ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Έννοια δημοσίων επιχειρήσεων
  • Νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
  • Περιορισμοί δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15595
Ηλιάδου Α.
Σπηλιωτόπουλος Ε.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Η παρούσα μονογραφία αφορά στις δημόσιες επιχειρήσεις, ως μονάδες οργάνωσης οικονομικής δρα­στηριότητας.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν μορφές οργάνωσης οι οποίες εξελίσσονται δι­αρκώς. Παρότι καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι με την εφαρμογή πολιτικών τυπικής ιδιωτικοποίησης, απελευθέρωσης αγορών και ουσια­στικής ιδιωτικοποίησης υπέστησαν σημαντικές αλλαγές κατά τις τελευ­ταίες δεκαετίες, η μελέτη του τρέχοντος νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους δεν έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην πρόσφατη βιβλιογραφία, όπως ίσως θα αναμενόταν.

Στο βιβλίο εξετάζεται η δυνατότητα ορισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και προσδιορίζονται τα στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών.

Περαιτέρω, εξετάζεται η εξέλιξη του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες επιχειρήσεις και η τάση ενοποίησης των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, λαμβανομένων υπόψη κυρίως των διατάξεων του Ν 3429/2005.

Τέλος, εξετάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του κράτους για περιορισμό της δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η μελέτη περιλαμβάνει θεωρητική πρόταση με σκοπό την οριοθέτηση της δημόσιας από την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα και τις δυνατότητες άσκησης δικαστικού ελέγχου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Έννοια και ιδιαιτερότητα δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 7
Κεφάλαιο Α΄ 
Καθιέρωση όρου «δημόσια επιχείρηση»Σελ. 9
Κεφάλαιο Β΄ 
Ορισμός δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 17
Ι. Ορισμός επιχείρησης Σελ. 17
Α. Οικονομικός όρος Σελ. 17
Β. Νομικός όροςΣελ. 19
1. Παραδείγματα κανόνων δικαίου Σελ. 19
2. ΣυμπέρασμαΣελ. 24
ΙΙ. Ορισμοί δημόσιας επιχείρησης 
Α. Καταγραφή επιμέρους ορισμών Σελ. 25
1. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 26
α. Πρωτογενές Δίκαιο ΕΕ Σελ. 26
β. Παράγωγο Δίκαιο ΕΕ Σελ. 27
2. Σύνταγμα Σελ. 28
α. Επιμέρους διατάξεις Σελ. 28
β. Νομολογία Σελ. 30
3. Νομοθετικός ορισμός Σελ. 32
α. Περιεχόμενο Σελ. 34
β. ΣημασίαΣελ. 39
4. Θεωρητικές προσεγγίσειςΣελ. 41
α. Ευρεία έννοια Σελ. 41
β. Στενή έννοια Σελ. 42
γ. Επιχειρήσεις δημοσίου τομέα Σελ. 43
Β. Σύγκριση επιμέρους ορισμώνΣελ. 44
1. Ορισμός κατά το Δίκαιο ΕΕ και κατά την Εθνική έννομη τάξηΣελ. 44
2. Ορισμός κατά το Σύνταγμα και κατά το κοινό δίκαιοΣελ. 45
3. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις Σελ. 48
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 49
Κεφάλαιο Γ΄ 
Ιδιαιτερότητα δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 51
Ι. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως φορείς της οικονομίας 
Α. Επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 52
1. Λειτουργική προσέγγιση Σελ. 52
2. Δραστηριότητα σχετικά με «εμπορεύσιμα» αγαθά Σελ. 55
Β. Νομική προσωπικότητα Σελ. 59
1. Νομική μορφή Σελ. 60
2. Συνέπειες ίδιας νομικής προσωπικότητας Σελ. 60
α. Υποκείμενο δικαίου Σελ. 60
β. Διοικητική αυτοτέλεια και περιουσιακή αυτοτέλειαΣελ. 61
