ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύγχρονες Προκλήσεις και Ρόλος του Κράτους

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17989
Ηλιάδου Α.
Φλογαΐτης Σ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί

  Συνδυαστική Προσφορά

  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 47,00 €
  X1
  ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Βιβλίο (έντυπο)
  +
  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  Τιμή 120,00 €
  X1
  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
  =
  Σύνολο:

  από 167,00 €

  99,00 €

  έκπτωση 40.72%

Το βιβλίο εξετάζει συστηματικά το «Δίκαιο της Ενέργειας», όπως αυτό εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος, τόσο ως τμήμα της έννομης τάξης όσο και ως προς το δικό του εσωτερικό σύστημα. Κυρίως ερευνάται και προβάλλεται η θέση ότι στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, το κράτος μπορεί να συνδυάζει συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά τους παραδοσιακούς πυλώνες (αρχές) της οικονομίας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το έργο συμβάλλει στην περαιτέρω καλλιέργεια του δικαίου της ενέργειας στη χώρα μας ως ενός νέου νομικού κλάδου με δικό του εννοιολογικό σύστημα και δική του μεθοδολογία.
Πρόλογος Σελ. V
Σημείωμα Συγγραφέως Σελ. VII
Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Σελ. XIX
Εισαγωγή
Ι. Αντικείμενο μελέτης και σκοπός Σελ. 2
ΙΙ. Κράτος και οικονομία υπό το πρίσμα του Δικαίου της Ενέργειας Σελ. 8
ΙΙΙ. Δομή Σελ. 11
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Το σύγχρονο δίκαιο της ενέργειας
Κεφάλαιο Α'
Το Δίκαιο της Ενέργειας ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος
Ι. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 17
Α. Παραδοσιακή αντίληψη για τους κανόνες του τομέα της ενέργειας Σελ. 17
Β. «Μοντέρνο» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 20
Γ. «Σύγχρονο» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 24
ΙΙ. Στοιχεία για τον επιστημονικό διάλογο Σελ. 31
Α. Στοιχεία από την επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα Σελ. 31
Β. Συγκριτικά στοιχεία Σελ. 36
1. Αγγλόφωνη θεωρία Σελ. 36
2. Γαλλική θεωρία Σελ. 39
3. Γερμανική θεωρία Σελ. 42
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Κεφαλαίου Α' Σελ. 46
Κεφάλαιο Β'
Αντικείμενο του Δικαίου της Ενέργειας
Ι. Περιγραφή Σελ. 48
Α. Παραδοσιακή αντίληψη Σελ. 48
Β. Σύγχρονη αντίληψη Σελ. 50
ΙΙ. Χαρακτηριστικά Σελ. 53
Α. Μέθοδος Σελ. 53
1. Ενιαία μελέτη Σελ. 53
2. Διεπιστημονική προσέγγιση Σελ. 54
Β. Περιεχόμενο Σελ. 56
1. Πολυπλοκότητα Σελ. 56
2. Ανομοιογένεια Σελ. 57
Γ. Η δυναμική του Δικαίου της Ενέργειας Σελ. 60
1. Δυναμική εξέλιξη λόγω αλλαγής δεδομένων Σελ. 60
2. Ρήτρες εξέλιξης του Δικαίου Σελ. 63
3. Ασφάλεια δικαίου – Δυναμική ρύθμιση Σελ. 63
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Κεφαλαίου Β' Σελ. 65
Κεφάλαιο Γ'
Πηγές Δικαίου της Ενέργειας
Ι. Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας Σελ. 68
Α. Γενική περιγραφή Σελ. 69
Β. Επιμέρους θέματα Σελ. 70
1. Κρατική κυριαρχία και ενεργειακοί πόροι Σελ. 70
2. Περιβάλλον και κλίμα Σελ. 71
3. Οικονομική συνεργασία Σελ. 74
4. Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας Σελ. 74
5. Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα Σελ. 78
6. «Ήπιο δίκαιο» Σελ. 78
Γ. Σχέση με την εθνική έννομη τάξη Σελ. 79
ΙΙ. Ευρωπαϊκό (Ενωσιακό) Δίκαιο Ενέργειας Σελ. 82
Α. Πρωτογενές Δίκαιο ΕΕ Σελ. 84
1. Ενέργεια (άρθρο 194 ΣΛΕΕ) Σελ. 84
2. Περιβάλλον Σελ. 87
3. Διευρωπαϊκά δίκτυα Σελ. 88
4. Ανταγωνισμός Σελ. 90
Β. Παράγωγο Δίκαιο ΕΕ Σελ. 91
1. Περιγραφή Σελ. 91
(α) Απελευθέρωση αγοράς και ανταγωνισμός Σελ. 91
(1) Πρώτες κανονιστικές παρεμβάσεις της ΕΕ στον τομέα Σελ. 92
(2) Δεύτερη δέσμη μέτρων Σελ. 93
(3) Τρίτη δέσμη μέτρων Σελ. 94
(4) Τέταρτη δέσμη μέτρων; Σελ. 97
(5) «Τριτογενές Δίκαιο ΕΕ» Σελ. 98
(β) Περιβάλλον και Κλίμα Σελ. 99
(1) Διάφορα μέτρα για το περιβάλλον Σελ. 99
(αα) Καταγραφή Σελ. 99
(ββ) Εργαλεία δράσης Σελ. 101
(2) Δομική σύνδεση ενεργειακής πολιτικής με την πολιτική περιβάλλοντος Σελ. 103
(αα) Η νομοθεσία «20-20-20» Σελ. 103
(ββ) Ενεργειακή Ένωση Σελ. 106
(γγ) Δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια Σελ. 106
(δδ) Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία», Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης και «Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα» Σελ. 109
(3) Λοιποί κανόνες ΕΕ Σελ. 112
2. Χαρακτηριστικά Σελ. 112
(α) Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική Σελ. 113
(β) Εμβάθυνση συντονισμού πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα Σελ. 113
(γ) Εμβάθυνση ενοποίησης εθνικών αγορών Σελ. 115
3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 117
ΙΙΙ. Εθνική έννομη τάξη Σελ. 118
Α. Σύνταγμα Σελ. 118
1. Επιμέρους διατάξεις Σελ. 118
(α) Ενεργειακοί πόροι Σελ. 121
(β) «Οικονομικό σύνταγμα» Σελ. 122
(γ) Κοινή ωφέλεια Σελ. 123
(1) Διασφάλιση διαρκούς τροφοδοσίας Σελ. 123
(2) Ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης Σελ. 124
(3) Πρόσβαση σε ενεργειακά αγαθά και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες - Ενεργειακή πενία Σελ. 126
(δ) Περιβάλλον και κλίμα Σελ. 128
(1) Οικολογικό Σύνταγμα Σελ. 128
(2) Η διασφάλιση του κλίματος και η αναγωγή στο άρθρο 2 παράγραφος 1 Συντάγματος Σελ. 130
2. Κριτική Σελ. 131
(α) Υπερβολική διεύρυνση του Δικαίου της Ενέργειας Σελ. 131
(β) Υπερβολική διεύρυνση του πεδίου δικαστικού ελέγχου Σελ. 133
Β. Κοινό δίκαιο Σελ. 139
1. Περιγραφή Σελ. 139
(α) Οργάνωση και λειτουργία ενεργειακών αγορών Σελ. 139
(β) Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τον τομέα της ενέργειας Σελ. 142
(1) Υποστήριξη ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Σελ. 142
(2) Γεωθερμία Σελ. 143
(3) Ενεργειακή αποδοτικότητα Σελ. 144
(4) «Ενεργειακές Κοινότητες» Σελ. 144
(γ) Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής Σελ. 145
(1) Ηλεκτροκίνηση Σελ. 145
(2) Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) Σελ. 145
(3) Λοιπά μέτρα Σελ. 145
(4) Ειδική νομοθεσία για το κλίμα; Σελ. 146
2. Χαρακτηριστικά Σελ. 148
(α) Προσαρμογή προς το Δίκαιο ΕΕ Σελ. 148
(β) Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις Σελ. 151
(γ) Απουσία κωδικοποίησης Σελ. 154
ΙV. Συμπέρασμα Κεφαλαίου Γ' Σελ. 156
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Συστηματική θεώρηση
Κεφάλαιο Δ'
Το Δίκαιο της Ενέργειας στην έννομη τάξη
