Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πίτσος Ν.

Σε απόθεμα

Τιμή: 215,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17049|17050
8 ώρες
Εισηγητές: Πίτσος Ν.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τον συμμετέχοντα στις βασικές νομικές και οικονομικές έννοιες, τις επικαίρες προβληματικές αλλά και την οργάνωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με βάση και τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο επίκεντρο του σεμιναρίου θα αναλυθούν, μετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, το εφαρμοζόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και η ελληνική νομοθεσία στο δίκαιο της ενέργειας, οι σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις, η διαμόρφωση των Συμβάσεων εμπορίας και προμήθειας ενέργειας, οι ειδικές προκλήσεις στο νέο Δίκαιο των ΑΠΕ, ο θεσμός και ιδίως η λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας (ΕΧΕ) αλλά και οι σημαντικότερες προβληματικές του Δικαίου του Ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές.

Ρυθμιστικά Χαρακτηριστικά του Δικαίου της Ενέργειας - Ευρωπαϊκό και ελληνικό Δίκαιο της Ενέργειας

 • Η εξέλιξη του Ενεργειακού Ρυθμιστικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  - Νομοθετικά Κείμενα
  - Ενσωμάτωση, Στάδια και Μοντέλα απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην εθνική έννομη τάξη
  - Ο κωδικάς Συναλλάγων Ηλεκτρικής Ενέργειας & ο Ν 4001/2011
  - Το πακέτο «Clean Energy for All Europeans» και η έννοια του καταναλωτή «prosumer»
 • Η εσωτερική οργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας
  - Οι ρυθμιστικοί φορείς της Ενεργειακής Αγοράς (ΡΑΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ - ΔΑΠΕΕΠ - Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΕΧΕ)
  - Συμβάσεις εμπορίας - συμβάσεις διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  - Έννοια του Ενεργειακού Καταναλωτή - Aδειοδοτήσεις και μεταβιβάσεις ΑΠΕ - Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού - Οι μορφές Unbundling
 • Ειδικά θέματα: το Δίκαιο ΑΠΕ
  Θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδότηση - τιμές πώλησης ΑΠΕ και ο δικαστικός έλεγχος του Ν. 4254/2014 - Περικοπές «New Deal»
  Οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕEU Target Model και Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ)

Ανταγωνισμός - Κρατικές Ενισχύσεις - μηχανισμοί χρηματοδότησης & Δίκαιο της Ενέργειας

 • Ρυθμιστικό Δίκαιο ενεργειακής αγοράς Δικτύου και Ανταγωνισμός: οι επιμέρους προβληματικές
  - Σχετική αγορά και μερίδια αγοράς στην παραγωγή και προμήθεια -Δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ και ανταγωνισμός στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά- Third Party Access - Η πρόσβαση τρίτων στο προϊόν της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής
  - Η παροχή δημόσιας υπηρεσίας, παροχή ΥΚΩ υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο δίκαιο Ενέργειας και ανταγωνισμός - Οι συμβάσεις «take or pay» στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ - Αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος
  - Μηχανισμοί αποζημίωσης ΑΔΙ-Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ)- Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ΜΔΕΙ - Κρατικές ενισχύσεις και χρηματοδότηση ΑΠΕ: οι προσφάτες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους εταιριών και δημοσίων οργανισμών και φορέων, που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, σε όσους απασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πιο ουσιαστικά με το δίκαιο της Ενέργειας καθώς και σε όσους νομικούς επιστήμονες επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τις επίκαιρες προβληματικές για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή άλλους λόγους.

Ο Nικόλαος Ι. Πίτσος είναι Δικηγόρος, Εταίρος του δικηγορικού γραφείου “Νικόλας Ι. Πίτσος & Συνεργάτες” - Διδάκτωρ Νομικής, με ειδικότητα στο Δίκαιο Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Ανταγωνισμού καθώς και στο Εταιρικό δίκαιο. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Παν/μια Freie Universität Berlin και Strasbourg III, καθώς και διδακτορικό τίτλο από το Παν/μιο Freie Universität Berlin στο Βερολίνο. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Δημόσιο Συμφέρον και Ανταγωνισμός στο Ρυθμιστικό Δίκαιο των Αγορών Δικτύου (Αθήνα, 2018), Die erhebliche Behinderung des wirksamen Wettbewerbs (SIEC-Test) im Fusionskontrollrecht. Zugleich ein Beitrag zur Problematik der oligopolistischen Marktbeherrschung unter Vergleich mit dem amerikanischen SLC-Test (Βερολίνο 2013). Έχει διδάξει Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ενέργειας στην Γερμανία και την Ελλάδα. Τέλος, είναι Μέλος ΔΣ του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. - πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε), ενώ κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-COMP) στις Βρυξέλλες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top