γ. Φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 63
Γ. Υπαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο και λειτουργία κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίαςΣελ. 65
ΙΙ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως δημόσια νομικά πρόσωπα 
Α. Σχέση με το Δημόσιο Σελ. 67
1. Ουσιαστικό κριτήριο αποφασιστικής επιρροής Σελ. 67
2. Δημόσια εποπτεία και έλεγχος Σελ. 68
3. Αποδέκτες θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 72
4. Κατʼ εξαίρεση δικαιοδοσία διοικητικής δικαιοσύνης Σελ. 73
α. Διφυή νομικά πρόσωπα Σελ. 73
β. Δημόσιες συμβάσεις Σελ. 76
Β. Αρχή νομιμότητας Σελ. 77
Γ. Σκοπός δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 80
1. Ιδιωτικό και δημόσιο συμφέρον Σελ. 80
2. Έννοια δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 83
3. Τρόπος εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος Σελ. 83
4. Πρόβλημα αναποτελεσματικότηταςΣελ. 84
5. Δημόσιο συμφέρον και εταιρικό συμφέρον Σελ. 86
ΙΙΙ. Ειδικές διαστάσεις δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 87
Α. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Σελ. 87
1. Έννοια επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας Σελ. 89
2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Σελ. 90
3. Συναφείς έννοιες Σελ. 92
Β. Δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοιαΣελ. 95
1. Οι διακρίσεις της έννοιας δημόσια υπηρεσία Σελ. 95
2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ως δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια Σελ. 96
3. Συνέπειες υπαγωγής Σελ. 97
Γ. Δημόσιο μονοπώλιο Σελ. 99
ΙV. ΣυμπέρασμαΣελ. 102
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 103
Κεφάλαιο Δ΄ 
Εξέλιξη νομικού πλαισίουΣελ. 105
Ι. Ανομοιόμορφοι κανόνες Σελ. 105
Α. Ειδικοί κανόνεςΣελ. 105
Β. Αποσπασματικοί ενιαίοι κανόνεςΣελ. 108
1. Δημόσιος τομέας Σελ. 108
2. Ευρύτερος δημόσιος τομέαςΣελ. 111
3. Λοιπές κατηγοριοποιήσεις Σελ. 112
ΙΙ. Ενιαίο νομικό πλαίσιο Σελ. 113
A. Αναδιοργάνωση δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 114
1. Τυπική ιδιωτικοποίηση Σελ. 115
2. ΣυνέπειεςΣελ. 117
Β. Ενοποίηση κανονιστικού πλαισίου Σελ. 119
ΙΙΙ. ΣυμπέρασμαΣελ. 120
Κεφάλαιο Ε΄ 
Ισχύον νομικό πλαίσιοΣελ. 121
Ι. Κοινοί κανόνες Σελ. 121
Α. Δημόσιες επιχειρήσεις (Κεφάλαιο Α΄ Ν 3439/2005)Σελ. 122
1. Διοίκηση δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 122
α. Γενική συνέλευση (ΓΣ)Σελ. 122
β. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)Σελ. 124
(1) Σύνθεση και μέληΣελ. 124
(2) ΑρμοδιότητεςΣελ. 126
(3) ΛειτουργίαΣελ. 127
γ. Διευθύνων Σύμβουλος Σελ. 127
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ)Σελ. 128
α. Νομική φύση Σελ. 128
β. Δημοσίευση Σελ. 129
γ. Περιεχόμενο Σελ. 129
3. Εσωτερικός έλεγχος Σελ. 130
4. Κρατική εποπτεία και έλεγχος Σελ. 132
α. Όργανα εποπτείας και ελέγχου Σελ. 132
(1) ΥπουργοίΣελ. 132
(2) Λοιπά όργανα της ΔιοίκησηςΣελ. 133
β. Εύρος και μέσα εποπτείας και ελέγχου Σελ. 133
(1) Υποχρεώσεις δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 134
(2) Επιχειρησιακό σχέδιοΣελ. 135
(3) ΠροϋπολογισμόςΣελ. 136
(4) ΚυρώσειςΣελ. 137
5. Οικονομικές καταστάσεις Σελ. 137
6. Προσωπικό Σελ. 138
7. Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ)Σελ. 139
Β. Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου 
(Κεφάλαιο Β΄ Ν 3429/2005)Σελ. 140
Γ. Καταστατικό Σελ. 140
