Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με βάση τον Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021)
Εισηγητές: Κουρκουμέλης Δ.

Οι συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας όπως αυτές ορίζονται από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο ανατίθενται σύμφωνα με ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες και αποτελούν εξαίρεση από το γενικό πλαίσιο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και τις διατάξεις ενσωμάτωσής τους στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, η εκτέλεση των συμβάσεων στον τομέα της άμυνας διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τις ρήτρες διεθνών συμφωνιών που έχει συνάψει η χώρα, αλλά και από την εθνική νομοθεσία (Ν 3978/11). Η σημασία των συμβάσεων αυτών για την ασφάλεια κάθε κράτους - μέλους και το ενδιαφέρον για τη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εθνικού ελέγχου ως προς αυτές, αποτελεί σημαντική παράμετρο περιορισμού της ρυθμιστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια εντείνει τον έλεγχο για το άνοιγμα και των συμβάσεων αυτών στην ενιαία αγορά, έχει προχωρήσει σε εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Με τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις που μόλις δημοσιεύθηκε (Ν 4782/2021, ΦΕΚ Α’ 36) επέρχεται μια σειρά αλλαγών στις κείμενες διατάξεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα συνομολογούνται συμβάσεις στο πλαίσιο ενός πολύ μεγάλου μακροχρόνιου εξοπλιστικού προγράμματος σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Βασικά Χαρακτηριστικά της ανάθεσης Συμβάσεων στον Τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας

Το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  - Άρθρα 346, 347 και εξαιρέσεις ασφάλειας της ΣυνθΛΕΕ

Οι κανόνες των άρθρων 15-17 Ν. 4412/2016
  - Όρια, διαδικασίες και δικαστική προστασία
  - Παραπομπή στις διατάξεις και διαδικασίες του Ν 3978/11
  - Ρόλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ανάθεση συμβάσεων Government to Government, Offsets, Συμβάσεις με Τρίτες Χώρες

Εκτέλεση συμβάσεων στον τομέα της Άμυνας
  - Προγραμματικές και Οργανωτικές διατάξεις
  - Κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς
  - Προδιαγραφές
  - Εγγυήσεις
  - Προσήκουσα εκπλήρωση και μη εκπλήρωση
  - Απόρριψη και Έκπτωση

Επίλυση διαφορών
– Σχολιασμός νομολογίας του ΣτΕ – Διεθνής Διαιτησία

Συμβατικές παράμετροι πρόσφατων εξοπλιστικών προγραμμάτων

Οι νομικές παράμετροι που προκύπτουν από τις εξελίξεις αυτές, είναι σημαντικές για τους νομικούς και τα λοιπά στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούνται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στους συγκεκριμένους τομείς και ιδίως στους δικηγόρους και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε ως αντιπρόσωποι, είτε ως προμηθευτές σε συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, όπως και στα μέλη του ΝΣΚ, τους στρατιωτικούς και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών των σωμάτων αυτών

Δημήτριος Κουρκουμέλης

Ο Δημήτριος Κουρκουμέλης ς είναι δικηγόρος στο ΣτΕ και τον Άρειο Πάγο. Έχει ειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις και το δίκαιο των κατασκευών. Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων για τα Δημόσια Έργα. Νομικός Σύμβουλος φορέων, μεγάλων επιχειρήσεων, τεχνικών εταιρειών και γραφείων μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό υποστήριξε την υλοποίηση ορισμένων από τα σημαντικότερα έργα όπως το Αεροδρόμιο των Σπάτων, τα Ολυμπιακά Έργα, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή της Αθήνας το 1990 και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και (Μ.Α.) στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tuſts. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Αδειοδότησης Επιχειρήσεων – Για δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, μηχανικούς & επιχειρηματίες» (Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2020).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18290
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κουρκουμέλης Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Με βάση τον Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18290
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Κουρκουμέλης Δ.
Back to Top