του ζητήματος του διαχρονικού δικαίου στον τομέα της ιθαγένειας Σελ. 93
3. Η διαχρονική ταυτότητα του δικαίου της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 96
Β. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 104
1. Εισαγωγικά Σελ. 104
2. Η ιθαγένεια μεταξύ του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου Σελ. 105
3. Η ιθαγένεια ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 111
4. Η σχέση ιθαγένειας - ανιθαγένειας, η αυθαίρετη στέρηση της ιθαγένειας και η διεθνής προστασία των προσφύγων Σελ. 118
5. Η εξέλιξη του δικαίου της ιθαγένειας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου Σελ. 122
Γ. Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 125
ΙΙΙ. Ειδικώς περί της ελληνικής ιθαγένειας
Α. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση Σελ. 135
1. Ιστορικά Σελ. 135
2. Αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση Σελ. 138
i. Οι ρυθμίσεις του ισχύοντος ΚΕΙ (Ν 3284/2004) Σελ. 138
ii. Η προσπάθεια διεύρυνσης της πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια (Ν 3838/2010) Σελ. 140
iii. Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα (Άρθρο 46 Ν 4604/2019) Σελ. 143
α. Ιστορικά Σελ. 143
β. Άρθρο 46 Ν 4604/2019 Σελ. 145
γ. Πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 Ν 4604/2019 Σελ. 146
δ. Διαδικασία Σελ. 146
3. Η πρόσβαση στην ελληνική ιθαγένεια ως μέτρο ενσωματώσεως στην ελληνική κοινωνία των μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς Σελ. 149
i. Ιστορικά Σελ. 149
ii. Η κτήση ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα (Ν 3838/2010) Σελ. 152
iii. Το ζήτημα της συναγματικότητας των ρυθμίσεων του Ν 3838/2010 σχετικά με την ιθαγένεια (ΣτΕ Ολ 460/2013) Σελ. 155
iv. Η προσπάθεια αποκαταστάσεως της συνταγματικής τάξεως (Ν 4332/2015) Σελ. 158
v. Τεχνικές διευκρινίσεις όσον αφορά την φοίτηση (Ν 4531/2018) Σελ. 164
vi. Εισαγωγή της δυνατότητας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπά τέκνα με αναπηρία (N 4604/2019) Σελ. 165
Β. Επιγενόμενη κτήση της ιθαγένειας Σελ. 166
1. Πολιτογράφηση Σελ. 166
i. Γενικά Σελ. 166
ii. Προϋποθέσεις πολιτογράφησης Σελ. 172
α. Τυπικές προϋποθέσεις (άρθρο 5 ΚΕΙ) Σελ. 172
β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις (άρθρα 5Α και 5Β ΚΕΙ) Σελ. 175
iii. Διαδικασία πολιτογράφησης (άρθρα 6, 7, 7Α, 8, 9 ΚΕΙ) Σελ. 177
α. Αίτηση και δήλωση πολιτογράφησης Σελ. 177
β. Επιτροπή Πολιτογράφησης και Συμβούλιο Ιθαγένειας Σελ. 179
γ. Νόμιμες προθεσμίες (άρθρο 31 ΚΕΙ) Σελ. 183
δ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας Σελ. 183
iv. Ειδικές περιπτώσεις πολιτογράφησης Σελ. 185
α. Πολιτογράφηση ομογενούς διαμένοντος στο εξωτερικό (άρθρο 10 ΚΕΙ) Σελ. 185
β. Πολιτογράφηση ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ (άρθρο 15 ΚΕΙ) Σελ. 186
γ. Πολιτογράφηση ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ (άρθρο 23 Ν 3838/2010, όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 του Ν 4604/2019) Σελ. 188
v. Οι συνέπειες της πολιτογράφησης Σελ. 188
2. Λοιπές περιπτώσεις Σελ. 190
i. Κτήση της ιθαγένειας με αναγνώριση (άρθρο 2 ΚΕΙ) Σελ. 190
ii. Κτήση της ιθαγένειας με υιοθεσία (άρθρο 3 ΚΕΙ) Σελ. 192
iii. Κτήση της ιθαγένειας λόγω κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 4 ΚΕΙ) και στην ΕΛΑΣ (άρθρο 8 Ν 3938/2011) Σελ. 193
Γ. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 194
Εισαγωγικά Σελ. 194
1. Η εκούσια αποβολή της ιθαγένειας Σελ. 202
i. Γενικά Σελ. 202
ii. Η εκούσια αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας Σελ. 203
α. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας μετά από σχετική βούληση (άρθρο 16 παρ. 1 περ. α ΚΕΙ) Σελ. 203
β. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναδοχής δημόσιας υπηρεσίας σε αλλοδαπή πολιτεία (άρθρο 16 παρ. 1 περ. β ΚΕΙ) Σελ. 204
γ. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης και αλλοδαπής ιθαγένειας (άρθρο 16 παρ. 2 ΚΕΙ) Σελ. 205
δ. Κοινές ρυθμίσεις των περιπτώσεων εκούσιας αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ άρθρο 16 ΚΕΙ Σελ. 205
iii. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω δήλωσης αποποίησης (άρθρο 18 ΚΕΙ) Σελ. 207
iv. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που την είχαν αποκτήσει με δήλωση ή με πολιτογράφηση των γονέων τους (άρθρο 19 ΚΕΙ) Σελ. 210
v. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας (άρθρο 20 ΚΕΙ) Σελ. 214
vi. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα (άρθρο 21 ΚΕΙ) Σελ. 215
2. Η ακούσια αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω έκπτωσης (άρθρο 17 ΚΕΙ) Σελ. 218
i. Γενικά Σελ. 218
ii. Έκπτωση λόγω αναδοχής αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας αντίθετης προς τα συμφέροντα της χώρας (άρθρο 17 παρ. 1 περ. α ΚΕΙ) Σελ. 220
iii. Έκπτωση λόγω πράξεων ασυμβίβαστων προς την ιδιότητα του Έλληνα (άρθρο 17 παρ. 1 περ. β ΚΕΙ) Σελ. 221
iv. Έκπτωση λόγω αποδεδειγμένης εγκατάλειψης του Αγίου Όρους από δόκιμο ή μοναχό (άρθρο 17 παρ. 1 περ. γ ΚΕΙ) Σελ. 223
v. Κοινές ρυθμίσεις των περιπτώσεων έκπτωσης Σελ. 225
3. Η καταργηθείσα περίπτωση αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω εγκατάλειψης του ελληνικού εδάφους Σελ. 227
IV. Αρμοδιότητα επί θεμάτων ιθαγένειας και απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας
Α. Οι ρυθμίσεις του Ν 3284/2004 Σελ. 231
1. Πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 233
2. Καθορισμός της κτήσεως ή μη της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 235
3. Η αμφισβήτηση της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 236
Β. Οι λύσεις του Ν 4604/2019 (Άρθρα 40, 41 και 46) Σελ. 237
1. Η σχέση των νέων λύσεων περί καθορισμού και αμφισβητήσεως της ελληνικής ιθαγένειας προς τις ρυθμίσεις του ΚΕΙ Σελ. 237
2. Ο εμπλουτισμός των λύσεων περί του καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 240
3. Ειδικώς περί του καθορισμού της ιθαγένειας των Ρομά (άρθρο 46) Σελ. 242
4. Το νέο καθεστώς της αμφισβητήσεως της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 245
V. Αποτελέσματα της ιθαγένειας
Α. Οι δημοσίου δικαίου συνέπειες της ιθαγένειας Σελ. 247
1. Πολιτικά δικαιώματα υπό ευρεία έννοια Σελ. 248
i. Πολιτικά δικαιώματα υπό στενή έννοια Σελ. 248
α. Βουλευτικές εκλογές Σελ. 248
β. Τοπικές εκλογές Σελ. 248
ii. Πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις Σελ. 251
α. Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 252
β. Η απαίτηση για ελληνική καταγωγή Σελ. 253
γ. Οι χρονικές προϋποθέσεις Σελ. 254
2. Δικαίωμα διαμονής, εργασίας, εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια Σελ. 255
3. Υποχρεώσεις δημοσίου δικαίου Σελ. 257
i. Στρατολογική υποχρέωση Σελ. 257
ii. Επιλογή ως ένορκος Σελ. 258
Β. Η σημασία της ιθαγένειας στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - Ισχύουσα λύση ή λύση υπό εξαφάνιση; Σελ. 258
Εισαγωγή Σελ. 258
1. Το υπόβαθρο των λύσεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 260
i. Η αρχή της κρατικής κυριαρχίας Σελ. 260
ii. Η έννοια της δικαιοσύνης Σελ. 262
2. Οι λειτουργίες της ιθαγένειας στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 265
i. Η σημασία της ιθαγένειας ως συνδετικού στοιχείου Σελ. 265