ΙΙ. Διατάξεις εκτός Ν 3429/2005 
Α. Κανόνες επίλυσης συγκρούσεων Σελ. 142
1. Δημόσιες επιχειρήσεις (Κεφάλαιο Α΄ Ν 3429/2005) Σελ. 142
2. Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (Κεφάλαιο Β΄ Ν 3429/2005)Σελ. 143
Β. Ειδικές διατάξεις Σελ. 143
Γ. Γενική Κυβέρνηση Σελ. 146
ΙΙΙ. ΣυμπέρασμαΣελ. 149
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Περιορισμός δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 151
Κεφάλαιο Στ΄ 
Νομικό πλαίσιο περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 153
Ι. Πολιτικές περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Α. Περίοδος οικονομικής ευημερίας Σελ. 153
1. Απελευθέρωση αγορών Σελ. 153
α. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 154
β. Άμεσες συνέπειεςΣελ. 157
2. ΑποκρατικοποίησηΣελ. 159
α. Νομικό πλαίσιοΣελ. 159
β. Άμεσες συνέπειες Σελ. 160
3. Αξιολόγηση Σελ. 162
Β. Περίοδος οικονομικής κρίσηςΣελ. 163
1. Νομικό πλαίσιο Σελ. 164
α. Αποκρατικοποιήσεις Σελ. 164
β. Κατάργηση και μετασχηματισμοί δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 170
2. Συνέπειες Σελ. 171
ΙΙ. Νομικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεωνΣελ. 173
Α. Γενικό νομικό πλαίσιο Σελ. 174
1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Σελ. 174
2. Θεσμική οργάνωση Σελ. 175
α. ΔΕΑΑ Σελ. 175
β. Ειδικός Λογαριασμός «Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός 
Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις»Σελ. 176
γ. Σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεωνΣελ. 177
3. Μορφές αποκρατικοποιήσεων και διαδικασία Σελ. 177
4. Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας - Ειδική ΜετοχήΣελ. 179
Β. Θεσμικές αλλαγές κατά την περίοδο της κρίσηςΣελ. 180
1. ΤΑΙΠΕΔ Σελ. 180
2. «Νέο ανεξάρτητο Ταμείο»Σελ. 182
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 183
Κεφάλαιο Ζ΄ 
Νομολογιακή προσέγγιση περιορισμού δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 185
Ι. Περίοδος οικονομικής ευημερίαςΣελ. 185
Α. Τυπική ιδιωτικοποίησηΣελ. 185
Β. Έξοδος από δημόσιο τομέαΣελ. 188
ΙΙ. Οικονομική κρίση Σελ. 189
Α. Αποκρατικοποίηση Σελ. 190
1. ΟΠΑΠ ΑΕ Σελ. 190
2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ Σελ. 195
Β. Κατάργηση δημοσίων επιχειρήσεων (ΕΡΤ ΑΕ)Σελ. 201
1. Προσωρινή διαταγή Σελ. 201
2. Απόφαση Επιτροπής Αναστολών Σελ. 202
3. Απόφαση επί της κυρίας δίκης Σελ. 207
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 208
Κεφάλαιο Η΄ 
Θεωρητική πρότασηΣελ. 210
Ι. Σύσταση δημοσίων επιχειρήσεωνΣελ. 210
Α. Κρατική παρέμβαση στην οικονομία Σελ. 211
1. Θετικές και αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις Σελ. 211
2. Ουσιώδεις υποδομές και φυσικά μονοπώλια Σελ. 214
Β. Επιλογή δημόσιας επιχείρησης Σελ. 217
1. Εναλλακτικές δυνατότητες παρέμβασης στην οικονομία Σελ. 217
2. Κριτήρια επιλογής μορφών παρέμβασης στην οικονομία Σελ. 221
α. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 221
β. Σύνταγμα Σελ. 223
(1) Οικονομική ελευθερίαΣελ. 223
(2) Αντικειμενική λειτουργία θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 226
3. Μέθοδος επιλογής Σελ. 228
ΙΙ. Μέσα και όρια δικαστικού ελέγχου Σελ. 229
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 232
ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝΣελ. 235
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 239
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 251
 
Back to Top