ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ερμηνεία κατ’ άρθρον (άρθρ. 249-294 Ν 4072/2012)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 41€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 109,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16155
Αποστολόπουλος Χ., Αυγητίδης Δ., Βενιέρης Ι., Θεοδόσης Γ., Καραγκουνίδης Α., Καραμανάκου Ε., Καστρήσιος Ε., Κατσάς Θ., Κουλουριάνος Θ., Μαρίνος Μ. Θ., Μαστροκώστας Χ., Μπαμπέτας Γ., Παπαδημόπουλος Ι., Σγουρινάκης Ν., Σταυρίδου Σ., Τριανταφυλλάκης Γ.
Μαρίνος Μ. Θ., Τριανταφυλλάκης Γ.

Η ερμηνεία των άρθρων 249- 294 Ν 4072/2012 (που αφορούν στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες) είναι το αντικείμενο του ανά χείρας έργου.

Η σχέση και οι αποκλίσεις από την εταιρία του ΑΚ, πηγή κάθε προσωπικής εταιρίας, αποτέλεσε έναν από τους στόχους του έργου, όπως και η κριτική ανάδειξη εκείνων των στοιχείων ή θεσμών που αποτελούν τις καινοτομίες του νέου νόμου μαζί με την δικονομική τους διάσταση.

Η ερμηνεία των διατάξεων συμπληρώνεται από έξι παραρτήματα σε σημαντικά παράπλευρα ζητήματα με προφανή πρακτική σημασία, όπως είναι η δικηγορική εταιρία, η αστική εταιρία του άρθρου 784 ΑΚ με νομική προσωπικότητα και η φορολογική αντιμετώπιση των προσωπικών εταιριών.

Η ανά χείρας κατ’ άρθρο ερμηνεία επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, ακριβώς επειδή κυριαρχεί η συμβατική ελευθερία, είναι και το δυσκολότερο κομμάτι του δικαίου των εταιριών.

Στο έργο συνέπραξαν πολλοί αξιόλογοι  επιστήμονες, με εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση στο δίκαιο των εταιριών.

Αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του εταιρικού δικαίου. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XLV
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις προσωπικές εταιρίες Σελ. 1
Ι. Βασικές αρχές σε όλες τις προσωπικές εταιρίες
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 3
Β. Βασικές αρχές προσωπικών εταιριών Σελ. 8
Γ. Ο ατελής χαρακτήρας της εταιρικής σύμβασης Σελ. 12
Δ. Ειδικά η έννοια της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 13
Ε. Η διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής εταιρίας Σελ. 16
ΣΤ. H διάκριση μεταξύ προσωπικών εταιριών χωρίς και με νομική προσωπικότητα Σελ. 16
Ζ. Εμπορικότητα των προσωπικών εταιριών Σελ. 16
Η. Eνδοτικό και αναγκαστικό δίκαιο
1. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 17
2. Αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 18
ΙΙ. Βασικές αρχές του νέου δικαίου των προσωπικών εταιριών
Α. Ο Ν 4072/2012 Σελ. 19
Β. Βασική προσέγγιση Σελ. 19
Γ. Στόχοι της νέας ρύθμισης (Ν 4072/2012)
1. Προστασία και διατήρηση της εταιρικής επιχείρησης Σελ. 20
2. Βελτιωμένη δυνατότητα σύμπλευσης ενοχικού με το οργανωτικό στοιχείο Σελ. 21
3. Μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών Σελ. 22
4. Διευκόλυνση μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 22
5. Η ΟΕ ως νομικό πρόσωπο - νομική προσωπικότητα άλλων προσωπικών εταιριών Σελ. 22
6. Η συμβατική ελευθερία των εταίρων στις εσωτερικές σχέσεις τους Σελ. 23
Δ. Οι καινοτομίες του Ν 4072/2012 ως προς την ομόρρυθμη εταιρία
1. Απαρίθμηση Σελ. 23
2. Σημεία κριτικής Σελ. 25
3. Η ομόρρυθμη εταιρία ως βασικός εταιρικός τύπος Σελ. 26
Ε. Οι καινοτομίες στην ετερόρρυθμη εταιρία
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
2. Καινοτομίες και κριτική του νόμου Σελ. 27
ΣΤ. Οι καινοτομίες στην αφανή εταιρία Σελ. 28
ΙΙΙ. Όρια της συμβατικής (καταστατικής) ελευθερίας στις προσωπικές εταιρίες
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 29
Β. Γενικά όρια από τον ΑΚ Σελ. 29
Γ. Ο πυρήνας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 30
Δ. Όρια από το εταιρικό δίκαιο Σελ. 30
Ε. Mηχανισμοί προστασίας της μειοψηφίας/μεμονωμένου εταίρου Σελ. 33
IV. Ερμηνεία σύμβασης και εταιρικών αποφάσεων των εταίρων
A. Βασική προσέγγιση Σελ. 33
B. Προβάδισμα της αληθούς βούλησης των συμβαλλομένων Σελ. 34
Γ. Επικουρική εφαρμογή της συμπληρωτικής ερμηνείας Σελ. 36
Δ. Εναλλαγή εταιρικών μελών και ερμηνεία της εταιρικής σύμβασης Σελ. 36
Ε. Η υποχρέωση πίστης και ισότιμης μεταχείρισης των εταίρων ως ερμηνευτικά μέσα Σελ. 37
V. Eξωεταιρικές συμφωνίες, ιδιαίτερα δεσμεύσεις ψήφου Σελ. 38
VI. Εφαρμοζόμενες διατάξεις ΑΚ στις προσωπικές εταιρίες
A. Εφαρμογή των άρθρων 741 επ. ΑΚ στις προσωπικές εταιρίες του Ν 4072/2012 Σελ. 39
B. Οι επιδράσεις του Ν 4072/2012 στην αστική εταιρία του ΑΚ και στη θεωρία του νομικού προσώπου Σελ. 41
VII. Προσωπικές εταιρίες και δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού
A. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 41
B. Σημεία δυνητικής σύγκρουσης Σελ. 43
VIII. Προσωπικές εταιρίες ως όχημα σύνδεσης επιχειρήσεων Σελ. 44
Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 249-270 Ν 4072/2012) Σελ. 49
Άρθρο 249: Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 51
Ι. Έννοια της ΟΕ (παρ. 1)
A. Έννοια και τυπολογικά χαρακτηριστικά Σελ. 57
Β. Νομοθετική ιστορία Σελ. 64
Γ. Οικονομική σημασία και ένταξη στο σύστημα του δικαίου Σελ. 65
ΙΙ. Σύσταση
Α. Προϋποθέσεις συστάσεως Σελ. 67
Β. Σύσταση μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Ν 4441/2016) Σελ. 90
Γ. Προέλευση από μετατροπή Σελ. 94
Δ. Ελαττωματική ίδρυση Σελ. 95
ΙΙΙ. Εταιρική συμμετοχή - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων
Α. Γενικά Σελ. 108
Β. Δομή και λειτουργία Σελ. 111
Γ. Tα κατ’ ιδίαν δικαιώματα και οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 121
ΙV. Εφαρμοζόμενες διατάξεις (παρ. 2)
Α. Πηγές του δικαίου της ΟΕ Σελ. 123
Β. Εφαρμογή του δικαίου της ΟΕ σε άλλους εταιρικούς τύπους Σελ. 126
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (στο άρθρο 249)
Η actio pro socio Σελ. 127
Ι. Εισαγωγή Σελ. 128
ΙΙ. Η έννοια της actio pro socio και η σχέση της με τις εταιρικές αξιώσεις γενικά Σελ. 129
Άρθρο 250: Εταιρική επωνυμία Σελ. 134
Ι. Γενικό μέρος του δικαίου της επωνυμίας των εμπορικών προσωπικών εταιριών, ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης
Α. Έννοια, σημασία και νομική φύση της εταιρικής επωνυμίας Σελ. 135
Β. Το νομοθετικό πλαίσιο του γενικού δικαίου της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 136
Γ. Η γέννηση και η εξάλειψη της εταιρικής επωνυμίας Σελ. 137
Δ. Οι γενικές αρχές (σχηματισμού και χρήσης) της εταιρικής επωνυμίας
1. Η αρχή της αλήθειας Σελ. 138
2. Η αρχή της διάρκειας Σελ. 139
3. Η αρχή της ενότητας Σελ. 139
4. Η αρχή της δημοσιότητας Σελ. 139
5. Η αρχή της αποκλειστικότητας (της ευκρίνειας ή του ευδιακρίτου) Σελ. 139
II. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρίας
Α. Ο σχηματισμός της επωνυμίας Σελ. 140
1. Ο πυρήνας της ένδειξης
i. Η υποκειμενική επωνυμία Σελ. 141
ii. Η αντικειμενική επωνυμία Σελ. 141
iii. Η μικτή επωνυμία Σελ. 142
iv. Η φανταστική επωνυμία Σελ. 142
2. Οι προσθήκες στην ένδειξη
i. Η υποχρεωτική προσθήκη του εταιρικού τύπου Σελ. 142