α. Η μερική εγκατάλειψη της ιθαγένειας ως στοιχείου καθοριστικού του εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 265
β. Τεχνικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του συνδετικού στοιχείου της ιθαγένειας Σελ. 268
γ. Η σημασία της ιθαγένειας υπό το πρίσμα του μεθοδολογικού πλουραλισμού του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου – Η μέθοδος της αναγνωρίσεως Σελ. 273
ii. Η σημασία της ιθαγένειας στο πεδίο του εν ευρεία εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - Η περίπτωση του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών Σελ. 277
α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 278
β. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 284
Συμπέρασμα Σελ. 289
Γ. Τα αποτελέσματα της ιθαγένειας στην ενωσιακή έννομη τάξη Σελ. 291
1. Το ρυθμιστικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια Σελ. 291
2. Η νομολογία ως μοχλός εξέλιξης της έννοιας και του περιεχομένου των δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Σελ. 296
i. Ανάδειξη του εύρους των δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Σελ. 296
ii. Η εξέλιξη στη νομολογία ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Σελ. 301
3. Η επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας ως σκοπός των πολιτικών της ΕΕ Σελ. 305
VI. Η εμπειρία από αλλοδαπές έννομες τάξεις: Το παράδειγμα του αμερικανικού δικαίου ιθαγένειας
Α. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 309
Β. Κτήση και απώλεια της ιθαγένειας Σελ. 314
1. Κτήση με τη γέννηση Σελ. 314
2. Κτήση με πολιτογράφηση Σελ. 317
i. Ιδιότητα μονίμου κατοίκου (Lawful Permanent Resident (LPR) Status) Σελ. 317
ii. Διαμονή και φυσική παρουσία στις ΗΠΑ Σελ. 318
iii. Ηθικός χαρακτήρας Σελ. 319
iv. Ηλικία Σελ. 319
v. Γνώση της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων του αμερικανικού πολιτεύματος Σελ. 320
vi. Πολιτική ιδεολογία Σελ. 320
vii. Όρκος πίστεως στις ΗΠΑ Σελ. 320
3. Πολυϊθαγένεια Σελ. 321
4. Απώλεια ιθαγένειας Σελ. 321
Γ. Επίλογος - Το αμερικανικό δίκαιο αλλοδαπών στο μέλλον Σελ. 322
Κυριότερη βιβλιογραφία Σελ. 325
Παράρτημα Νομοθεσίας
[1] Ν 3284/2004 Σελ. 345
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
[2] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 18/Α.Π. Φ. 130181/20900/17/29.6.2017 Σελ. 378
Άρθρο 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ - Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας
[3] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 29/Α.Π. οικ. 18/2017/27.10.2017 Σελ. 380
Αιτήσεις πολιτογράφησης προσώπων τα οποία πάσχουν από σοβαρό πρόβλημα νοητικής ή ψυχικής υστέρησης
[4] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 34/Α.Π. Φ. 130181/35816/21.11.2017 Σελ. 381
Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
[5] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 2/Α.Π. Φ. 130181/1499/25.1.2018 Σελ. 383
Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
[6] Εγκ. ΥΠΕΣ Α.Π. Φ. 130181/12313/20.7.2018 Σελ. 385
Εφαρμογή διατάξεων Ν 4332/2015
[7] Εγκ. ΥΠΕΣ Α.Π. Φ. 130181/17760/24.7.2018 Σελ. 389
Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας
[8] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 14/Α.Π. Φ. 130181/25956/9.11.2018 Σελ. 394
Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας
[9] Εγκ. ΥΠΕΣ αριθ. 3/Α.Π. Φ. 5760/29.1.2019 Σελ. 398
Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνία
[10] Ροή διαδικασίας πολιτογράφησης αλλογενών και ομογενών μη κατόχων ΕΔΤΟ Σελ. 399
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 403
Back to Top