ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12789
Τριάντος Ν.
Στα πλαίσια της σειράς «Η δικηγορία στην πράξη», διευθυντής της οποίας είναι ο Β. Τσούμας, έχουν εκδοθεί το 2009 οι «Αδικοπραξίες» της Μ. Γεωργιάδου, το 2010 ο «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» της Μ. Κατζέλα και το 2011 «Η κοινωνία δικαιώματος» του Β. Τσούμα και το παρόν έργο για τις δικαιοπραξίες.

Αντικείμενο του βιβλίου των δικαιοπραξιών αποτελεί η ενδελεχής θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση του πέμπτου κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 127-200). Η διάταξη της ύλης είναι πρωτότυπη, καθώς πέραν της γενικής εισαγωγής, σε καθένα από τα 14 κεφάλαια αντιμετωπίζεται κάθε νομικό θέμα ως θεματική ενότητα, με ανάλυση των αντίστοιχων άρθρων για τις δικαιοπραξίες. Η ταξινόμηση αυτή κρίθηκε ως ιδιαίτερη χρήσιμη για τον μελετητή του δικαίου.

Ο συγγραφέας αναλύει την έννοια, τα στοιχεία και τις διακρίσεις των δικαιοπραξιών, θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και ανικανότητας, εικονικής βούλησης, ελαττωμάτων βουλήσεως, τύπου δικαιοπραξίας, προσυμφώνου, ακυρότητας, σύναψης συμβάσεων, ευθύνης από διαπραγματεύσεις κ.ά.

Το έργο «Δικαιοπραξίες» συμπληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων, τα οποία καλύπτουν όλη την περιπτωσιολογία των παραπάνω άρθρων.

Στο τέλος του έργου «Δικαιοπραξίες» παρατίθενται αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία επικουρούν τον αναγνώστη, προσφέροντάς του άμεση πρόσβαση στο θέμα που τον ενδιαφέρει.
Α. Εισαγωγή Σελ. 1
1. Έννοια δικαιοπραξίας Σελ. 2
Έννοια της δικαιοπραξίας Σελ. 2
Δήλωση βουλήσεως Σελ. 2
Ρητή και σιωπηρή δήλωση βουλήσεως Σελ. 4
Πράξη βουλήσεως Σελ. 5
Γενικό και ειδικό πραγματικό της δικαιοπραξίας Σελ. 5
2. Στοιχεία δικαιοπραξίας Σελ. 6
Ουσιώδη στοιχεία Σελ. 6
Επουσιώδη στοιχεία Σελ. 6
3. Πράξεις δικαίου με στενή έννοια Σελ. 7
Ηθελημένη δικαιοπρακτική βούληση Σελ. 7
Οιονεί δικαιοπραξίες Σελ. 7
Ανακοινώσεις βουλήσεως Σελ. 8
Ανακοινώσεις παραστάσεως Σελ. 8
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 8
Νομικές υλικές πράξεις Σελ. 9
Δικαιοπρακτική παράλειψη Σελ. 9
4. Διάκριση δικαιοπραξιών Σελ. 9
Μονομερείς Σελ. 9
Διμερείς Σελ. 10
Κοινές Σελ. 10
Συλλογικές πράξεις Σελ. 10
Εν ζωή και αιτία θανάτου Σελ. 10
Προσωπικού και περιουσιακού δικαίου Σελ. 11
Ενοχικές και εμπράγματες Σελ. 11
Υποσχετικές Σελ. 11
Εκποιητικές Σελ. 12
Επιδοτικές και μη επιδοτικές Σελ. 12
Επαχθείς και χαριστικές Σελ. 13
Αιτιώδεις και αναιτιώδεις Σελ. 13
Τυπικές και άτυπες Σελ. 14
Συναινετικές και παραδοτικές Σελ. 14
Ελεύθερης και αναγκαστικής κατάρτισης Σελ. 15
Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς συμβάσεις Σελ. 15
Β. Δικαιοπρακτική ικανότητα και ανικανότητα. Περιορισμένη ικανότητα (ΑΚ 127-129, 133-137) Σελ. 17
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα (AK 127) Σελ. 18
Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 18
Χαρακτήρας της διατάξεως Σελ. 18
Υπολογισμός χρόνου ενηλικιώσεως Σελ. 18
Απόδειξη ανηλικότητας Σελ. 19
Συνέπειες της ενηλικιώσεως του ανηλίκου ως προς τη δίκη Σελ. 19
2. Ανίκανοι για δικαιοπραξία (ΑΚ 128) Σελ. 19
Κριτήρια δικαιοπρακτικής ανικανότητας Σελ. 19
Υπολογισμός του χρόνου συμπληρώσεως του δεκάτου έτους Σελ. 20
Ανικανότητα του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση Σελ. 20
Συνέπειες ανικανότητας Σελ. 20
Ακυρότητα της δικαιοπραξίας Σελ. 20
Δικονομικά Σελ. 21
3. Περιορισμένα ικανοί (ΑΚ 133-137, 129 εδ. 2, 3) Σελ. 21
α. Περιορισμένη ικανότητα (ΑΚ 133) Σελ. 21
Γενικά Σελ. 21
Συνέπειες της περιορισμένης ικανότητας Σελ. 21
Απόδειξη της ανικανότητας Σελ. 21
β. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος (ΑΚ 134) Σελ. 22
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 22
Απόκτηση εννόμου οφέλους Σελ. 22
Δικαιοπραξίες από τις οποίες δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος Σελ. 22
Δικαιοπραξίες από τις οποίες αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος Σελ. 23
Πληρεξουσιότητα Σελ. 24
Νόμιμοι αντιπρόσωποι Σελ. 24
γ. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος (ΑΚ 135) Σελ. 24
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 24
Διάθεση κέρδους από την προσωπική εργασία Σελ. 24
Διάθεση αυτών που δόθηκαν για χρησιμοποίηση ή ελεύθερη διάθεση Σελ. 25
Αγοραπωλησία ακινήτου από ανήλικο Σελ. 26
Νόμιμοι αντιπρόσωποι Σελ. 26
Απόδειξη Σελ. 26
δ. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος (ΑΚ 136) Σελ. 26
Εγκυρότητα εκμισθώσεως των υπηρεσιών Σελ. 26
Έννοια εργασίας Σελ. 26
Συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια Σελ. 27
Ειδική συναίνεση Σελ. 27
Ανάκληση της συναινέσεως Σελ. 27
Αναπλήρωση της γενικής συναινέσεως από το δικαστήριο Σελ. 28
Ακυρότητα της συμβάσεως Σελ. 28
Εκπροσώπηση ανηλίκου Σελ. 28
ε. Ανήλικος που τελεί γάμο (ΑΚ 137) Σελ. 28
Ικανότητα για δικαιοπραξία Σελ. 28
στ. Πρόσωπα που βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση και πρόσωπα που βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 129 εδ. 2, 3) Σελ. 29
Ακυρότητα δικαιοπραξίας Σελ. 29
Γ. Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο (ΑΚ 130-132) Σελ. 31
1. Η δήλωση βουλήσεως από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη (ΑΚ 130) Σελ. 32
Ακυρότητα της δηλώσεως βουλήσεως (ΑΚ 130) Σελ. 32
Γνώση ανικανότητας Σελ. 32
Αθεράπευτο ανικανότητας Σελ. 33
Εκπροσώπηση ανίκανου Σελ. 33
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 33
Απόδειξη Σελ. 34
2. 'Ακυρη η δήλωση της βουλήσεως αν κατά το χρόνο που έγινε, το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του (ΑΚ 131 παρ. 1) Σελ. 34
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 34
Ισχυρισμοί Σελ. 36
Απόδειξη Σελ. 36
Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων - περιπτώσεις Σελ. 36
Φρενοβλάβεια Σελ. 36
Αλκοολισμός Σελ. 37
Αισχροκερδής δικαιοπραξία Σελ. 37
Διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βουλήσεως Σελ. 37
Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 37
Διάρκεια διαταραχής Σελ. 37
Αδυναμία συμμόρφωσης Σελ. 37
Κρίσιμος χρόνος για την επέλευση της ακυρότητας Σελ. 37