ii. Η προσθήκη άλλων ενδείξεων Σελ. 143
Β. Η διατήρηση της επωνυμίας Σελ. 143
Άρθρο 251: Δημοσιότητα Σελ. 145
Ι. Αντικείμενο της ρύθμισης και σχέση με τη νομοθεσία περί ΓΕΜΗ Σελ. 149
ΙΙ. Δημοσιότητα της σύστασης και των τροποποιήσεων της ΟΕ (παρ. 1)
A. Νομική φύση της υποχρέωσης Σελ. 150
B. Θεμελίωση της υποχρέωσης Σελ. 151
Γ. Τρόπος ασκήσεως Σελ. 152
Δ. Υπόχρεοι - Λοιποί νομιμοποιούμενοι Σελ. 153
Ε. Καταχωριστέα στοιχεία - Μεταβολές Σελ. 154
ΣΤ. Προληπτικός έλεγχος των καταχωριστέων στοιχείων Σελ. 157
ΙΙΙ. Διενέργεια των διατυπώσεων δημοσιότητας - Απόκτηση νομικής προσωπικότητας (παρ. 2) - Λοιπές συνέπειες
Α. Γενικά Σελ. 160
Β. Η ιδρυτική καταχώριση στο ΓΕΜΗ Σελ. 161
Γ. Η δημοσιότητα των μεταβολών της ΟΕ Σελ. 163
ΙV. H αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία (παρ. 3)
Α. Εισαγωγικά Σελ. 166
Β. Δίκαιο του ΕμπΝ Σελ. 167
Γ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 170
Άρθρο 252: Η εταιρική σύμβαση Σελ. 181
Ι. Η αρχή της συμβατικής ελευθερίας στις σχέσεις προς τα έσω (εδ. α’)
Α. Σκοπός και αντικείμενο της ρύθμισης Σελ. 183
Β. Η έννομη σχέση των εταίρων μεταξύ τους Σελ. 184
Γ. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας των εταίρων Σελ. 185
ΙΙ. Μέτρο ευθύνης των εταίρων στις μεταξύ τους σχέσεις (εδ. β’)
Α. Ισχύσαν δίκαιο Σελ. 187
Β. Ισχύον δίκαιο Σελ. 188
Άρθρο 253: Λήψη αποφάσεων Σελ. 190
Ι. Λήψη αποφάσεων
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Αρχή της ομόφωνης και της πλειοψηφικής λήψης αποφάσεων Σελ. 192
2. Η πλειοψηφική λήψη αποφάσεων Σελ. 193
Β. Η συνέλευση των εταίρων ως το κυρίαρχο, ανώτατο όργανο της εταιρίας Σελ. 194
Γ. Δικαίωμα συμμετοχής και δικαίωμα ψήφου Σελ. 195
Δ. Απόφαση Σελ. 196
Ε. Διαδικασία Σελ. 197
ΣΤ. Τύπος Σελ. 197
Ζ. Το δικαίωμα ψήφου
1. Γενικά Σελ. 198
2. Αποκλεισμός δικαιώματος ψήφου Σελ. 198
3. Υποχρέωση ψηφοδοσίας Σελ. 199
4. Δέσμευση ψήφου με εξωεταιρική συμφωνία
α. Διακρίσεις Σελ. 200
β. Μεταξύ εταίρων Σελ. 200
γ. Μεταξύ εταίρων και τρίτου εκτός εταιρίας Σελ. 200
Η. Ελαττωματικές αποφάσεις
1. Εισαγωγικά Σελ. 201
2. Ακυρότητα λόγω περιεχομένου Σελ. 202
3. Ακυρότητα λόγω παράβασης διαδικαστικών διατάξεων Σελ. 202
4. Ελαττωματική απόφαση και ελαττωματική ψήφος Σελ. 203
Θ. Έννομες συνέπειες
1. Έννομες συνέπειες από την ακυρότητα Σελ. 203
2. Προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας των συναλλαγών Σελ. 204
Ι. Ερμηνεία αποφάσεων Σελ. 205
ΙΙ. Όρια πλειοψηφικών αποφάσεων
Α. Όρια στην εξουσία της πλειοψηφίας - Υποχρέωση πίστης και ισότιμης μεταχείρισης Σελ. 205
Β. Η αρχή της εξειδίκευσης Σελ. 205
Γ. Ο κανόνας του πυρήνα της εταιρικής συμμετοχής
1. Βασική διάκριση Σελ. 206
2. Περιεχόμενο σχετικώς αναφαίρετων δικαιωμάτων Σελ. 207
3. Απολύτως αναφαίρετα δικαιώματα Σελ. 208
Άρθρο 254: Διαχείριση Σελ. 209
Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία της διαχείρισης
Α. Γενικά Σελ. 214
Β. Εννοιολογικές διακρίσεις Σελ. 216
Γ. Η νομική θέση των διαχειριστών Σελ. 220
Δ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών Σελ. 226
Ε. H ευθύνη των διαχειριστών έναντι της εταιρίας Σελ. 244
ΙΙ. Η άσκηση της διαχείρισης
Α. Νόμιμη διαχείριση Σελ. 248
Β. Kαταστατική διαχείριση Σελ. 249
Γ. Η εναντίωση των διαχειριστών Σελ. 252
Δ. Επείγοντα διαχειριστικά μέτρα Σελ. 257
Ε. Δικαστικός διορισμός διαχειριστή (AK 69) Σελ. 261
ΣΤ. Λήξη της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 263
ΙΙΙ. Έκταση της διαχειριστικής εξουσίας
Α. Γενικά Σελ. 273
Β. Όρια από τον νόμο Σελ. 274
Γ. Περιορισμοί από την εταιρική σύμβαση και από τις αποφάσεις των εταίρων Σελ. 275
Δ. Οι πράξεις εκτός της συνήθους διοίκησης Σελ. 277
Άρθρο 255: Κέρδη και ζημίες Σελ. 283
Ι. Εισαγωγή
Α. Δομή της νέας διάταξης Σελ. 287
Β. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) Σελ. 287
ΙΙ.Τήρηση βιβλίων
A.Λογιστικά αρχεία Σελ. 289
B. Απλογραφικά βιβλία Σελ. 290
Γ. Διπλογραφικά βιβλία Σελ. 290
Δ. Λοιπά λογιστικά αρχεία Σελ. 291
Ε. Φορολογικό έτος Σελ. 292
ΣΤ. Παρακολούθηση της φορολογικής βάσης Σελ. 292
ΙΙΙ. Σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Α. Περιεχόμενο Σελ. 293
Β. Γενικές αρχές σύνταξης Σελ. 293
Γ. Διακρίσεις Σελ. 294
Δ. Αρμοδιότητα για τη σύνταξη Σελ. 295
Ε. Αρμοδιότητα για την έγκριση Σελ. 296
ΣΤ. Τακτικός έλεγχος - Δημοσιότητα Σελ. 299
IV. Διανομή κερδών
Α.Υπολογισμός κερδών ή ζημιών εταιρικής χρήσης Σελ. 300
Β. Υποχρέωση φυσικής απογραφής
1. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 302
2. Απλοποιήσεις και απαλλαγές στο ισχύον δίκαιο Σελ. 302
Γ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων Σελ. 303
Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
1. Περιεχόμενο Σελ. 303
2. Η υποχρέωση πίστης στη διανομή κερδών Σελ. 304
3. Ποσοστό συμμετοχής Σελ. 305
4. Αποκλίνουσες συμφωνίες Σελ. 305
5. Αποκλεισμός από τα κέρδη και απαλλαγή από τις ζημίες Σελ. 306
6. Αξίωση για λήψη των κερδών Σελ. 307
Ε. Δικαίωμα απολήψεων Σελ. 309
V. Φορολόγηση κερδών των προσωπικών εταιριών
Α. Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 311
Β. Φορολόγηση κερδών Σελ. 311
Γ. Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη Σελ. 312
Άρθρο 256: Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής Σελ. 314
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 316
ΙΙ. Το αδιάσπαστο της εταιρικής συμμετοχής - είσοδος/έξοδος εταίρου Σελ. 316
ΙΙΙ. Εμβέλεια της διάταξης Σελ. 317
IV. Έλλειψη επίδρασης στο νομικό πρόσωπο της ΟΕ Σελ. 318
V. Συμβατική ελευθερία Σελ. 318
VΙ. Η έννοια της μεταβίβασης Σελ. 319
VII. Η συναίνεση των εταίρων ως βασική προϋπόθεση Σελ. 320
VIII. Τύπος Σελ. 322
IX. Έννομες συνέπειες
Α. Ο κανόνας της ειδικής διαδοχής Σελ. 322
Β. Προσωποπαγή δικαιώματα Σελ. 323
Γ. Υποχρεώσεις-ευθύνη
1. Έναντι τρίτων Σελ. 324
2. Έναντι των άλλων εταίρων και της εταιρίας Σελ. 324
X. Tροποποίηση του καταστατικού Σελ. 325
ΧI. Μερική μεταβίβαση Σελ. 326
ΧΙΙ. Μεταβίβαση μεριδίου ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 326
XIΙΙ. Επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση εταιρικής συμμετοχής
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 327
Β. Επικαρπία Σελ. 327
Γ. Ενέχυρο Σελ. 328
Δ. Κατάσχεση εταιρικής συμμετοχής Σελ. 328
Άρθρο 257: Εξουσία εκπροσώπησης Σελ. 330
Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία της εκπροσώπησης
Α. Η νομική ρύθμιση της εκπροσώπησης Σελ. 332
Β. Οργανική εκπροσώπηση και συναφείς λειτουργίες Σελ. 334
Γ. Εμφανίσεις της εκπροσώπησης Σελ. 336
Δ. Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ Σελ. 340
ΙΙ. Έκταση και όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας
Α. Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 341
Β. Όρια και περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 345
Άρθρο 258: Ευθύνη εταίρων Σελ. 350
Ι. Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Γενικά Σελ. 354
2. Σκοπός Σελ. 355
3. Φορέας ευθύνης ο ομόρρυθμος εταίρος Σελ. 355
