Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ - Ευθύνη του κράτους προς αποζημίωση – Κρατικές ενισχύσεις

Εισηγητές: Καραγιάννης Β.

Είναι γεγονός ότι στην καθημερινή νομική πράξη παρατηρείται ορισμένες φορές έλλειψη εξοικείωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με αποτέλεσμα συχνά να υποτιμώνται οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (υπεροχή, άμεσο αποτέλεσμα και επικλητό κ.λπ.). Έτσι, για τους νομικούς συμβούλους (in house και ανεξάρτητους) και τους δικηγόρους, το Σεμινάριο αποβλέπει να τους δώσει εκείνες τις ειδικές γνώσεις, ώστε να μπορούν στην πράξη στις υποθέσεις που χειρίζονται να διακρίνουν με ευστοχία τα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου που ενδεχομένως τίθενται, έτσι ώστε να μπορούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των εντολέων τους σε εξώδικο, αλλά και δικαστηριακό επίπεδο με τον πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ι. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά /αρχές της ενωσιακής έννομης τάξης που καθορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας στους θιγόμενους ιδιώτες
• Υπεροχή – αυτονομία
• Άμεσο αποτέλεσμα - επικλητό: - Πρωτογενές δίκαιο - Παράγωγο δίκαιο: i. Είδη και συνέπειες εναρμονιστικών πολιτικών ii. Κανονισμοί iii. Οδηγίες
• Πρακτική αποτελεσματικότητα και καλόπιστη συνεργασία – Οι ρήτρες των άρθρων 4 παρ. 3 ΣΕΕ και 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ
• Αρχή της συμφώνου ερμηνείας
• Αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών

IΙ. Αποζημιωτική ευθύνη των κρατών μελών για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου
• Η ευθύνη των κρατών μελών προέρχεται και καθορίζεται από το ενωσιακό δίκαιο
• Οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης
   • Βαρεία και χαρακτηριστική παράβαση:
      i. Το ενωσιακό δίκαιο γενικά ii. Η περίπτωση των οδηγιών
      • Ζημία • Αιτιώδης συνάφεια
• Υποκείμενα της ευθύνης

ΙΙΙ. Η εφαρμογή του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια ως παράδειγμα αποκέντρωσης των ενωσιακών αρμοδιοτήτων
• Περιγραφή του γενικού συστήματος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
• Οι αρμοδιότητες των Εθνικών Δικαστηρίων σε αντιδιαστολή προς αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Ένδικη προστασία
   • Υλοποίηση διαταγής/απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
   i. Αμφισβήτηση του κύρους της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής
   ii. Αμφισβήτηση του   κύρους εθνικής διαταγής ανάκτησης
   iii. Αποζημίωση για μη εφαρμογή απόφασης ανάκτησης
   • Παράνομες ενισχύσεις
   i. Παρεμπόδιση καταβολής της παράνομης ενίσχυσης
   ii. Ανάκτηση της παράνομης ενίσχυσης (ασχέτως συμβιβάσιμου)
   iii. Ανάκτηση τόκων για το χρονικό διάστημα της παρανομίας
   iv. Επιδίκαση αποζημίωσης σε ανταγωνιστές και σε τρίτους
   v. Προσωρινά μέτρα κατά της παράνομης ενίσχυσης.
• Συμβιβαστό κρατικών ενισχύσεων βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν με πιο γόνιμο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην καθημερινή νομική πράξη.

Βασίλειος Σ. Καραγιάννης

O Βασίλειος Καραγιάννης είναι Διδάκτωρ Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB) και είναι Εταίρος στην δικηγορική εταιρεία KLC Αθηνών. Προηγουμένως διετέλεσε δικηγόρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού – μέλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης (2006-2009). Υπήρξε επίσης Νομικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2005-2006). Διετέλεσε (2009-2018) εντεταλμένος διδασκαλίας σε θέματα ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίδαξε στον προπτυχιακό κύκλο του ιδίου τμήματος ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοδυνάμως ως διδάσκων ΠΔ 407/80. Έχει διδάξει επίσης ως εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2008-2010). Είναι πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών (1993) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB), με Μεγάλη Διάκριση (1997). Έχει συγγράψει πέντε βιβλία σε θέματα ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου και έχει συμμετάσχει σε σειρά συλλογικών έργων. Έχει επίσης πολλές φορές αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στον ελληνικό και τον αλλοδαπό επιστημονικό τύπο.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17919
8 ώρες
Εισηγητές: Καραγιάννης Β.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 200,00 € Ειδική Τιμή 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ - Ευθύνη του κράτους προς αποζημίωση – Κρατικές ενισχύσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17919
8 ώρες
Εισηγητές: Καραγιάννης Β.
Back to Top