Ακυρότητα Σελ. 38
Παραγραφή Σελ. 38
3. Προσβολή των μη χαριστικών δικαιοπραξιών από τους κληρονόμους (ΑΚ 131 παρ. 2) Σελ. 38
Προσβολή δικαιοπραξιών Σελ. 38
Νομιμοποιούμενοι σε προσβολή Σελ. 39
Μη χαριστικές δικαιοπραξίες Σελ. 40
Προθεσμία προσβολής Σελ. 40
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 40
Δικονομικά Σελ. 40
4. Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον που αγνοούσε ανυπαίτια την κατάσταση του προσώπου με το οποίο συναλλάχθηκε - Αποζημίωση (ΑΚ 132) Σελ. 42
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 42
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 42
Αποκατάσταση της ζημίας - Αποζημίωση Σελ. 43
Δικονομικά Σελ. 43
Δ. Εικονική δήλωση (ΑΚ 138-139) Σελ. 45
1. Έννοια και διακρίσεις της εικονικότητας (ΑΚ 138) Σελ. 47
Έννοια εικονικότητας Σελ. 47
Διακρίσεις ανικανότητας Σελ. 47
2. Απόλυτη εικονικότητα Σελ. 48
α. Έννοια Σελ. 48
Έννοια Σελ. 48
β. Περιπτώσεις δεκτικές και ανεπίδεκτες εικονικότητας Σελ. 48
Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου Σελ. 48
Δημόσια έγγραφα Σελ. 49
Σύσταση οροφοκτησίας Σελ. 49
Εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 49
Πώληση ακινήτου Σελ. 49
Προσύμφωνο Σελ. 50
Αντιπροσώπευση Σελ. 50
Μίσθωση Σελ. 50
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 51
Εξοφλητική απόδειξη Σελ. 51
Εκχώρηση Σελ. 51
Σύμβαση εργασίας Σελ. 51
Καταγγελία συμβάσεως Σελ. 51
Εταιρία Σελ. 52
Συναλλαγματική Σελ. 52
Διαθήκη Σελ. 52
Αποδοχή κληρονομίας Σελ. 52
Οικονομικός έφορος Σελ. 52
Δημόσια Αρχή Σελ. 53
Πλειστηριασμός Σελ. 53
Δημόσιο Σελ. 53
Σχέσεις οικογενειακού δικαίου Σελ. 53
'Αδεια κυκλοφορίας Σελ. 53
Αυτοκίνητα Σελ. 53
γ. Προϋποθέσεις ακυρότητας Σελ. 53
Ύπαρξη δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 53
Συμφωνία των μερών Σελ. 54
Δικαιοπραξία ανεπίδεκτη εικονικότητας Σελ. 54
δ. Ακυρότητα Σελ. 54
Συνέπειες της εικονικότητας Σελ. 54
Παραίτηση από την ακυρότητα Σελ. 56
Σημείωση της αποφάσεως Σελ. 56
3. Σχετική εικονικότητα Σελ. 57
Έννοια Σελ. 57
Ανταποδοτική δωρεά Σελ. 58
Τύπος Σελ. 58
Ακυρότητα Σελ. 59
Πώληση ακινήτου Σελ. 59
4. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο Σελ. 60
Εικονικότητα και στο συμβαλλόμενο πρόσωπο Σελ. 60
5. Δικονομικά Σελ. 61
Ποίοι νομιμοποιούνται σε επίκληση της εικονικότητας Σελ. 61
Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 61
Στοιχεία αγωγής Σελ. 62
Ισχυρισμοί Σελ. 62
Αποδεικτικά μέσα - Βάρος αποδείξεως Σελ. 64
Κρίση δικαστηρίου Σελ. 65
Βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 65
Εκτέλεση αποφάσεως Σελ. 65
6. Δικαιοπραξίες με παρένθετο πρόσωπο Σελ. 65
Έννοια Σελ. 65
Αποτελέσματα Σελ. 66
7. Κρυψιβουλία (ενδιάθετη επιφύλαξη) Σελ. 66
Έννοια Σελ. 66
8. Αστεϊσμός Σελ. 67
Έννοια Σελ. 67
9. Καταπιστευτική δικαιοπραξία Σελ. 67
Έννοια Σελ. 67
10. Η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την (ΑΚ 139) Σελ. 69
Έννοια της διατάξεως Σελ. 69
'Αγνοια συναλλαχθέντος Σελ. 69
Προστασία διαδόχων Σελ. 69
Προστασία δανειστών Σελ. 70
Διαθήκη Σελ. 71
Καλόπιστος τρίτος Σελ. 71
Αποζημίωση Σελ. 71
Απόδειξη Σελ. 71
Ε. Ελαττώματα βουλήσεως (ΑΚ 140-157) Σελ. 73
Α. Δήλωση από πλάνη (ΑΚ 140) Σελ. 77
1. Γενικά Σελ. 77
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 77
2. Έννοια πλάνης και διακρίσεις αυτής Σελ. 77
Έννοια Σελ. 77
Πλάνη κατά την πράξη της δηλώσεως Σελ. 78
Πλάνη ως προς το περιεχόμενο της δηλώσεως Σελ. 79
Πλάνη ως προς την ταυτότητα προσώπου ή αντικειμένου Σελ. 79
Πλάνη ως προς τον υπολογισμό της τιμής Σελ. 79
Πλάνη ως προς τις έννομες συνέπειες Σελ. 80
Πλάνη ως προς το δίκαιο Σελ. 80
Πλάνη στη δήλωση ως προς την ιδιότητα Σελ. 80
Διάσταση μεταξύ δηλώσεως και δικαιοπρακτικής βουλήσεως Σελ. 80
Πλάνη και των δύο συμβαλλομένων Σελ. 81
3. Περιπτώσεις Σελ. 81
Υπογραφή εγγράφου Σελ. 81
Εγγύηση Σελ. 82
Δικαστικός συμβιβασμός Σελ. 82
Υπερημερία Σελ. 82
Μίσθωση Σελ. 82
Παραπλάνηση Σελ. 83
Προβολή δικαιοπραξίας Σελ. 83
Πώληση Σελ. 83
Δωρεά Σελ. 83
Αποδοχή κληρονομίας Σελ. 83
Αποποίηση κληρονομίας Σελ. 83
Πλειστηριασμός Σελ. 83
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 84
Παραχωρητήριο Σελ. 84
Δημόσια τάξη Σελ. 84
4. Δικονομικά Σελ. 84
Ακύρωση Σελ. 84
Ενάγων Σελ. 84
Εναγόμενος Σελ. 84
Απόδειξη Σελ. 84
Σώρευση Σελ. 84
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 84
5. Πλάνη ουσιώδης (ΑΚ 141) Σελ. 85
Γενικά Σελ. 85
Κριτήρια για το χαρακτηρισμό της πλάνης ως ουσιώδους. Γενικά Σελ. 85
Αντικειμενικό κριτήριο Σελ. 85
Υποκειμενικό κριτήριο Σελ. 86
Πλάνη περί το δίκαιο Σελ. 86
Κρίση του δικαστηρίου Σελ. 86
6. Πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος (ΑΚ 142) Σελ. 86
Δικαιοπρακτική πλάνη Σελ. 86
Ποιες θεωρούνται ιδιότητες προσώπου ή του πράγματος Σελ. 87
Ιδιότητες προσώπου Σελ. 87
Ιδιότητες πράγματος Σελ. 87
Κριτήρια της ουσιώδους πλάνης ως προς την ιδιότητα του προσώπου ή του πράγματος Σελ. 88
Ελαττώματα πράγματος Σελ. 89
7. Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια (ΑΚ 143) Σελ. 89
α. Πλάνη στη βούληση Σελ. 89
Πλάνη που αναφέρεται στα παραγωγικά αίτια Σελ. 89
Έννοια παραγωγικών αιτιών Σελ. 90
β. Περιπτώσεις παραγωγικών αιτιών Σελ. 90
Διαζύγιο Σελ. 90
Λύση εργασιακής συμβάσεως Σελ. 90
Εγγύηση Σελ. 90
Διαθήκη Σελ. 90
Ίδρυμα Σελ. 91
γ. Εξαιρέσεις στον κανόνα της ΑΚ 143 Σελ. 91
Ουσιώδης πλάνη Σελ. 91
Δικαιοπρακτικό θεμέλιο Σελ. 91
Γνώση των παραγωγικών αιτιών από τον αντισυμβαλλόμενο Σελ. 92
Πλάνη και των δύο μερών Σελ. 92
8. Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης (ΑΚ 144) Σελ. 92
Προστασία αντισυμβαλλόμενου Σελ. 92
Αποδοχή της δηλώσεως βουλήσεως από τον αντισυμβαλλόμενο Σελ. 93
Αντίθεση στην καλή πίστη Σελ. 93
9. Αποζημίωση λόγω ακυρώσεως (ΑΚ 145) Σελ. 94
Ευθύνη του πλανηθέντος Σελ. 94
Αποζημίωση αντισυμβαλλομένου Σελ. 94
Αποκλεισμός αποζημιώσεως Σελ. 95
Δικαιούχος αποζημιώσεως Σελ. 96
Υπόχρεος αποζημιώσεως Σελ. 96
Αξίωση αποζημιώσεως Σελ. 96
10. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης (ΑΚ 146) Σελ. 96
Γενικά Σελ. 96
Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεως Σελ. 96
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως. 