4. Χρονικό πλαίσιο ευθύνης Σελ. 356
Β. Οριοθέτηση ευθύνης ομορρύθμου εταίρου κατά το άρθρο 249 παρ.1 από άλλες νομικές βάσεις Σελ. 357
Γ. Σημασία των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 στην κοινοπραξία (άρθρο 293) Σελ. 357
Δ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ευθύνης ομόρρυθμου εταίρου
1. Γενικά Σελ. 357
2. Ύπαρξη εταιρίας Σελ. 358
3. Ύπαρξη εταιρικής ιδιότητας Σελ. 358
4. Εταιρικό χρέος
α. Έννοια Σελ. 359
β. Εταίρος ως δανειστής της εταιρίας Σελ. 360
Ε. Χαρακτηριστικά της ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου Σελ. 362
1. Ευθύνη εκ του νόμου Σελ. 362
2. Ευθύνη για αλλότριο χρέος Σελ. 362
3. Ευθύνη προσωπική, απεριόριστη και μη περιορίσιμη Σελ. 363
4. Άμεση εξωτερική ευθύνη Σελ. 364
5. Πρωτογενής ευθύνη Σελ. 364
6. Παρακολουθηματική ευθύνη
α. Έννοια Σελ. 364
β. Συνέπειες Σελ. 366
ΣΤ. Η σχέση των εταίρων μεταξύ τους είναι παθητική εις ολόκληρον ενοχή Σελ. 366
Ζ. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ εταιρίας και εταίρων; Σελ. 367
Η. Περιεχόμενο της ευθύνης
1. Χρηματική οφειλή Σελ. 369
2. Μη χρηματική οφειλή Σελ. 369
Θ. Αναγωγή εταίρου που ικανοποίησε τον εταιρικό δανειστή
1. Εισαγωγικά Σελ. 371
2. Αναγωγή κατά της εταιρίας Σελ. 371
3. Αναγωγή μεταξύ των εταίρων Σελ. 371
4. Αναγωγή από τον αποχωρήσαντα εταίρο Σελ. 373
Ι. Eυθύνη αποχωρήσαντος εταίρου
1. Ο κανόνας Σελ. 373
2. Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 374
3. Η προβληματική των διαρκών ενοχικών συμβάσεων Σελ. 374
4. Δυσμενείς για τον αποχωρήσαντα εταίρο εξελίξεις του εταιρικού χρέους με συμφωνία δανειστή και εταιρίας ή με δικαιοπρακτική ενέργεια της εταιρίας Σελ. 375
ΙΙ. Συμφωνία περί αποκλεισμού ή περιορισμού της ευθύνης των εταίρων (άρθρο 258 παρ. 1) Σελ. 376
ΙΙΙ. Ενστάσεις εναγόμενου εταίρου προς εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης (άρθρο 258 παρ. 2)
Α. Εισαγωγικά Σελ. 377
Β. Προσωπικές ενστάσεις εναγόμενου εταίρου Σελ. 378
Γ. Προβολή ενστάσεων εταιρίας από τον ομόρρυθμο εταίρο Σελ. 378
IV. Ευθύνη εισερχόμενου εταίρου (άρθρο 258 παρ. 3)
A. Εισαγωγικά Σελ. 380
B. Η είσοδος στην εταιρία Σελ. 380
Γ. Τρόπος εισόδου Σελ. 381
Δ. Αντίθετη συμφωνία Σελ. 382
V. Αναγκαστική εκτέλεση κατά των ομορρύθμων εταίρων (άρθρο 920 ΚΠολΔ)
A. Αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 920 ΚΠολΔ Σελ. 382
B. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 920 ΚΠολΔ Σελ. 383
Γ. Ζητήματα διαδικασίας Σελ. 384
VI. Πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας
A. Η πτωχευτική ικανότητα της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 385
B. Διαδικασία της κήρυξης της ομόρρυθμης εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 386
VII. Η πτώχευση των ομορρύθμων εταίρων
A. Η πτωχευτική ικανότητα των ομορρύθμων εταίρων Σελ. 388
Β. Η «συμπτώχευση» των ομορρύθμων εταίρων με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας Σελ. 388
Γ. Ατομική πτώχευση του ομορρύθμου εταίρου Σελ. 391
Δ. Συντονισμός της πτώχευσης της εταιρίας και των ομορρύθμων εταίρων της Σελ. 391
Άρθρο 259: Λύση της εταιρείας Σελ. 393
Ι. Εισαγωγικώς
Α. Γενικότητες Σελ. 396
Β. Οικονομία - σκοπός - δικαιοπολιτική αποτίμηση της διάταξης Σελ. 397
Γ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 398
ΙΙ. Το σύστημα των λόγων λύσης Σελ. 398
Α. Αποκλειστική ή ενδεικτική απαρίθμηση Σελ. 398
Β. Η 259 παρ. 1 εδ. α΄ ως διάταξη ειδική - Αρχή της διατήρησης της επιχείρησης Σελ. 399
Γ. Ερμηνευτική διεύρυνση των νόμιμων λόγων λύσης Σελ. 400
Δ. Καταστατικοί λόγοι λύσης Σελ. 402
Ε. Ανταγωνισμός λόγων λύσης Σελ. 406
ΙΙΙ. Οι νόμιμοι λόγοι λύσης
Α. Πάροδος χρόνου - διάρκεια Σελ. 407
Β. Απόφαση των εταίρων Σελ. 410
Γ. Πτώχευση Σελ. 418
Δ. H δικαστική λύση για σπουδαίο λόγο
1. Ένταξη στο σύστημα του Ν 4072/2012
α. Σκοπός της διάταξης Σελ. 422
β. Τυπολογία και ταξινόμηση Σελ. 424
γ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 425
δ. Σχέση με άλλες διατάξεις - αξιώσεις
δα. Έκτακτη καταγγελία της εταιρίας Σελ. 427
δβ. Έξοδος εταίρου (261) Σελ. 428
δγ. Αποκλεισμός εταίρου (263) Σελ. 429
δδ. Σχέση με αξίωση τροποποίησης του καταστατικού Σελ. 432
2. Ο σπουδαίος λόγος
α. Ο κανόνας
αα. Έννοια Σελ. 434
αβ. Πρόγνωση Σελ. 435
αγ. Η λύση ως ultima ratio Σελ. 436
αδ. Τυπολογία σπουδαίων λόγων λύσης Σελ. 438
β. Λόγοι που αφορούν στην εταιρία
βα. Ελαττωματική εταιρία Σελ. 439
ββ. Πραγματοποίηση/αδυναμία πραγματοποίησης σκοπού εταιρίας Σελ. 440
βγ. Διαρκής έλλειψη κερδοφορίας Σελ. 440
γ. Λόγοι που αφορούν στους εταίρους
γα. Συμπεριφορικοί λόγοι Σελ. 442
γβ. Μη συμπεριφορικοί λόγοι Σελ. 449
δ. Παραίτηση - αποδυνάμωση - συγγνώμη του λόγου Σελ. 450
3. Η διαδικασία λύσης
α. Γενικότητες Σελ. 452
β. Αρμοδιότητα Σελ. 454
γ. Ενάγων Σελ. 454
δ. Εναγόμενος Σελ. 456
ε. Βάρος απόδειξης Σελ. 457
στ. Χρόνος λύσης της εταιρίας Σελ. 457
ζ. Ένδικα μέσα Σελ. 458
η. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 459
4. Καταστατικές διαμορφώσεις του δικαιώματος δικαστικής λύσης Σελ. 459
Άρθρο 260: Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου Σελ. 465
Ι. Εισαγωγικώς Σελ. 466
ΙΙ. Νόμιμοι λόγοι εξόδου
Α. Θάνατος εταίρου Σελ. 467
Β. Πτώχευση εταίρου Σελ. 469
Γ. Δικαστική συμπαράσταση εταίρου Σελ. 471
ΙΙΙ. Καταστατικοί λόγοι εξόδου Σελ. 472
Άρθρο 261: Εκούσια έξοδος εταίρου Σελ. 474
Ι. Τα γενικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος εξόδου
Α. Η αρχή της ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος εξόδου Σελ. 477
Β. Ο ενδοτικός χαρακτήρας της διάταξης - Καταστατικές διαμορφώσεις
1. Στην εταιρία αορίστου χρόνου Σελ. 478
2. Στην εταιρία ορισμένου χρόνου Σελ. 479
Γ. Η φύση του δικαιώματος
1. Ο διαπλαστικός χαρακτήρας Σελ. 480
2. Το δικαίωμα εξόδου είναι ατομικό δικαίωμα Σελ. 480
ΙΙ. Η δήλωση εξόδου
Α. Ο λήπτης της δήλωσης Σελ. 481
Β. Το περιεχόμενο
1. Γενικά Σελ. 481
2. Το αναιτιολόγητο της εξόδου Σελ. 482
3. Ο τύπος Σελ. 482
4. Ο χρόνος επέλευσης των εννόμων συνεπειών της δήλωσης Σελ. 482
5. Η δημοσιότητα της δήλωσης Σελ. 483
IΙΙ. Τα όρια άσκησης του δικαιώματος
Α. Από την ΑΚ 288 Σελ. 484
Β. Από την ΑΚ 281 Σελ. 484
Γ. Η αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 767 παρ. 2 Σελ. 486
ΙV. Οι συνέπειες της εξόδου
Α. Η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 486
Β. Η τύχη της εταιρικής συμμετοχής του εξελθόντος
1. Η μεταβολή των συμμετοχών των λοιπών εταίρων Σελ. 486
2. Η έξοδος εταίρου διμελούς εταιρίας Σελ. 487
3. Διατήρηση του δικαιώματος ελέγχου και ενημέρωσης Σελ. 487
Γ. Η καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής
1. Ο χρόνος καταβολής της αξίας της εταιρικής συμμετοχής
i. Στην εταιρία αορίστου χρόνου Σελ. 488
ii. Στην εταιρία ορισμένου χρόνου Σελ. 488
iii. Όταν η εταιρία με την έξοδο καθίσταται μονοπρόσωπη Σελ. 489
2. Η αξίωση στην αξία της εταιρικής συμμετοχής στην εταιρία αορίστου χρόνου Σελ. 489
3. Η αξίωση στην αξία της εταιρικής συμμετοχής στην εταιρία ορισμένου χρόνου
