Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18479
Παπαθεοδώρου Θ.

Η αναθεωρημένη, 3η έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Ασφάλεια & Αντεγκληματική Πολιτική» στοχεύει στην πλέον σύγχρονη καταγραφή και ανάλυση των βιβλιογραφικών δεδομένων και της εξέλιξης της θεωρίας και πράξης της αντεγκληματικής πολιτικής στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας. Η αναθεώρηση της μελέτης συνιστά ταυτόχρονα μια αναθεώρηση των ιδεολογικών κατευθύνσεων της δημόσιας ασφάλειας και της αντεγκληματικής πολιτικής ως συνθετικών στοιχείων της διακυβέρνησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το βιβλίο απευθύνεται στον νομικό, τον φοιτητή, τον ερευνητή του εγκλήματος και των μεθόδων αντιμετώπισής του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. IX
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. XI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Εννοιολογικές προσεγγίσεις της δημόσιας ασφάλειας
Α. Φιλοσοφικές και θεωρητικές προϋποθέσεις της ασφάλειας Σελ. 13
Β. Η προβληματική της δικαιικής εννοιολόγησης Σελ. 39
1. Η διφυής διάσταση της έννοιας δημόσιας ασφάλειας Σελ. 39
2. Ο νομικός ορισμός της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 42
α. Η εσωτερική ασφάλεια και ο ευρωπαϊκός χώρος Σελ. 43
β. Η κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας από το Σύνταγμα Σελ. 45
γ. Η έννοια της δημόσιας ασφάλειας στο ποινικό δίκαιο Σελ. 49
Γ. Η δημόσια ασφάλεια ως «κοινό» αγαθό Σελ. 63
1. Το αίσθημα της ανασφάλειας Σελ. 64
α. Η ανασφάλεια ως δυστοπία Σελ. 65
β. Οι διαμορφώσεις του αισθήματος της ανασφάλειας Σελ. 79
2. Το «κοινό» αγαθό της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 81
α. Ο ορισμός του «κοινού» Σελ. 81
β. Η παραγωγή του «κοινού» Σελ. 82
Συμπέρασμα Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Δημόσια ασφάλεια και μεταμορφώσεις της εγκληματικότητας
Α. Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος Σελ. 90
1. Η ταυτότητα του οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 92
2. Κύριες εκδηλώσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και η στρατηγική αντιμετώπισής του Σελ. 101
Β. Οι σύγχρονες αναπαραστάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα Σελ. 106
1. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα Σελ. 107
α. Η φύση του οργανωμένου εγκλήματος Σελ. 107
β. Μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα Σελ. 109
γ. Μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα Σελ. 120
i) Η νομοθετική αντιμετώπιση Σελ. 121
ii) Η αντιμετώπιση από πλευράς των διωκτικών αρχών και η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Σελ. 127
2. Τάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα (πλην του οργανωμένου εγκλήματος) Σελ. 132
3. Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας (πλην του οργανωμένου εγκλήματος) Σελ. 134
α. Η οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της ΕΛ.ΑΣ. Σελ. 136
β. Αστυνόμευση της εγγύτητας και σχέδια κοινοτικής αστυνόμευσης Σελ. 141
Συμπεράσματα Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ
Πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής και πολιτικές ασφάλειας
Α. Το πρότυπο της μηδενικής ανοχής Σελ. 154
1. Το θεωρητικό και πολιτικό πλαίσιο της μηδενικής ανοχής Σελ. 156
2. Η μεταρρύθμιση Bratton και οι εφαρμογές των πολιτικών ασφαλείας στη Νέα Υόρκη Σελ. 160
3. Οι ευρωπαϊκές εκδοχές του προτύπου της μηδενικής ανοχής Σελ. 168
Συμπέρασμα Σελ. 192
Β. Το κοινοτικό πρότυπο Σελ. 193
1. Δημόσια ασφάλεια και «τοπικός χώρος» Σελ. 193
2. Αποκέντρωση και διεταιρικότητα Σελ. 197
3. Μηχανισμοί «κοινοτικοποίησης» της δημόσιας ασφάλειας Σελ. 204
α. Τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Eγκληματικότητας Σελ. 206
Συγκριτική μελέτη Σελ. 206
i) Το βρετανικό πρότυπο: πολυπαραγοντική συνεργασία, ευθύνη και inter-acting Σελ. 208
ii) Το γαλλικό πρότυπο: δυναμική και μετεξέλιξη των τοπικών ΣΠΕ Σελ. 212
iii) Το βελγικό πρότυπο: από την κοινοτική πρόληψη στις ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 216
iv) Η ελληνική εκδοχή του προτύπου: από την θεσμοθέτηση στην αδυναμία υλοποίησης του θεσμού Σελ. 219
β. Community policing και ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 226
i) Η έννοια του community policing Σελ. 226
ii) Οι «Συμβάσεις Ασφάλειας» και οι ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας Σελ. 232
iii) Δημοτική αστυνομία και κοινοτική ασφάλεια Σελ. 256
4. Συμπεράσματα Σελ. 268
Επίλογος Σελ. 271
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 277
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 307
Back to Top