ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΥΛΙΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18454
Ιακωβίδης Ι.
Σισιλιάνος Λ. Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σισιλιάνος Λ. Α.

Το βιβλίο «Δικαιοδοτικές ασυλίες & Ανθρώπινα δικαιώματα» αποτελεί την πλέον πρόσφατη καταγραφή των εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο των κρατικών δικαιοδοτικών ασυλιών και της διάδρασής του με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εθιμική αρχή της κρατικής δικαιοδοτικής ασυλίας συμβαδίζει δύσκολα με το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε ως εφαλτήριο για περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα και εμβάθυνση, είτε ως εργαλείο στα χέρια δικηγόρων και δικαστών, το συγκεκριμένο βιβλίο προσφέρει στον αναγνώστη το σύνολο των αναγκαίων παραμέτρων για την κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ αυτών των δύο κλάδων του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VΙΙ
Εισαγωγή Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α΄
Επιβεβαίωση του κανόνα της δικαιοδοτικής ασυλίας του αλλοδαπού δημοσίου και των κρατικών αξιωματούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Aσυλία αλλοδαπού δημοσίου
I. Η κυριαρχία ως θεωρητική βάση της ασυλίας - Η αρχή par in parem non habet imperium Σελ. 20
A. H έννοια της κρατικής ασυλίας Σελ. 23
1. Η θεωρία Σελ. 23
2. Η εξέλιξη του θετικού δικαίου Σελ. 30
α. Οι πρώτες απόπειρες κωδικοποίησης της κρατικής ετεροδικίας Σελ. 30
β. Η έννοια της δικαιοδοτικής ασυλίας σε διεθνείς συμβάσεις Σελ. 35
i. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Kρατική Eτεροδικία Σελ. 35
ii. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τις δικαιοδοτικές ασυλίες των κρατών και της περιουσίας τους Σελ. 40
γ. Τα προνόμια και οι ασυλίες στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 47
δ. Η έννοια της ασυλίας σε εθνικές νομοθεσίες και συνακόλουθη νομολογία Σελ. 49
i. Η αμερικανική νομοθεσία Σελ. 50
ii. Η βρετανική νομοθεσία Σελ. 52
iii. Η ελληνική νομοθεσία Σελ. 56
iv. Η γαλλική νομοθεσία Σελ. 61
B. Η πηγή και η φύση του κανόνα Σελ. 63
1. Η πηγή του κανόνα Σελ. 63
α. Αβρότητα (Comity) Σελ. 64
β. Εθνικές νομοθεσίες Σελ. 67
γ. Διεθνές εθιμικό δίκαιο Σελ. 69
2. Η φύση του κανόνα Σελ. 70
ΙΙ. Η κυριαρχική πράξη ως πρακτική προϋπόθεση της ασυλίας - Actum jure imperii Σελ. 78
Α. Η κυριαρχική πράξη Σελ. 79
1. Ορισμός Σελ. 79
2. Ο χαρακτηρισμός Σελ. 81
α. Μεγάλες προσδοκίες: Διάκριση από τη διαχειριστική πράξη Σελ. 81
β. Τα κριτήρια διαχωρισμού Σελ. 82
γ. Χαμένες ψευδαισθήσεις: Σύμφυτοι προβληματισμοί με το χαρακτηρισμό της κυριαρχικής πράξης Σελ. 84
Β. Η ενεργοποίηση της κρατικής ασυλίας Σελ. 90
Γ. Διάκριση αστικής και ποινικής δικαιοσύνης Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ασυλία των κρατικών αξιωματούχων
I. Ασυλία Αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων Σελ. 97
Α. Ασυλία εν ενεργεία Αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων - Ratione personae Σελ. 99
1. Ορισμός Σελ. 99
2. Ποινική δικαιοδοσία Σελ. 103
3. Αστική – διοικητική δικαιοδοσία Σελ. 110
Β. Ασυλία πρώην αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων - Ratione materiae Σελ. 116
1. Ορισμός Σελ. 117
2. Νομολογία Σελ. 121
II. Ασυλία υπουργών εξωτερικών και λοιπών κρατικών αξιωματούχων Σελ. 125
Α. Υπουργοί εξωτερικών Σελ. 126
1. Ορισμός Σελ. 127
2. Παράμετροι Σελ. 128
Β. Υπουργοί άμυνας Σελ. 129
Γ. Λοιποί κρατικοί αξιωματούχοι Σελ. 131