i. H προϋπόθεση του «σπουδαίου λόγου» Σελ. 489
ii. Η συνέπεια της έλλειψης «σπουδαίου λόγου» Σελ. 491
iii. Δικονομικά Σελ. 493
Δ. Η ευθύνη του εξερχόμενου εταίρου για τα εταιρικά χρέη Σελ. 493
Ε. Η υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού Σελ. 495
Άρθρο 262: Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή Σελ. 496
Ι. Ο σκοπός της διάταξης Σελ. 497
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος
Α. Ο δικαιούχος του δικαιώματος Σελ. 497
Β. Η απαίτηση
1. Ο εκτελεστός τίτλος Σελ. 498
2. Ισχύς έναντι των εταιρικών δανειστών των καταστατικών ρητρών/ο όρος για το ύψος της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 499
Γ. Η προϋπόθεση της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης
1. Η έννοια της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 499
2. Η απόδειξη της άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 500
ΙΙΙ. Η αίτηση εξόδου
Α. Το αίτημα - Η διαδικασία Σελ. 501
Β. Οι καλούμενοι στη δίκη Σελ. 501
Γ. Η ισχύς της απόφασης Σελ. 501
ΙV. Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης
Α. Η αποβολή της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 502
Β. Η ικανοποίηση της απαίτησης Σελ. 503
Άρθρο 263: Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 504
Ι. Η διάταξη - Ο ενδοτικός χαρακτήρας Σελ. 506
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος
Α. Η ύπαρξη εταιρίας
1. Η αδημοσίευτη εταιρία Σελ. 508
2. Η διμελής εταιρία Σελ. 508
Β. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου
1. Τα στοιχεία του δικανικού συλλογισμού για τον αποκλεισμό Σελ. 510
2. Η έννοια του σπουδαίου λόγου Σελ. 512
3. Περιπτωσιολογία - Το στοιχείο της υπαιτιότητας Σελ. 515
4. Η μη εκπλήρωση της εισφοράς ως λόγος αποκλεισμού Σελ. 517
5. Η σχέση του σπουδαίου λόγου αποκλεισμού με τον σπουδαίο λόγο λύσης της εταιρίας Σελ. 520
Γ. Η δικαστική απόφαση
1. Η ενέργεια της διάπλασης Σελ. 521
2. Τα ένδικα μέσα Σελ. 522
3. Η διαιτητική επίλυση- η διαμεσολάβηση (δικαστική και εξώδικη) Σελ. 523
ΙΙΙ. Η διαδικασία
Α. Ο χρόνος άσκησης Σελ. 523
Β. Η ενεργητική νομιμοποίηση (Η μη σύμπραξη στην υποβολή της αίτησης)
1. Η από κοινού άσκηση του δικαιώματος αποκλεισμού προϋπόθεση του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 525
2. Η θέση της δικονομικής υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης των λοιπών εταίρων Σελ. 527
3. Η καταδίκη σε δήλωση βούλησης του μη συμπράττοντος εταίρου Σελ. 528
4. Ο αποκλεισμός από την εταιρία του μη συμπράττοντος εταίρου Σελ. 529
Γ. Η παθητική νομιμοποίηση Σελ. 531
Δ. Η διαδικασία Σελ. 533
IV. Οι συνέπειες
Α. Της υποβολής της αίτησης αποκλεισμού Σελ. 533
Β. Της απόφασης
1. Η απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 534
2. Η καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 534
Γ. To δικαίωμα ενημέρωσης Σελ. 535
V. Συρροή αιτήσεων λύσης της εταιρίας και αποκλεισμού Σελ. 535
Άρθρο 264: Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου Σελ. 537
Ι. Η απόδοση των πραγμάτων που εισφέρθηκε η χρήση τους (άρθρο 264 παρ. 1) Σελ. 538
ΙΙ. Η αξίωση για καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής
Α. Ο υπόχρεος Σελ. 539
Β. Το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού
1. Η έννοια της «πλήρους αξίας» της συμμετοχής Σελ. 542
2. Ο χρόνος της αποτίμησης
i. Στην περίπτωση της εκούσιας εξόδου Σελ. 543
ii. Στην περίπτωση του αποκλεισμού Σελ. 543
iii. Στην περίπτωση της αναγκαστικής εξόδου Σελ. 544
3. Μέθοδοι αποτίμησης Σελ. 544
4. Καταστατικές διαμορφώσεις
i. Ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού Σελ. 545
ii. Ως προς τον τρόπο καταβολής Σελ. 546
iii. Ισχύς των καταστατικών ρητρών έναντι των εταιρικών δανειστών Σελ. 546
5. Ο καθορισμός της αξίας από το δικαστήριο ή διαιτητή Σελ. 546
Γ. Ο χρόνος καταβολής της αξίας συμμετοχής Σελ. 547
ΙΙΙ. Η κάλυψη των αναλογούντων στον απερχόμενο εταιρικών χρεών Σελ. 547
Άρθρο 265: Κληρονόμοι θανόντος εταίρου Σελ. 549
Ι. Εισαγωγή
Α. Συνέπειες του θανάτου εταίρου Σελ. 554
Β. Αφάνεια εταίρου Σελ. 557
Γ. Λύση νομικού προσώπου που είναι μέλος εταιρίας Σελ. 557
ΙΙ. Συνέχιση της εταιρίας με τους επιζώντες εταίρους
Α. Γενικά Σελ. 558
Β. Ρήτρα που παρέχει δικαίωμα εισόδου στην εταιρία μετά το θάνατο του εταίρου Σελ. 560
ΙΙΙ. Συνέχιση της εταιρίας με τους κληρονόμους του αποθανόντος εταίρου
Α. Γενικά Σελ. 562
Β. Διαχειριστική εξουσία του κληρονόμου Σελ. 564
Γ. Συνέχιση της εταιρίας με όλους τους κληρονόμους Σελ. 565
Δ. Συνέχιση της εταιρίας με ορισμένους μόνον κληρονόμους Σελ. 567
Ε. Ρήτρα μετατροπής του κληρονόμου σε ετερόρρυθμο εταίρο Σελ. 571
IV. Ρήτρα μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής εν ζωή με την αναβλητική αίρεση της προαποβίωσης του εταίρου Σελ. 572
V. Tο δικαίωμα επιλογής του κληρονόμου ομόρρυθμου εταίρου
A. Γενικά Σελ. 573
B. Σκοπός της ρύθμισης Σελ. 573
Γ. Η πρόταση του κληρονόμου να λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 574
Δ. Το δικαίωμα εξόδου από την εταιρία Σελ. 576
Ε. Ο αναγκαστικού δικαίου χαρακτήρας του άρθρου 265 Σελ. 577
ΣΤ. Σε ποιες εταιρίες εφαρμόζεται το άρθρο 265 Σελ. 579
VI. Ευθύνη του κληρονόμου της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 580
A. Ευθύνη για τα εταιρικά χρέη
1. Ο κληρονόμος του ομόρρυθμου εταίρου
i. Γενικά Σελ. 580
α) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 581
β) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο Σελ. 582
ii. Μετατροπή του κληρονόμου σε ετερόρρυθμο εταίρο
α) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο Σελ. 583
β) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 583
iii. Έξοδος του κληρονόμου από την εταιρία
α) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο Σελ. 584
β) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 585
iv) Λύση της εταιρίας μετά το θάνατο του κληρονομούμενου Σελ. 585
2. Ευθύνη κληρονόμου του ετερόρρυθμου εταίρου
i. Γενικά
α) Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 585
β) Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο Σελ. 586
ii. Ευθύνη κληρονόμου του ετερόρρυθμου εταίρου σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Σελ. 586
3. Ευθύνη του εταίρου που κληρονόμησε την εταιρική συμμετοχή συνεταίρου του Σελ. 587
Β. Ευθύνη του κληρονόμου έναντι της εταιρίας
1. Ευθύνη κατά το εταιρικό δίκαιο Σελ. 587
2. Ευθύνη κατά το κληρονομικό δίκαιο Σελ. 588
VII. Ανίκανος και περιορισμένα ικανός κληρονόμος
A. Ανήλικος κληρονόμος Σελ. 588
B. Κληρονόμος υπό δικαστική συμπαράσταση Σελ. 591
VIII. Λύση της εταιρίας λόγω θανάτου εταίρου
A. Γενικά Σελ. 592
B. Αναβίωση της εταιρίας Σελ. 594
Γ. Θάνατος του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 595
Δ. Θάνατος εταίρου διμελούς εταιρίας Σελ. 595
ΙΧ. Λοιπά θέματα
Α. Κληρονομικό καταπίστευμα Σελ. 596
Β. Κληροδοσία Σελ. 597
Γ. Φαινόμενος κληρονόμος Σελ. 597
Δ. Εκτελεστής διαθήκης Σελ. 598
Ε. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς Σελ. 599