α) Διαβιβαστικό όργανο Σελ. 97
β) Εσφαλμένη διαβίβαση δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 97
Β. Δήλωση ως συνέπεια απάτης (ΑΚ 147-149) Σελ. 98
1. Γενικά Σελ. 98
Αντιμετώπιση της απάτης στον ΑΚ Σελ. 98
Σκοπός της διατάξεως 147 ΑΚ Σελ. 98
Ελαττωματική βούληση Σελ. 98
Διαφορά της έννοιας της απάτης μεταξύ ΑΚ και ΠΚ Σελ. 98
Έννοια απάτης ως αδικοπραξία Σελ. 99
2. Προϋποθέσεις ακυρώσεως της δικαιοπραξίας Σελ. 99
Αθέμιτη παραπλάνηση του αντισυμβαλλομένου Σελ. 99
Πρόθεση εξαπατήσεως Σελ. 100
Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ απάτης και δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 101
3. Απάτη τρίτου Σελ. 102
Απευθυντέες και μη δηλώσεις βουλήσεως Σελ. 102
Έννοια τρίτου Σελ. 103
4. Περιπτώσεις Σελ. 103
Αντιπρόσωπος Σελ. 103
Πιστωτική επιστολή Σελ. 104
Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 104
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 104
Μετοχές Σελ. 104
Πώληση Σελ. 104
Πλειστηριασμός Σελ. 106
Μίσθωση Σελ. 106
Επιταγή Σελ. 106
Παραγγελιοδόχος Σελ. 106
Πληρεξουσιότητα Σελ. 106
Απατηλή συμπεριφορά Σελ. 107
Ασφάλιση αυτοκινήτου Σελ. 107
Επώνυμο τέκνου Σελ. 107
Γάμος Σελ. 107
Αναγνώριση τέκνου Σελ. 107
Διαζύγιο Σελ. 107
Υιοθεσία Σελ. 108
Αποδοχή κληρονομίας Σελ. 108
Διαθήκη Σελ. 108
Συμβιβασμός Σελ. 109
Παραχωρητήριο Σελ. 109
Δίκαιο Σελ. 109
Δικαιοδοσία Σελ. 109
Καταδίκη σε δήλωση Σελ. 109
Δικαστή παραπλάνηση Σελ. 109
Πληρεξούσιος Δικηγόρος Σελ. 109
5. Δυνατότητα του δικαστηρίου να μην ακυρώσει τη δικαιοπραξία (ΑΚ 148) Σελ. 109
Προϋποθέσεις Σελ. 109
6. Ακύρωση δικαιοπραξίας - Αποζημίωση εξαπατηθέντος (ΑΚ 149) Σελ. 110
α. Δικαιώματα απατηθέντος Σελ. 110
Γενικά Σελ. 110
Ακύρωση δικαιοπραξίας - Συνέπειες Σελ. 110
β. Αποζημίωση εξαπατηθέντος Σελ. 111
Δικαίωμα αποζημιώσεως Σελ. 111
Έκταση αποζημιώσεως σε ακύρωση δικαιοπραξίας Σελ. 111
Αυτοτελής αξίωση Σελ. 112
Έκταση αποζημιώσεως σε αποδοχή δικαιοπραξίας Σελ. 112
γ. Απάτη και ουσιώδης πλάνη Σελ. 113
Ακύρωση λόγω πλάνης Σελ. 113
δ. Απάτη και ελαττώματα πωληθέντος πράγματος Σελ. 113
Επιλογή δικαιωμάτων Σελ. 113
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 113
7. Ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 114
Αναγωγή Σελ. 114
8. Δικονομικά Σελ. 114
Στοιχεία αγωγής Σελ. 114
Ανακοπή Σελ. 114
Ενστάσεις Σελ. 115
Αποδεικτικά μέσα Σελ. 115
Γ. Δήλωση ως συνέπεια απειλής (ΑΚ 150-153) Σελ. 115
1. Γενικά Σελ. 115
Η ρύθμιση Σελ. 115
Έννοια απειλής Σελ. 115
2. Προϋποθέσεις ακυρώσεως της δικαιοπραξίας Σελ. 116
'Ασκηση απειλής Σελ. 116
Πρόκληση δηλώσεως βουλήσεως μέσω της ψυχολογικής πιέσεως που του ασκείται Σελ. 117
Η απειλή πρέπει να είναι παράνομη Σελ. 117
Απειλή αντίθετη στα χρηστά ήθη Σελ. 118
Απειλή σοβαρή Σελ. 119
Κίνδυνος σπουδαίος και άμεσος Σελ. 120
Προσβολή εννόμων αγαθών Σελ. 120
3. Περιπτώσεις Σελ. 120
Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη Σελ. 120
'Αφεση χρέους Σελ. 121
Τόκοι Σελ. 121
Εντολή Σελ. 121
Συμβατική υποχρέωση Σελ. 121
Μήνυση Σελ. 121
Πολιτική αγωγή Σελ. 121
Μίσθωση Σελ. 121
Απειλή Σελ. 121
Γάμος Σελ. 121
Διαθήκη Σελ. 121
Διαδικαστικές πράξεις Σελ. 122
4. Δικαιώματα απειληθέντος (ΑΚ 152) Σελ. 122
Γενικά Σελ. 122
Ακύρωση δικαιοπραξίας - Συνέπειες Σελ. 122
Αποζημίωση απειληθέντος Σελ. 122
5. Απειλή από τρίτο (ΑΚ 153) Σελ. 123
Γενικά Σελ. 123
Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως Σελ. 123
Αποζημίωση Σελ. 123
Αξίωση απειληθέντος Σελ. 123
6. Δικονομικά Σελ. 124
Στοιχεία αγωγής Σελ. 124
Κρίση δικαστηρίου Σελ. 124
Δ. Ακύρωση δικαιοπραξίας - Αγωγή για ακύρωση (ΑΚ 154-155) Σελ. 124
Γενικά Σελ. 124
Ακύρωση της δικαιοπραξίας Σελ. 125
Φύση δικαστικής αποφάσεως Σελ. 126
Φύση του δικαιώματος ακυρώσεως Σελ. 126
Ενάγων Σελ. 126
Εναγόμενος επί συμβάσεως Σελ. 127
Εναγόμενος επί μονομερούς δικαιοπραξίας Σελ. 127
Ε. Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση (ΑΚ 156-157) Σελ. 128
Παραίτηση του δικαιούχου Σελ. 128
Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 129
Ακύρωση δικαιοπραξίας με ένσταση Σελ. 130
Εφαρμογή της ΑΚ 260 Σελ. 131
Μη αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 261 Σελ. 131
Αναστολή Σελ. 132
Δικονομικά Σελ. 132
ΣΤ. Τύπος δικαιοπραξίας (ΑΚ 158-165) Σελ. 133
1. Η αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών (ΑΚ 158) Σελ. 135
Το άτυπο των δικαιοπραξιών Σελ. 135
Η κατ' εξαίρεση επιβολή του τύπου Σελ. 135
2. Διακρίσεις του τύπου Σελ. 136
Συστατικός τύπος Σελ. 136
Περιπτώσεις αυστηρής τυπικότητας Σελ. 136
Είδη συστατικού τύπου Σελ. 137
Αποδεικτικός τύπος Σελ. 137
3. Τύπος που απαιτεί ο νόμος (ΑΚ 159 παρ. 1) Σελ. 138
Συνέπειες μη τηρήσεως του τύπου Σελ. 138
Θεραπεία της ακυρότητας Σελ. 138
Πρόταση της ακυρότητας Σελ. 138
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Περιπτώσεις Σελ. 139
Αποζημίωση Σελ. 139
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 139
Περιεχόμενο της δικαιοπραξίας Σελ. 140
Κατάργηση δικαιοπραξίας Σελ. 140
4. Τύπος που καθορίζεται από τα μέρη (ΑΚ 159 παρ. 2) Σελ. 141
Καθορισμός του τύπου Σελ. 141
Θεραπεία της ακυρότητας Σελ. 141
5. Αποδεικτική δύναμη του εγγράφου Σελ. 141
Δημόσια έγγραφα Σελ. 141
Ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 142
6. Περιπτώσεις που απαιτούν τύπο Σελ. 142