ΙΙΙ. Διπλωματική και προξενική ασυλία Σελ. 139
A. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις Σελ. 140
B. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις Σελ. 143
ΜΕΡΟΣ Β΄
Η κάμψη της ασυλίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η κάμψη της κρατικής ασυλίας
Ι. Οι παραδοσιακές εξαιρέσεις-Τα πρώτα ρήγματα στο φράγμα της κρατικής ασυλίας Σελ. 151
Α. Acta iure gestionis Σελ. 151
1. Το κράτος έμπορος - H εξαίρεση των εμπορικών συναλλαγών Σελ. 152
2. Το κράτος πλοιοκτήτης – Η εξαίρεση των πλοίων Σελ. 157
3. Το κράτος εργοδότης – Η εξαίρεση των συμβάσεων εργασίας Σελ. 161
Β. Το κράτος αδικοπραγεί – Η εξαίρεση locus delicti Σελ. 169
Γ. Το κράτος παραιτείται της ασυλίας του – Η εξαίρεση της αποποίησης ασυλίας (waiver) Σελ. 177
Δ. H εξαίρεση ratione loci - Το κράτος ως φορέας εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων Σελ. 179
Ε. Διαιτησία Σελ. 182
ΙΙ. Οι σύγχρονες εξαιρέσεις - Τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας Σελ. 183
Α. Τρομοκρατία Σελ. 183
1. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) - 1996 Σελ. 184
2. Justice against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) - 2016 Σελ. 185
Β. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας Σελ. 189
1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας κατά ΟΔΓ – Ελληνικά δικαστήρια ουσίας και Άρειος Πάγος Σελ. 189
2. Ferrini κατά ΟΔΓ – Ιταλικά δικαστήρια ουσίας και Corte di Cassazione Σελ. 193
3. Δικαιοδοτικές Ασυλίες του Κράτους – Διεθνές Δικαστήριο ΟΗΕ Σελ. 195
4. La Sentenza 238/2014 - Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η κάμψη της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων
I. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων Σελ. 209
Α. Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα Σελ. 209
Β. Διεθνή εγκλήματα και προσωπική ποινική ευθύνη Σελ. 210
1. Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 211
α. Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας Σελ. 211
β. Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Σελ. 216
γ. Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις αναγκαστικές εξαφανίσεις Σελ. 221
2. Πρακτική εθνικών δικαστηρίων Σελ. 222
Γ. H κάμψη της ασυλίας στα διεθνή ποινικά δικαστήρια Σελ. 228
1. Οι Αρχές της Νυρεμβέργης Σελ. 229
2. Αd hoc ποινικά δικαστήρια ΟΗΕ Σελ. 232
3. Τα διεθνοποιημένα μικτά δικαστήρια Σελ. 236
4. Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Σελ. 245
ΙΙ. Υπουργοί εξωτερικών, διπλωμάτες και λοιποί κρατικοί αξιωματούχοι Σελ. 260
Α. Ένα βραχύβιο οbiter dictum? - H κριτική στην απόφαση Ένταλμα Σύλληψης Σελ. 262
Β. Αναδυόμενες εξαιρέσεις στη λειτουργική ασυλία: Οι εργασίες στην ΕΔΔ και στην 6η Επιτροπή Σελ. 264
Γ. Διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι Σελ. 269
Δ. Κρατικοί αξιωματούχοι Σελ. 274
Ε. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - Το Σχέδιο Σύμβασης της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου Σελ. 280
ΙΙΙ. Συμπληρωματικές νομικές βάσεις υποχώρησης ασυλίας Σελ. 285
Α. Οικουμενική δικαιοδοσία Σελ. 287
1. Θεωρία Σελ. 287
2. Εθνικές νομοθεσίες Σελ. 296
3. Νομολογία Σελ. 308
B. Έμμεση αποποίηση ασυλίας Σελ. 313
Γ. Έλλειψη συναίνεσης του κράτους Σελ. 318
Δ. Κανονιστική ιεραρχία και η εξαίρεση jus cogens Σελ. 321
1. Η απόφαση Al-Adsani Σελ. 323
2. H ισχυρή μειοψηφία Σελ. 325
Συμπεράσματα Σελ. 335
Τεκμηρίωση Σελ. 345
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 361
Ευρετήριο Σελ. 377
Back to Top