ΣΤ. Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς Σελ. 599
Ζ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 600
Άρθρο 266: Συνέχιση της εταιρείας Σελ. 601
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 602
ΙΙ. Αναβίωση μετά την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης
Α. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 603
Β. Προϋποθέσεις αναβίωσης Σελ. 604
ΙΙΙ. Αναβίωση μετά την πτωχευτική αποκατάσταση Σελ. 605
ΙV. Αναβίωση της λυθείσας (και μη πτωχεύσασας) εταιρίας Σελ. 606
Άρθρο 267: (Μονοπρόσωπη εταιρία) Σελ. 609
Ι. Εισαγωγικώς Σελ. 610
ΙΙ. Ένταξη της διάταξης στο σύστημα των προσωπικών εταιριών Σελ. 611
ΙΙΙ. Πεδίο και έκταση εφαρμογής της διάταξης Σελ. 612
IV. Κίνηση και συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας Σελ. 614
V. Η μονοπρόσωπη προσωπική εταιρία Σελ. 619
Άρθρο 268: Στάδιο εκκαθάρισης Σελ. 622
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Έννοια και σκοπός της εταιρικής εκκαθάρισης Σελ. 626
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 627
Γ. Ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας του εκκαθαριστικού σταδίου Σελ. 627
Δ. Συνέπειες από την έναρξη του εκκαθαριστικού σταδίου
1. Έννομες συνέπειες για την εταιρία Σελ. 632
2. Οι σχέσεις της εταιρίας με τους τρίτους Σελ. 634
3. Η θέση των εταίρων Σελ. 634
ΙΙ. Η εκκαθαριστική διαδικασία
Α. Περιγραφή των εργασιών της εκκαθάρισης
1. Έναρξη εργασιών εκκαθάρισης Σελ. 637
2. Απόσβεση παθητικού Σελ. 638
3. Σχηματισμός ενεργητικού Σελ. 641
4. Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης Σελ. 643
Β. Η περάτωση της εκκαθάρισης και οι συνέπειές της Σελ. 645
Γ. Η αναβίωση των εργασιών της εκκαθάρισης Σελ. 647
ΙΙΙ. Οι εκκαθαριστές
Α. Τα πρόσωπα και η νομική θέση των εκκαθαριστών
1. Ορισμός εκκαθαριστών Σελ. 648
2. Απόκτηση της ιδιότητας του εκκαθαριστή Σελ. 651
3. Σχέση των εκκαθαριστών με την εταιρία Σελ. 652
Β. Εξουσία και αρμοδιότητες εκκαθαριστών
1. Καθήκοντα εκκαθαριστών Σελ. 653
2. Έναρξη και παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών Σελ. 654
3. Ευθύνη εκκαθαριστών Σελ. 654
Άρθρο 269: Παραγραφή Σελ. 655
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 656
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 657
ΙΙΙ. Έναρξη και διακοπή παραγραφής Σελ. 659
Άρθρο 270: Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα Σελ. 660
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 661
ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 662
ΙΙΙ. Αξιολόγηση Σελ. 663
ΙV. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 665
V. Επαγγελματικές εταιρίες Σελ. 665
ΙΙ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 271-284 Ν 4072/2012) Σελ. 667
Άρθρο 271: Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 669
Ι. Έννοια και τυπολογικά χαρακτηριστικά Σελ. 670
ΙΙ. Οικονομική σημασία - Ιστορική εμφάνιση Σελ. 672
ΙΙΙ. Η περιορισμένη ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου Σελ. 674
Άρθρο 272: Εταιρική επωνυμία Σελ. 679
Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας
Α. Ο σχηματισμός της επωνυμίας Σελ. 680
1. Γενικά Σελ. 680
2. Οι τροποποιήσεις που επέφερε το νέο δίκαιο
i. Ο κανόνας του ελεύθερου σχηματισμού της εταιρικής επωνυμίας Σελ. 680
ii. Επιτρεπτή η αναφορά του ονόματος ετερόρρυθμου στην εταιρική επωνυμία Σελ. 681
iii. Η υποχρεωτική προσθήκη του εταιρικού τύπου Σελ. 681
3. Ετερόρρυθμη εταιρία με, ομόρρυθμους εταίρους της, κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 681
Β. Η έννομη θέση του ετερόρρυθμου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία
1. Η νομοθετική μεταβολή Σελ. 682
2. Η ευθύνη του ετερόρρυθμου, ως εκδήλωση της αρχής του φαινομένου δικαίου (Rechtsschein) Σελ. 683
Γ. Η διατήρηση της επωνυμίας
1. Μετά την αποχώρηση ετερόρρυθμου, του οποίου το όνομα περιέχεται στην εταιρική επωνυμία Σελ. 684
2. Μετά τη μετατροπή ομόρρυθμου σε ετερόρρυθμο εταίρο Σελ. 684
Άρθρο 273: Δημοσιότητα Σελ. 686
I. Σύσταση - Προϋποθέσεις
Α. Σύμπραξη προσώπων Σελ. 687
Β. Εταιρική σύμβαση - Καταστατικό Σελ. 688
II. Δημοσιότητα Σελ. 691
III. Ελαττωματική σύσταση Σελ. 692
Άρθρο 274: Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 695
I. Η θέση του ετερορρύθμου εταίρου στον ΕμπΝ
Α. Στον ΕμπΝ Σελ. 696
Β. Στο Ν 4072/2012 Σελ. 697
II. Διαχειριστική εξουσία Σελ. 698
ΙΙΙ. Λήψη αποφάσεων Σελ. 699
IV. Δικαίωμα εναντίωσης Σελ. 700
Άρθρο 275: Δικαίωμα ελέγχου Σελ. 702
I. Δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 703
ΙΙ. Το δικαίωμα ελέγχου
Α. Περιεχόμενο Σελ. 704
Β. Φορείς του δικαιώματος Σελ. 705
Γ. Μη αναγκαστικός χαρακτήρας Σελ. 705
Δ. Προϋποθέσεις άσκησης Σελ. 706
Άρθρο 276: Πράξεις ανταγωνισμού Σελ. 707
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 708
ΙΙ. Περιεχόμενο Σελ. 708
ΙΙΙ. Κυρώσεις - Παραγραφή Σελ. 710
ΙV. Απαλλαγή Σελ. 712
V. Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 712
Άρθρο 277: Κέρδη και ζημίες Σελ. 713
I. Εισαγωγή
Α. Η προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 26 ΕμπΝ Σελ. 715
Β. Η νέα διάταξη του άρθρου 277 Σελ. 715
ΙΙ. Η συμμετοχή του ετερόρρυθμου εταίρου στα κέρδη της εταιρίας
Α. Δικαίωμα σύμπραξης στη σύνταξη και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 716
Β. Η σημασία της υποχρέωσης πίστης στη διανομή κερδών Σελ. 718
Γ. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
1. Περιεχόμενο Σελ. 719
2. Ποσοστό συμμετοχής Σελ. 719
3. Αποκλίνουσες συμφωνίες Σελ. 720
4. Αποκλεισμός από τα κέρδη Σελ. 721
5. Αξίωση για λήψη των κερδών Σελ. 721
ΙΙΙ. Η υποχρέωση συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου στις ζημίες
Α. Περιεχόμενο Σελ. 722
Β. Απαλλαγή από τις ζημίες Σελ. 723
Γ. Συνέπειες του περιορισμού της συμμετοχής στις ζημίες
1. Έλλειψη υποχρέωσης καταβολής συμπληρωματικών εισφορών Σελ. 723
2. Αποκλειόμενες αξιώσεις Σελ. 725
3. Δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις Σελ. 726
Δ. Αποκλίνουσες συμφωνίες Σελ. 726
Άρθρο 278: Εξουσία εκπροσώπησης Σελ. 728
Ι. Εισαγωγή Σελ. 730
ΙΙ. Η εκπροσώπηση στο προϊσχύσαν δίκαιο
Α. Έλλειψη εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 730
Β. Κυρώσεις Σελ. 731
ΙΙΙ. Η εκπροσώπηση στο νέο δίκαιο
Α. Ο κατ’αρχήν αποκλεισμός του ετερόρρυθμου εταίρου από την εκπροσώπηση Σελ. 731
Β. Η ανάθεση εκπροσώπησης σε ετερόρρυθμο εταίρο Σελ. 732
Γ. Η στάση της θεωρίας Σελ. 733
Δ. Το απεριόριστο και περιορίσιμο της εξουσίας εκπροσώπησης Σελ. 733
Ε. Η εκπροσώπηση από μη εταίρο Σελ. 734
ΣΤ. Η παροχή πληρεξουσιότητας στον ετερόρρυθμο εταίρο ή τρίτο Σελ. 735
IV. Ευθύνη του διαχειριστή ετερόρρυθμου εταίρου
Α. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 736
Β. Η στάση της θεωρίας Σελ. 736
Γ. Ευθύνη λόγω έλλειψης καταστατικής διάταξης Σελ. 737
Δ. Έναρξη της ευθύνης Σελ. 738
Ε. Έκταση της ευθύνης
1. Ως προς τους εταιρικούς δανειστές Σελ. 738
2. Ως προς τους εταίρους Σελ. 739
ΣΤ. Είδος ευθύνης Σελ. 739
Ζ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 740