Αναγνώριση χρέους Σελ. 142
Αποδοχή δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 143
Απόδειξη Σελ. 143
'Αφεση χρέους Σελ. 143
Δικαιοδοσία Σελ. 143
Δικηγόροι Σελ. 143
Δημόσιο Σελ. 143
Δωρεά Σελ. 143
Εκχώρηση Σελ. 143
Εντολή Σελ. 144
Εμπορική αντιπροσωπεία Σελ. 144
Ευρεσιτεχνία Σελ. 144
ΕΠΕ Σελ. 144
Εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 144
Κοινωνία Σελ. 144
Μίσθωση Σελ. 144
Μεταβίβαση ακινήτου Σελ. 144
Μετοχές Σελ. 145
Νομή Σελ. 145
Παρακαταθήκη Σελ. 145
Πληρεξουσιότητα Σελ. 145
Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 145
Πώληση Σελ. 145
Συμβιβασμός Σελ. 145
ΝΠΔΔ Σελ. 146
7. Έγγραφος τύπος (ΑΚ 160) Σελ. 146
Γενικά - Συστατικός τύπος Σελ. 146
Το κείμενο του εγγράφου Σελ. 146
Ιδιόχειρη υπογραφή Σελ. 147
Υπογραφή αντιπροσώπου Σελ. 147
Υπογραφή με ξένο όνομα Σελ. 148
Ανυπόγραφο έγγραφο Σελ. 148
Περιεχόμενο υπογραφής Σελ. 148
Θέση υπογραφής Σελ. 148
Υπογραφή εν λευκώ Σελ. 149
Σύμβαση Σελ. 149
Κτήση βεβαίας χρονολογίας ιδιωτικού εγγράφου Σελ. 149
Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου Σελ. 149
'Αρνηση γνησιότητας ιδιωτικού εγγράφου Σελ. 150
8. Αναπλήρωση του έγγραφου τύπου με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΚ 161) Σελ. 150
Αναπλήρωση έγγραφου τύπου Σελ. 150
Σύμβαση Σελ. 151
9. Επιστολές, τηλεγραφήματα (ΑΚ 162) Σελ. 151
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 151
Μονομερείς δικαιοπραξίες - Συμβάσεις Σελ. 152
Πρωτότυπα τηλεγραφημάτων Σελ. 152
Περιπτώσεις: 
Τηλετύπημα Σελ. 153
Telex Σελ. 153
Τηλεγραφική πρόταση Σελ. 153
Ενυπόγραφες επιστολές Σελ. 153
Εγγυητική επιστολή Σελ. 153
ΦΑΞ Σελ. 154
10. Υπογραφή με μηχανικό μέσο (ΑΚ 163) Σελ. 154
Εξαίρεση Σελ. 154
Υπογραφή με μηχανικό μέσο Σελ. 154
Ανώνυμος τίτλος Σελ. 154
11. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας (ΑΚ 164) Σελ. 154
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 154
Ακυρότητα Σελ. 155
Τροποποιήσεις ουσιώδεις Σελ. 155
Περιπτώσεις ουσιωδών τροποποιήσεων Σελ. 155
Τροποποιήσεις επουσιώδεις Σελ. 156
Περιπτώσεις που δεν αποτελούν τροποποιήσεις Σελ. 156
Κατάργηση της δικαιοπραξίας Σελ. 157
Δικονομικά Σελ. 157
12. Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου (ΑΚ 165) Σελ. 158
Ερμηνευτικός κανόνας Σελ. 158
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 158
Απόδειξη Σελ. 159
Ζ. Προσύμφωνο (ΑΚ 166) Σελ. 161
1. Γενικά Σελ. 162
Έννοια προσυμφώνου Σελ. 162
Σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 163
Προσύμφωνο με προθεσμία ή αίρεση Σελ. 163
Φύση του προσυμφώνου Σελ. 164
Εξουσία διαθέσεως Σελ. 165
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 166
2. Περιεχόμενο προσυμφώνου Σελ. 166
Ουσιώδη στοιχεία Σελ. 166
Κύρος προσυμφώνου Σελ. 167
3. Τύπος προσυμφώνου Σελ. 167
Έγγραφος τύπος Σελ. 167
Τυπική δικαιοπραξία Σελ. 167
Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 167
Ακυρότητα προσυμφώνου Σελ. 168
Κατάργηση προσυμφώνου Σελ. 168
4. Χρόνος καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως Σελ. 168
Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως Σελ. 168
5. Δικαίωμα νομής ή κατοχής του πράγματος Σελ. 170
'Ασκηση του δικαιώματος Σελ. 170
6. Αδυναμία εκπληρώσεως της ενοχής από προσύμφωνο Σελ. 170
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 170
7. Μεταβίβαση του δικαιώματος Σελ. 171
Υποχρέωση από προσύμφωνο Σελ. 171
8. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως Σελ. 171
Αγωγή Σελ. 171
9. Παραγραφή της εκ προσυμφώνου αξιώσεως Σελ. 172
Παραγραφή της αξιώσεως Σελ. 172
10. Τίτλος κυριότητας Σελ. 173
Τίτλος Σελ. 173
11. Περιπτώσεις Σελ. 173
Αρραβώνας Σελ. 173
Ποινική ρήτρα Σελ. 173
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 173
Αποζημίωση Σελ. 174
Εικονικότητα Σελ. 174
Κοινωνία Σελ. 174
Μίσθωση Σελ. 174
Καταδολίευση δανειστών Σελ. 175
Καταπίστευση Σελ. 175
Αυτοκίνητα Σελ. 175
Αντέγγραφο Σελ. 175
12. Σύμφωνο προαιρέσεως Σελ. 175
Έννοια Σελ. 175
Τύπος Σελ. 176
Απόσβεση δικαιώματος Σελ. 176
Σύμφωνο εξωνήσεως Σελ. 176
13. Σύμφωνο προτιμήσεως Σελ. 176
Η. Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον - Δήλωση προς ανίκανο και περιορισμένα ικανό (ΑΚ 167-172) Σελ. 177
Α. Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον (ΑΚ 167) Σελ. 178
1. Η ενέργεια της δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 178
Γενικά Σελ. 178
Μη απευθυντέες δηλώσεις Σελ. 178
Απευθυντέες δηλώσεις Σελ. 178
2. Νομική ενέργεια δηλώσεως βουλήσεως κατά την ΑΚ 167 Σελ. 179
Νομική ενέργεια Σελ. 179
Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 179
Σκοπός της ΑΚ 167 Σελ. 179
3. Περιέλευση της δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 180
α. Δήλωση που απευθύνεται σε απόντα Σελ. 180
Γνώση του λήπτη Σελ. 180
Περιέλευση στην κατοχή του λήπτη Σελ. 180
Χρόνος περιελεύσεως Σελ. 181
Επιστολές - Τηλεγραφήματα Σελ. 181
Δήλωση με άγγελο Σελ. 181
Υποχρέωση παραλαβής της δηλώσεως Σελ. 181
β. Δήλωση που απευθύνεται σε παρόντα Σελ. 182
Δήλωση έγγραφη Σελ. 182
Δήλωση προφορική Σελ. 182
Δήλωση με άγγελο Σελ. 182
Απόδειξη Σελ. 182
4. Ανάκληση της δηλώσεως (ΑΚ 168) Σελ. 182
Δικαίωμα ανακλήσεως Σελ. 182
Τύπος ανακλήσεως Σελ. 183
Δήλωση ανακλήσεως Σελ. 183
Ενέργεια της ανακλητικής δηλώσεως Σελ. 183
Εξαίρεση στον κανόνα Σελ. 184
