Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εισηγητές: Ψυχογυιός Θ.
Ως γνωστόν, η οικονομική – δημοσιονομική διάσταση του Δημοσίου Δικαίου αποτελούσε, ανέκαθεν, σημαντικό και άκρως ενδιαφέρον τμήμα του συνολικού του αντικειμένου, με τεράστια σημασία τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία (π.χ. φορολογικό, δημοσιονομικό και ασφαλιστικό Δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, αποζημιώσεις κλπ.). Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η διάσταση αυτή του Δημοσίου Δικαίου (σε συνδυασμό με τις διατάξεις που προνοούν για την εξώδικη και δικαστική προστασία του διοικουμένου), έχει προσλάβει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, μάλλον, αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο στοιχείο τόσο στις εξώδικες όσο και στις δικαστικές διαφορές των διοικουμένων με τη Διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, είναι αναμφισβήτητο ότι οι διατάξεις, που οργανώνουν τους προαναφερόμενους τομείς του Δικαίου, επιδέχονται ραγδαίες νομοθετικές μεταβολές, που, σε συνδυασμό με την ογκώδη νομολογία, τις εγκυκλίους κλπ., καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή και επίπονη την προσέγγιση και αφομοίωσή τους ακόμη και από ειδικούς. Στο παρόν σεμινάριο επιχειρείται η προσέγγιση βασικών θεμάτων του φορολογικού και εν γένει του διοικητικού δικαίου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τη νομοθεσία και τη νομολογία, με ειδικότερη προβολή των εξώδικων και δικονομικών δυνατοτήτων του διοικουμένου να αμυνθεί στις εις βάρος του ενέργειες της Διοίκησης για την επιβολή και είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου.

• Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των καταλογισμών φόρων και προστίμων.
• Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων για χρέη προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του άρθρου 50 Κ.Φ.Δ.
• Η δικαστική προστασία του οφειλέτη έναντι της ατομικής ειδοποίησης και των μέτρων εκτελέσεως του Κ.Ε.Δ.Ε.
• Η εξώδικη και δικαστική άσκηση του δικαιώματος για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. • Θέματα σχετικά με τον θεσμό του συμψηφισμού απαιτήσεων και χρεών προς το Δημόσιο.
• Η αναδρομική εφαρμογή των νεότερων και επιεικέστερων κυρώσεων στο φορολογικό δίκαιο.

Το Σεμινάριο απευθύνεται στους δικηγόρους της πράξης και κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία που ήδη ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με τους πιο πάνω ενδιαφέροντες και διαρκώς αναπτυσσόμενους τομείς του Δημοσίου Δικαίου και έχουν κάθε λόγο να το παρακολουθήσουν, ώστε να έχουν μία χρήσιμη και έγκυρη ενημέρωση σε καίρια θέματα των τομέων αυτών. Επίσης προσφέρεται και για στελέχη δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ως και για αυτόνομους επιχειρηματίες, εφόσον αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Θεόδωρος Γ. Ψυχογυιός

Ο Θεόδωρος Γ. Ψυχογυιός είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά δε από ολιγοετή άσκηση δικηγορίας εισήλθε, το 1983, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπου και υπηρετεί ακόμη με τον βαθμό του Αντιπροέδρου. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία με θεματολογία που αναφέρεται σε θέματα φορολογίας και φορολογικής διαδικασίας, ως και στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ενώ έχει συμμετάσχει, με άλλους διακεκριμένους νομικούς, στη συλλογική συγγραφή άλλων τριών βιβλίων παρόμοιας θεματολογίας. Από το 1985 έως σήμερα έχει δημοσιεύσει περί τις εκατό επιστημονικές μελέτες και παρατηρήσεις σε έγκριτα νομικά περιοδικά και στο διαδίκτυο, πολλές από τις οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο παραπομπών τόσο σε δικαστικές αποφάσεις όσο και σε επιστημονικά εγχειρίδια και σε άρθρα διακεκριμένων Νομικών. Από το 1994, έως πρόσφατα, έχει συμμετάσχει, ως εισηγητής, σε μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για θέματα αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών (όπως στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Νομική Βιβλιοθήκη, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στον Δ.Σ.Α., στην Ε.Ε.Δ.Ε. κλπ.). Τα τελευταία δέκα επτά χρόνια έχει εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε πολλές και σημαντικές δίκες ενώπιον των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, έχει εισηγηθεί θεσπισθείσες ήδη νομοθετικές διατάξεις, ενώ έχει συμμετάσχει και σε σημαντικές νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και, πρόσφατα, στην κωδικοποιητική Επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού. Σήμερα υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Προϊστάμενος του εκεί Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19169
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ψυχογυιός Θ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19169
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ψυχογυιός Θ.
Back to Top