Άρθρο 279: Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 742
Ι. Εισαγωγή Σελ. 746
ΙΙ. Η περιορισμένη εξωτερική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου στο προϊσχύσαν δίκαιο
Α. Η διάταξη του άρθρου 26 ΕμπΝ Σελ. 746
Β. Η στάση της θεωρίας και της νομολογίας Σελ. 747
ΙΙΙ. Η περιορισμένη εξωτερική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου στο νέο δίκαιο
Α. Δομή του άρθρου 279 Σελ. 747
Β. Έννοια και περιεχόμενο της περιορισμένης ευθύνης
1. Ευθύνη μέχρι του ποσού της εισφοράς Σελ. 748
2. Είδος εισφορών Σελ. 750
3. Σύνδεση της ευθύνης του εταίρου με την αξία της εισφοράς του Σελ. 751
4. Περιεχόμενο της ευθύνης Σελ. 751
Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά της ευθύνης Σελ. 753
1. Ευθύνη άμεση Σελ. 753
2. Ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 754
3. Ευθύνη προσωπική Σελ. 754
Δ. Χρόνος έναρξης και λήξης της ευθύνης Σελ. 755
Ε. Λόγοι ελευθέρωσης από την ευθύνη
1. Καταβολή της εισφοράς στην εταιρία Σελ. 756
2. Ικανοποίηση εταιρικών δανειστών Σελ. 757
3. Συμψηφισμός Σελ. 758
4. Καταβολή της εισφοράς από τρίτο Σελ. 759
IV. Η ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου
Α. Έκταση της ευθύνης Σελ. 759
Β. Ύπαρξη εταιρίας Σελ. 760
Γ. Είσοδος νέου εταίρου Σελ. 761
V. Η ευθύνη του αποχωρούντος εταίρου Σελ. 761
VΙ. Αναβίωση της εξωτερικής ευθύνης
Α. Η απαγόρευση επιστροφής της εισφοράς Σελ. 762
Β. Μορφές απαγορευμένης επιστροφής εισφοράς
1. Περιουσιακές επιδόσεις Σελ. 763
2. Εξωεταιρικές συμβάσεις Σελ. 763
3. Ασυνήθιστα υψηλές αμοιβές Σελ. 764
4. Παροχές σε τρίτους Σελ. 764
Γ. Κατανομή βάρους απόδειξης Σελ. 764
VIΙ. Απαγόρευση απαλλακτικών συμφωνιών για την εξωτερική ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 765
Άρθρο 280: Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας Σελ. 766
Ι. Εισαγωγή Σελ. 769
ΙΙ. Η ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας στο προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 769
ΙΙΙ. Η ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας στο νέο δίκαιο
Α. Περιεχόμενο ευθύνης Σελ. 770
Β. Η ευθύνη του ιδρυτή ετερόρρυθμου εταίρου μη καταχωρισθείσας στο ΓΕΜΗ εταιρίας
1. Προϋποθέσεις
i. Ύπαρξη αδημοσίευτης ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 770
ii. Έναρξη λειτουργίας της εταιρίας Σελ. 770
iii. Παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ Σελ. 773
iv. Έλλειψη γνώσης του τρίτου Σελ. 774
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 776
Γ. Η ευθύνη νεοεισερχόμενου ετερόρρυθμου εταίρου σε λειτουργούσα αδημοσίευτη ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 777
1. Προϋποθέσεις
i. Λειτουργούσα αδημοσίευτη προσωπική εταιρία Σελ. 777
ii. Είσοδος στην εταιρία Σελ. 778
iii. Η έλλειψη γνώσης των τρίτων Σελ. 780
2. Έννομες συνέπειες Σελ. 781
Άρθρο 281: Λύση της εταιρείας Σελ. 782
Ι. Λύση - Εκκαθάριση
Α. Λύση Σελ. 783
Β. Εκκαθάριση Σελ. 786
Άρθρo 282: Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 789
Άρθρo 282A: Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη Σελ. 789
Άρθρo 283: Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 789
Ι. Ορισμός - Έννοια μετατροπής Σελ. 792
ΙΙ. Γνήσια και μη γνήσια μετατροπή Σελ. 793
ΙΙΙ. Μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ
Α. Ρυθμιστικό πεδίο Σελ. 794
Β. Λόγοι μετατροπής μιας ΕΕ σε ΟΕ και διαδικασία Σελ. 795
Γ. Συνέπειες μετατροπής Σελ. 798
IV. Μετατροπή ΟΕ σε ΕΕ
Α. Ρυθμιστικό πεδίο Σελ. 800
Β. Λόγοι μετατροπής μιας ΟΕ σε ΕΕ και διαδικασία Σελ. 801
Γ. Συνέπειες μετατροπής
1. Γενικώς ισχύοντα Σελ. 803
2. Ειδικώς ισχύοντα για την μετατροπή με μεταβολή ιδιότητας ομορρύθμου εταίρου Σελ. 805
V. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΕΕ ή ΟΕ
Α. Ρυθμιστικό πεδίο Σελ. 809
Β. Λόγος μετατροπής και διαδικασία Σελ. 810
Γ. Συνέπειες μετατροπής Σελ. 811
Άρθρο 284: Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές Σελ. 812
ΙΙI. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Άρθρα 285-292 Ν 4072/2012) Σελ. 819
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 285 επ. Ν 4072/2012 Σελ. 821
Ι. Βασικές παρατηρήσεις Σελ. 823
ΙΙ. Στοιχεία αφανούς εταιρίας
Α. Έννοια Σελ. 824
Β. Η αφανής εταιρία ως εσωτερική εταιρία Σελ. 824
Γ. Έλλειψη νομικής προσωπικότητας και εταιρικής περιουσίας Σελ. 825
Δ. Η αφανής εταιρία ως προσωπική εταιρία Σελ. 825
Ε. Τυπολογικά στοιχεία της αφανούς εταιρίας Σελ. 826
ΣΤ. Ενδοτικό δίκαιο - Ευθεία εφαρμογή των άρθρων 741 επ. ΑΚ Σελ. 827
ΙΙΙ. Διαπλαστική ελευθερία των συμβαλλομένων Σελ. 829
IV. Φορέας της επιχείρησης - μη εμπορικότητα της εταιρίας Σελ. 830
V. Η αφανής εταιρία ως εναλλακτική λύση στην άμεση συμμετοχή σε μια εμπορική εταιρία ως εταιρικό μέλος Σελ. 831
VI. Άλλα ζητήματα
A. Πτώχευση Σελ. 832
B. Μετατροπή σε άλλον εταιρικό τύπο Σελ. 832
Γ. Οριοθετήσεις αφανούς εταιρίας από συγγενείς συμβατικές μορφές
1. Γενικά Σελ. 832
2. Σύμβαση παρακοινωνίας Σελ. 833
3. Σύμβαση συμμετοχικού δανείου Σελ. 833
Άρθρο 285: Έννοια αφανούς εταιρείας Σελ. 835
Ι. Σύσταση εταιρίας Σελ. 836
ΙΙ. Συμβαλλόμενοι Σελ. 837
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις εμφανούς και αφανούς εταίρου
Α. Κοινές υποχρεώσεις Σελ. 837
Β. Υποχρεώσεις και δικαιώματα αφανούς εταίρου Σελ. 838
Γ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εμφανούς εταίρου Σελ. 839
ΙV. Τύπος Σελ. 839
V. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής - αλλαγή εμφανούς, αφανούς εταίρου Σελ. 840
VI. Εταιρική σύμβαση και εταιρικές αποφάσεις Σελ. 840
VII. Παράβαση εταιρικών υποχρεώσεων - μέτρο επιμέλειας
ως προς τη διαχείριση Σελ. 840
VIII. Παραγραφή των αξιώσεων μεταξύ των εταίρων Σελ. 841
IX. Δομικές αλλαγές στην επιχείρηση του εμφανούς εταίρου Σελ. 841
Άρθρο 286: Εισφορά αφανούς εταίρου Σελ. 842
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 842
ΙΙ. Η έννοια της εισφοράς Σελ. 843
ΙΙΙ. Μεταβίβαση ή παραχώρηση κατά χρήση Σελ. 844
IV. Ανώμαλη εξέλιξη της υποχρέωσης προς εισφορά Σελ. 845
V. Εισφορά του εμφανούς εταίρου Σελ. 845
Άρθρο 287: Σχέσεις με τρίτους Σελ. 846
Ι. Σχέσεις και ευθύνη του εμφανούς εταίρου προς τρίτους Σελ. 846
ΙΙ. Έλλειψη ευθύνης του αφανούς εταίρου έναντι των τρίτων Σελ. 847
ΙΙΙ. Ευθύνη αφανούς εταίρου Σελ. 848
IV. Πληρεξουσιότητα προς τον αφανή εταίρο Σελ. 848
V. Διάσπαση της αρχής του άρθρου 287 Σελ. 848
Άρθρο 288: Διαχείριση της αφανούς εταιρείας Σελ. 850
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 850
ΙΙ. Η διαχείριση του εμφανούς εταίρου Σελ. 851
ΙΙΙ. Αποκτώμενα από τη διαχείριση Σελ. 852
ΙV. Aπαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 853
V.Υποχρέωση λογοδοσίας Σελ. 853
VI. Συμμετοχή του αφανούς εταίρου στη διαχείριση Σελ. 853
Άρθρο 289: Κέρδη και ζημίες Σελ. 855
Ι. Η συμμετοχή των εταίρων στο οικονομικό αποτέλεσμα της αφανούς εταιρίας
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 856
Β. Συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη
1. Γενικά Σελ. 857
2. Προσδιορισμός του διανεμητέου κέρδους Σελ. 858
3. Χρόνος απόδοσης των κερδών Σελ. 859
4. Αξίωση απόδοσης διανεμόμενων κερδών Σελ. 860
Γ. Συμμετοχή των εταίρων στις ζημίες
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 861
2. Κάλυψη των ζημιών από τον αφανή εταίρο Σελ. 861
3. Περιορισμός της συμμετοχής του αφανούς στις ζημίες Σελ. 861
4. Κάλυψη ζημιών από υφιστάμενα - μελλοντικά κέρδη Σελ. 862
ΙΙ. Υποχρέωση λογοδοσίας
Α. Έννοια Σελ. 863
Β. Άσκηση αξίωσης λογοδοσίας Σελ. 863
Άρθρο 290: Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο Σελ. 864
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 864
ΙΙ. Αντικείμενο και όρια Σελ. 865
ΙΙΙ. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 867
ΙV. Δικονομική επιβολή Σελ. 867
Άρθρο 291: Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας Σελ. 868
Ι. Λόγοι λύσης της αφανούς εταιρίας
Α. Εισαγωγικά Σελ. 869
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 869
Γ. Ειδικά: Η καταγγελία της αφανούς εταιρίας Σελ. 870
ΙΙ. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας
Α. Εισαγωγικά Σελ. 872
Β. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 872
Γ. Η εκκαθάριση ως διακανονισμός εταιρικών σχέσεων
1. Ισχύουσα ρύθμιση Σελ. 873
2. Περιεχόμενο του διακανονισμού των εταιρικών σχέσεων Σελ. 874
3. Απόδοση της αξίας συμμετοχής του αφανούς εταίρου Σελ. 875
ΙΙΙ. Εφαρμοστέοι κανόνες στο στάδιο της εκκαθάρισης
Α. Εισαγωγικά Σελ. 876
Β. Ενδοτικός χαρακτήρας της εκκαθάρισης Σελ. 876
Γ. Εσωτερική - εξωτερική εκκαθάριση Σελ. 878
IV. Υποχρεώσεις εκκαθαριστή Σελ. 878
Άρθρο 292: Πτώχευση του εμφανούς εταίρου Σελ. 879
Ι. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 880
Β. Η πτώχευση ως λόγος λύσης της αφανούς εταιρίας Σελ. 880
Γ. Εκκαθάριση των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας Σελ. 881
ΙΙ. Ο αφανής εταίρος ως πτωχευτικός πιστωτής Σελ. 881
ΙΙΙ. Η οφειλόμενη εισφορά του αφανούς εταίρου ως πτωχευτική απαίτηση Σελ. 882
IV. Η κήρυξη σε πτώχευση του αφανούς εταίρου Σελ. 883
ΙV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (Άρθρο 293 Ν 4072/2012) Σελ. 885
Άρθρο 293: Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 887
Εισαγωγικώς: Οι βασικές αρχές - Περίγραμμα Definitio per genus proximum et differentium specificum Σελ. 890
I. Η κοινοπραξία ως ερμηνευτικό blackbox
Α. Έννοια - χαρακτηριστικά Σελ. 891
Β. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς Σελ. 892
Γ. Η δικαστική υπαγωγή στον κατάλληλο εταιρικό τύπο Σελ. 893
Δ. Λόγοι εμφάνισης - πλεονεκτήματα Σελ. 893
Ε. Μορφές εμφάνισης 
1. Νομοθετικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες Σελ. 894
2. «Γνήσια» και μη κοινοπραξία Σελ. 894
ΣT. Κίνδυνοι από τη λειτουργία της Σελ. 895
ΙΙ. H πορεία προς τη νομική κατοχύρωση
A. Η θέση της επιστήμης Σελ. 895
B. Οι νομολογιακές εξελίξεις
1. Η αντιμετώπιση της στερούμενης νομικής προσωπικότητας οντότητας Σελ. 897
2. Η ανίχνευση της νομικής ταυτότητας Σελ. 899
III. H τομή: Αναγνώριση στην κοινοπραξία ικανότητας δικαίου και πτωχευτικής ικανότητας
Α. Η ανταπόκριση του νομοθέτη στα πορίσματα της επιστήμης και στις νομολογιακές εξελίξεις Σελ. 901
Β. Η «οιονεί» νομική προσωπικότητα της κοινοπραξίας Σελ. 902
IV. Ειδικότερη νομική φύση της κοινοπραξίας μετά το Ν 4072/2012
Α. Η καταχωρισμένη κοινοπραξία: Εταιρία ή ανώνυμη σύμβαση; Σελ. 904
Β. Η αδημοσίευτη κοινοπραξία Σελ. 905
Γ. Συμπέρασμα ως προς τη νομική φύση Σελ. 906
V. Συνέπειες από τη μη καταχώριση
Α. Γενικά - Ικανότητα δικαιοπρακτικής βούλησης Σελ. 907
Β. Ύπαρξη αυτοτελών οργάνων Σελ. 908
Γ. Συνέπειες ως προς τη διαχείριση, την εκπροσώπηση και την ευθύνη των μελών και των διαχειριστών της
1. Άσκηση διαχείρισης με όργανα Σελ. 909
2. Η εις ολόκληρον ευθύνη ως κανόνας ενδοτικού δικαίου στην αδημοσίευτη εμπορική κοινοπραξία Σελ. 910
3. Η pro rata ευθύνη στη «γνήσια» κοινοπραξία Σελ. 910
4. Συμπέρασμα: Διαφοροποίηση της ευθύνης στη γνήσια και μη κοινοπραξία Σελ. 911
VI. Ερμηνεία της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 294 Ν 4072/2012 Σελ. 911
VII. Εμπορικότητα πράξης σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων
και ιδιωτικών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών Σελ. 913
V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 294 N 4072/2012) Σελ. 915
Άρθρο 294: Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 917
Ι. Εισαγωγικώς Σελ. 918
ΙΙ. Η εφαρμογή του Ν 4072/2012 στις προϋφιστάμενες αυτού εταιρίες Σελ. 918
ΙΙΙ. Η καταχώριση των προϋφιστάμενων εταιριών στο ΓΕΜΗ Σελ. 922
VΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ο εταίρος ως εργαζόμενος Σελ. 925
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 926
ΙΙ. Η εργασία ως εταιρική εισφορά Σελ. 927
ΙΙΙ. Η διάκριση της εταιρικής εργασίας από την εξαρτημένη Σελ. 931
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Η Αστική Εταιρία με νομική προσωπικότητα
Άρθρο 784 ΑΚ: Προσωπικότητα της Αστικής Εταιρίας Σελ. 938
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 939
ΙΙ. Προϋποθέσεις κτήσης νομικής προσωπικότητας
A. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών Σελ. 940
Β. Η επιδίωξη οικονομικού σκοπού Σελ. 941
Γ. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 942
ΙΙΙ. Συνέπειες κτήσης νομικής προσωπικότητας Σελ. 943
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία (Δικηγορική Εταιρία) Σελ. 945
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 946
ΙΙ. Σύσταση Σελ. 948
ΙΙΙ. Οργάνωση και Λειτουργία
Α. Επωνυμία Σελ. 949
Β. Εισφορές - Εταιρική περιουσία - Εταιρική συμμετοχή/Εταιρικές μερίδες
1. Εισφορές Σελ. 949
2. Εταιρική περιουσία Σελ. 950
3. Εταιρική συμμετοχή Σελ. 950
Γ. Μεταβολές στην εταιρική σύνθεση Σελ. 950
1. Είσοδος (νέου) εταίρου Σελ. 950
2. Έξοδος εταίρου
i. Αυτοδίκαιη έξοδος Σελ. 951
ii. Οικειοθελής αποχώρηση Σελ. 951
iii. Αποκλεισμός Σελ. 951
iv. Αξίωση του αποχωρούντος ή αποβληθέντος για απόδοση της αξίας της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 952
Δ. Τα όργανα Σελ. 952
1. Η ΓΣ των εταίρων Σελ. 952
2. Διαχειριστές Σελ. 953
i. Τρόπος δράσης και εξουσίες διαχειριστή Σελ. 953
ii. Υποχρέωση λογοδοσίας Σελ. 954
iii. Ευθύνη Σελ. 954
Ε. Εσωτερικές σχέσεις
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων
i. Δικαίωμα γνώσης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων (§1) Σελ. 954
ii. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (§3) Σελ. 954
iii. Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 955
ΣΤ. Σχέσεις της Δικηγορικής Εταιρίας με τους εντολείς της Σελ. 955
ΙΙΙ. Ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων
Α. Ευθύνη των εταίρων στις εσωτερικές σχέσεις Σελ. 956
Β. Ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων στις εξωτερικές σχέσεις Σελ. 956
IV. Λύση της Δικηγορικής Εταιρίας
Α. Παρέλευση της ορισμένης διάρκειάς της Σελ. 957
Β. Λήψη απόφασης της ΓΣ Σελ. 957