Συνέπειες της ανακλήσεως Σελ. 184
Δικονομικά Σελ. 184
5. Θάνατος αυτού που δήλωσε τη βούλησή του (ΑΚ 169) Σελ. 184
Σκοπός της διατάξεως Σελ. 184
Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 184
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 185
Δέσμευση - Ανάκληση Σελ. 185
Β. Δήλωση προς ανίκανο (ΑΚ 170) Σελ. 186
Δικαιοπρακτική ανικανότητα Σελ. 186
Ακυρότητα Σελ. 186
Γνώση ανικανότητας Σελ. 186
Χρόνος ανικανότητας Σελ. 186
Εκπρόσωπος ανικάνου Σελ. 186
Θάνατος αποδέκτη Σελ. 187
Γ. Δήλωση της βουλήσεως προς πρόσωπο που δεν έχει συνείδηση των πράξεών του κ.λπ. (ΑΚ 171) Σελ. 187
Ακυρότητα της δηλώσεως της βουλήσεως Σελ. 187
Προστασία του προσώπου που δήλωσε Σελ. 188
Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 188
Δ. Δήλωση προς περιορισμένα ικανό (ΑΚ 172) Σελ. 188
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 188
Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 188
'Αρθρο 173 Σελ. 189
Θ. Δικαιοπραξία απαγορευμένη από το νόμο και απαγορεύσεις διαθέσεως (ΑΚ 174-177) Σελ. 191
Α. Δικαιοπραξία απαγορευμένη (ΑΚ 174) Σελ. 192
1. Γενικά Σελ. 192
Περιεχόμενο της διατάξεως - Ακυρότητα Σελ. 192
Σκοπός της διατάξεως Σελ. 193
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 193
Ύπαρξη δικαιοπραξίας Σελ. 193
Απαγορευτικές διατάξεις Σελ. 194
Αντίθεση δικαιοπραξίας σε απαγορευτική διάταξη Σελ. 195
Να μην συνάγεται κάτι άλλο Σελ. 195
Υποσχετική σύμβαση Σελ. 196
Συνέπειες Σελ. 196
3. Δικαιοπραξίες με τις οποίες καταστρατηγείται ο νόμος Σελ. 197
Καταστρατήγηση νόμου Σελ. 197
4. Περιπτώσεις ακυρότητας Σελ. 198
Σύμβαση έργου Σελ. 198
Τιμολόγια Σελ. 198
Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 198
Σύμβαση εργασίας Σελ. 198
Βιβλιάρια υγείας Σελ. 198
Ανατοκισμός Σελ. 199
Οροφοκτησία Σελ. 199
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 199
Δημόσιο Σελ. 199
Οικόπεδα Σελ. 199
Παραμεθόριες περιοχές Σελ. 199
Κλήροι Σελ. 200
Κατάτμηση Σελ. 200
Αυθαίρετα Σελ. 201
Ακίνητα ΟΕΚ Σελ. 201
Πρακτορεία Σελ. 201
Δικηγόροι Σελ. 201
Χρηματιστήριο Σελ. 201
Β. Απαγόρευση διαθέσεως (ΑΚ 175-177) Σελ. 201
1. Απαγόρευση από το νόμο (ΑΚ 175) Σελ. 202
Γενικά Σελ. 202
Εξουσία για διάθεση αντικειμένου Σελ. 202
Έννοια διαθέσεως Σελ. 202
Αντικείμενο διαθέσεως Σελ. 203
Απαγορεύσεις διαθέσεως Σελ. 203
Ακυρότητα - Γενικά Σελ. 203
Ακυρότητα απόλυτη Σελ. 203
Ακυρότητα σχετική Σελ. 204
Ακυρότητα ενοχικής δικαιοπραξίας Σελ. 204
2. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαστική απόφαση (ΑΚ 176) Σελ. 204
Απαγόρευση διαθέσεως Σελ. 204
3. Απαγόρευση διαθέσεως από δικαιοπραξία (ΑΚ 177) Σελ. 205
Γενικά - Ενοχική ενέργεια Σελ. 205
Προστασία των συναλλαγών Σελ. 205
Αντικείμενο της απαγορεύσεως της εξουσίας διαθέσεως Σελ. 205
Η διάθεση απέναντι στον τρίτο Σελ. 206
Εξασφάλιση της μη περαιτέρω διαθέσεως Σελ. 206
Εξαιρέσεις Σελ. 206
Ι. Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη (ΑΚ 178-179) Σελ. 209
Α. Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη (ΑΚ 178) Σελ. 211
1. Γενικά Σελ. 211
Σκοπός της διατάξεως Σελ. 211
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 211
2. Χρηστά ήθη Σελ. 212
Προσδιορισμός χρηστών ηθών Σελ. 212
Κρίση για αντίθεση της δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη Σελ. 213
Έννοια νομική Σελ. 214
3. Κατηγορίες δικαιοπραξιών που αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη Σελ. 214
Γενικά Σελ. 214
Δικαιοπραξίες που επιδιώκουν ανήθικο αποτέλεσμα Σελ. 214
Δικαιοπραξίες που σκοπούν σε καταναγκασμό του προσώπου σε πράξη ή παράλειψη Σελ. 215
Δικαιοπραξίες που δεσμεύουν υπέρμετρα την ελευθερία του προσώπου Σελ. 215
Δικαιοπραξίες με τις οποίες η τήρηση του επιβαλλόμενου από την ηθική εξαρτάται από συνομολογούμενη αμοιβή Σελ. 215
'Αλλες περιπτώσεις αντιθέτων στα χρηστά ήθη δικαιοπραξιών Σελ. 215
Χρόνος που πρέπει να υφίσταται η αντίθεση στα χρηστά ήθη Σελ. 216
4. Συνέπειες της αντιθέσεως Σελ. 216
Ακυρότητα Σελ. 216
5. Περιπτώσεις Σελ. 217
Διαγωνισμός Σελ. 217
Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 217
Συμψηφισμός Σελ. 217
Επιταγή Σελ. 217
Προσωπικά δεδομένα Σελ. 217
Σύμβαση Σελ. 217
Μετατροπή Σελ. 218
Διαπραγματεύσεις Σελ. 218
Εικονικότητα Σελ. 218
Ποινική ρήτρα Σελ. 218
Διαζύγιο Σελ. 218
Διαθήκη Σελ. 218
Υιοθεσία Σελ. 218
Κληρονομία Σελ. 218
Τέκνα Σελ. 218
Έμποροι Σελ. 218
Εκποίηση εμπορευμάτων Σελ. 218
Κληρικοί Σελ. 218
Δικαιοδοσία Σελ. 219
Τράπεζα Σελ. 219
Καταχρηστικές ενστάσεις Σελ. 219
Β. Δικαιοπραξίες με τις οποίες δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου - Αισχροκερδείς δικαιοπραξίες (ΑΚ 179) Σελ. 219
1. Γενικά Σελ. 219
Ενδεικτική απαρίθμιση Σελ. 219
2. Δικαιοπραξίες με τις οποίες δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου (ΑΚ 179 εδ. α) Σελ. 219
Ελευθερία του προσώπου - Δέσμευση Σελ. 219
Υπερβολική δέσμευση Σελ. 220
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 220
3. Αισχροκερδείς δικαιοπραξίες (ΑΚ 179 εδ. β') Σελ. 221
Εφαρμογή διατάξεως Σελ. 221
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως - Γενικά Σελ. 221
Φανερή δυσαναλογία μεταξύ των παροχών Σελ. 222
Ανάγκη Σελ. 223
Κουφότητα Σελ. 225
Απειρία Σελ. 225
Εκμετάλλευση Σελ. 226
Συνέπειες Σελ. 226
4. Περιπτώσεις Σελ. 227
Εγγύηση Σελ. 227
Κοινωνία Σελ. 227
