ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Συγκριτική προσέγγιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11418
Παπαθεοδώρου Θ.
  • Εκδοση: 2η 2005
  • Σελίδες: 468
  • ISBN: 960-272-149-9
Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις των τριών τελευταίων ετών και η εξέλιξη της αντεγκληματικής πολιτικής κατέστησαν αναγκαία την αναθεωρημένη επανέκδοση του παρόντος έργου, η οποία είναι ενημερωμένη νομοθετικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2005 και εμπλουτισμένη με στατιστικά στοιχεία και βιβλιογραφική τεκμηρίωση που αποσκοπούν στην περαιτέρω εμβάθυνση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σύνδεση των εφαρμοσμένων μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής στην Ελλάδα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ώστε να διευρευνηθούν συγκριτικά οι σύγχρονες αποτυπώσεις των πολιτικών ασφάλειας. Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς της δημόσιας ασφάλειας, την εξέλιξη της εγκληματικότητας και τα σύγχρονα πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής, όπως αυτά διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, γίνεται εκτενής ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν σήμερα το παγκοσμιοποιημένο-διεθνικό έγκλημα και το συμβατικό-εθνικό έγκλημα, καθώς και των νομοθετικών και αστυνομικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, εξετάζονται, μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση, οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της καθημερινής εγκληματικότητας και την εμπέδωση της ασφάλειας του πολίτη και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους.
Εισαγωγή Σελ. 17
Κεφάλαιο Ι: Εννοιολογικές προσεγγίσεις της «δημόσιας ασφάλειας» Σελ. 27
Α. Φιλοσοφικές και θεωρητικές προϋποθέσεις της ασφάλειας Σελ. 29
Β. Η προβληματική της δικαιικής εννοιολόγησης Σελ. 59
1. Η διφυής διάσταση της έννοιας της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 60
2. Ο νομικός ορισμός της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 62
2α. Η εσωτερική ασφάλεια και ο ευρωπαϊκός χώρος Σελ. 64
2β. Η κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας από το Σύνταγμα Σελ. 65
2γ. Η έννοια της «δημόσιας ασφάλειας» στο ποινικό δίκαιο και στο πολιτικό ποινικό δίκαιο Σελ. 69
Γ. Η δημόσια ασφάλεια ως «κοινό» αγαθό Σελ. 87
1. Το αίσθημα της ανασφάλειας Σελ. 88
α. Η ανασφάλεια ως δυστοπία Σελ. 88
β. Οι διαμορφώσεις του αισθήματος της ανασφάλειας Σελ. 105
2. Το «κοινό» αγαθό της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 109
α. Ο ορισμός του «κοινού» Σελ. 109
β. Η παραγωγή του «κοινού» Σελ. 111
Συμπέρασμα Σελ. 115
Κεφάλαιο ΙΙ: Δημόσια ασφάλεια και μεταμορφώσεις της εγκληματικότητας Σελ. 117
Α. Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος Σελ. 121
1. Η ταυτότητα του οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 122
2. Κύριες εκδηλώσεις του νέου οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 133
2α. Το οργανωμένο έγκλημα στη Ρωσία Σελ. 135
2β. Το οργανωμένο έγκλημα στην Αλβανία Σελ. 139
2γ. Το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία Σελ. 148
Β. Οι σύγχρονες αναπαραστάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα Σελ. 154
1. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα Σελ. 155
1α. Η φύση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα Σελ. 155
1β. Οι μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα Σελ. 160
1γ. Μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα Σελ. 190
i. Η νομοθετική αντιμετώπιση Σελ. 190
ii. Η αντιμετώπιση από πλευράς των διωκτικών αρχών Σελ. 196
iii. Διακρατική, ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία Σελ. 200
2. Η εξέλιξη της δήλης εγκληματικότητας στην Ελλάδα (πλην του οργανωμένου εγκλήματος) Σελ. 209
2α. Οι τάσεις της εγκληματικότητας Σελ. 210
i. Ανθρωποκτονίες με πρόθεση Σελ. 212
ii. Ληστείες Σελ. 213
iii. Κλοπές και διαρρήξεις - κλοπές τροχοφόρων Σελ. 215
iv. Ναρκωτικά Σελ. 216
2β. Η ταυτότητα των δραστών Σελ. 218
2γ. Εμφάνιση νέων εγκληματικών συμπεριφορών Σελ. 223
i. «Συμμορίες» ανηλίκων Σελ. 223
ii. Η εκμετάλλευση των «παιδιών του δρόμου» Σελ. 226
iii. Οι επιθέσεις εναντίον οδηγών των μέσων μαζικής μεταφοράς Σελ. 230
iv. Οι hackers του διαδικτύου Σελ. 231
3. Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας (πλην του οργανωμένου εγκλήματος) Σελ. 234
3α. Τα εθνικά σχέδια δράσης Σελ. 234
3β. Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας Σελ. 247
i. Η φιλοσοφία του θεσμού Σελ. 248
ii. Η αποστολή των ΤοΣΠΕ Σελ. 249
3γ. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) Σελ. 251
4. Συμπεράσματα Σελ. 253
Κεφάλαιο ΙΙΙ: Πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής και πολιτικές ασφαλείας Σελ. 259
Α. Το αυταρχικό πρότυπο της μηδενικής ανοχής Σελ. 263
1. Το θεωρητικό και πολιτικό πλαίσιο της μηδενικής ανοχής Σελ. 265
2. Η μεταρρύθμιση Bratton και οι εφαρμογές των πολιτικών ασφαλείας στη Νέα Υόρκη Σελ. 270
3. Οι ευρωπαϊκές εκδοχές του προτύπου της μηδενικής ανοχής Σελ. 278
Συμπέρασμα Σελ. 308
Β. Το κοινοτικό πρότυπο Σελ. 309
1. Δημόσια ασφάλεια και «τοπικός χώρος» Σελ. 309
2. Αποκέντρωση και διεταιρικότητα Σελ. 314
3. Μηχανισμοί «κοινοτικοποίησης» της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 322
3α. Τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της εγκληματικότητας Συγκριτική μελέτη Σελ. 323
i. Το βρετανικό πρότυπο: πολυπαραγοντική συνεργασία, ευθύνη και inter-acting Σελ. 325
ii. Το γαλλικό πρότυπο: δυναμική και αποδυνάμωση των τοπικών ΣΠΕ Σελ. 329
iii. Το βελγικό πρότυπο: από την κοινοτική πρόληψη στις ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 334
iv. Το γερμανικό πρότυπο: η διεύρυνση της αποκέντρωσης της αντεγκληματικής πολιτικής Σελ. 338
v. Το ελληνικό πρότυπο: η αδυναμία υλοποίησης του θεσμού Σελ. 340
3β. Community policing και ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 347
i. Η έννοια του community policing Σελ. 347
ii. Οι «Συμβάσεις Ασφάλειας» και οι ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 354
iii. Προγράμματα πρόληψης και ασφάλειας έξι ευρωπαϊκών δήμων Σελ. 386
iv. Δημοτική αστυνομία και κοινοτική ασφάλεια Σελ. 399
4. Συμπεράσματα Σελ. 412
Επίλογος Σελ. 415
Βιβλιογραφία Σελ. 421
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 463
Back to Top