Γ. Η πλήρωση καταστατικού λόγου λύσης Σελ. 958
Δ. Η με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, έκπτωση ή απώλεια της ικανότητας εταίρου σε δικηγορική εταιρία (λ.χ. απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας) του συνόλου των εταίρων Σελ. 958
Ε. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 958
V. Εκκαθάριση Σελ. 958
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Σελ. 959
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 960
Α. Σκοπός και κύρια χαρακτηριστικά του Ομίλου Σελ. 961
Β. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Όμιλος με έδρα στην Ελλάδα Σελ. 962
Γ. Νομική φύση Σελ. 963
ΙΙ. Σύσταση του ΕΟΟΣ
Α. Σύμβαση ίδρυσης Σελ. 963
Β. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 965
Γ. ΕΟΟΣ ευρισκόμενος στο στάδιο της ίδρυσης (αδημοσίευτος ΕΟΟΣ) Σελ. 965
ΙΙΙ. Η ιδιότητα μέλους του ΕΟΟΣ Σελ. 966
Α. Απόκτηση της ιδιότητας μέλους
1. Κατά πρωτότυπο τρόπο Σελ. 967
2. Κατά παράγωγο τρόπο Σελ. 967
Β. Απώλεια της ιδιότητας μέλους Σελ. 968
1. Παραίτηση (αποχώρηση) μέλους Σελ. 969
2. Αποκλεισμός μέλους Σελ. 969
3. Θάνατος μέλους Σελ. 969
4. Απώλεια των προϋποθέσεων απόκτησης της ιδιότητας μέλους Σελ. 970
ΙV. Οργάνωση και λειτουργία του Ομίλου Σελ. 970
Α. Τα όργανα του Ομίλου Σελ. 970
1. Τα μέλη του Ομίλου: Οργάνωση και συγκρότηση - Λήψη αποφάσεων Σελ. 970
2. Οι διαχειριστές Σελ. 972
Β. Εσωτερικές σχέσεις
1. Δικαιώματα των μελών Σελ. 972
2. Υποχρεώσεις των μελών Σελ. 973
Γ. Εκπροσώπηση του Ομίλου Σελ. 974
Δ. Ευθύνη των μελών Σελ. 975
1. Αποκλεισμός - Περιορισμός ευθύνης Σελ. 975
2. Ευθύνη μετά την περάτωση του Ομίλου Σελ. 976
3. Ευθύνη επί μεταβολής των μελών του Ομίλου Σελ. 976
V. Περάτωση του Ομίλου: Λύση και εκκαθάριση Σελ. 977
Α. Λύση του Ομίλου με απόφαση των μελών
1. Υποχρεωτική λύση Σελ. 977
2. Δυνητική λύση Σελ. 978
Β. Λύση με δικαστική απόφαση Σελ. 978
1. Για μη τήρηση διατάξεων του Κανονισμού Σελ. 978
2. Για σπουδαίο λόγο Σελ. 979
3. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος Σελ. 979
Γ. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 979
Δ. Εκκαθάριση του Ομίλου Σελ. 979
VI. Πτώχευση του Ομίλου Σελ. 980
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Η Μονοπρόσωπη Εταιρία (Societas Unius Personae - “SUP”) Σελ. 981
Ι. Εισαγωγή Σελ. 984
II. Λόγοι αποτυχίας θεσμοθέτησης της SPE
Α. Ουσιαστικοί λόγοι Σελ. 985
1. Κατάργηση του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 985
2. Διαχωρισμός της πραγματικής από την καταστατική έδρα Σελ. 986
3. Συμμετοχή των εργαζόμενων Σελ. 987
Β. Νομοτεχνικοί λόγοι
1. Διάρθρωση της Πρότασης Κανονισμού Σελ. 987
2. Επιλεγείσα νομική βάση Σελ. 988
ΙΙI. Η Societas Unius Personae (SUP) ως νέα εναλλακτική λύση
Α. Η Πρόταση Οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρίες Σελ. 989
Β. Βασικά χαρακτηριστικά της SUP Σελ. 990
Γ. Νομοτεχνική προσέγγιση της Πρότασης Οδηγίας
1. Επιλεγείσα νομική βάση Σελ. 991
2. Νομοτεχνική διάρθρωση Σελ. 992
3. Επιλογή της SUP ως μονοπρόσωπης εταιρίας Σελ. 993
Δ. Νομική φύση της SUP Σελ. 994
Ε. Δυνατές επιλογές μεταφοράς της Οδηγίας στα εθνικά δίκαια Σελ. 995
ΣΤ. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Σελ. 996
ΙV. Οι εναρμονισμένες ρυθμίσεις της Πρότασης Οδηγίας
Α. Ίδρυση
1. Ηλεκτρονική ίδρυση Σελ. 997
2. Αμφισβήτηση του θεσμού της ηλεκτρονικής ίδρυσης Σελ. 998
3. Χρήση ηλεκτρονικών υποδειγμάτων ιδρυτικών πράξεων Σελ. 999
4. Ταυτοποίηση του ιδρυτή Σελ. 1000
5. Υποχρέωση χορήγησης πληροφοριών στον ιδρυτή Σελ. 1001
6. Τρόποι ίδρυσης Σελ. 1001
i. Ίδρυση εκ του μηδενός Σελ. 1001
ii. Ίδρυση από μετατροπή Σελ. 1002
7. Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ίδρυσης Σελ. 1003
Β. Επωνυμία Σελ. 1004
Γ. Έδρα Σελ. 1005
Δ. Κεφαλαιακή οργάνωση
1. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 1006
2. Καταβολή και κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 1007
3. Μοναδικό εταιρικό μερίδιο Σελ. 1008
4. Διατήρηση της εταιρικής περιουσίας Σελ. 1008
i. Ομοιότητα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της SPE Σελ. 1008
ii. Έλεγχος ισολογισμού Σελ. 1009
iii. Έλεγχος φερεγγυότητας Σελ. 1010
iv. Αποθεματικά Σελ. 1011
v. Πρόσθετοι περιορισμοί Σελ. 1011
vi. Ευθύνη για απαγορευμένες διανομές Σελ. 1012
E. Διοικητική Οργάνωση
1. Ατελής εναρμόνιση Σελ. 1013
2. Όργανα της SUP Σελ. 1014
3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου Σελ. 1014
4. Διευθυντικό όργανο Σελ. 1015
5. Απαγόρευση διορισμού μελών διευθυντικού οργάνου Σελ. 1016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Στοιχεία Λογιστικής και Φορολογίας προσωπικών εταιριών Σελ. 1017
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Α. Εισαγωγή
1. Καθορισμός των οντοτήτων Σελ. 1019
i. Πολύ μικρές οντότητες Σελ. 1020
ii. Μικρές οντότητες Σελ. 1020
iii. Μεσαίες οντότητες Σελ. 1020
iv. Μεγάλες οντότητες Σελ. 1021
2. Προσωπικές εταιρίες Σελ. 1021
3. Ορισμοί Σελ. 1021
Β. Προσωπική εταιρία και λογιστικό σύστημα
1. Διπλογραφικό σύστημα - Περιουσία της οντότητας Σελ. 1022
2. Ισολογισμός Σελ. 1024
3. Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 1025
4. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά) Σελ. 1026
5. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) Σελ. 1027
6. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Σελ. 1027
7. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 1028
8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 1028
9. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 1029
Γ. Κανόνες επιμέτρησης
1. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
i. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 1031
ii. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων Σελ. 1032
iii. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 1035
iv. Λειτουργική μίσθωση Σελ. 1036
v. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 1036
Δ. Αποτελέσματα - Καθαρή θέση - Προσάρτημα
1. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 1038
2. Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 1039
3. Το προσάρτημα Σελ. 1039
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α. Προσωπικές εταιρίες Σελ. 1040
Β. Νομικά πρόσωπα και οντότητες Σελ. 1040
Γ. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 1041
Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά η προσωπική εταιρία
1. Κέρδος και επιχειρηματική συναλλαγή Σελ. 1042
2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 1042
3. Η έννοια του εξόδου, εσόδου, κέρδους και ζημιάς Σελ. 1043
4. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23) Σελ. 1044
5. Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 1046
6. Επισημάνσεις επί των αποσβέσεων Σελ. 1046
7. Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 1047
Ε. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Σελ. 1048
ΣΤ. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 1049
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1057
Back to Top