Εικονικότητα Σελ. 228
Χρησικτησία Σελ. 228
Μετοχές Σελ. 228
Αρμοδιότητα Σελ. 228
5. Δικονομικά Σελ. 228
Στοιχεία αγωγής - ισχυρισμοί Σελ. 228
Έλεγχος ΑΠ Σελ. 229
Ενστάσεις Σελ. 229
ΙΑ. Ακυρότητα - Έννοια - Μετατροπή - Επικύρωση - Ενέργεια ακύρωσης (ΑΚ 180-184) Σελ. 231
Α. 'Ακυρη δικαιοπραξία (ΑΚ 180) Σελ. 233
1. Ακυρότητα Σελ. 233
Έννοια Σελ. 233
Λόγοι ακυρότητας Σελ. 234
Ανυπόστατη και ατελής δικαιοπραξία Σελ. 235
2. Είδη ακυρότητας Σελ. 235
Αρχική και επιγενόμενη Σελ. 235
Απόλυτη Σελ. 235
Σχετική Σελ. 236
Ολική και μερική Σελ. 237
Δυνητική Σελ. 237
Κατά ποίων προτείνεται η ακυρότητα Σελ. 237
Ενέργεια ακυρότητας Σελ. 238
Β. Μερική ακυρότητα (ΑΚ 181) Σελ. 238
1. Ακυρότητα του μέρους Σελ. 238
Ο κανόνας της ΑΚ 181 Σελ. 238
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 238
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 239
Δικαιοπραξίες της οποίας κάποιο μέρος είναι άκυρο Σελ. 239
Διαιρετότητα της δικαιοπραξίας Σελ. 239
Η ακυρότητα να πλήττει μέρος μόνο της δικαιοπραξίας Σελ. 240
3. Η εξαίρεση του κανόνα Σελ. 240
Η θέληση των μερών Σελ. 240
'Αγνοια ακυρότητας Σελ. 241
Δικονομικά Σελ. 241
4. Περιπτώσεις Σελ. 242
Ανατοκισμός Σελ. 242
Δάνειο Σελ. 242
Αισχροκερδής δικαιοπραξία Σελ. 242
Τύπος Σελ. 242
Τιμαριθμική ρήτρα Σελ. 242
Μίσθωση Σελ. 242
Εικονικότητα Σελ. 242
Καταγγελία συμβάσεως Σελ. 242
Σύμβαση εργασίας Σελ. 242
Συμβάσεις πλαίσιο Σελ. 243
Διαθήκη Σελ. 243
Κρίση δικαστηρίου Σελ. 243
Γ. Μετατροπή της άκυρης δικαιοπραξίας σε άλλη έγκυρη (ΑΚ 182) Σελ. 243
1. Γενικά Σελ. 243
Έννοια Σελ. 243
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 244
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 244
Ακυρότητα δικαιοπραξίας Σελ. 244
'Αγνοια της ακυρότητας Σελ. 244
Στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας Σελ. 245
Η θέληση των μερών Σελ. 245
3. Μετατροπή από το νόμο Σελ. 246
Περιπτώσεις Σελ. 246
4. Δικονομικά Σελ. 246
Απόδειξη Σελ. 246
Αγωγή Σελ. 246
5. Περιπτώσεις Σελ. 247
Προσύμφωνο Σελ. 247
Αναγνώριση ακυρότητας Σελ. 247
Υποθήκη Σελ. 247
Εκχώρηση Σελ. 247
Συναλλαγματική Σελ. 247
Διαταγή πληρωμής Σελ. 247
Επιταγή Σελ. 248
Παραγραφή Σελ. 248
Δ. Επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας (ΑΚ 183) Σελ. 248
1. Γενικά Σελ. 248
Έννοια Σελ. 248
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 248
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 249
Ακυρότητα Σελ. 249
Γνώση της ακυρότητας Σελ. 249
Όροι για την επικύρωση Σελ. 249
Τρόπος συνάψεως της νέας δικαιοπραξίας Σελ. 249
Έκλειψη του λόγου ακυρότητας Σελ. 250
3. Συμβάσεις Σελ. 250
Αναδρομική ενέργεια Σελ. 250
Ενοχική ενέργεια Σελ. 251
Εμπράγματη ενέργεια Σελ. 251
4. Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 251
Αναδρομική ενέργεια Σελ. 251
5. Δικονομικά Σελ. 251
Απόδειξη Σελ. 251
Ε. Ενέργεια ακυρώσεως (ΑΚ 184) Σελ. 252
1. Έννοια και ενέργεια της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας Σελ. 252
Έννοια Σελ. 252
Ενέργεια της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας Σελ. 252
Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 252
Δικαστική απόφαση Σελ. 252
2. Συνέπειες της ακυρώσεως Σελ. 253
Ακυρότητα Σελ. 253
Αναδρομική ανατροπή των εννόμων συνεπειών Σελ. 253
Διαρκείς συμβάσεις Σελ. 253
3. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων Σελ. 254
Γενικά Σελ. 254
Προστασία τρίτων Σελ. 254
ΙΒ. Σύναψη συμβάσεως (ΑΚ 185-196) Σελ. 257
Α. Πρόταση για σύμβαση (ΑΚ 185) Σελ. 261
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 261
Έννοια συμβάσεως Σελ. 261
Προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεως Σελ. 261
Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων Σελ. 261
Διακρίσεις συμβάσεων Σελ. 261
2. Πρόταση (ΑΚ 185) Σελ. 262
Σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως Σελ. 262
Απευθυντέα δήλωση βουλήσεως Σελ. 262
3. Προϋποθέσεις ισχύος της προτάσεως Σελ. 263
Πρόταση πλήρης και ορισμένη Σελ. 263
Σκοπός η σύναψη συμβάσεως Σελ. 264
Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται Σελ. 264
Τύπος Σελ. 265
Δέσμευση του προτείνοντα Σελ. 265
4. Δικονομικά Σελ. 266
Απόδειξη Σελ. 266
5. Μεταβίβαση δικαιώματος Σελ. 266
Αποδοχή προτάσεως Σελ. 266
Β. Ανάκληση προτάσεως (ΑΚ 186) Σελ. 266
1. Ανάκληση της προτάσεως μέχρι την αποδοχή της Σελ. 266
Ανάκληση προτάσεως Σελ. 266
Παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως Σελ. 267
2. Ανάκληση της προτάσεως μετά την περιέλευσή της σ' αυτόν που απευθύνεται Σελ. 267
Εξαίρεση στον κανόνα της ΑΚ 185 Σελ. 267
Αποκλεισμός της δεσμεύσεως με δήλωση Σελ. 267
Αποκλεισμός της δεσμεύσεως από τη φύση της συμβάσεως ή από τις ειδικές συνθήκες Σελ. 268
3. Δικονομικά Σελ. 269
Απόδειξη Σελ. 269
Γ. Απόσβεση προτάσεως (ΑΚ 187) Σελ. 269
1. Γενικά Σελ. 269
Λόγοι αποσβέσεως Σελ. 269
2. Απόκρουση της προτάσεως Σελ. 269
Με ρητή δήλωση Σελ. 269
Σιωπηρή απόκρουση Σελ. 270
Μη έγκαιρη αποδοχή της προτάσεως Σελ. 270
3. Αποτελέσματα Σελ. 271
Συνέπειες της απόσβεσης Σελ. 271
Δ. Θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση (ΑΚ 188) Σελ. 271
1. Γενικά Σελ. 271
Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 271
Εφαρμογή διατάξεως Σελ. 271
2. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του προτείνοντος Σελ. 271