Ι. Το Δίκαιο της Ενέργειας και οι άλλοι κλάδοι του Δικαίου Σελ. 160
Α. Σχέσεις με λοιπούς κλάδους Σελ. 160
Β. Κριτήριο οριοθέτησης Σελ. 161
1. Το κριτήριο του σκοπού Σελ. 162
2. Κριτική Σελ. 164
3. Οριοθέτηση βάσει του θεματικού αντικειμένου Σελ. 166
ΙΙ. «Ιδιωτικό» και «Δημόσιο» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 169
Α. Ανάμεσα στο «Ιδιωτικό» και το «Δημόσιο» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 170
1. «Ιδιωτικό» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 170
2. «Δημόσιο» Δίκαιο της Ενέργειας Σελ. 174
Β. Μία «θολή» διάκριση Σελ. 176
1. Περιγραφή Σελ. 176
2. Προβλήματα Σελ. 179
Γ. Θεωρητικές προσεγγίσεις Σελ. 181
1. Διοικητικό Ιδιωτικό Δίκαιο Σελ. 181
2. Εγγυητικός και κατευθυντήριος ρόλος του κράτους Σελ. 183
3. Αμοιβαίες επιδράσεις – κοινό σύστημα αμοιβαίας (ρυθμιστικής) υποστήριξης Σελ. 184
Δ. Θέση Σελ. 185
1. Δικονομικά θέματα Σελ. 186
2. Κατ’ ουσίαν διάκριση Σελ. 190
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Κεφαλαίου Δ' Σελ. 193
Κεφάλαιο Ε'
Διαστάσεις δημόσιου συμφέροντος και ο ρόλος του κράτους
Ι. Το πρόβλημα των εξωτερικοτήτων του τομέα της ενέργειας Σελ. 196
Α. Αρνητικές και θετικές εξωτερικότητες στην οικονομία Σελ. 196
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 196
2. Η σημασία των δημοσίων αγαθών Σελ. 197
Β. Αρνητικές και θετικές εξωτερικότητες του τομέα ενέργειας Σελ. 198
1. Αρνητικές εξωτερικότητες Σελ. 200
(α) Ασφάλεια Σελ. 200
(β) Κοινωνική και οικονομική συνοχή Σελ. 203
(γ) Περιβάλλον Σελ. 205
2. Θετικές εξωτερικότητες Σελ. 206
ΙΙ. Διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος Σελ. 208
Α. Κοινή ωφέλεια Σελ. 208
1. Νομική βάση Σελ. 208
2. Ο εγγυητικός ρόλος του κράτους Σελ. 210
Β. Περιβάλλον και κλίμα Σελ. 216
1. Νομική βάση Σελ. 216
2. Ο προστατευτικός ρόλος του κράτους Σελ. 217
Δ. Ανάπτυξη Σελ. 220
1. Νομική βάση Σελ. 220
2. Ο αναπτυξιακός ρόλος του κράτους Σελ. 221
III. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής Σελ. 224
V. Συμπέρασμα Σελ. 231
Κεφάλαιο ΣΤ'
Εσωτερικό σύστημα
Ι. Γενικές αρχές του Δικαίου Σελ. 235
Α. Βασικές εννοιολογικές παραδοχές Σελ. 235
Β. Σημασία Σελ. 237
ΙΙ. Αναζήτηση γενικών αρχών του Δικαίου της Ενέργειας Σελ. 238
Α. Εθνική έννομη τάξη Σελ. 241
1. Παραδοσιακή αντίληψη για τον τομέα της ενέργειας Σελ. 243
(α) Δημόσιο μονοπώλιο και δημόσια υπηρεσία υπό λειτουργικό κριτήριο Σελ. 244
(β) Οι γενικές αρχές της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 246
2. Αλλαγή προτύπου οργάνωσης Σελ. 247
(α) Φύση του αγαθού «ενέργεια» Σελ. 248
(β) Το κράτος ως υποκείμενο οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 249
3. Το περιβάλλον ως συνταγματικός στόχος Σελ. 251
4. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 252
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 253
1. Οικονομία Σελ. 254
2. Περιβάλλον Σελ. 256
3. Ασφάλεια εφοδιασμού Σελ. 257
Γ. Οι τρεις πυλώνες ενεργειακής πολιτικής Σελ. 260
Δ. Θεωρία Σελ. 263
1. Περιγραφή Σελ. 263
2. Αξιολόγηση Σελ. 265
ΙΙΙ. Θέση για τις γενικές αρχές του Δικαίου της Ενέργειας Σελ. 267
IV. Συμπέρασμα Κεφαλαίου ΣΤ' Σελ. 271
Σύνοψη θέσεων Σελ. 274
Βιβλιογραφία Σελ. 277
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 301
Back to Top