Ενέργεια προτάσεως Σελ. 271
Συνέπειες Σελ. 272
Απεύθυνση της δηλώσεως αποδοχής Σελ. 272
3. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του λήπτη Σελ. 273
Ενέργεια της προτάσεως Σελ. 273
4. Εξαίρεση Σελ. 273
Απόσβεση προτάσεως Σελ. 273
5. Δικονομικά Σελ. 274
Απόδειξη Σελ. 274
6. Αποζημίωση Σελ. 274
Αποζημίωση Σελ. 274
Ε. Αποδοχή της προτάσεως (ΑΚ 189) Σελ. 274
1. Γενικά Σελ. 274
Κατάρτιση της συμβάσεως Σελ. 274
Έννοια αποδοχής Σελ. 275
Μεταβίβαση-προστασία δικαιώματος αποδοχής Σελ. 275
Πότε δεν απαιτείται να περιέλθει η αποδοχή στον προτείνοντα Σελ. 275
Υποχρέωση για αποδοχή Σελ. 276
Η αποδοχή πρέπει να είναι πλήρης Σελ. 276
Σιωπηρή αποδοχή Σελ. 276
Η σιωπή ως αποδοχή Σελ. 276
2. Προθεσμία αποδοχής που τάχθηκε από τον προτείνοντα Σελ. 277
Γενικά Σελ. 277
Διάρκεια προθεσμίας Σελ. 277
Προσδιορισμός της προθεσμίας Σελ. 277
Υπολογισμός της προθεσμίας - Αφετηρία αυτής Σελ. 278
3. Προθεσμία αποδοχής που προσδιορίζεται από τις περιστάσεις Σελ. 279
Γενικά Σελ. 279
Πότε η αποδοχή πρέπει να γίνει αμέσως Σελ. 279
Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος Σελ. 280
4. Δικονομικά Σελ. 281
Απόδειξη Σελ. 281
ΣΤ. Καθυστερημένη αποδοχή (ΑΚ 190) Σελ. 281
1. Γενικά Σελ. 281
Κατάρτιση της συμβάσεως Σελ. 281
Σκοπός της διατάξεως Σελ. 282
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 282
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 282
Έγκαιρη αποστολή της δηλώσεως αποδοχής Σελ. 282
Εκπρόθεσμη περιέλευση της αποδοχής Σελ. 283
Ειδοποίηση για την καθυστέρηση - Συνέπειες Σελ. 284
Περιεχόμενο της ειδοποιήσεως Σελ. 284
Νομική ενέργεια της ειδοποιήσεως Σελ. 285
Αποστολή της ειδοποιήσεως Σελ. 285
3. Δικονομικά Σελ. 285
Απόδειξη Σελ. 285
Ζ. Νέα πρόταση (ΑΚ 191) Σελ. 285
1. Γενικά Σελ. 285
Νέα πρόταση Σελ. 285
2. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 285
Αντικείμενο ρυθμίσεως της διατάξεως Σελ. 285
3. Αποδοχή καθυστερημένη Σελ. 286
Έννοια Σελ. 286
Μετατροπή Σελ. 286
Σιωπή του προτείνοντα Σελ. 286
Εφαρμογή κανόνων Σελ. 286
4. Αποδοχή με τροποποιήσεις Σελ. 287
Γενικά Σελ. 287
Πότε θεωρείται νέα πρόταση Σελ. 287
Κατάρτιση της συμβάσεως Σελ. 288
Έννοια τροποποιήσεων Σελ. 288
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 289
Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 289
Η. Κατάρτιση της συμβάσεως (ΑΚ 192) Σελ. 289
1. Γενικά Σελ. 289
Κατάρτιση της συμβάσεως Σελ. 289
Περιέλευση της αποδοχής στον προτείνοντα Σελ. 289
Σιωπηρή αποδοχή Σελ. 289
Κατάρτιση συμβάσεως μέσω διαδικτύου Σελ. 290
2. Συμφωνία των μερών Σελ. 290
Τελείωση της συμβάσεως Σελ. 290
Διασταύρωση προτάσεων Σελ. 290
Χρόνος συνάψεως της συμβάσεως Σελ. 291
3. Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως Σελ. 291
Τόπος καταρτίσεως Σελ. 291
4. Δικονομικά Σελ. 292
Αγωγή Σελ. 292
Απόδειξη Σελ. 292
Έλεγχος ΑΠ Σελ. 292
Αρμοδιότητα Σελ. 292
Θ. Συντέλεση της συμβάσεως με μόνη την αποδοχή (ΑΚ 193) Σελ. 292
1. Γενικά Σελ. 292
Εξαίρεση Σελ. 292
2. Αποδοχή Σελ. 293
Μη απευθυντέα δήλωση βουλήσεως Σελ. 293
Ενέργεια αποδοχής - Κατάρτιση συμβάσεως Σελ. 293
Σιωπηρή δήλωση αποδοχής Σελ. 293
Ανάκληση αποδοχής Σελ. 294
3. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται η περιέλευση της αποδοχής στον προτείνοντα Σελ. 294
Από το περιεχόμενο της προτάσεως Σελ. 294
Από τα συναλλακτικά ήθη Σελ. 294
Από τις ειδικές περιστάσεις Σελ. 295
Απόσβεση προτάσεως Σελ. 295
Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως Σελ. 296
4. Δικονομικά Σελ. 296
Απόδειξη Σελ. 296
Ι. Κατάρτιση συμβάσεως με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΚ 194) Σελ. 296
Γενικά Σελ. 296
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 296
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 296
Περιπτώσεις μη εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 297
Συνέπειες εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 297
Εξαίρεση Σελ. 298
Απόσβεση της προτάσεως Σελ. 298
Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως Σελ. 298
Δικονομικά Σελ. 298
ΙΑ. Έλλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία (ΑΚ 195-196) Σελ. 298
1. Γενικά Σελ. 298
Κατάρτιση της συμβάσεως Σελ. 298
Ρύθμιση των ΑΚ 195 και 196 Σελ. 299
Συμφωνία και σύμβαση Σελ. 299
2. Εφαρμογή της ΑΚ 195 Σελ. 299
Ασυμφωνία φανερή Σελ. 299
Σημεία της συμβάσεως Σελ. 299
Γνώση των μερών Σελ. 300
Πότε θεωρείται καταρτισμένη η σύμβαση Σελ. 300
Τύπος Σελ. 301
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις Σελ. 301
Αντίθεση στην καλή πίστη Σελ. 301
Δικονομικά Σελ. 301
3. Εφαρμογή της ΑΚ 196 Σελ. 302
Ασυμφωνία λανθάνουσα - Έννοια Σελ. 302
Σκοπός της διατάξεως Σελ. 302
Όροι της συμβάσεως Σελ. 302
Περιπτώσεις λανθάνουσας ασυμφωνίας Σελ. 303
Εσφαλμένος χαρακτηρισμός Σελ. 303
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 303
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις Σελ. 304
Δικονομικά Σελ. 304
ΙΓ. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (ΑΚ 197-198) Σελ. 305
1. Γενικά Σελ. 306
Προσυμβατική ευθύνη Σελ. 306
Εφαρμογή των διατάξεων Σελ. 307
Ειδική περίπτωση ευθύνης Σελ. 307
Υποχρέωση για κατάρτιση συμβάσεως Σελ. 308
2. Προϋποθέσεις για να γεννηθεί ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις Σελ. 308
α. Στάδιο διαπραγματεύσεων για σύναψη συμβάσεως Σελ. 308
Έννοια διαπραγματεύσεων Σελ. 308
Έναρξη σταδίου Σελ. 308
Λήξη σταδίου Σελ. 309
β. Συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων Σελ. 310
Γενικά Σελ. 310
Υποχρέωση διαφωτίσεως Σελ. 310
Υποχρέωση προστασίας Σελ. 311
Ματαίωση της συμβάσεως Σελ. 311
Παραβατική συμπεριφορά Σελ. 313
Υπαίτια συμπεριφορά Σελ. 313
Ζημία Σελ. 314
Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 314
3. Αποκατάσταση ζημίας Σελ. 315
Αποζημίωση Σελ. 315
'Αρση ή μείωση ευθύνης Σελ. 316
4. Ευθύνη τρίτων Σελ. 316
Ευθύνη τρίτων Σελ. 316
5. Δικονομικά Σελ. 317
Αγωγή Σελ. 317
Έλεγχος Αρείου Πάγου Σελ. 317
Δωσιδικία Σελ. 317
6. Παραγραφή της αξιώσεως Σελ. 317
Παραγραφή Σελ. 317
7. Περιπτώσεις Σελ. 317
Ευθύνη Σελ. 317
Πώληση Σελ. 317
Σύμβαση εργασίας Σελ. 317
Δαπάνες Σελ. 317
Δημοπρασία Σελ. 317
Διαγωνισμός Σελ. 318
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 318
Προκαταβολή Σελ. 318
Αποζημίωση Σελ. 318
ΙΔ. Σύμβαση με πλειστηριασμό (ΑΚ 199) Σελ. 319
1. Γενικά Σελ. 319
Έννοια πλειστηριασμού Σελ. 319
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 320
2. Προκήρυξη πλειστηριασμού Σελ. 320
Πρόσκληση - Πρόταση Σελ. 320
Όροι διεξαγωγής πλειστηριασμού Σελ. 321
3. Δέσμευση υπερθεματιστή Σελ. 322
Προσφορά μεγαλύτερη Σελ. 322
Ματαίωση κατακυρώσεως Σελ. 322
4. Σύναψη συμβάσεως Σελ. 323
Ολοκλήρωση της συμβάσεως Σελ. 323
Συμφωνία για τη σύμβαση Σελ. 324
ΙΕ. Ερμηνεία της δήλωσης και των συμβάσεων (ΑΚ 173 & 200) Σελ. 325
1. Ερμηνευτικοί κανόνες Σελ. 326
Γενικά Σελ. 326
Ερμηνεία ασαφούς δηλώσεως και συμπεριφοράς Σελ. 327
Σκοπός της ερμηνείας Σελ. 328
Πότε χωρεί ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 329
Μέσα για την ανεύρεση της αληθινής βουλήσεως Σελ. 329
Ακυρότητα δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 330
2. Ερμηνεία διαθηκών Σελ. 330
Ερμηνεία Σελ. 330
3. Τυπικές δηλώσεις βουλήσεως Σελ. 331
Τύπος Σελ. 331
4. Ερμηνεία των συμβάσεων Σελ. 331
α. Κριτήρια για την επιχειρούμενη ερμηνεία Σελ. 331
Εφαρμογή της ΑΚ 200 Σελ. 331
Καλή πίστη Σελ. 332
Συναλλακτικά ήθη Σελ. 332
β. Συμπληρωτική ερμηνεία Σελ. 333
Κενά της συμβάσεως Σελ. 333
Εφαρμογή της ΑΚ 288 Σελ. 333
Αναζήτηση της ρυθμίσεως Σελ. 333
Πληρεξουσιότητα Σελ. 334
Αξιόγραφα Σελ. 334
Αποφάσεις συλλογικών οργάνων Σελ. 334
Ειδικοί ερμηνευτικοί νόμοι Σελ. 334
5. Δικονομικά Σελ. 335
Αγωγή-Απόδειξη Σελ. 335
Έλεγχος ΑΠ Σελ. 335
Δικαστική απόφαση Σελ. 336
Αρμοδιότητα Σελ. 336
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 
Ακυρότητα δήλωσης βουλήσεως λόγω ελλείψεως συνείδησης των πράξεων του συμβαλλομένου (άρθρο 131 παρ.1 AK) Σελ. 341
Αγωγή κληρονόμων για προσβολή της δικαιοπραξίας του κληρονομούμενου λόγω της ήδη εκκρεμούσης διαδικασίας υποβολής του σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 131 παρ. 2 ΑΚ) Σελ. 345
Αγωγή αποκατάστασης της ζημίας που επήλθε στον αντισυμβαλλόμενο, λόγω ακυρότητας σύμβασης που συνήφθη υπό το κράτος ψυχικής και διανοητικής διαταραχής (άρθρο 132 ΑΚ) Σελ. 349
Αίτηση ανηλίκου που συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του να του επιτραπεί από το δικαστήριο να συνάψει σύμβαση εργασίας (άρθρο 136 ΑΚ) Σελ. 351
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας, λόγω εικονικότητας (άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ) Σελ. 353
Αγωγή για αναγνώριση της ακυρότητας εικονικής δικαιοπραξίας που καλύπτει έγκυρη τοιαύτη (άρθρο 138 παρ. 2 ΑΚ) Σελ. 355
Αγωγή ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης κατά την κατάρτισή της (άρθρα 140-141 ΑΚ) Σελ. 357
Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης για τις ιδιότητες του πράγματος (άρθρα 142-143 ΑΚ) Σελ. 359
Αγωγή αποζημίωσης λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας (άρθρο 145 ΑΚ) Σελ. 361
Αγωγή ακύρωσης σύμβασης πωλήσεως και αποζημίωσης, λόγω παραπλανητικής συμπεριφοράς του αντισυμβαλλομένου (άρθρα 147, 149 ΑΚ) Σελ. 363
Αγωγή ακύρωσης σύμβασης πωλήσεως και αποζημίωσης, λόγω παραπλανητικής συμπεριφοράς του εναγομένου (άρθρα 147, 149 ΑΚ) Σελ. 367
Αγωγή για ακύρωση δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε υπό το κράτος απειλής (άρθρα 150-151 ΑΚ) Σελ. 369
Αγωγή ακύρωσης γάμου που συνήφθη υπό το κράτος απειλής (άρθρο 150 ΑΚ) Σελ. 371
Αγωγή αποζημίωσης λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας που συνήφθη υπό το κράτος απειλής τρίτου (άρθρο 153 ΑΚ) Σελ. 373
Αγωγή απόδοσης προκαταβολής για αγορά ακινήτου με αιτιολογία την ακυρότητα του τύπου που τηρήθηκε για το προσύμφωνο (άρθρο 159 ΑΚ) Σελ. 375
Αγωγή για απόδοση του τιμήματος που εδόθη για κατάρτιση άκυρης (απαγορευμένης) σύμβασης πωλήσεως (άρθρο 174 ΑΚ) Σελ. 377
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας αντιβαίνουσας στα χρηστά ήθη δικαιοπραξίας (άρθρα 178-179 ΑΚ) Σελ. 379
Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλή από άκυρη συναλλαγματική που ισχύει ως σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους (άρθρο 182 ΑΚ) Σελ. 381
Αγωγή αποκατάστασης της ζημίας που προήλθε από αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου (άρθρο 192 ΑΚ) Σελ. 383
Αγωγή αποζημίωσης λόγω αθέτησης συμφωνίας από τις διαπραγματεύσεις (άρθρα 197-198 ΑΚ) Σελ. 385
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 387
Back to Top